Ana Sayfa (Kitap) » İmge » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

 

En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin son 7 günlük satış verilerine göre her gün güncellenmektedir.

1.   Temel Gazetecilik Oya Tokgöz İmge   
2.   Sapiens'ten Önce İnsan Vardı Metin Özbek İmge   
3.   Büyük Değişim -Popülist Otoriterleşme- Mustafa Durmuş İmge   
4.   Gelişim Psikolojisi Kuramları Patricia H. Miller İmge   
5.   Kıyı Wajdi Mouawad İmge   
6.   Yanılsamalar Kenti Ursula K. Le Guin İmge   
7.   Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev Etienne de La Boétie İmge   
8.   Graziella Alphonse de Lamartine İmge   
9.   İmar Hukuku -Hukuksal, Yönetsel ve Siyasal Boyutları- Ruşen Keleş, Ayşegül Mengi İmge   
10.   İnsanlık Tarihi - Kemirgenlerden Sömürgenlere Alâeddin Şenel İmge   
11.   Pamuk Tarlalarının Issızlığında Bernard- Marie Koltes İmge   
12.   Tanrı Devletinden Kral-Devlete Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker İmge   
13.   Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi Howard Zinn İmge   
14.   Duino Ağıtları Rainer Maria Rilke İmge   
15.   Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi Berrin Karayazıcı Aksoy İmge   
16.   İki Osmanlı Liman Kenti İzmir ve Selanik Neslihan Ünal İmge   
17.   İmparatorluktan Tanrı Devletine Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker İmge   
18.   İnsan İlişkileri Nuran Hortaçsu İmge   
19.   İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri Korkut Boratav İmge   
20.   Komünist Manifesto Karl Marx, Friedrich Engels İmge   
21.   Küçük Prens Antoine de Saint-Exupery İmge   
22.   Siyasal İletişim -Dünyada ve Türkiye'de- Erol Çankaya İmge   
23.   Siyasi Tarih -İlkçağlardan 1918'e Oral Sander İmge   
24.   Sosyal Etkiler - Kim Kimi Nasıl Etkiler? Nuray Sakallı İmge   
25.   Tarihsel Boyutları İçinde Türk - Yunan İlişkileri 1821-1993 Şükrü Sina Gürel İmge   
26.   Türk Dış Politikası'nın Ekonomi Politiği - Büyük Sorulara Küçük Yanıtlar Ali Murat Özdemir, Ebubekir Aykut, Engin Sune, Göksu Uğurlu İmge   
27.   Türkiye'de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963 Ahmet Makal İmge   
28.   Türkler ve Ermeniler Taner Timur İmge   
29.   Ulusal Çıkar ve Dış Politika İlhan Uzgel İmge   
30.   1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm Korkut Boratav İmge   
31.   Akıl Tutulması Birgül Ayman Güler İmge   
32.   Algı Kapıları - Cennet ve Cehennem Aldous Huxley İmge   
33.   Amerika'nın Terörizme Karşı Savaşı Michel Chossudovsky İmge   
34.   Arzu Tramvayı Tennessee Williams İmge   
35.   Asteriks ya da Uygarlığın Işıkları Nicolas Rouvière İmge   
36.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
37.   Babama Anlattığım Bürokrasi ve Bankacılık Hikâyeleri Osman Tunaboylu İmge   
38.   Bana Göre Hayatın Anlamı Jack London İmge   
39.   Ben Sen Biz Luce Irigaray İmge   
40.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
41.   Bir Ara Rejim Bürokratının Anıları Osman Şıklar İmge   
42.   Bir Yaşam Guy de Maupassant İmge   
43.   Bira Fabrikası - Big Shoot -Blue-S-cat Koffi Kwahule İmge   
44.   Biz Zaten Avrupalıyız Mehmet Ali Kılıçbay İmge   
45.   Boşluk ve Doluluk -Çin Resim Sanatının Anlatım Biçimi- François Cheng İmge   
46.   Dalgalar Demir Özlü İmge   
47.   Dava Franz Kafka İmge   
48.   Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek Ülkü Doğanay İmge   
49.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri - Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü Barrington Moore Jr İmge   
50.   Din Üstüne David Hume İmge   
51.   Ekonomi Politik Jean-Jacques Rousseau İmge   
52.   Erken Devlet Peter Skalnik, Henri J. M. Claessen İmge   
53.   Felsefi İzlenimler Taner Timur İmge   
54.   Film Eleştirisi Zafer Özden İmge   
55.   Göstergebilim Pierre Guiraud İmge   
56.   Haklı Çıkma Sanatı - Eristik Diyalektik Arthur Schopenhauer İmge   
57.   Hangi İnsan Hakları? İbrahim Ö. Kaboğlu İmge   
58.   Hapishanenin Dogusu Michel Foucault İmge   
59.   Hint Mitolojisi Sözlüğü Korhan Kaya İmge   
60.   Hukuk Devletinin Sonu Jean-Claude Paye İmge   
61.   Irklara Veda Metin Özbek İmge   
62.   İktidar Yumağı - Medya-Sermaye-Devlet A. Raşit Kaya İmge   
63.   İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler - Şahsevenlerin Toplumsal ve Politik Tarihi Richard Tapper İmge   
64.   Kafkas Masalları İmge   
65.   Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar Gülay Toksöz, Emine Tahsin, Devrim Dumludağ, Fikret Şenses, Fikret Adaman, Begüm Özkaynak, Dani Rodrik, Zeynep Kadirbeyoğlu, Ahmet Faruk Aysan, Daron Acemoğlu, James A. Robinson, Esra Yüksel, Özge Gökdemir, Levent Neyse, Ceran Zeynep Zafir, Refik Erzan, Aytuğ Z. Bolcan, Filippos Exadaktylos, E. Nur Özkan Günay, Nesrin Sungur Çakmak, Simon Johnson, Pierre Yared, Yaşar Serhat Yaşgül, Ahmet Halis Akder, Gökhan Özertan, Bengi Akbulut, Murat Arsel, Kaner Atakan Türker, Ruut Veenhoven, Mehmet Babacan, Fulya Kama Özelkan, İ. Semih Akçokmak, Özge Memişoğlu, Ercan Sarıdoğan İmge   
66.   Kapı Komşumuz Nasreddin Hoca İmge   
67.   Kategoriler Aristoteles İmge   
68.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
69.   Kent Devletinden İmparatorluğa Mehmet Ali Ağaoğulları İmge   
70.   Kesintisiz Şiir Paul Eluard İmge   
71.   Kimlik Söylem ve Siyaset İhsan D. Dağı İmge   
72.   Kolektif Emperyalizm-Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği Ali Murat Özdemir, Ebubekir Aykut, Ayşe Cebeci, Emre Soran, Engin Sune, Göksu Uğurlu, Kansu Yıldırım, Muhammed Kürşad Özekin İmge   
73.   Konut Bunalımı Kent Rantları ve Proje Muhafızları Murat Karayalçın İmge   
74.   Körler Alfabesi Hans Magnus Enzensberger İmge   
75.   Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi Elif Çongur İmge   
76.   Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker İmge   
77.   Kriz Darbe Savaş Kıskacında Türkiye Ekonomisi Mustafa Durmuş İmge   
78.   Kül ve Ateş Jane Austen İmge   
79.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
80.   Laiklik ve Demokrasi İbrahim Ö. Kaboğlu, Türkan Saylan, Pascal Texier, Bülent Tanör, Jean Michel Belorgey, Alain Bockel, Michel Louis Martin, Andre G. Cabanis, Yılmaz Aliefendioğlu, Jean Morange, Neji Baccouche, Yoichi Koizumi, Semih Vaner, Maryse Deguergue, İoanna Kuçuradi, Gérard Groc İmge   
81.   Maddi Uygarlık -Dünyanın Zamanı- Fernand Braudel İmge   
82.   Maddi Uygarlık -Gündelik Hayatın Yapıları- Fernand Braudel İmge   
83.   Maddi Uygarlık -Mübadele Oyunları- Fernand Braudel İmge   
84.   Maldoror'un Şarkıları Comte de Lautreamont İmge   
85.   Marksizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramları Faruk Yalvaç, Funda Hülagü, Erdem Özlük, Mustafa Küçük, Hüseyin Sevim, Yelda Erçandırlı İmge   
86.   Marksizm ve... Cem Eroğul, Taner Timur, Korkut Boratav, Barış Ünlü, Onur Karahanoğulları, Ayhan Yalçınkaya, Alev Özkazanç, Faruk Alpkaya, Metin Özuğurlu, Sinan Kadir Çelik, Ali Ekber Doğan, Ömür Sezgin İmge   
87.   Masallar Lev Nikolayeviç Tolstoy İmge   
88.   Milena'ya Mektuplar Franz Kafka İmge   
89.   Modern Devletin Doğası - 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu Rıfa'at Ali Abou-El-Haj İmge   
90.   Muhafazakâr Liberalizm - İki İdeolojinin Birbirine Dönüşümü Gün Zileli İmge   
91.   Mutlu Prens ve Diğer Masallar Oscar Wilde İmge   
92.   Müebbet Türküsü Nevzat Çelik İmge   
93.   Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk Program Rehberi Fred Schrumpf, Donna K. Crawford, Richard J. Bodine İmge   
94.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
95.   Osmanlı Çalışmaları -İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine- Taner Timur İmge   
96.   Osmanlı Toplumsal Düzeni Taner Timur İmge   
97.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
98.   Öcü'nün Yemeğine Şarkılar Edmond Jabes İmge   
99.   Özgürlükler Hukuku 1 İbrahim Ö. Kaboğlu İmge   
100.   Pazar Sabahı Mehmet Ali Kılıçbay İmge   
Sepet Devam
Boş

 

Para Birimleri

Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.067s