Ana Sayfa (Kitap) » Sosyoloji » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları
En Çok Satanlar En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri - Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü Barrington Moore Jr İmge   
2.   Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya İmge   
3.   Deliliğin Tarihi Michel Foucault İmge   
4.   Feminizm Herkes İçindir - Tutkulu Politika Bell Hooks Bgst   
5.   100 Soruda Sosyoloji Elkitabı Doğan Ergun İmge   
6.   Göğü Delen Adam Ayrıntı   
7.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
8.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
9.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
10.   Postmodernizm Gencay Şaylan İmge   
11.   Cinselliğin Tarihi Michel Foucault Ayrıntı   
12.   Devletler ve Toplumsal Devrimler Theda Skocpol İmge   
13.   Sosyal Teori ve Geç Modernlikler -Türk Deneyimi- İbrahim Kaya İmge   
14.   Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı   
15.   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim   
16.   Vitrinde Yaşamak - 1980 lerin Kültürel İklimi Nurdan Gürbilek Metis   
17.   Cinsel Politika Kate Millett Payel   
18.   Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem İmge   
19.   Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis   
20.   Uygarlık Süreci-2 Norbert Elias İletişim   
21.   Asi Şehirler David Harvey Metis   
22.   Haset ve Şükran Melanie Klein Metis   
23.   Türk Modernleşmesinde Çocuk Bekir Onur İmge   
24.   Uygarlık Süreci-1 Norbert Elias İletişim   
25.   Çokluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
26.   Bu Ülke Cemil Meriç İletişim   
27.   Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Sentez   
28.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau İş Bankası   
29.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
30.   Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler İmge   
31.   Modern Dünyada Gündelik Hayat Henri Lefebvre Metis   
32.   Müze ve Oyun Kültürü Bekir Onur İmge   
33.   Otorite Richard Sennett Ayrıntı   
34.   Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri Mark Gottdiener İmge   
35.   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Bilgesu   
36.   Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis   
37.   Akışkan Gözetim David Lyon, Zygmunt Bauman Ayrıntı   
38.   Beraber Richard Sennett Ayrıntı   
39.   Çin İşi Japon İşi Tayfun Atay İletişim   
40.   Erkeklik: İmkânsız İktidar - Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler Serpil Sancar Metis   
41.   İlkel Topluluk - Köleci Toplum - Feodal Toplum Zubritski Mitropolski Sol   
42.   Kitle ve İktidar Elias Canetti Ayrıntı   
43.   Modernliğin Sonuçları Anthony Giddens Ayrıntı   
44.   Sessiz Yığınların Golgesınde Doğu Batı   
45.   Tüketim Toplumu Jean Baudrillard Ayrıntı   
46.   Yeni Müzebilim - Demokratik Toplumu Yaratmak Bekir Onur İmge   
47.   Armağan Ali Akay Bağlam   
48.   Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Zygmunt Bauman Ayrıntı   
49.   Bir Aile Cinayeti Michel Foucault Ayrıntı   
50.   Bokun Tarihi Dominique Laporte Altıkırkbeş   
51.   İmaj Kevin Robins Ayrıntı   
52.   Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas İletişim   
53.   Kötü Çocuk Türk Nurdan Gürbilek Metis   
54.   Modernleşme Başkaldırı ve Değişim S. N. Eisenstadt Doğu Batı   
55.   Postmodernliğin Durumu - Kültürel Değişimin Kökenleri David Harvey Metis   
56.   Sosyal Bilimleri Açın Gulbenkian Komisyonu Metis   
57.   Toplumlar Nasıl Anımsar? Paul Connerton Ayrıntı   
58.   Türk Bireyi Kuramına Giriş Doğan Ergun İmge   
59.   Zanaatkâr Richard Sennett Ayrıntı   
60.   Amerika Jean Baudrillard Ayrıntı   
61.   Biyopolitika Thomas Lemke İletişim   
62.   Düşünümsel Bir Antropoloji Pierre Bourdieu, Loıc J. D. Wacquant İletişim   
63.   Gözetlenen Toplum David Lyon Kalkedon   
64.   Hepimiz Yamyamız Claude Lévi-Strauss Metis   
65.   İnsan Doğası İktidara Karşı Adalet Michel Foucault, Noam Chomsky Bgst   
66.   İtiraf Edilemeyen Cemaat Maurice Blanchot Ayrıntı   
67.   Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı   
68.   Kapitalizm Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis   
69.   Kültürel Bellek Jan Assmann Ayrıntı   
70.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
71.   Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır Metis   
72.   Saygı Richard Sennett Ayrıntı   
73.   Sosyal Adalet ve Şehir David Harvey Metis   
74.   Sosyoloji ve Eğitim Doğan Ergun İmge   
75.   Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard Doğu Batı   
76.   Ten ve Taş Richard Sennett Metis   
77.   Büyük Kapatılma Michel Foucault Ayrıntı   
78.   Devlete Karşı Toplum Pierre Clastres Ayrıntı   
79.   Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri Emile Durkheim Cem   
80.   Filmlerle Sosyoloji Bülent Diken, Carsten B. Laustsen Metis   
81.   İktidarın Gözü Michel Foucault Ayrıntı   
82.   İktidarın Mahremiyeti Aslı Zengin Metis   
83.   İlk Filozoflar - Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler George Thomson Payel   
84.   Jurnal Cilt 1 1955-65 Cemil Meriç İletişim   
85.   Jurnal Cilt 2 1966-83 Cemil Meriç İletişim   
86.   Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens İletişim   
87.   Kör Ayna, Kayıp Şark Nurdan Gürbilek Metis   
88.   Kültürden İrfana Cemil Meriç İletişim   
89.   Monadoloji ve Sosyoloji Gabriel de Tarde Minör   
90.   Queer Tahayyül Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü Sel   
91.   Sağlığın Gaspı Ivan Illich Ayrıntı   
92.   Seçilmiş Metinler Pierre Bourdieu Heretik   
93.   Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto Doğu Batı   
94.   Sosyoloji ve Tarih Doğan Ergun İmge   
95.   Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Anthony Giddens Sentez   
96.   Şâir ve Patron Halil İnalcık Doğu Batı   
97.   Tarihsel Sosyoloji Elisabeth Özdalga Doğu Batı   
98.   Tekeşlilik Adam Phillips Metis   
99.   Toplumsal İşbölümü Emile Durkheim Cem   
100.   Yamuk Bakmak -Popüler Kültürden Jaques Lacan'a Giriş- Slavoj Žižek Metis   
101.   Yöntemi Bulmak Doğan Ergun İmge   
102.   Yöntemi Geliştirmek - Türkiye'de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine Doğan Ergun İmge   
103.   Yüreğin Pedagojisi Paulo Freire Ütopya   
104.   Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918) Stephen Kern İletişim   
105.   Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç İletişim   
106.   Cinsiyet Ve Millet Nira Yuval Davis İletişim   
107.   Çağdaş Söylenler Roland Barthes Metis   
108.   Eleştirel Teori Raymond Geuss Ayrıntı   
109.   Emeğin Tevekkülü Yasin Durak İletişim   
110.   Geçmiş Zaman : Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma Beatriz Sarlo Metis   
111.   Gösteri Toplumu Guy Debord Ayrıntı   
112.   Gözün Vicdanı Richard Sennett Ayrıntı   
113.   Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç İletişim   
114.   Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Doğru Ulus Baker Birikim   
115.   Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika Ayşe Buğra İletişim   
116.   Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik Doğan Ergun İmge   
117.   Kutsal Aile ya da Eleştirinin Eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels Sol   
118.   Mekanları Tüketmek John Urry Ayrıntı   
119.   Öfke Dansı Harriet G. Lerner Varlık   
120.   Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri Zygmunt Bauman Ayrıntı   
121.   Özgürlük ve Kader Rollo May Okuyan us   
122.   Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk Zygmunt Bauman Ayrıntı   
123.   Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis   
124.   Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek -Sempozyum Bildirileri- Metis   
125.   Sosyoloji-Ciltli Anthony Giddens Kırmızı   
126.   Tarihsel Sosyoloji Theda Skocpol Tarih Vakfı   
127.   Türk Modernleşmesi Şerif Mardin İletişim   
128.   Yeni Kapitalizmin Kültürü Richard Sennett Ayrıntı   
129.   Ağa,Şeyh,Devlet Martin van Bruinessen İletişim   
130.   Altkültür Toplumsalın Parçalanışı Chris Jenks Ayrıntı   
131.   Bela Bedenler Judith Butler Pinhan   
132.   Bireyselleşmiş Toplum Zygmunt Bauman Ayrıntı   
133.   Bireysellik ve Kültür Georg Simmel Metis   
134.   Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler William L. Randall Ayrıntı   
135.   Cinsellik Muamması - Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet Metis   
136.   Çokkültürlü Yurttaşlık Will Kymlicka Ayrıntı   
137.   Damga Erving Goffman Heretik   
138.   Duyuru Antonio Negri Ayrıntı   
139.   Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme Ernesto Laclau Birikim   
140.   Faşizmin Analizi Maria Antonietta Macciocchi Payel   
141.   Feminist Tarihin Peşinde John W. Scott Bgst   
142.   Göç ve Ötesi İlhan Tekeli Tarih Vakfı   
143.   Güvenlik, Toprak, Nüfus - Collége de France Dersleri 1977-1978 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
144.   İntihar Emile Durkheim Cem   
145.   Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü Ha-Joon Chang İletişim   
146.   Kamusal Alan , Meral Özbek Hil   
147.   Kelimeler ve Şeyler-Hapishanenin Doğuşu-Bilginin Arkeolojisi-Kliniğin Doğuşu Michel Foucault Say   
148.   Kırılgan Hayat Judith Butler Metis   
149.   Kimliğimi Kaybettim, Hükümsüzdür! - Uçmakdere Yazıları 2 Gündüz Vassaf İletişim   
150.   Kolonyalizm Postkolonyalizm Ania Loomba Ayrıntı   
151.   Korku Kültürü Frank Füredi Ayrıntı   
152.   Kusursuz Cinayet Jean Baudrillard Ayrıntı   
153.   Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı   
154.   Mağaradakiler Cemil Meriç İletişim   
155.   Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm Anthony Giddens Ayrıntı   
156.   Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis   
157.   Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Mike Featherstone Ayrıntı   
158.   Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Cemil Meriç İletişim   
159.   Seks ve Ceza Eric Berkowitz Kolektif   
160.   Sosyoloji - Başlangıç Okumaları Say   
161.   Toplum Kuramı -Tarihsel Bir Bakış- Alex Callinicos İletişim   
162.   Türk Sufiliğine Bakışlar Ahmet Yaşar Ocak İletişim   
163.   Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin İletişim   
164.   Umrandan Uygarlığa Cemil Meriç İletişim   
165.   Umut Mekânları David Harvey Metis   
166.   Yoksulluk Halleri Aksu Bora, Ahmet Çiğdem, Ömer Laçiner, Kemal Can, Necmi Erdoğan, Ersan Ocak, Mustafa Şen İletişim   
167.   Analitik Psikoloji Carl Gustav Jung Payel   
168.   Aşk Neden Acıtır Eva Illouz Jaguar   
169.   Avrupa'da İnsan Hakları Thomas Hammarberg İletişim   
170.   Bildiğimiz Dünyanın Sonu Immanuel Wallerstein Metis   
171.   Cinselliği Kuramlaştırmak Stevi Jackson, Sue Scott Nota Bene   
172.   Cinsiyetler Arasında İşbirliği Payel   
173.   Cool Anılar I-II (1980-1990) Jean Baudrillard Ayrıntı   
174.   Devrimin Zamanı Antonio Negri Ayrıntı   
175.   Din Sosyolojisi Max Weber Yarın   
176.   Din Ve İdeoloji Şerif Mardin İletişim   
177.   Ebedi Kutsal Ezeli Kurban Saime Tuğrul İletişim   
178.   Erkek Millet Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu İletişim   
179.   Fahişe Yüzyılın Sanatı / 20.Yüzyılda Sanatta Erotizm Önder Şenyapılı Boyut   
180.   Fotoğraf ve Toplum Giséle Freund Sel   
181.   Global İşletme, Yerel Emek Theo Nichols, Nadir Suğur İletişim   
182.   Göç, Kültür, Kimlik Iain Chambers Ayrıntı   
183.   Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
184.   Gözetim Çalışmaları David Lyon Kalkedon   
185.   Harem ve Kuzenler Germaine Tillion Metis   
186.   Hayvan Özgürleşmesi Peter Singer Ayrıntı   
187.   İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodore Zeldin Ayrıntı   
188.   İslamın Hastalığı Abdelwahab Meddeb Metis   
189.   İsyan Pazarlanıyor Joseph Heath, Andrew Potter Ayrıntı   
190.   Kentleri Savunmak - Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine Esra Kaya, Aysun Koca, Çare Olgun Çalışkan, Gürkan Akgün Nota Bene   
191.   Kitle Süsü Siegfried Kracauer Metis   
192.   Kültür Eleştirisi - Kültürel Kavramlara Giriş Arthur Asa Berger Pinhan   
193.   Kültür Yorumları Terry Eagleton Ayrıntı   
194.   Kültürel Emperyalizm John Tomlinson Ayrıntı   
195.   Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması Samuel P. Huntington Okuyan us   
196.   Modernite ve Bireysel-Kimlik - Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum Anthony Giddens Say   
197.   Mucizevi Göstergeler Franco Moretti Metis   
198.   Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
199.   Neoliberalizm ve Mahremiyet - Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik Metis   
200.   Ortak Zenginlik Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
201.   Oyun ve Gerçeklik Donald W. Winnicott Metis   
202.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
203.   Özgürleştiren Praksis Peter Mayo Dipnot   
204.   Parçalanmış Hayat Zygmunt Bauman Ayrıntı   
205.   Risk Toplumu-Başka Bir Modernliğe Doğru Ulrich Beck İthaki   
206.   Sağlıklı Toplum Erich Fromm Payel   
207.   Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık Otto Kernberg Metis   
208.   Sen Her Şeysin - - Martı   
209.   Siyasi Düşünce Sözlüğü Atilla Yayla Adres   
210.   Sosyolog, Sanatçı, Düşünür Georg Simmel Doğu Batı   
211.   Sosyoloji Notları Ve Konferans Cemil Meriç İletişim   
212.   Sosyolojik Düşünce Sözlüğü İletişim   
213.   Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Raymond Aron Kırmızı   
214.   Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Alan Swingewood Agora   
215.   Söylence, Din ve Anaerki J.Jacob Bachofen Payel   
216.   Tamamlanmamış Devrim - Kadınların Yeni Rollerine Uymak Gosta Esping-Andersen İletişim   
217.   Tanrılar Kadınken Merlin Stone Payel   
218.   Tatlı Şiddet : Trajik Kavramı Terry Eagleton Ayrıntı   
219.   Toplumsal Hareketler - Tarih, Teori ve Deneyim - - İletişim   
220.   Tüketim Robert Bocock Dost   
221.   Türk Kültür Tarihi Şerafettin Turan Bilgi   
222.   Türkiye'de Dindarlık-Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural İletişim   
223.   Umut Devrimi Erich Fromm Payel   
224.   Weber'in Metodolojisi Fritz Ringer Doğu Batı   
225.   Yaratıcı İnsan Henri Laborit Payel   
226.   Yeni Bir Bakışla Baudrillard Kim Toffoletti Kolektif   
227.   1 Mayıs Mahallesi Şükrü Aslan İletişim   
228.   40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Amerika-Rusya Gündüz Vassaf İletişim   
229.   Ahlaki Protesto Sanatı James M. Jasper Ayrıntı   
230.   Aile Sosyolojisi Çizgi   
231.   Aile Sosyolojisi Ergün Yıldırım, Kadir Canatan Açılım   
232.   Aile ve Şiddet - Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet Sezer Ayan Ütopya   
233.   Aşk Sanatı Publius Ovidius Naso Payel   
234.   Aşkın En Güzel Tarihi Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Le Goff, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney İş Bankası   
235.   Avam ve Görenek E. P. Thompson Birikim   
236.   Baş Harfi F Catherine Redfern, Kristin Aune Ayizi Kitap   
237.   Başka Türlü Düşünmek Alain Touraine Kırmızı   
238.   Bauman Sosyolojisi Zülküf Kara Ayrıntı   
239.   Bediüzzaman Said Nursi Olayı Şerif Mardin İletişim   
240.   Bir Otorite Tarihi -Süreklilikler ve Değişiklikler- Gérard Mendel İletişim   
241.   Cihanyandı Lütfiye Hanım Şevket Nezihi Encore   
242.   Cinsiyet, Irk, Sınıf - Kadınlardan Yeni Bir Perspektif Selma James Bgst   
243.   Cinsiyetin Toplumsal Rol'deki Yeri Cemile Akyıldız Ercan Çizgi   
244.   Cool Anılar III-IV (1900-2000) Jean Baudrillard Ayrıntı   
245.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ruth A. Wallace, Alison Wolf Doğu Batı   
246.   Çiçeklerin Kültürü Jack Goody Ayrıntı   
247.   Çokkültürlülük Milena Doytcheva İletişim   
248.   Çokluğun Grameri - Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin Paolo Virno Otonom   
249.   Devletin Antropolojisi Marc Abeles Dipnot   
250.   Disiplin Ulrich Bröckling Ayrıntı   
251.   Doğu Rumeli'de Kayıp Köyler Mehmet Hacısalihoğlu Bağlam   
252.   Dünyanın Teni Zeynep Direk Metis   
253.   Elli Çağdaş Düşünür John Lechte Açılım   
254.   Ergenlik Ya Da Merhaba Hüzün Talat Parman Bağlam   
255.   Fahişeliğin Tarihi Jess Wells Pencere   
256.   Gramsci'de Dil ve Hegemonya Peter Ives Kalkedon   
257.   Hürriyet Üstüne John Stuart Mill Liberte   
258.   İmkânsız Takas Jean Baudrillard Ayrıntı   
259.   İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa Metis   
260.   İsyan, Devrim, Eleştiri Bülent Diken Metis   
261.   İyi Vatandaş İyi İnsan Hasan Ali Yücel İş Bankası   
262.   Kadının Gizlenmiş Tarihi Sheila Rowbotham Payel   
263.   Karanlığın Kültürleri - Sınır İhlalinin Tarihlerinde Gece Yolculukları Bryan D. Palmer Ayrıntı   
264.   Kent Paryaları - İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi Loıc J. D. Wacquant Boğaziçi Üniversitesi   
265.   Kent Sosyolojisi Çalışmaları Örgün   
266.   Kültür ve İktidar - Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi David Swartz İletişim   
267.   Kültür ve Ruh Sağlığı Kemal Sayar Metis   
268.   Mahşerin Dördüncü Atlısı Andrew Nikiforuk İletişim   
269.   Marx ve Weber'de Doğu Toplumlar Lütfi Sunar Ayrıntı   
270.   Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil Kalkedon   
271.   Mekan, Kültür, İktidar -Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler- İletişim   
272.   Melez Desenler Nilüfer Göle Metis   
273.   Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe... Betül Altıntaş İletişim   
274.   Moda ve Gündemleri Diana Crane Ayrıntı   
275.   Modern Toplumlarda Savaş ve Barış Cemil Oktay İstanbul Bilgi Üniversitesi   
276.   Modernliğin Sosyolojisi Peter Wagner Ayrıntı   
277.   Modernlik Fragmanları David Frisby Metis   
278.   Mühendisler ve İdeoloji Nilüfer Göle Metis   
279.   Müslüman Site - Toplumsal ve Siyasi Hayat Louis Gardet Ayrıntı   
280.   Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası Sigmund Freud, Dorothy Bloch Metis   
281.   Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş Philipp Mayring Bilgesu   
282.   Nostaljinin Geleceği Svetlana Boym Metis   
283.   Nöbetleşe Yoksulluk Oğuz Işık, M. Melih Pınarcıoğlu İletişim   
284.   Oyuncu Benlik Alberto Melucci Sel   
285.   Ölümün Toplumsal Tarihi Allan Kellehear Phoenix   
286.   Para İle Akraba(Kentsel Türkiye) Jenny White İletişim   
287.   Paris, Modernitenin Başkenti David Harvey Sel   
288.   Propaganda ve Toplumsal Zihin Noam Chomsky, David Barsamian İthaki   
289.   Proust ve Göstergeler Gilles Deleuze Kabalcı   
290.   Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Krishan Kumar Dost   
291.   Seks İsyanları Simon Reynolds Ayrıntı   
292.   Sınıf, Kültür ve Bilinç Mustafa Kemal Coşkun Dipnot   
293.   Siyasal ve Sosyal Bilimler Şerif Mardin İletişim   
294.   Siyaset Sosyolojisi Maurice Duverger Varlık   
295.   Sosyal Bilimlerin Metodolojisi Max Weber Küre   
296.   Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow Nika   
297.   Sosyal Politika Yazıları İletişim   
298.   Sosyoloji Tony Lawson, Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster Siyasal   
299.   Sosyoloji - Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış Anthony Giddens Siyasal   
300.   Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim İletişim   
301.   Sosyoloji Kuramları George Ritzer De Ki   
302.   Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss Doğu Batı   
303.   Sosyolojik Açılımlar Theodor W. Adorno, Max Horkheimer Bilgesu   
304.   Su Savaşları Vandana Shiva Bgst   
305.   Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek İletişim   
306.   Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Georgiy Valentinoviç Plehanov Yazılama   
307.   Taşraya Bakmak İletişim   
308.   Toplumsal Cinsiyet ve İktidar R. W. Connell Ayrıntı   
309.   Tören Simge Siyaset - Türkiye'de Newroz ve Nevruz Şenlikleri Yücel Demirer Dipnot   
310.   Tözcülüğün Tasfiyesi Güney Çeğin, Emrah Göker Nota Bene   
311.   Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Kurtuluş Kayalı İletişim   
312.   Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar İletişim   
313.   Türkiye'de Çocuk Emeği Ütopya   
314.   Türklüğü Ölçmek Nazan Maksudyan Metis   
315.   Yeryüzünde Bir Sürgün Juan Goytisolo Metis   
316.   Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek - Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
317.   21. Yüzyılda Din Sorunu Georges Corm İletişim   
318.   21. Yüzyılda Türkiye Emre Kongar Remzi   
319.   Alman Sosyoloji Geleneği Necmettin Doğan Kitabevi   
320.   Anadolu İnançları Derin   
321.   Annelik Duygusu - Mitler ve Deneyimler Tina Miller İletişim   
322.   Aptallık Ansiklopedisi Matthijs Van Boxsel Ayrıntı   
323.   Aşçının Kitabı -Merzifon Amerikan Koleji Aşçısı (1914)- Boğos Piranyan Aras   
324.   Avrupa Türkleri Faruk Şen, Güray Öz, Yunus Ulusoy Cumhuriyet Kitapları   
325.   Ayinden Törene Sibel Özbudun Anahtar   
326.   Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
327.   Babalar - Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi Dieter Thomä İletişim   
328.   Bedensel Boşalmanın İşlevi Wilhelm Reich Payel   
329.   Belirsizin Bilimleri Abraham Moles Yapı Kredi   
330.   Bilim Sosyolojisi İncelemeleri - - Doğu Batı   
331.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
332.   Bir İmkan Olarak Modernite Ahmet Çiğdem İletişim   
333.   Biyoloji Kader Olunca - Weimar ve Nazi Almanyası'nda Kadınlar , Atina Grossmann, Renate Bridenthal, Marion Kaplan Kalkedon   
334.   Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261) M. Murat Baskıcı Phoenix   
335.   Bu Bir Pipo Değildir Michel Foucault Yapı Kredi   
336.   Bugüne Bakmak Dipnot   
337.   Burjuvazinin Sosyolojisi Michel Pinçon, Monique Pinçon Charlot Epos   
338.   Bürokrasi ve Otorite Max Weber Adres   
339.   Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi Yılmaz Öner Belge   
340.   Cinsel Aşkın Anatomisi Helen Fisher Varlık   
341.   Cinsel Çeşitlilik -Yönelimler Politikalar Haklar Ve İhlaller- Vanessa Baird Metis   
342.   Cinsellik Görsellik Pornografi Hasan Bülent Kahraman Agora   
343.   Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Annie Thebaud-Mony Ayrıntı   
344.   Çin'in Sosyolojisi Jean Louis Rocca İletişim   
345.   Çocuk İşçiler İzzet Duyar, Barış Özener Ütopya   
346.   Davranış Bilimleri Siyasal   
347.   Değişen Dünyada Sosyoloji Veysel Bozkurt Ekin   
348.   Değişen Toplumda Değişen Aile , Gönül Demez, Sevinç Güçlü, Nurşen Adak, Elife Kart, Özge Zeybekoğlu Dündar, Begüm Köse, Cihan Akkaya, Tuğçe Tunca, Azize Baygal, Meral Timurturkan, Cihan Ertan, Senem Burkay Aslan Siyasal   
349.   Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
350.   Devlet, İdeoloji ve Devrim Misagh Parsa İletişim   
351.   Dil ve Politika Kemal İnal Ütopya   
352.   Dil ve Yalnızlık Ernest Gellner Kabalcı   
353.   Direnişi Düşünmek - 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl   
354.   Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları Cevat Geray Phoenix   
355.   Dünyada ve Türkiye'de Yazılım Sektörü Fuat Alican İletişim   
356.   Dünyanın Yeni Aklı - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme Pierre Dardot, Christian Laval İstanbul Bilgi Üniversitesi   
357.   Düşündüklerim Yazdıklarım Burhan Oğuz Anadolu Aydınlanma Vakfı   
358.   Eğlence İncelemeleri Tania Modleski Metis   
359.   Entelektüelin Kutsal Kitabı - Ciltli David S. Kidder, Noah D. Oppenheim Maya Kitap   
360.   Entelektüellerin Sorumluluğu Noam Chomsky Bgst   
361.   Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış-3 Kitap Oğuz Adanır Doğu Batı   
362.   Eşitlik Bryan S. Turner Dost   
363.   Etnopsikiyatri François Laplantine Ütopya   
364.   Gecekondu Gezegeni Mike Davis Metis   
365.   Gençlik Üzerine Vladimir İlyiç Lenin Sol   
366.   Gerçeğin Ardından Clifford Geertz Dipnot   
367.   Gezi ve Sosyoloji - Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak Ayrıntı   
368.   Göç ve Zor - Diyarbakır Örneğinde Göç ve Zorunlu Göç İnan Keser Ütopya   
369.   Gönül Çelmenin Tarihi Jean Claude Bologne Dost   
370.   Gözetimin Küreselleşmesi - Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni Armand Mattelart Kalkedon   
371.   Gramsci ve Eğitim Kalkedon   
372.   Gurbet Pastası Hemşinliler, Göç ve Pastacılık Uğur Biryol İletişim   
373.   Güçlü Demokrasi Benjamin Barber Ayrıntı   
374.   Gündelik Hayat Politikaları Paul Ginsborg Açılım   
375.   Gündelik Hayatın Eleştirisi II Henri Lefebvre Sel   
376.   Hakaret Kitabı Kitabevi   
377.   Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge   
378.   Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim Çizgisi Cahit Can Siyasal   
379.   Işığa Dönüşen Gölge Frank D. Cardelle Okyanus   
380.   İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa Nilüfer Göle Metis   
381.   İklim Değişikliği Siyaseti Anthony Giddens Phoenix   
382.   İktisadî Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası Sabri F. Ülgener Derin   
383.   İletişim ve Yabancılaşma Sistem   
384.   İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Levy-Bruhl Doğu Batı   
385.   İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut   
386.   İntihar ve İntiharı Önleme Veli Duyan, Kamil Alptekin Yeni İnsan   
387.   İstanbul Folkloru Mehmet Halit Bayrı Cactus   
388.   İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye Sema Erder İletişim   
389.   Japon Kültürü Bozkurt Güvenç Boyut   
390.   Jean Baudrillard:Radikal Belirsizlik Mike Gane De Ki   
391.   Kamusal Alan Eric Dacheux Ayrıntı   
392.   Karnaval ve Yamyam Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
393.   Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı Orhan Türkdoğan Çizgi   
394.   Kent Aile Tarih Alan Duben İletişim   
395.   Kent Efsaneleri Özgür Taburoğlu Doğu Batı   
396.   Kırılgan Temas Slavoj Žižek Metis   
397.   Kırk Ambar-Cilt 2 Cemil Meriç İletişim   
398.   Kırmızı Işıkta Son Tango Cengiz Hortoğlu Çınar   
399.   Kızların Sessizliği -Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi- Elif Ekin Akşit İletişim   
400.   Kimliğin Gücü Manuel Castells İstanbul Bilgi Üniversitesi   
401.   Kimlik Yanılsaması Jean-François Bayart Metis   
402.   Kimse Duymaz Elif Özer Ayizi Kitap   
403.   Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu Mevlüt Özben Ayrıntı   
404.   Klişelerin Diktatörlüğü Anton C. Zijderveld Açılım   
405.   Konut Sorunu Friedrich Engels Sol   
406.   Kurum Kültürü Z. Beril Akıncı Vural İletişim   
407.   Kültür Fragmanları Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber Metis   
408.   Kültür Kıtası Atlası Aydın Uğur Yapı Kredi   
409.   Kültürel Kuram Philip Smith Babil   
410.   Küreselleşme Çağında Göç S. Gülfer Ihlamur, N. Aslı Şirin Öner İletişim   
411.   Kütlelerin İsyanı Ortega y Gasset Erguvan   
412.   Lubunya Selin Berghan Metis   
413.   Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul'unda Sosyo-Ekonomik Yaşam - Cilt 10 İş Bankası   
414.   Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul'unda Sosyo-Ekonomik Yaşam - Cilt 9 İş Bankası   
415.   Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul'unda Sosyo-Ekonomik Yaşam -Cilt 7 İş Bankası   
416.   Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul'unda Sosyo-Ekonomik Yaşam -Cilt 8 İş Bankası   
417.   Marx'ın Sosyolojisi Tom B. Bottomore, Maximilien Rubel Chiviyazıları   
418.   Mecnun - Ortaçağ İslam Toplumunda Deli , Michael W. Dols Pinhan   
419.   Millet ve Tarih Şuuru Hilmi Ziya Ülken İş Bankası   
420.   Milli Kimlik Anthony D. Smith İletişim   
421.   Modern İnsanın Yabancılaşması Fritz Pappenheim Phoenix   
422.   Modern Sosyoloji Kuramları George Ritzer De Ki   
423.   Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Levent Köker İletişim   
424.   Modernliğin Eleştirisi Alain Touraine Yapı Kredi   
425.   Mukaddime - I Kaynak   
426.   Mukaddime - II İbn Haldun Kaynak   
427.   Mukaddime 1-2 (Takım) İbn Haldun Dergâh   
428.   Mukaddime-1 İbn Haldun Dergâh   
429.   Mukaddime-2 İbn Haldun Dergâh   
430.   Muzlar,Plajlar Ve Askeri Üstler Cynthia Enloe Çitlembik   
431.   Mübadeleyle Giden Rumlar Turizmle Gelen Avrupalılar Hatice Kurtuluş Bağlam   
432.   Müslüman Toplum Ernest Gellner Kabalcı   
433.   Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa -Cumhuriyet ve Kürtler- Mesut Yeğen İletişim   
434.   Müzikal Nakışlar Agora   
435.   Namus Töre ve İktidar - Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu Pınar Ecevitoğlu Dipnot   
436.   Namusun Halleri A. Nevin Yıldız Tahincioğlu Postiga   
437.   Ne Değişti? - Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan Ayizi Kitap   
438.   Neoliberalizmin Tahribatı-2 Neşecan Balkan, Sungur Savran Metis   
439.   Okulda Şiddet - Küresel Bir Tehdit Éric Debarbieux İletişim   
440.   Orgazmın Mahrem Tarihi Jonathan Margolis Agora   
441.   Ortak Benlik - Nörofelsefi Temellendirme Tahir M. Ceylan Ayrıntı   
442.   Osmanlı Dünyasında Kimlik ve Kimlik Oluşumu - Norman Itzkowitz Armağanı İstanbul Bilgi Üniversitesi   
443.   Otoritaryen Kişilik Üstüne Niteliksel İdeoloji İncelemeleri Theodor W. Adorno Say   
444.   Özel Hayatın Tarihi 2-Ciltli Feodal Avrupa'dan Rönesan'a Yapı Kredi   
445.   Özgürlük ve Örgütlülük Haluk Yurtsever Yordam   
446.   Piranalar Kulübü -Formula-1'in Ardındaki İktidar Savaşı- Timothy Collings Alkım   
447.   Popüler Kültürü Anlamak John Fiske Parşömen   
448.   Sakatlık Çalışmaları - Sosyal Bilimlerden Bakmak Koç Üniversitesi   
449.   Satılık Hastalıklar Ray Moynihan, Alan Cassels Hayykitap   
450.   Seküler ve Dinsel - Aşınan Sınırlar Nilüfer Göle Metis   
451.   Sekülerleşme ve Din Mehmet Özay İz   
452.   Sınırlar ve Hayaletler Nermin Saybaşılı Metis   
453.   Sistemle Yüzleşme Küre   
454.   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine Jürgen Habermas Kabalcı   
455.   Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak İlhan Tomanbay Sabev   
456.   Sosyal Hizmetin Sefaleti Aziz Şeker Sabev   
457.   Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları Aziz Şeker Sabev   
458.   Sosyal Sermaye John Field İstanbul Bilgi Üniversitesi   
459.   Sosyal Teori - Kentsel Sosyoloji Peter Saunders İdeal Kültür   
460.   Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder Küre   
461.   Sosyalizm ve Özyönetim Kadir Cangızbay Ütopya   
462.   Sosyoloji Tarihi Nurettin Şazi Kösemihal Remzi   
463.   Sosyolojide Perspektifler E.C. Cuff, W.W. Sharrock, D. W. Francis Say   
464.   Sosyolojik Düşünce Geleneği Robert A. Nisbet Paradigma   
465.   Sosyolojik Yöntemin Kuralları Emile Durkheim Dost   
466.   Sosyolojinin İlkeleri Henri Mendras İletişim   
467.   Sosyolojinin Savunusu - Makaleler, Yorumlar ve Yanıtlar Anthony Giddens Say   
468.   Sosyolojiye Giriş İhsan Sezal Martı   
469.   Sürüden Devlete -Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme- Eugéne Enriquez Ayrıntı   
470.   Şansın Terbiye Edilişi Ian Hacking Metis   
471.   Şehir - Modern Kentin Oluşumu Max Weber Yarın   
472.   Şenlikli Toplum Ivan Illich Ayrıntı   
473.   Şerif Mardin Okumaları - - Doğu Batı   
474.   Tarih Sosyolojisi Vadi   
475.   Tarihin Yapısökümü Alun Munslow Ayrıntı   
476.   Tarihsel Bunalım ve İnsan Ortega y Gasset Metis   
477.   Tarihsel Sosyoloji Stratejiler Sorunsallar ve Paradigmalar Ferdan Ergut Dipnot   
478.   Taşra Epiği Ahmet Çiğdem Birikim   
479.   Toplum Üzerine Yazılar Theodor W. Adorno Belge   
480.   Toplum ve İnsan Sıtkı M. Erinç Ütopya   
481.   Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? Cornelius Castoriadis İletişim   
482.   Toplum:Kavram ve Gerçeklik Ahmet Çiğdem İletişim   
483.   Toplumbilim Özer Ozankaya Cem   
484.   Toplumbilimsel Yazılar -Seçme Metinler- Karl Marx Cem   
485.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-1 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
486.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-2 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
487.   Toplumsal Değişme Kuramları Ve Türkiye Gerçeği Emre Kongar Remzi   
488.   Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı John R. Searle Litera   
489.   Toplumsal Hareketler Charles Tilly Babil   
490.   Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı Max Weber İmge   
491.   Toplumu Savunmak Gerekir Michel Foucault Yapı Kredi   
492.   Trabzon'u Anlamak Güven Bakırezer İletişim   
493.   Türkiye'de Gençlik Miti Demet Lüküslü İletişim   
494.   Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren İletişim   
495.   Uygulamalı Kültürel Sosyoloji Laura Desfor Edles Babil   
496.   Vatandaşlığın Dönüşümü - Üyelikten Haklara Metis   
497.   Vatandaşlık Gelirine Doğru Ayşe Buğra İletişim   
498.   Vatandaşlık ve Etnik Çatışma Haldun Gülalp Metis   
499.   xxxx Howard S. Becker   
500.   Yaşamın Anlamı Emre Kongar Remzi   
Sepet Devam
Boş
En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. İki Osmanlı Liman Kenti İzmir ve Selanik
2. Seher
3. Graziella
4. Devrimler Çağı - 1848 - 1871 - 1917
5. Kullervo’nun Hikayesi
Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 2.021s