Ana Sayfa (Kitap) » Sosyoloji » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları
En Çok Satanlar En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge   
2.   Deliliğin Tarihi Michel Foucault İmge   
3.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
4.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
5.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
6.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri - Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü Barrington Moore Jr İmge   
7.   Feminizm Herkes İçindir - Tutkulu Politika Bell Hooks Bgst   
8.   Göğü Delen Adam Ayrıntı   
9.   Devletler ve Toplumsal Devrimler Theda Skocpol İmge   
10.   Sosyal Teori ve Geç Modernlikler -Türk Deneyimi- İbrahim Kaya İmge   
11.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau İş Bankası   
12.   100 Soruda Sosyoloji Elkitabı Doğan Ergun İmge   
13.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
14.   Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis   
15.   Cinselliğin Tarihi Michel Foucault Ayrıntı   
16.   Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Zygmunt Bauman Ayrıntı   
17.   Haset ve Şükran Melanie Klein Metis   
18.   Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri Mark Gottdiener İmge   
19.   Sosyal Bilimleri Açın Gulbenkian Komisyonu Metis   
20.   Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı   
21.   Gösteri Toplumu Guy Debord Ayrıntı   
22.   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim   
23.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
24.   Vitrinde Yaşamak - 1980 lerin Kültürel İklimi Nurdan Gürbilek Metis   
25.   Değişen Toplumda Değişen Aile , Gönül Demez, Sevinç Güçlü, Nurşen Adak, Elife Kart, Özge Zeybekoğlu Dündar, Begüm Köse, Cihan Akkaya, Tuğçe Tunca, Azize Baygal, Meral Timurturkan, Cihan Ertan, Senem Burkay Aslan Siyasal   
26.   Kırılgan Hayat Judith Butler Metis   
27.   Kitle ve İktidar Elias Canetti Ayrıntı   
28.   Cinsel Çeşitlilik -Yönelimler Politikalar Haklar Ve İhlaller- Vanessa Baird Metis   
29.   Faşizmin Analizi Maria Antonietta Macciocchi Payel   
30.   Kötü Çocuk Türk Nurdan Gürbilek Metis   
31.   Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm Anthony Giddens Ayrıntı   
32.   Postmodernizm Gencay Şaylan İmge   
33.   Bu Ülke Cemil Meriç İletişim   
34.   Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem İmge   
35.   Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı   
36.   Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası Sigmund Freud, Dorothy Bloch Metis   
37.   Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır Metis   
38.   Sessiz Yığınların Golgesınde Doğu Batı   
39.   Tüketim Toplumu Jean Baudrillard Ayrıntı   
40.   Bela Bedenler Judith Butler Pinhan   
41.   Bireyselleşmiş Toplum Zygmunt Bauman Ayrıntı   
42.   Devlete Karşı Toplum Pierre Clastres Ayrıntı   
43.   Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya İmge   
44.   İnsan Doğası İktidara Karşı Adalet Michel Foucault, Noam Chomsky Bgst   
45.   Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas İletişim   
46.   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Bilgesu   
47.   Sosyal Adalet ve Şehir David Harvey Metis   
48.   Yeni Kapitalizmin Kültürü Richard Sennett Ayrıntı   
49.   Din Ve İdeoloji Şerif Mardin İletişim   
50.   Filmlerle Sosyoloji Bülent Diken, Carsten B. Laustsen Metis   
51.   Gözün Vicdanı Richard Sennett Ayrıntı   
52.   Hepimiz Yamyamız Claude Lévi-Strauss Metis   
53.   Modern Dünyada Gündelik Hayat Henri Lefebvre Metis   
54.   Yeni Müzebilim - Demokratik Toplumu Yaratmak Bekir Onur İmge   
55.   Biyopolitika Thomas Lemke İletişim   
56.   Gecekondu Gezegeni Mike Davis Metis   
57.   Göç ve Ötesi İlhan Tekeli Tarih Vakfı   
58.   Göç, Kültür, Kimlik Iain Chambers Ayrıntı   
59.   İktidarın Gözü Michel Foucault Ayrıntı   
60.   İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodore Zeldin Ayrıntı   
61.   Kimliğimi Kaybettim, Hükümsüzdür! - Uçmakdere Yazıları 2 Gündüz Vassaf İletişim   
62.   Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı   
63.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
64.   Parçalanmış Hayat Zygmunt Bauman Ayrıntı   
65.   Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk Zygmunt Bauman Ayrıntı   
66.   Risk Toplumu-Başka Bir Modernliğe Doğru Ulrich Beck İthaki   
67.   Rüya Alemi ve Felaket -Doğu'da ve Batı'da Kitlesel Ütopyanın Tarihe Karışması- Susan Buck-Morss Metis   
68.   Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek İletişim   
69.   Taşraya Bakmak İletişim   
70.   Türk Modernleşmesinde Çocuk Bekir Onur İmge   
71.   Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar İletişim   
72.   Akışkan Gözetim David Lyon, Zygmunt Bauman Ayrıntı   
73.   Amerika Jean Baudrillard Ayrıntı   
74.   Büyük Kapatılma Michel Foucault Ayrıntı   
75.   Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler İmge   
76.   Duyuru Antonio Negri Ayrıntı   
77.   Düşünümsel Bir Antropoloji Pierre Bourdieu, Loıc J. D. Wacquant İletişim   
78.   Epistemik Cemaat Hüsamettin Arslan Paradigma   
79.   Erkeklik: İmkânsız İktidar - Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler Serpil Sancar Metis   
80.   İlk Filozoflar - Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler George Thomson Payel   
81.   Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü Ha-Joon Chang İletişim   
82.   Kapitalizm Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis   
83.   Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika Ayşe Buğra İletişim   
84.   Kitle Süsü Siegfried Kracauer Metis   
85.   Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri Zygmunt Bauman Ayrıntı   
86.   Sağlığın Gaspı Ivan Illich Ayrıntı   
87.   Şâir ve Patron Halil İnalcık Doğu Batı   
88.   Tarihsel Sosyoloji Theda Skocpol Tarih Vakfı   
89.   Uygarlık Süreci-1 Norbert Elias İletişim   
90.   Yöntemi Geliştirmek - Türkiye'de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine Doğan Ergun İmge   
91.   Asi Şehirler David Harvey Metis   
92.   Bireysellik ve Kültür Georg Simmel Metis   
93.   Bu Bir Pipo Değildir Michel Foucault Yapı Kredi   
94.   Cinsel Politika Kate Millett Payel   
95.   Cinsellik Muamması - Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet Metis   
96.   Çağdaş Söylenler Roland Barthes Metis   
97.   Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Annie Thebaud-Mony Ayrıntı   
98.   Dünyanın Teni Zeynep Direk Metis   
99.   Ebedi Kutsal Ezeli Kurban Saime Tuğrul İletişim   
100.   Eleştirel Teori Raymond Geuss Ayrıntı   
101.   Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme Ernesto Laclau Birikim   
102.   Fahişe Yüzyılın Sanatı / 20.Yüzyılda Sanatta Erotizm Önder Şenyapılı Boyut   
103.   Gündelik Hayatın Eleştirisi II Henri Lefebvre Sel   
104.   Güvenlik, Toprak, Nüfus - Collége de France Dersleri 1977-1978 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
105.   Kutsal Aile ya da Eleştirinin Eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels Sol   
106.   Kültürel Bellek Jan Assmann Ayrıntı   
107.   Küreselleşme Çağında Göç S. Gülfer Ihlamur, N. Aslı Şirin Öner İletişim   
108.   Modernleşme Başkaldırı ve Değişim S. N. Eisenstadt Doğu Batı   
109.   Mucizevi Göstergeler Franco Moretti Metis   
110.   Ortak Zenginlik Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
111.   Otorite Richard Sennett Ayrıntı   
112.   Öfke Dansı Harriet G. Lerner Varlık   
113.   Queer Tahayyül Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü Sel   
114.   Seks ve Ceza Eric Berkowitz Kolektif   
115.   Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow Nika   
116.   Sosyoloji Kuramları Tarihi Hans Freyer Doğu Batı   
117.   Sosyoloji ve Eğitim Doğan Ergun İmge   
118.   Şenlikli Toplum Ivan Illich Ayrıntı   
119.   Ten ve Taş Richard Sennett Metis   
120.   Toplum Üzerine Yazılar Theodor W. Adorno Belge   
121.   Toplumlar Nasıl Anımsar? Paul Connerton Ayrıntı   
122.   Türk Bireyi Kuramına Giriş Doğan Ergun İmge   
123.   Türk Modernleşmesi Şerif Mardin İletişim   
124.   Uygarlık Süreci-2 Norbert Elias İletişim   
125.   1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim Suavi Aydın, H. Tarık Şengül, Ahmet Talimciler, Bülent Duru, Ayten Alkan, Alev Özkazanç, Faruk Alpkaya, Murat Sevinç, Levent Cantek, Gökhan Atılgan, S. Ruken Öztürk, Serpil Çakır, Yücel Demirer, Levent Gönenç, Mehmet Özgüden Phoenix   
126.   Akışkan Aşk - İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair Zygmunt Bauman Versus   
127.   Anahtar Sözcükler Raymond Williams İletişim   
128.   Bilim Sosyolojisi İncelemeleri - - Doğu Batı   
129.   Biyokapital - Genom Sonrası Hayatın Kuruluşu Kaushik Sunder Rajan Metis   
130.   Bokun Tarihi Dominique Laporte Altıkırkbeş   
131.   Çin İşi Japon İşi Tayfun Atay İletişim   
132.   Çokluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
133.   Flamenko William Washabaugh Ayrıntı   
134.   Geçmiş Zaman : Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma Beatriz Sarlo Metis   
135.   Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç İletişim   
136.   İlkel Topluluk - Köleci Toplum - Feodal Toplum Zubritski Mitropolski Sol   
137.   İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut   
138.   Jurnal Cilt 2 1966-83 Cemil Meriç İletişim   
139.   Korku Kültürü Frank Füredi Ayrıntı   
140.   Kör Ayna, Kayıp Şark Nurdan Gürbilek Metis   
141.   Milli Kimlik Anthony D. Smith İletişim   
142.   Modernite ve Bireysel-Kimlik - Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum Anthony Giddens Say   
143.   Modernliğin Sonuçları Anthony Giddens Ayrıntı   
144.   Modernliğin Sosyolojisi Peter Wagner Ayrıntı   
145.   Monadoloji ve Sosyoloji Gabriel de Tarde Minör   
146.   Müze ve Oyun Kültürü Bekir Onur İmge   
147.   Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş Philipp Mayring Bilgesu   
148.   Nostaljinin Geleceği Svetlana Boym Metis   
149.   Oyun ve Gerçeklik Donald W. Winnicott Metis   
150.   Özgürlük ve Kader Rollo May Okuyan us   
151.   Paris, Modernitenin Başkenti David Harvey Sel   
152.   Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Mike Featherstone Ayrıntı   
153.   Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Cemil Meriç İletişim   
154.   Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Krishan Kumar Dost   
155.   Sınırlar ve Hayaletler Nermin Saybaşılı Metis   
156.   Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis   
157.   Sosyal Politika Yazıları İletişim   
158.   Sosyoloji ve Tarih Doğan Ergun İmge   
159.   Sosyolojik Açılımlar Theodor W. Adorno, Max Horkheimer Bilgesu   
160.   Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Raymond Aron Kırmızı   
161.   Sosyolojinin İlkeleri Henri Mendras İletişim   
162.   Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard Doğu Batı   
163.   Tarihin Yapısökümü Alun Munslow Ayrıntı   
164.   Tarihsel Sosyoloji Stratejiler Sorunsallar ve Paradigmalar Ferdan Ergut Dipnot   
165.   Tutkulu Sosyoloji Ann Game Ayrıntı   
166.   Umut Mekânları David Harvey Metis   
167.   Yamuk Bakmak -Popüler Kültürden Jaques Lacan'a Giriş- Slavoj Zizek Metis   
168.   Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis   
169.   Yoksulluk Halleri Aksu Bora, Ahmet Çiğdem, Ömer Laçiner, Kemal Can, Necmi Erdoğan, Ersan Ocak, Mustafa Şen İletişim   
170.   Yönetim Kurthan Fişek Kilit   
171.   Yüreğin Pedagojisi Paulo Freire Ütopya   
172.   Zanaatkâr Richard Sennett Ayrıntı   
173.   Analitik Psikoloji Carl Gustav Jung Payel   
174.   Aşk Neden Acıtır Eva Illouz Jaguar   
175.   Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet Ütopya   
176.   Bediüzzaman Said Nursi Olayı Şerif Mardin İletişim   
177.   Beraber Richard Sennett Ayrıntı   
178.   Bilgi Toplumunun Tarihi Armand Mattelart İletişim   
179.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
180.   Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç İletişim   
181.   Bir İmkan Olarak Modernite Ahmet Çiğdem İletişim   
182.   Cinsiyet, Irk, Sınıf - Kadınlardan Yeni Bir Perspektif Selma James Bgst   
183.   Cinsiyetler Arasında İşbirliği Payel   
184.   Çokluğun Grameri - Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin Paolo Virno Otonom   
185.   Dil ve Politika Kemal İnal Ütopya   
186.   Dil ve Yalnızlık Ernest Gellner Kabalcı   
187.   Din Sosyolojisi Hans Freyer Doğu Batı   
188.   Ekonomi ve Toplum (2 Cilt) Max Weber Yarın   
189.   Emeğin Tevekkülü Yasin Durak İletişim   
190.   Emek -Kaybolma Yolunda Bir Değer mi?- Dominique Méda İletişim   
191.   Eski Toplum - 1 Lewis Henry Morgan Payel   
192.   Etnometodoloji Alain Coulon Küre   
193.   Fotoğraf ve Toplum Giséle Freund Sel   
194.   Gönül Çelmenin Tarihi Jean Claude Bologne Dost   
195.   İktidarın Mahremiyeti Aslı Zengin Metis   
196.   İmaj Kevin Robins Ayrıntı   
197.   İntihar ve İntihar Girişimi: Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme ve Öyküler Kamil Alptekin Yeni İnsan   
198.   İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa Metis   
199.   Jurnal Cilt 1 1955-65 Cemil Meriç İletişim   
200.   Kamusal Alan Eric Dacheux Ayrıntı   
201.   Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Doğru Ulus Baker Birikim   
202.   Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens İletişim   
203.   Kent ve Halk Jean Robert Ütopya   
204.   Kentleri Savunmak - Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine Esra Kaya, Aysun Koca, Çare Olgun Çalışkan, Gürkan Akgün Nota Bene   
205.   Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları Seda Kalem Berk İstanbul Bilgi Üniversitesi   
206.   Kirvelik -Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü- Ayşe Kudat Ütopya   
207.   Kolonyalizm Postkolonyalizm Ania Loomba Ayrıntı   
208.   Konut Sorunu Friedrich Engels Sol   
209.   Kurum Kültürü Z. Beril Akıncı Vural İletişim   
210.   Kusursuz Cinayet Jean Baudrillard Ayrıntı   
211.   Kültür Fragmanları Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber Metis   
212.   Kültür ve İktidar - Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi David Swartz İletişim   
213.   Kültürel Emperyalizm John Tomlinson Ayrıntı   
214.   Mağaradakiler Cemil Meriç İletişim   
215.   Mahşerin Dördüncü Atlısı Andrew Nikiforuk İletişim   
216.   Marx ve Weber'de Doğu Toplumlar Lütfi Sunar Ayrıntı   
217.   Mekan, Kültür, İktidar -Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler- İletişim   
218.   Modern Toplumlarda Savaş ve Barış Cemil Oktay İstanbul Bilgi Üniversitesi   
219.   Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü - - İletişim   
220.   Oyuncu Benlik Alberto Melucci Sel   
221.   Özgürleştiren Praksis Peter Mayo Dipnot   
222.   Özgürlük ve Örgütlülük Haluk Yurtsever Yordam   
223.   Para İle Akraba(Kentsel Türkiye) Jenny White İletişim   
224.   Popüler Kültür ve Yüksek Kültür Herbert J. Gans Yapı Kredi   
225.   Postmodernliğin Durumu - Kültürel Değişimin Kökenleri David Harvey Metis   
226.   Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık Otto Kernberg Metis   
227.   Saygı Richard Sennett Ayrıntı   
228.   Seçilmiş Metinler Pierre Bourdieu Heretik   
229.   Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto Doğu Batı   
230.   Seks İsyanları Simon Reynolds Ayrıntı   
231.   Sivil Toplum Ve Ötesi Gülnur Acar Savran Belge   
232.   Siyaset Sosyolojisi Maurice Duverger Varlık   
233.   Siyasi Düşünce Sözlüğü Atilla Yayla Adres   
234.   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine Jürgen Habermas Kabalcı   
235.   Sosyolog, Sanatçı, Düşünür Georg Simmel Doğu Batı   
236.   Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss Doğu Batı   
237.   Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Sentez   
238.   Sosyolojik Düşünce Sözlüğü İletişim   
239.   Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Alan Swingewood Agora   
240.   Söylemek ve Anlatmaya Çalışmak John R. Searle Bilgesu   
241.   Söylence, Din ve Anaerki J.Jacob Bachofen Payel   
242.   Şehir - Modern Kentin Oluşumu Max Weber Yarın   
243.   Tamamlanmamış Devrim - Kadınların Yeni Rollerine Uymak Gosta Esping-Andersen İletişim   
244.   Tarihsel Bunalım ve İnsan Ortega y Gasset Metis   
245.   Tarihsel Sosyoloji Elisabeth Özdalga Doğu Batı   
246.   Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye E. Attila Aytekin Yordam   
247.   Tarz-I Hayat'tan Life Style'a Rıfat N. Bali İletişim   
248.   Tatlı Şiddet : Trajik Kavramı Terry Eagleton Ayrıntı   
249.   Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım Deniz   
250.   Toplum Kuramı -Tarihsel Bir Bakış- Alex Callinicos İletişim   
251.   Toplumbiliminde Araştırma Yöntemleri Sami Güven Ezgi   
252.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri -Takım- W. Lawrence Neuman Yayınodası   
253.   Türk Kültür Tarihi Şerafettin Turan Bilgi   
254.   Türkiye'de Çocuk Emeği Ütopya   
255.   Türkiye'de Dindarlık-Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural İletişim   
256.   Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin İletişim   
257.   1 Mayıs Mahallesi Şükrü Aslan İletişim   
258.   1001 Sakal - Sakalın Kültürel Tarihi Allan Peterkin Sel   
259.   21. Yüzyılda Din Sorunu Georges Corm İletişim   
260.   21. Yüzyılda Türkiye Emre Kongar Remzi   
261.   Adorno Sözlüğü Roger Behrens Versus   
262.   Ağa,Şeyh,Devlet Martin van Bruinessen İletişim   
263.   Ahlaki Protesto Sanatı James M. Jasper Ayrıntı   
264.   Aile Sosyolojisi Ergün Yıldırım, Kadir Canatan Açılım   
265.   Altın Dal Sir James George Frazer Yapı Kredi   
266.   Altkültür Toplumsalın Parçalanışı Chris Jenks Ayrıntı   
267.   Annelik Duygusu - Mitler ve Deneyimler Tina Miller İletişim   
268.   Aşiretler ve İktidar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
269.   Aşkın En Güzel Tarihi Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Le Goff, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney İş Bankası   
270.   Avam ve Görenek E. P. Thompson Birikim   
271.   Aylak Sınıfın Teorisi Thorstein Veblen Babil   
272.   Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
273.   Babalar - Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi Dieter Thomä İletişim   
274.   Baş Harfi F Catherine Redfern, Kristin Aune Ayizi Kitap   
275.   Bauman Sosyolojisi Zülküf Kara Ayrıntı   
276.   Beden Sosyoloji Açılım   
277.   Bedensel Boşalmanın İşlevi Wilhelm Reich Payel   
278.   Bildiğimiz Dünyanın Sonu Immanuel Wallerstein Metis   
279.   Bilim Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme Steve Woolgar Paradigma   
280.   Bilim Sosyolojisi - - Kitabevi   
281.   Bir Aile Cinayeti Michel Foucault Ayrıntı   
282.   Birleşmeyen Sentez Ali Akay Yapı Kredi   
283.   Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261) M. Murat Baskıcı Phoenix   
284.   Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler William L. Randall Ayrıntı   
285.   Bugüne Bakmak Dipnot   
286.   Burada Mutlu Değilim "Gençler Bildiğiniz Gibi Değil" Jale Sancak Kırmızı Kedi   
287.   Cihanyandı Lütfiye Hanım Şevket Nezihi Encore   
288.   Cinsellik Görsellik Pornografi Hasan Bülent Kahraman Agora   
289.   Cinsiyetin Toplumsal Rol'deki Yeri Cemile Akyıldız Ercan Çizgi   
290.   Cool Anılar III-IV (1900-2000) Jean Baudrillard Ayrıntı   
291.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ruth A. Wallace, Alison Wolf Doğu Batı   
292.   Çiçeklerin Kültürü Jack Goody Ayrıntı   
293.   Çokkültürlü Yurttaşlık Will Kymlicka Ayrıntı   
294.   Demokrasinin Sosyolojisi Ali Yaşar Sarıbay Sentez   
295.   Din Sosyolojisi - Din Olgusu, Dini Gruplar, Yöntem Hüseyin Bal Sentez   
296.   Din Sosyolojisine Giriş Necdet Subaşı Dem   
297.   Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri Emile Durkheim Cem   
298.   Direnişi Düşünmek - 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl   
299.   Disiplinlerin Kaosu Andrew Abbott Küre   
300.   Doğu, Batı ve Kadın 1913-1930 - Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Özlem Ezer Kitap   
301.   Durkheim'ın Hayaletleri - Kültürel Mantık ve Sosyal Şeyler Charles Lemert İş Bankası   
302.   Dünyada ve Türkiye'de Çokkültürlülük Celalettin Yanık Sentez   
303.   Dünyanın Yeni Aklı - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme Pierre Dardot, Christian Laval İstanbul Bilgi Üniversitesi   
304.   Entelektüellerin Sorumluluğu Noam Chomsky Bgst   
305.   Erkek Millet Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu İletişim   
306.   Eski Toplum - 2 Lewis Henry Morgan Payel   
307.   Eşitlikçi Toplumlar Mustafa Cemal Belge   
308.   Etik Düşünce ve Postmodernizm Gözde Dedeoğlu Telos   
309.   Etnopsikiyatri François Laplantine Ütopya   
310.   Fahişeliğin Tarihi Jess Wells Pencere   
311.   Feminist Tarihin Peşinde John W. Scott Bgst   
312.   Futbol ve Kültürü İletişim   
313.   Geleceğin Tarihinden Alıntılar Gabriel de Tarde Öteki   
314.   Gençlik Üzerine Vladimir İlyiç Lenin Sol   
315.   Göç Sosyolojisi Nobel   
316.   Gözetim Çalışmaları David Lyon Kalkedon   
317.   Gramsci'de Dil ve Hegemonya Peter Ives Kalkedon   
318.   Gurbet Pastası Hemşinliler, Göç ve Pastacılık Uğur Biryol İletişim   
319.   Hamburger Cumhuriyeti -Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü- Eric Schlosser Metis   
320.   Harem ve Kuzenler Germaine Tillion Metis   
321.   Hata Neredeydi? -300 Yıldır Sorulan Soru- Bernard Lewis Oğlak   
322.   Hüzünlü Dönenceler Claude Lévi-Strauss Yapı Kredi   
323.   İki Dünya Arasında : İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği Özlem Avcı İletişim   
324.   İklim Değişikliği Siyaseti Anthony Giddens Phoenix   
325.   İmkânsız Takas Jean Baudrillard Ayrıntı   
326.   İntihar ve İntiharı Önleme Veli Duyan, Kamil Alptekin Yeni İnsan   
327.   İslamcılığın Türkiye Seyri -Sosyolojik Bir Perspektif- Elisabeth Özdalga İletişim   
328.   İslamın Hastalığı Abdelwahab Meddeb Metis   
329.   İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye Sema Erder İletişim   
330.   İtiraf Edilemeyen Cemaat Maurice Blanchot Ayrıntı   
331.   İyi Vatandaş İyi İnsan Hasan Ali Yücel İş Bankası   
332.   Japon Kültürü Bozkurt Güvenç Boyut   
333.   Kadınların Sınıfı -Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası- Aksu Bora İletişim   
334.   Kapital'in Ötesi Michael A. Lebowitz Phoenix   
335.   Karanlığın Kültürleri - Sınır İhlalinin Tarihlerinde Gece Yolculukları Bryan D. Palmer Ayrıntı   
336.   Kelimeler ve Şeyler-Hapishanenin Doğuşu-Bilginin Arkeolojisi-Kliniğin Doğuşu Michel Foucault Say   
337.   Kırılgan Temas Slavoj Zizek Metis   
338.   Kırk Ambar-Cilt 2 Cemil Meriç İletişim   
339.   Kimlik Yanılsaması Jean-François Bayart Metis   
340.   Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik Doğan Ergun İmge   
341.   Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu Mevlüt Özben Ayrıntı   
342.   Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş - Eleştirel Bir Perspektif Berch Berberoglu İstanbul Bilgi Üniversitesi   
343.   Kovulanın İzi Yaşar Çabuklu Metis   
344.   Kurumlar Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım   
345.   Kültür Yorumları Terry Eagleton Ayrıntı   
346.   Kültürden İrfana Cemil Meriç İletişim   
347.   Kütlelerin İsyanı Ortega y Gasset Erguvan   
348.   Laiklik - Tutku ile Akıl Arasında 1905-2005 Jean Baubérot İstanbul Bilgi Üniversitesi   
349.   Lubunya Selin Berghan Metis   
350.   Masumiyetin Ayartıcılığı Pascal Bruckner Ayrıntı   
351.   Melez Desenler Nilüfer Göle Metis   
352.   Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe... Betül Altıntaş İletişim   
353.   Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Vefa Saygın Öğütle Ayrıntı   
354.   Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis   
355.   Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Levent Köker İletişim   
356.   Mukaddime-2 İbn Haldun Dergâh   
357.   Mühendisler ve İdeoloji Nilüfer Göle Metis   
358.   Müslüman Toplum Ernest Gellner Kabalcı   
359.   Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa -Cumhuriyet ve Kürtler- Mesut Yeğen İletişim   
360.   Müzikal Nakışlar Agora   
361.   Neden? Charles Tilly Detay   
362.   Nöbetleşe Yoksulluk Oğuz Işık, M. Melih Pınarcıoğlu İletişim   
363.   Ölümün Toplumsal Tarihi Allan Kellehear Phoenix   
364.   Ötekilerin Çevresi Ethem Torunoğlu Ütopya   
365.   Paradigmasal Değişimde Kuantum Sinan Şahin Aram   
366.   Postmodern Toplumdan Kesitler Yaşar Çabuklu Paloma   
367.   Propaganda ve Toplumsal Zihin Noam Chomsky, David Barsamian İthaki   
368.   Proust ve Göstergeler Gilles Deleuze Kabalcı   
369.   Radyonun Sihirli Kapısı Meltem Ahıska Metis   
370.   Seküler ve Dinsel - Aşınan Sınırlar Nilüfer Göle Metis   
371.   Sınıf, Kültür ve Bilinç Mustafa Kemal Coşkun Dipnot   
372.   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Alfa   
373.   Sosyal Bilimleri Anlamak Roger Trigg Babil   
374.   Sosyal Davranışı Açıklamak Jon Elster Phoenix   
375.   Sosyal Hizmetlerde Açıköğretim ve Ara Elemanlar - Sosyal Çalışma ve Sosyal Teknikerlik İlhan Tomanbay Sabev   
376.   Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları Aziz Şeker Sabev   
377.   Sosyal Politika Pete Alcock Siyasal   
378.   Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder Küre   
379.   Sosyo-Psikanaliz Açıdan Otorite -Son Sömürge Çocuk- Gérard Mendel Cem   
380.   Sosyoloji Tony Lawson, Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster Siyasal   
381.   Sosyoloji - Başlangıç Okumaları Say   
382.   Sosyoloji - Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış Anthony Giddens Siyasal   
383.   Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim İletişim   
384.   Sosyoloji Notları Ve Konferans Cemil Meriç İletişim   
385.   Sosyolojide Perspektifler E.C. Cuff, W.W. Sharrock, D. W. Francis Say   
386.   Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma Belkıs Kümbetoğlu Bağlam   
387.   Sosyolojik Teorinin Oluşumu Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers Sentez   
388.   Sosyolojik Yöntemin Kuralları Emile Durkheim Dost   
389.   Sosyolojiler Değil Sosyoloji Kadir Cangızbay Ütopya   
390.   Sosyolojinin Savunusu - Makaleler, Yorumlar ve Yanıtlar Anthony Giddens Say   
391.   Söylem ve İdeoloji -Mitoloji, Din, İdeoloji- Barış Çoban, Stuart Hall, John Wilson, Teun Van Dijk, Sara Mills, Norman Fairclough, Phil Graham, Marina Camargo Heck, Leyla Ilgın Su   
392.   Stonewall İsyanı Martin Duberman Agora   
393.   Su Savaşları Vandana Shiva Bgst   
394.   Suçlu Kim? - Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sezer Ayan Ütopya   
395.   Sürüden Devlete -Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme- Eugéne Enriquez Ayrıntı   
396.   Şarlatanlığın Tarihi Lars Morris Kırmızı   
397.   Tanrılar Kadınken Merlin Stone Payel   
398.   Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Georgiy Valentinoviç Plehanov Yazılama   
399.   Tekeşlilik Adam Phillips Metis   
400.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau Kalkedon   
401.   Toplumbilim Özer Ozankaya Cem   
402.   Toplumbilim Sözlüğü Orhan Hançerlioğlu Remzi   
403.   Toplumsal Cinsiyet ve İktidar R. W. Connell Ayrıntı   
404.   Toplumsal Değişme Kuramları Ve Türkiye Gerçeği Emre Kongar Remzi   
405.   Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı John R. Searle Litera   
406.   Tüketim Robert Bocock Dost   
407.   Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Kurtuluş Kayalı İletişim   
408.   Türk Sufiliğine Bakışlar Ahmet Yaşar Ocak İletişim   
409.   Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren İletişim   
410.   Türkiye'de Sosyoloji -Takım- (2 Cilt) Phoenix   
411.   Umrandan Uygarlığa Cemil Meriç İletişim   
412.   Umut Devrimi Erich Fromm Payel   
413.   Vatandaşlığın Dönüşümü - Üyelikten Haklara Metis   
414.   Vatandaşlık Gelirine Doğru Ayşe Buğra İletişim   
415.   Yaratıcı İnsan Henri Laborit Payel   
416.   Yaşantımızda Dün Ve Bugün Şerif Oktürk Kastaş   
417.   Yeni Bir Bakışla Baudrillard Kim Toffoletti Kolektif   
418.   Yeterince Otantik Değilsiniz Padişahım 'Modernlik,Dindarlık ve Özgürlük' Dilek Zaptçıoğlu İletişim   
419.   Yoldaşımız At-Küçük Boy Kudret Emiroğlu Yapı Kredi   
420.   Yöntemi Bulmak Doğan Ergun İmge   
421.   Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918) Stephen Kern İletişim   
Sepet Devam
Boş
En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Her Yerden Çok Uzakta
2. Bir Kalbin Çöküşü
3. O muydu ?
4. Bıçkın ve Ağlak - Yeni Türkiye'nin Hikayesi
5. Portreler
Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 1.633s