Ana Sayfa (Kitap) » Sosyoloji » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları
Haftanın Yazarı


Eduardo Galeano
Haftanın Çevirmeni


İlknur Özdemir
En Çok Satanlar En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge   
2.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Barrington Moore Jr İmge   
3.   Asi Şehirler David Harvey Metis   
4.   Devletler ve Toplumsal Devrimler Theda Skocpol İmge   
5.   Sosyal Teori ve Geç Modernlikler -Türk Deneyimi- İbrahim Kaya İmge   
6.   Cinselliğin Tarihi Michel Foucault Ayrıntı   
7.   100 Soruda Sosyoloji Elkitabı Doğan Ergun İmge   
8.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau İş Bankası   
9.   Göğü Delen Adam Ayrıntı   
10.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
11.   Sosyal Adalet ve Şehir David Harvey Metis   
12.   Feminizm Herkes İçindir - Tutkulu Politika Bell Hooks Bgst   
13.   Gezi ve Sosyoloji - Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak Ayrıntı   
14.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
15.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
16.   Postmodernizm Gencay Şaylan İmge   
17.   Akışkan Gözetim David Lyon, Zygmunt Bauman Ayrıntı   
18.   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim   
19.   Sessiz Yığınların Golgesınde Doğu Batı   
20.   Stonewall İsyanı Martin Duberman Agora   
21.   Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Zygmunt Bauman Ayrıntı   
22.   Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas İletişim   
23.   Kitle ve İktidar Elias Canetti Ayrıntı   
24.   Sosyoloji ve Tarih Doğan Ergun İmge   
25.   Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar İletişim   
26.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
27.   Özgürlük ve Kader Rollo May Okuyan us   
28.   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Bilgesu   
29.   Yamuk Bakmak -Popüler Kültürden Jaques Lacan'a Giriş- Slavoj Žižek Metis   
30.   Bireyselleşmiş Toplum Zygmunt Bauman Ayrıntı   
31.   Erkeklik: İmkânsız İktidar - Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler Serpil Sancar Metis   
32.   Filmlerle Sosyoloji Bülent Diken, Carsten B. Laustsen Metis   
33.   Hepimiz Yamyamız Claude Lévi-Strauss Metis   
34.   Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı   
35.   Postmodernliğin Durumu - Kültürel Değişimin Kökenleri David Harvey Metis   
36.   Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı   
37.   Yeni Kapitalizmin Kültürü Richard Sennett Ayrıntı   
38.   Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Annie Thebaud-Mony Ayrıntı   
39.   Otorite Richard Sennett Ayrıntı   
40.   Sosyal Teori - Kentsel Sosyoloji Peter Saunders İdeal Kültür   
41.   Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis   
42.   Bela Bedenler Judith Butler Pinhan   
43.   Bildiğimiz Dünyanın Sonu Immanuel Wallerstein Metis   
44.   Bu Ülke Cemil Meriç İletişim   
45.   Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem İmge   
46.   Gösteri Toplumu Guy Debord Ayrıntı   
47.   İktidarın Gözü Michel Foucault Ayrıntı   
48.   İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodore Zeldin Ayrıntı   
49.   Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika Ayşe Buğra İletişim   
50.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
51.   Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis   
52.   Türk Bireyi Kuramına Giriş Doğan Ergun İmge   
53.   Ağa,Şeyh,Devlet Martin van Bruinessen İletişim   
54.   Devlete Karşı Toplum Pierre Clastres Ayrıntı   
55.   Emeğin Tevekkülü Yasin Durak İletişim   
56.   Kırılgan Hayat Judith Butler Metis   
57.   Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı   
58.   Sosyal Bilimleri Açın Gulbenkian Komisyonu Metis   
59.   Tüketim Toplumu Jean Baudrillard Ayrıntı   
60.   Akışkan Aşk - İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair Zygmunt Bauman Versus   
61.   Duyuru Antonio Negri Ayrıntı   
62.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
63.   Saygı Richard Sennett Ayrıntı   
64.   Sosyoloji ve Eğitim Doğan Ergun İmge   
65.   Türk Modernleşmesi Şerif Mardin İletişim   
66.   Zanaatkâr Richard Sennett Ayrıntı   
67.   Erkek Millet Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu İletişim   
68.   Gözün Vicdanı Richard Sennett Ayrıntı   
69.   Modern Dünyada Gündelik Hayat Henri Lefebvre Metis   
70.   Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Mike Featherstone Ayrıntı   
71.   Sosyoloji - Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış Anthony Giddens Siyasal   
72.   Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek İletişim   
73.   Ten ve Taş Richard Sennett Metis   
74.   Beraber Richard Sennett Ayrıntı   
75.   Bir Aile Cinayeti Michel Foucault Ayrıntı   
76.   Büyük Kapatılma Michel Foucault Ayrıntı   
77.   Direnişi Düşünmek - 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl   
78.   Gecekondu Gezegeni Mike Davis Metis   
79.   İntihar ve İntihar Girişimi: Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme ve Öyküler Kamil Alptekin Yeni İnsan   
80.   Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens İletişim   
81.   Oyun ve Gerçeklik Donald W. Winnicott Metis   
82.   Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri Mark Gottdiener İmge   
83.   Queer Tahayyül Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü Sel   
84.   Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow Nika   
85.   Umut Mekânları David Harvey Metis   
86.   Vitrinde Yaşamak - 1980 lerin Kültürel İklimi Nurdan Gürbilek Metis   
87.   Yöntemi Bulmak Doğan Ergun İmge   
88.   Bireysellik ve Kültür Georg Simmel Metis   
89.   Çağdaş Söylenler Roland Barthes Metis   
90.   Güvenlik, Toprak, Nüfus - Collége de France Dersleri 1977-1978 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
91.   İmaj Kevin Robins Ayrıntı   
92.   Mukaddime 1-2 (Takım) İbn Haldun Dergâh   
93.   Şenlikli Toplum Ivan Illich Ayrıntı   
94.   Analitik Psikoloji Carl Gustav Jung Payel   
95.   Aşk Neden Acıtır Eva Illouz Jaguar   
96.   Cinselliğin Diyalektiği Shulamith Firestone Payel   
97.   Cinsellik Muamması - Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet Metis   
98.   Çokluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
99.   Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler İmge   
100.   Eşitlikçi Toplumlar Mustafa Cemal Belge   
101.   Hürriyet Üstüne John Stuart Mill Liberte   
102.   İnsan Doğası İktidara Karşı Adalet Michel Foucault, Noam Chomsky Bgst   
103.   Jurnal Cilt 1 1955-65 Cemil Meriç İletişim   
104.   Jurnal Cilt 2 1966-83 Cemil Meriç İletişim   
105.   Kadınların Sınıfı -Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası- Aksu Bora İletişim   
106.   Kamusal Alan Eric Dacheux Ayrıntı   
107.   Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Doğru Ulus Baker Birikim   
108.   Kültür Yorumları Terry Eagleton Ayrıntı   
109.   Modern Devletin Gelişimi Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
110.   Müslüman Site - Toplumsal ve Siyasi Hayat Louis Gardet Ayrıntı   
111.   Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası Sigmund Freud, Dorothy Bloch Metis   
112.   Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto Doğu Batı   
113.   Toplum Üzerine Yazılar Theodor W. Adorno Belge   
114.   Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin İletişim   
115.   Uygarlık Süreci-1 Norbert Elias İletişim   
116.   Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları Şinasi Öztürk Doğu Kitabevi   
117.   Anahtar Sözcükler Raymond Williams İletişim   
118.   Bedensel Boşalmanın İşlevi Wilhelm Reich Payel   
119.   Biyopolitika Thomas Lemke İletişim   
120.   Cinsel Politika Kate Millett Payel   
121.   Devletin Antropolojisi Marc Abeles Dipnot   
122.   Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya İmge   
123.   Gündelik Hayatın Eleştirisi II Henri Lefebvre Sel   
124.   Haset ve Şükran Melanie Klein Metis   
125.   İmkânsız Takas Jean Baudrillard Ayrıntı   
126.   İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum Vincent de Gaulejac Ayrıntı   
127.   Kapitalizm Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis   
128.   Kusursuz Cinayet Jean Baudrillard Ayrıntı   
129.   Mühendisler ve İdeoloji Nilüfer Göle Metis   
130.   Ortak Zenginlik Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
131.   Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri Zygmunt Bauman Ayrıntı   
132.   Propaganda ve Toplumsal Zihin Noam Chomsky, David Barsamian İthaki   
133.   Sosyoloji - Başlangıç Okumaları Say   
134.   Tekeşlilik Adam Phillips Metis   
135.   Toplumlar Nasıl Anımsar? Paul Connerton Ayrıntı   
136.   Türk Sosyolojisinde Devrimcilik, Buhran ve Muhafazakarlık Yıldız Akpolat Doğu Kitabevi   
137.   Cinsiyetler Arasında İşbirliği Payel   
138.   Deliliğin Tarihi Michel Foucault İmge   
139.   Din Ve İdeoloji Şerif Mardin İletişim   
140.   Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri Emile Durkheim Cem   
141.   Dünyanın Teni Zeynep Direk Metis   
142.   Düşünümsel Bir Antropoloji Pierre Bourdieu, Loıc J. D. Wacquant İletişim   
143.   Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme Ernesto Laclau Birikim   
144.   Feminist Tarihin Peşinde John W. Scott Bgst   
145.   Hayvan Özgürleşmesi Peter Singer Ayrıntı   
146.   Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç İletişim   
147.   İktidarın Mahremiyeti Aslı Zengin Metis   
148.   İtiraf Edilemeyen Cemaat Maurice Blanchot Ayrıntı   
149.   Kent-İslâm ve Kapitalizm - Şehre Yürüyelim Batı Yıkılacak Lütfi Bergen Doğu Kitabevi   
150.   Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik Doğan Ergun İmge   
151.   Kolonyalizm Postkolonyalizm Ania Loomba Ayrıntı   
152.   Kötü Çocuk Türk Nurdan Gürbilek Metis   
153.   Kutsal Aile ya da Eleştirinin Eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels Sol   
154.   Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm Anthony Giddens Ayrıntı   
155.   Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Levent Köker İletişim   
156.   Sağlıklı Toplum Erich Fromm Payel   
157.   Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık Otto Kernberg Metis   
158.   Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis   
159.   Taşraya Bakmak İletişim   
160.   Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren İletişim   
161.   Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları - - Yakın   
162.   Yönetim Kurthan Fişek Kilit   
163.   Amerika Jean Baudrillard Ayrıntı   
164.   Bauman Sosyolojisi Zülküf Kara Ayrıntı   
165.   Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak -İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine İrvin Cemil Schick İletişim   
166.   Bellek İzleri - Kurgudan Kurama Görüntüler Kalkedon   
167.   Cinselliği Kuramlaştırmak Stevi Jackson, Sue Scott Nota Bene   
168.   Cool Anılar I-II (1980-1990) Jean Baudrillard Ayrıntı   
169.   Çin İşi Japon İşi Tayfun Atay İletişim   
170.   Din Sosyolojisi - Din Olgusu, Dini Gruplar, Yöntem Hüseyin Bal Sentez   
171.   Ebedi Kutsal Ezeli Kurban Saime Tuğrul İletişim   
172.   Eleştirel Teori Raymond Geuss Ayrıntı   
173.   Fotoğraf ve Toplum Giséle Freund Sel   
174.   Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür Gregory Jusdanis Metis   
175.   İki Tarafta Evlat Acısı Burcu Şentürk İletişim   
176.   İlk Filozoflar - Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler George Thomson Payel   
177.   İsyan, Devrim, Eleştiri Bülent Diken Metis   
178.   Kent Efsaneleri Özgür Taburoğlu Doğu Batı   
179.   Kitle Süsü Siegfried Kracauer Metis   
180.   Mağaradakiler Cemil Meriç İletişim   
181.   Michel Foucault "Güncelliğin Bir Ontolojisi" Judith Revel Otonom   
182.   Modernliğin Sonuçları Anthony Giddens Ayrıntı   
183.   Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa -Cumhuriyet ve Kürtler- Mesut Yeğen İletişim   
184.   Ne Değişti? - Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan Ayizi Kitap   
185.   Neoliberalizm ve Mahremiyet - Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik Metis   
186.   Ocak ve Zanaat İletişim   
187.   Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır Metis   
188.   Öfke Dansı Harriet G. Lerner Varlık   
189.   Özgürlükle Kalkınma Amartya Sen Ayrıntı   
190.   Paris, Modernitenin Başkenti David Harvey Sel   
191.   Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye Hasan Bülent Kahraman Agora   
192.   Sağlığın Gaspı Ivan Illich Ayrıntı   
193.   Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Cemil Meriç İletişim   
194.   Seks İsyanları Simon Reynolds Ayrıntı   
195.   Seküler ve Dinsel - Aşınan Sınırlar Nilüfer Göle Metis   
196.   Sivil Toplum Ve Ötesi Gülnur Acar Savran Belge   
197.   Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard Doğu Batı   
198.   Tarz-I Hayat'tan Life Style'a Rıfat N. Bali İletişim   
199.   Toplumu Savunmak Gerekir Michel Foucault Yapı Kredi   
200.   Tözcülüğün Tasfiyesi Güney Çeğin, Emrah Göker Nota Bene   
201.   Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Kurtuluş Kayalı İletişim   
202.   Türk Modernleşmesinde Çocuk Bekir Onur İmge   
203.   Türkiye'de Dindarlık-Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural İletişim   
204.   Umut Devrimi Erich Fromm Payel   
205.   1001 Sakal - Sakalın Kültürel Tarihi Allan Peterkin Sel   
206.   40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Amerika-Rusya Gündüz Vassaf İletişim   
207.   Ailenin Serencamı Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşumu Ahmet Murat Aytaç Dipnot   
208.   Avam ve Görenek E. P. Thompson Birikim   
209.   Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
210.   Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu Zafer Cirhinlioğlu İmge   
211.   Baş Harfi F Catherine Redfern, Kristin Aune Ayizi Kitap   
212.   Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet Ütopya   
213.   Bediüzzaman Said Nursi Olayı Şerif Mardin İletişim   
214.   Birlikte Yaşamayı Öğrenmek - Politik Dostluk ve Eğitim Ayşegül Komsuoğlu H2o   
215.   Cinsellik Görsellik Pornografi Hasan Bülent Kahraman Agora   
216.   Cinsiyet Ve Millet Nira Yuval Davis İletişim   
217.   Devlet Faaliyetinin Sınırları Wilhelm von Humboldt Liberte   
218.   Eğlence İncelemeleri Tania Modleski Metis   
219.   Entelektüellerin Sorumluluğu Noam Chomsky Bgst   
220.   Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış-3 Kitap Oğuz Adanır Doğu Batı   
221.   Eski Toplum - 1 Lewis Henry Morgan Payel   
222.   Geçmiş Zaman : Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma Beatriz Sarlo Metis   
223.   Gençlik Üzerine Vladimir İlyiç Lenin Sol   
224.   Göç ve Zor - Diyarbakır Örneğinde Göç ve Zorunlu Göç İnan Keser Ütopya   
225.   Göç, Kültür, Kimlik Iain Chambers Ayrıntı   
226.   İsyan Pazarlanıyor Joseph Heath, Andrew Potter Ayrıntı   
227.   Kahkahanın Zaferi Barry Sanders Ayrıntı   
228.   Kent ve Halk Jean Robert Ütopya   
229.   Kentleri Savunmak - Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine Esra Kaya, Aysun Koca, Çare Olgun Çalışkan, Gürkan Akgün Nota Bene   
230.   Kör Ayna, Kayıp Şark Nurdan Gürbilek Metis   
231.   Kültür Eleştirisi - Kültürel Kavramlara Giriş Arthur Asa Berger Pinhan   
232.   Kültür Fragmanları Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber Metis   
233.   Kültür ve İktidar - Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi David Swartz İletişim   
234.   Kültürden İrfana Cemil Meriç İletişim   
235.   Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması Samuel P. Huntington Okuyan us   
236.   Monadoloji ve Sosyoloji Gabriel de Tarde Minör   
237.   Namus Töre ve İktidar - Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu Pınar Ecevitoğlu Dipnot   
238.   Nostaljinin Geleceği Svetlana Boym Metis   
239.   Nöbetleşe Yoksulluk Oğuz Işık, M. Melih Pınarcıoğlu İletişim   
240.   Özgürleştiren Praksis Peter Mayo Dipnot   
241.   Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk Zygmunt Bauman Ayrıntı   
242.   Seks ve Ceza Eric Berkowitz Kolektif   
243.   Sınıf, Kültür ve Bilinç Mustafa Kemal Coşkun Dipnot   
244.   Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar Nur Vergin Doğan Kitap   
245.   Sosyal Politika Yazıları İletişim   
246.   Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim İletişim   
247.   Sosyoloji Notları Ve Konferans Cemil Meriç İletişim   
248.   Türk Sufiliğine Bakışlar Ahmet Yaşar Ocak İletişim   
249.   Türklüğü Ölçmek Nazan Maksudyan Metis   
250.   Umrandan Uygarlığa Cemil Meriç İletişim   
251.   Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek - Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
252.   Altkültür Toplumsalın Parçalanışı Chris Jenks Ayrıntı   
253.   Aptallık Ansiklopedisi Matthijs Van Boxsel Ayrıntı   
254.   Babalar - Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi Dieter Thomä İletişim   
255.   Bilim Sosyolojisi İncelemeleri - - Doğu Batı   
256.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
257.   Biyokapital - Genom Sonrası Hayatın Kuruluşu Kaushik Sunder Rajan Metis   
258.   Bu Bir Pipo Değildir Michel Foucault Yapı Kredi   
259.   Bürokrasi ve Otorite Max Weber Adres   
260.   Cinsiyet, Irk, Sınıf - Kadınlardan Yeni Bir Perspektif Selma James Bgst   
261.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Margaret M. Poloma Palme   
262.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ruth A. Wallace, Alison Wolf Doğu Batı   
263.   Çin'in Sosyolojisi Jean Louis Rocca İletişim   
264.   Çokkültürlülük Bilmecesi Gerd Baumann Dost   
265.   Demokrasi Nedir? Alain Touraine Yapı Kredi   
266.   Dil ve Yalnızlık Ernest Gellner Kabalcı   
267.   Diyarbakır Sosyolojik Bir İnceleme İnan Keser Karahan   
268.   Durkheim'ı Anlamak Jaques Coenen-Huther İletişim   
269.   Faşizmin Analizi Maria Antonietta Macciocchi Payel   
270.   Futbol ve Kültürü İletişim   
271.   Göç ve Ötesi İlhan Tekeli Tarih Vakfı   
272.   İki Dünya Arasında : İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği Özlem Avcı İletişim   
273.   İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Levy-Bruhl Doğu Batı   
274.   İntihar Emile Durkheim Cem   
275.   İntihar ve İntiharı Önleme Veli Duyan, Kamil Alptekin Yeni İnsan   
276.   İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye Sema Erder İletişim   
277.   İyi Vatandaş İyi İnsan Hasan Ali Yücel İş Bankası   
278.   Jean Baudrillard:Radikal Belirsizlik Mike Gane De Ki   
279.   Kadının Gizlenmiş Tarihi Sheila Rowbotham Payel   
280.   Kent Paryaları - İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi Loıc J. D. Wacquant Boğaziçi Üniversitesi   
281.   Kırılgan Temas Slavoj Žižek Metis   
282.   Kızların Sessizliği -Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi- Elif Ekin Akşit İletişim   
283.   Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu Mevlüt Özben Ayrıntı   
284.   Kültür Raymond Williams İmge   
285.   Kültür ve Ruh Sağlığı Kemal Sayar Metis   
286.   Küreselleşme Çağında Göç S. Gülfer Ihlamur, N. Aslı Şirin Öner İletişim   
287.   Kürtlerde Aşiret Ve Akrabalık İlişkileri Lale Yalçın İletişim   
288.   Marx ve Weber'de Doğu Toplumlar Lütfi Sunar Ayrıntı   
289.   Melez Desenler Nilüfer Göle Metis   
290.   Metafizik Sosyolojiler Hikmet Kıvılcımlı Sosyal İnsan   
291.   Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Vefa Saygın Öğütle Ayrıntı   
292.   Moda ve Gündemleri Diana Crane Ayrıntı   
293.   Modernleşme Başkaldırı ve Değişim S. N. Eisenstadt Doğu Batı   
294.   Mutluluk, Ölüm ve Yaşamın Artakalanı Jonathan Lear Metis   
295.   Neo-Liberal Tezahürler - Vatandaşlık-Suç-Eğitim Alev Özkazanç Dipnot   
296.   Oyuncu Benlik Alberto Melucci Sel   
297.   Parçalanmış Hayat Zygmunt Bauman Ayrıntı   
298.   Sınırlar ve Hayaletler Nermin Saybaşılı Metis   
299.   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzer Jürgen Habermas Kabalcı   
300.   Sosyal Bilimlerin Metodolojisi Max Weber Küre   
301.   Sosyoloji Tony Lawson, Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster Siyasal   
302.   Sosyoloji Kuramları Tarihi Hans Freyer Doğu Batı   
303.   Sosyoloji-Ciltli Anthony Giddens Kırmızı   
304.   Sosyolojik Açılımlar Theodor W. Adorno, Max Horkheimer Bilgesu   
305.   Sosyolojik Düşünce Sözlüğü İletişim   
306.   Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Raymond Aron Kırmızı   
307.   Söylence, Din ve Anaerki J.Jacob Bachofen Payel   
308.   Sürüden Devlete -Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme- Eugéne Enriquez Ayrıntı   
309.   Şâir ve Patron Halil İnalcık Doğu Batı   
310.   Şansın Terbiye Edilişi Ian Hacking Metis   
311.   Şehir - Modern Kentin Oluşumu Max Weber Yarın   
312.   Tarihin Yapısökümü Alun Munslow Ayrıntı   
313.   Tarihsel Bunalım ve İnsan Ortega y Gasset Metis   
314.   Tarihsel Sosyoloji Elisabeth Özdalga Doğu Batı   
315.   Tarihsel Sosyoloji Theda Skocpol Tarih Vakfı   
316.   Tarihsel Sosyoloji Stratejiler Sorunsallar ve Paradigmalar Ferdan Ergut Dipnot   
317.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau Kalkedon   
318.   Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? Cornelius Castoriadis İletişim   
319.   Toplumsal Hareketler Charles Tilly Babil   
320.   Toplumsal İşbölümü Emile Durkheim Cem   
321.   Tutkulu Sosyoloji Ann Game Ayrıntı   
322.   Türk Sosyolojisinde Kuramsal Tartışmalar ve Dergicilik Yıldız Akpolat Doğu Kitabevi   
323.   Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası Güven Gürkan Öztan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
324.   Türkiye'de Gençlik Miti Demet Lüküslü İletişim   
325.   Uygarlık Süreci-2 Norbert Elias İletişim   
326.   Yaratıcı İnsan Henri Laborit Payel   
327.   Yeni Bir Bakışla Baudrillard Kim Toffoletti Kolektif   
328.   Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Immanuel Wallerstein Aram   
329.   Yoksulluk Halleri Aksu Bora, Ahmet Çiğdem, Ömer Laçiner, Kemal Can, Necmi Erdoğan, Ersan Ocak, Mustafa Şen İletişim   
330.   ''Özgürüm Ama Mecburiyet Var'' Leyla Neyzi İletişim   
331.   1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim Suavi Aydın, H. Tarık Şengül, Ahmet Talimciler, Bülent Duru, Ayten Alkan, Alev Özkazanç, Faruk Alpkaya, Murat Sevinç, Levent Cantek, Gökhan Atılgan, S. Ruken Öztürk, Serpil Çakır, Yücel Demirer, Levent Gönenç, Mehmet Özgüden Phoenix   
332.   21. Yüzyılda Türkiye Emre Kongar Remzi   
333.   Adorno Sözlüğü Roger Behrens Versus   
334.   Ahlak Eğitimi Emile Durkheim Say   
335.   Aile ve Şiddet - Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet Sezer Ayan Ütopya   
336.   Alman Sosyoloji Geleneği Necmettin Doğan Kitabevi   
337.   Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu Metin Özuğurlu Kalkedon   
338.   Annelik Duygusu - Mitler ve Deneyimler Tina Miller İletişim   
339.   Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları Baykan Sezer Kitabevi   
340.   Aşçının Kitabı -Merzifon Amerikan Koleji Aşçısı (1914)- Boğos Piranyan Aras   
341.   Aşk Sanatı Publius Ovidius Naso Payel   
342.   Aylak Sınıfın Teorisi Torstein Veblen Babil   
343.   Azgelişmenin Sosyolojisi Cavit Orhan Tütengil İş Bankası   
344.   Batı'yı Anlamak Etyen Mahçupyan İletişim   
345.   Bekârlar Balosu Pierre Bourdieu Dost   
346.   Bir Erdem Olarak Sapkınlık Halil Turhanlı Chiviyazıları   
347.   Bir İmkan Olarak Modernite Ahmet Çiğdem İletişim   
348.   Burjuvazinin Sosyolojisi Michel Pinçon, Monique Pinçon Charlot Epos   
349.   Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi Yılmaz Öner Belge   
350.   Cinsel Ahlakın Boygöstermesi Wilhelm Reich Payel   
351.   Cinsiyet Yasası Laure Murat Dost   
352.   Cool Anılar III-IV (1900-2000) Jean Baudrillard Ayrıntı   
353.   Çingeneler - Avrupa'nın Vatansızları Ali Arayıcı Kalkedon   
354.   Çokluğun Grameri - Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin Paolo Virno Otonom   
355.   Damga Erving Goffman Heretik   
356.   Değiş Tokuştan Süpermarkete René Sédillot Dost   
357.   Demokrasinin Sosyolojisi Ali Yaşar Sarıbay Sentez   
358.   Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
359.   Devlet, İdeoloji ve Devrim Misagh Parsa İletişim   
360.   Devrimin Zamanı Antonio Negri Ayrıntı   
361.   Durkheim'ın Hayaletleri - Kültürel Mantık ve Sosyal Şeyler Charles Lemert İş Bankası   
362.   Eşcinsel Dahiler Thomas Cowan Tümzamanlar   
363.   Eşcinselliğin Toplumsal Tarihi Halit Erdem Oksaçan Tekin   
364.   Etnografya'nın Türkiye'ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam Yeliz Okay Doğu Kitabevi   
365.   Etnometodoloji Alain Coulon Küre   
366.   Flamenko William Washabaugh Ayrıntı   
367.   Gerçeğin Ardından Clifford Geertz Dipnot   
368.   Gurbet Pastası Hemşinliler, Göç ve Pastacılık Uğur Biryol İletişim   
369.   Hakaret Kitabı Kitabevi   
370.   Hamburger Cumhuriyeti -Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü- Eric Schlosser Metis   
371.   Hapishane Çağı - Kapatılan İnsan Işık Ergüden Versus   
372.   Harem ve Kuzenler Germaine Tillion Metis   
373.   İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut   
374.   İslamlar ve Moderniteler Aziz Al Azmeh İletişim   
375.   İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa Metis   
376.   Kadının Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler Monika Gartner-Engel, Stefan Engel Akademi   
377.   Kent Aile Tarih Alan Duben İletişim   
378.   Kentleşme Göç ve Yoksulluk İmaj   
379.   Kimliğimi Kaybettim, Hükümsüzdür! - Uçmakdere Yazıları 2 Gündüz Vassaf İletişim   
380.   Kimlik Mekanları Ayrıntı   
381.   Kimse Duymaz Elif Özer Ayizi Kitap   
382.   Konut Sorunu Friedrich Engels Sol   
383.   Korku Kültürü Frank Füredi Ayrıntı   
384.   Kovulanın İzi Yaşar Çabuklu Metis   
385.   Kültür Tarihi Affetmez Hasan Bülent Kahraman Agora   
386.   Kültürel Emperyalizm John Tomlinson Ayrıntı   
387.   Kültürel Kuram Philip Smith Babil   
388.   Masumiyetin Ayartıcılığı Pascal Bruckner Ayrıntı   
389.   Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis   
390.   Modernleşme Kuramı Fahrettin Altun Küre   
391.   Modernliğin Eleştirisi Alain Touraine Yapı Kredi   
392.   Modernliğin Sosyolojisi Peter Wagner Ayrıntı   
393.   Modernlik Fragmanları David Frisby Metis   
394.   Müslüman Toplum Ernest Gellner Kabalcı   
395.   Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
396.   Neden? Charles Tilly Köprü   
397.   Nerelisin Kimlerdensin - Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum Metin Uçar Dipnot   
398.   Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin Alim Arlı Küre   
399.   Ölümün Toplumsal Tarihi Allan Kellehear Phoenix   
400.   Politik Psikiyatri -Yanılmanın Gerçekliği 2- Kaan Arslanoğlu İthaki   
401.   Popüler Kültürü Anlamak John Fiske Parşömen   
402.   Radyonun Sihirli Kapısı Meltem Ahıska Metis   
403.   Risk Toplumu-Başka Bir Modernliğe Doğru Ulrich Beck İthaki   
404.   Rüya Alemi ve Felaket -Doğu'da ve Batı'da Kitlesel Ütopyanın Tarihe Karışması- Susan Buck-Morss Metis   
405.   Sivil Din - Ulus Olmanın Kutsal Temeli Kemal Ataman Sentez   
406.   Siyasal ve Sosyal Bilimler Şerif Mardin İletişim   
407.   Sosyal Bilimcinin Yazma Çilesi Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı Howard S. Becker Heretik   
408.   Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek -Sempozyum Bildirileri- Metis   
409.   Sosyal Çalışma Mesleği Aziz Şeker Sabev   
410.   Sosyal Hizmetin Sefaleti Aziz Şeker Sabev   
411.   Sosyal Sermaye John Field İstanbul Bilgi Üniversitesi   
412.   Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder Küre   
413.   Sosyoloji Halil İbrahim Bahar USAK   
414.   Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss Doğu Batı   
415.   Sosyolojide Perspektifler E.C. Cuff, W.W. Sharrock, D. W. Francis Say   
416.   Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Sentez   
417.   Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi I-II Tom B. Bottomore, Robert A. Nisbet Kırmızı   
418.   Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Alan Swingewood Agora   
419.   Su Terazisi Richard Wilkinson, Kate Pickett Optimist   
420.   Suçlu Kim? - Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sezer Ayan Ütopya   
421.   Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Georgiy Valentinoviç Plehanov Yazılama   
422.   Tatlı Şiddet : Trajik Kavramı Terry Eagleton Ayrıntı   
423.   Toplum Kuramı -Tarihsel Bir Bakış- Alex Callinicos İletişim   
424.   Toplumbilim Özer Ozankaya Cem   
425.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-2 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
426.   Toplumsal Hareketler - Tarih, Teori ve Deneyim - - İletişim   
427.   Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği Vefa Saygın Öğütle, Güney Çeğin Tan   
428.   Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı Max Weber İmge   
429.   Yüreğin Pedagojisi Paulo Freire Ütopya   
430.   500 Milyonluk Umut Hikayeleri Fikret Adaman, Tuğçe Bulut İletişim   
431.   Abdülhamid ve Masonlar Orhan Koloğlu Pozitif   
432.   Ahlaki Protesto Sanatı James M. Jasper Ayrıntı   
433.   Aile Sosyolojisi Çizgi   
434.   Akılcı İyimser Matt Ridley Boğaziçi Üniversitesi   
435.   Alevilik ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutları Fazlı Arabacı Barış Platin   
436.   Alman Kültüründe Düşman İmgesi Necla Mora Nobel   
437.   Almanak - 96   
438.   Amerikan Rüyası Tabirleri Fatih Türkmenoğlu Epsilon   
439.   Anadolu Halk İlaçları İsmet Zeki Eyüboğlu Derin   
440.   Anadolu İnançları İsmet Zeki Eyüboğlu Derin   
441.   Aşkın En Güzel Tarihi Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Le Goff, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney İş Bankası   
442.   Avrupa'da İnsan Hakları Thomas Hammarberg İletişim   
443.   Avrupa'da Müslüman Öznenin Üretimi -Fikirler, Bilinçler, Örnekler İletişim   
444.   Başka Türlü Düşünmek Alain Touraine Kırmızı   
445.   Beden Sosyoloji Açılım   
446.   Belirsizin Bilimleri Abraham Moles Yapı Kredi   
447.   Bilgi Sosyolojisi Kadir Canatan Açılım   
448.   Bilim Etiği David B. Resnik Ayrıntı   
449.   Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri Erol Göka Ütopya   
450.   Bilinen Sır - "Erkeklik ve Sosyalist Erkekler" Akademi   
451.   Bir Danışmanın Günceleri -Sobe- Kenan Ödemiş Beysoylu   
452.   Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç İletişim   
453.   Bireycilik Steven Lukes Bilim ve Sanat   
454.   Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261) M. Murat Baskıcı Phoenix   
455.   Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler William L. Randall Ayrıntı   
456.   Bu Toprağın Ötekileri -Söyleşiler Müjgan Halis Ayizi Kitap   
457.   Bugüne Bakmak Dipnot   
458.   Cehenneme Övgü - Cennetin Dibi (2 Kitap Takım) Gündüz Vassaf İletişim   
459.   Çiçeklerin Kültürü Jack Goody Ayrıntı   
460.   Çocuk İşçiler İzzet Duyar, Barış Özener Ütopya   
461.   Çocuk Koruma(ma) Kanunu-2 Nihat Tarımeri Sabev   
462.   Değişen Toplumsal Yapıda Karakter İnan Keser, Aytül Kasapoğlu, Buket Ayalp, Canan Özlem Gözcü, Mehmet Kul, Erdinç Tekbaş, Yaprak Yurtseven Ütopya   
463.   Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyetçilik Firdevs Helvacıoğlu Kaynak   
464.   Dil ve Politika Kemal İnal Ütopya   
465.   Din Sosyolojisi Hans Freyer Doğu Batı   
466.   Din Sosyolojisi Max Weber Yarın   
467.   Disiplin Ulrich Bröckling Ayrıntı   
468.   Doğu, Batı ve Kadın 1913-1930 - Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Özlem Ezer Kitap   
469.   Dünyada Türk İmgesi Kitap   
470.   Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları Hilmi Ziya Ülken Kitabevi   
471.   Dünyanın Yeni Aklı - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme Pierre Dardot, Christian Laval İstanbul Bilgi Üniversitesi   
472.   Entelektüel Perspektif-Kültür, Siyaset ve Toplum Söyleşileri- Alfa   
473.   Entelektüelin Kutsal Kitabı - Ciltli David S. Kidder, Noah D. Oppenheim Maya Kitap   
474.   Erkeklerin Geleceği Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O'Reilly Mediacat   
475.   Eski Toplum - 2 Lewis Henry Morgan Payel   
476.   Eşcinselliğin Sonu -ve Heteroseksüelliğin Ölümü- Bert Archer Çitlembik   
477.   Eşitlik Bryan S. Turner Dost   
478.   Etnopsikiyatri François Laplantine Ütopya   
479.   Evsizler Sokakların Görünmeyen Yüzleri Ercüment Erbay Sabev   
480.   Fahişeliğin Tarihi Jess Wells Pencere   
481.   Faydacı Aklın Eleştirisi Alain Caille İletişim   
482.   Gerçekliğin Sosyal İnşası Thomas Luckmann, Peter L. Berger Paradigma   
483.   Gey ve Lezbiyen Yazını Hugh Stevens Sel   
484.   Göç ve Kültürel Sermaye Kitap   
485.   Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
486.   Gözetim Çalışmaları David Lyon Kalkedon   
487.   Gözetimin Küreselleşmesi - Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni Armand Mattelart Kalkedon   
488.   Gözetlenen Toplum David Lyon Kalkedon   
489.   Günümüz Dünya Sorunları - Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Nurettin Özgen Eğiten Kitap   
490.   Hapishane Kitabı Kitabevi   
491.   Hata Neredeydi? -300 Yıldır Sorulan Soru- Bernard Lewis Oğlak   
492.   Hukuk Sosyolojisi Yazıları Mehmet Yüksel Siyasal   
493.   Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim Çizgisi Cahit Can Siyasal   
494.   İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa Nilüfer Göle Metis   
495.   İslamcılığın Türkiye Seyri -Sosyolojik Bir Perspektif- Elisabeth Özdalga İletişim   
496.   İslamın Hastalığı Abdelwahab Meddeb Metis   
497.   Karanlığın Kültürleri - Sınır İhlalinin Tarihlerinde Gece Yolculukları Bryan D. Palmer Ayrıntı   
498.   Kazaklar-1 -Özü'den Tuna'ya- Yücel Öztürk Yeditepe   
499.   Kent Sosyolojisi Köksal Alver Hece   
500.   Kent Sosyolojisi Çalışmaları Örgün   
Sepet Devam
Boş
Haftanın Önerisi
Irklara Veda

Metin Özbek
Irklara Veda
İmge
Ayın Yayınevi


Doğan Kitap

Türkçe basımı, Erdem Ceylan'ın çevirisiyle Daimon Yayınları tarafından gerçekleştirilen "Modern Anıt Kültü", önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.

 Sanat tarihçileri için olduğu kadar mimar ve restoratörler için de yol gösterici bir içeriğe sahip olan "Modern Anıt Kültü"19. yüzyılın tarihselci ve restorasyoncu yaklaşımlarının belirlediği tarihi eserler kuramından, 20. yüzyılın modernist ve korumacı düşüncesine geçiş sürecinde, yeni paradigmanın temellerini atan bir "kült" metin. Geçiş sancılarının görüldüğü yüzyıl dönümünde, zamanın ruhunu yakalamaya çalışan bu metin, sanat ve mimarlık tarihi ile restorasyon kuramının kesiştiği yerde duruyor. Metnin etkisi, gerek disiplin içindeki özgül bilgi alanıyla, gerekse kendisinin tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamıyla sınırlandırılamayacak kadar güçlü. İnsanın, ürettiği eserlerle, dolayısıyla geçmişiyle kurduğu ilişkinin modern zamanların başlangıcındaki dönüşümünü sorunsallaştıran metin, hem anıt değerlerindeki genelgeçer hiyerarşiyi sorguluyor, hem de, tespit ve öngörüleriyle, zaman ve mekân üstü bir geçerliliğe sahip.

En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Anadolu'daki Amerika
2. Sevgi
3. Konstantiniyye Oteli
4. Kemalizm ve Sosyalizm
5. Az Gittik Uz Gittik
Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 1.541s