Ana Sayfa (Kitap) » Sosyoloji » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları
Haftanın Yazarı


Oğuz Atay
Haftanın Çevirmeni


Ahmet Cemal
En Çok Satanlar En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge   
2.   Deliliğin Tarihi Michel Foucault İmge   
3.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
4.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Barrington Moore Jr İmge   
5.   Asi Şehirler David Harvey Metis   
6.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
7.   Devletler ve Toplumsal Devrimler Theda Skocpol İmge   
8.   Cinselliğin Tarihi Michel Foucault Ayrıntı   
9.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
10.   Feminizm Herkes İçindir - Tutkulu Politika Bell Hooks Bgst   
11.   Postmodernizm Gencay Şaylan İmge   
12.   Sosyoloji ve Tarih Doğan Ergun İmge   
13.   100 Soruda Sosyoloji Elkitabı Doğan Ergun İmge   
14.   Direnişi Düşünmek - 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl   
15.   Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya İmge   
16.   Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow Nika   
17.   Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem İmge   
18.   Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis   
19.   Feminist Tarihin Peşinde John W. Scott Bgst   
20.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau İş Bankası   
21.   Devlete Karşı Toplum Pierre Clastres Ayrıntı   
22.   Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler İmge   
23.   Göğü Delen Adam Ayrıntı   
24.   Kitle ve İktidar Elias Canetti Ayrıntı   
25.   Biyopolitika Thomas Lemke İletişim   
26.   Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas İletişim   
27.   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim   
28.   Kültür Raymond Williams İmge   
29.   Özgürlük ve Kader Rollo May Okuyan us   
30.   Tüketim Toplumu Jean Baudrillard Ayrıntı   
31.   Kapitalizm Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis   
32.   Sosyoloji Kuramları George Ritzer De Ki   
33.   Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı   
34.   Düşünümsel Bir Antropoloji Pierre Bourdieu, Loıc J. D. Wacquant İletişim   
35.   Sınıf, Kültür ve Bilinç Mustafa Kemal Coşkun Dipnot   
36.   Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar İletişim   
37.   Duyuru Antonio Negri Ayrıntı   
38.   Erkeklik: İmkânsız İktidar - Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler Serpil Sancar Metis   
39.   Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı   
40.   Otorite Richard Sennett Ayrıntı   
41.   Postmodernliğin Durumu - Kültürel Değişimin Kökenleri David Harvey Metis   
42.   Erkek Millet Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu İletişim   
43.   Ten ve Taş Richard Sennett Metis   
44.   Bireyselleşmiş Toplum Zygmunt Bauman Ayrıntı   
45.   İnsan Doğası İktidara Karşı Adalet Michel Foucault, Noam Chomsky Bgst   
46.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
47.   Sosyal Adalet ve Şehir David Harvey Metis   
48.   Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Sentez   
49.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
50.   İmaj Kevin Robins Ayrıntı   
51.   Seks ve Ceza Eric Berkowitz Kolektif   
52.   Sosyal Bilimleri Açın Gulbenkian Komisyonu Metis   
53.   Sosyal Çalışmaya Giriş Emre Kongar Sabev   
54.   Toplum Üzerine Yazılar Theodor W. Adorno Belge   
55.   Büyük Kapatılma Michel Foucault Ayrıntı   
56.   Din Sosyolojisi Hans Freyer Doğu Batı   
57.   Gözün Vicdanı Richard Sennett Ayrıntı   
58.   İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum Vincent de Gaulejac Ayrıntı   
59.   Kentleri Savunmak - Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine Esra Kaya, Aysun Koca, Çare Olgun Çalışkan, Gürkan Akgün Nota Bene   
60.   Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı   
61.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
62.   Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri Mark Gottdiener İmge   
63.   Sessiz Yığınların Golgesınde Doğu Batı   
64.   ''Özgürüm Ama Mecburiyet Var'' Leyla Neyzi İletişim   
65.   Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu Zafer Cirhinlioğlu İmge   
66.   Eleştirel Teori Raymond Geuss Ayrıntı   
67.   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Bilgesu   
68.   Sıradışı İnsan: Direniş, İsyan ve Caz Eric J. Hobsbawm Bulut   
69.   Akışkan Gözetim David Lyon, Zygmunt Bauman Ayrıntı   
70.   Bu Bir Pipo Değildir Michel Foucault Yapı Kredi   
71.   Cinsiyet, Irk, Sınıf - Kadınlardan Yeni Bir Perspektif Selma James Bgst   
72.   Dil ve Yalnızlık Ernest Gellner Kabalcı   
73.   Gösteri Toplumu Guy Debord Ayrıntı   
74.   İktidarın Gözü Michel Foucault Ayrıntı   
75.   Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Doğru Ulus Baker Birikim   
76.   Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik Doğan Ergun İmge   
77.   Modern Dünyada Gündelik Hayat Henri Lefebvre Metis   
78.   Monadoloji ve Sosyoloji Gabriel de Tarde Minör   
79.   Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri Zygmunt Bauman Ayrıntı   
80.   Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss Doğu Batı   
81.   Vitrinde Yaşamak - 1980 lerin Kültürel İklimi Nurdan Gürbilek Metis   
82.   Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis   
83.   Beraber Richard Sennett Ayrıntı   
84.   Çokluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
85.   Gözetim Çalışmaları David Lyon Kalkedon   
86.   Gündelik Hayatın Eleştirisi II Henri Lefebvre Sel   
87.   Hürriyet Üstüne John Stuart Mill Liberte   
88.   Kötü Çocuk Türk Nurdan Gürbilek Metis   
89.   Kültürden İrfana Cemil Meriç İletişim   
90.   Toplumsal İşbölümü Emile Durkheim Cem   
91.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
92.   Cinsel Politika Kate Millett Payel   
93.   Cinselliği Kuramlaştırmak Stevi Jackson, Sue Scott Nota Bene   
94.   Entelektüellerin Sorumluluğu Noam Chomsky Bgst   
95.   Filmlerle Sosyoloji Bülent Diken, Carsten B. Laustsen Metis   
96.   İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodore Zeldin Ayrıntı   
97.   Kör Ayna, Kayıp Şark Nurdan Gürbilek Metis   
98.   Sosyal Teori - Kentsel Sosyoloji Peter Saunders İdeal Kültür   
99.   Tarihsel Bunalım ve İnsan Ortega y Gasset Metis   
100.   Türk Modernleşmesinde Çocuk Bekir Onur İmge   
101.   Yamuk Bakmak -Popüler Kültürden Jaques Lacan'a Giriş- Slavoj Žižek Metis   
102.   Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918) Stephen Kern İletişim   
103.   Apaçi Gençlik Ömer Miraç Yaman Açılım   
104.   Bediüzzaman Said Nursi Olayı Şerif Mardin İletişim   
105.   Bildiğimiz Dünyanın Sonu Immanuel Wallerstein Metis   
106.   Cehenneme Övgü - Cennetin Dibi (2 Kitap Takım) Gündüz Vassaf İletişim   
107.   Gözetlenen Toplum David Lyon Kalkedon   
108.   İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut   
109.   İsyan, Devrim, Eleştiri Bülent Diken Metis   
110.   Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü Ha-Joon Chang İletişim   
111.   Ne Değişti? - Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan Ayizi Kitap   
112.   Seküler ve Dinsel - Aşınan Sınırlar Nilüfer Göle Metis   
113.   Sosyal Bilimcinin Yazma Çilesi Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı Howard S. Becker Heretik   
114.   Sosyolojik Açılımlar Theodor W. Adorno, Max Horkheimer Bilgesu   
115.   Zanaatkâr Richard Sennett Ayrıntı   
116.   Bu Ülke Cemil Meriç İletişim   
117.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ruth A. Wallace, Alison Wolf Doğu Batı   
118.   Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Annie Thebaud-Mony Ayrıntı   
119.   Durkheim'ı Anlamak Jaques Coenen-Huther İletişim   
120.   İsyan Pazarlanıyor Joseph Heath, Andrew Potter Ayrıntı   
121.   Kahkahanın Zaferi Barry Sanders Ayrıntı   
122.   Kusursuz Cinayet Jean Baudrillard Ayrıntı   
123.   Kültür Yorumları Terry Eagleton Ayrıntı   
124.   Modern Sosyoloji Kuramları George Ritzer De Ki   
125.   Proust ve Göstergeler Gilles Deleuze Kabalcı   
126.   Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto Doğu Batı   
127.   Sivil Toplum Ve Ötesi Gülnur Acar Savran Belge   
128.   Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis   
129.   Sosyoloji ve Eğitim Doğan Ergun İmge   
130.   Şâir ve Patron Halil İnalcık Doğu Batı   
131.   Tamamlanmamış Devrim - Kadınların Yeni Rollerine Uymak Gosta Esping-Andersen İletişim   
132.   1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim Suavi Aydın, H. Tarık Şengül, Ahmet Talimciler, Bülent Duru, Ayten Alkan, Alev Özkazanç, Faruk Alpkaya, Murat Sevinç, Levent Cantek, Gökhan Atılgan, S. Ruken Öztürk, Serpil Çakır, Yücel Demirer, Levent Gönenç, Mehmet Özgüden Phoenix   
133.   Ağa,Şeyh,Devlet Martin van Bruinessen İletişim   
134.   Amerika Jean Baudrillard Ayrıntı   
135.   Entelektüelin Kutsal Kitabı - Ciltli David S. Kidder, Noah D. Oppenheim Maya Kitap   
136.   Eski Toplum - 1 Lewis Henry Morgan Payel   
137.   Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme Ernesto Laclau Birikim   
138.   Geçmiş Zaman : Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma Beatriz Sarlo Metis   
139.   İktidarın Mahremiyeti Aslı Zengin Metis   
140.   İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Levy-Bruhl Doğu Batı   
141.   Kadının Gizlenmiş Tarihi Sheila Rowbotham Payel   
142.   Kadınların Sınıfı -Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası- Aksu Bora İletişim   
143.   Kamusal Alan Eric Dacheux Ayrıntı   
144.   Kırılgan Hayat Judith Butler Metis   
145.   Kırılgan Temas Slavoj Žižek Metis   
146.   Kültür Fragmanları Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber Metis   
147.   Mecnun - Ortaçağ İslam Toplumunda Deli , Michael W. Dols Pinhan   
148.   Mukaddime 1-2 (Takım) İbn Haldun Dergâh   
149.   Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası Sigmund Freud, Dorothy Bloch Metis   
150.   Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır Metis   
151.   Paris, Modernitenin Başkenti David Harvey Sel   
152.   Redhack Orhan Gökdemir Destek   
153.   Risk Toplumu-Başka Bir Modernliğe Doğru Ulrich Beck İthaki   
154.   Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek -Sempozyum Bildirileri- Metis   
155.   Sosyoloji - Başlangıç Okumaları Say   
156.   Şehir - Modern Kentin Oluşumu Max Weber Yarın   
157.   Umut Mekânları David Harvey Metis   
158.   Weber'in Metodolojisi Fritz Ringer Doğu Batı   
159.   Yeni Kapitalizmin Kültürü Richard Sennett Ayrıntı   
160.   Yöntemi Bulmak Doğan Ergun İmge   
161.   Ahlaki Protesto Sanatı James M. Jasper Ayrıntı   
162.   Azgelişmenin Sosyolojisi Cavit Orhan Tütengil İş Bankası   
163.   Bauman Sosyolojisi Zülküf Kara Ayrıntı   
164.   Bireysellik ve Kültür Georg Simmel Metis   
165.   Cinsellik Muamması - Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet Metis   
166.   Çağdaş Söylenler Roland Barthes Metis   
167.   Çin İşi Japon İşi Tayfun Atay İletişim   
168.   Devletin Antropolojisi Marc Abeles Dipnot   
169.   Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları Cevat Geray Phoenix   
170.   Eğlence İncelemeleri Tania Modleski Metis   
171.   Emeğin Tevekkülü Yasin Durak İletişim   
172.   Gerçeğin Ardından Clifford Geertz Dipnot   
173.   Gerçekliğin Sosyal İnşası Thomas Luckmann, Peter L. Berger Paradigma   
174.   Gönül Çelmenin Tarihi Jean Claude Bologne Dost   
175.   İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa Nilüfer Göle Metis   
176.   İki Dünya Arasında : İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği Özlem Avcı İletişim   
177.   İklim Değişikliği Siyaseti Anthony Giddens Phoenix   
178.   İlk Filozoflar - Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler George Thomson Payel   
179.   İntihar Emile Durkheim Cem   
180.   Karanlığın Kültürleri - Sınır İhlalinin Tarihlerinde Gece Yolculukları Bryan D. Palmer Ayrıntı   
181.   Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları Seda Kalem Berk İstanbul Bilgi Üniversitesi   
182.   Kimlik Mekanları Ayrıntı   
183.   Meslek Olarak Siyaset Max Weber Chiviyazıları   
184.   Mukaddime - I Kaynak   
185.   Müslüman Toplum Ernest Gellner Kabalcı   
186.   Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
187.   Neo-Liberal Tezahürler - Vatandaşlık-Suç-Eğitim Alev Özkazanç Dipnot   
188.   Queer Tahayyül Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü Sel   
189.   Radyonun Sihirli Kapısı Meltem Ahıska Metis   
190.   Sosyal Teori ve Geç Modernlikler -Türk Deneyimi- İbrahim Kaya İmge   
191.   Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Anthony Giddens Sentez   
192.   Söylemek ve Anlatmaya Çalışmak John R. Searle Bilgesu   
193.   Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard Doğu Batı   
194.   Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Georgiy Valentinoviç Plehanov Yazılama   
195.   Toplumbilimsel Düşün C. W. Mills Der   
196.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-2 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
197.   Türk Bireyi Kuramına Giriş Doğan Ergun İmge   
198.   Umut Devrimi Erich Fromm Payel   
199.   Bedensel Boşalmanın İşlevi Wilhelm Reich Payel   
200.   Bellek İzleri - Kurgudan Kurama Görüntüler Kalkedon   
201.   Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida Susan Hekman Paradigma   
202.   Bilim Sosyolojisi İncelemeleri - - Doğu Batı   
203.   Cihanyandı Lütfiye Hanım Şevket Nezihi Encore   
204.   Cinsel Ahlakın Boygöstermesi Wilhelm Reich Payel   
205.   Cinsiyet Ve Millet Nira Yuval Davis İletişim   
206.   Çokluğun Grameri - Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin Paolo Virno Otonom   
207.   Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri Emile Durkheim Cem   
208.   Ekonomi ve Toplum (2 Cilt) Max Weber Yarın   
209.   Eşitlikçi Toplumlar Mustafa Cemal Belge   
210.   Fahişeliğin Tarihi Jess Wells Pencere   
211.   Gecekondu Gezegeni Mike Davis Metis   
212.   Gözetimin Küreselleşmesi - Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni Armand Mattelart Kalkedon   
213.   Gramsci ve Eğitim Kalkedon   
214.   İntihar ve İntiharı Önleme Veli Duyan, Kamil Alptekin Yeni İnsan   
215.   İşgal Kadınları Yıldız Ramazanoğlu Kapı   
216.   Kırsal Alan Planlaması Tartışmaları 1999-2009 Hürriyet Öğdül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünive   
217.   Kimlik Yanılsaması Jean-François Bayart Metis   
218.   Kitle Süsü Siegfried Kracauer Metis   
219.   Lubunya Selin Berghan Metis   
220.   Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm Anthony Giddens Ayrıntı   
221.   Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil Kalkedon   
222.   Mekan, Kültür, İktidar -Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler- İletişim   
223.   Michel Foucault "Güncelliğin Bir Ontolojisi" Judith Revel Otonom   
224.   Mukaddime - II İbn Haldun Kaynak   
225.   Mutluluk, Ölüm ve Yaşamın Artakalanı Jonathan Lear Metis   
226.   Özgürleştiren Praksis Peter Mayo Dipnot   
227.   Politik Psikiyatri -Yanılmanın Gerçekliği 2- Kaan Arslanoğlu İthaki   
228.   Popüler Kültür ve Yüksek Kültür Herbert J. Gans Yapı Kredi   
229.   Seçilmiş Metinler Pierre Bourdieu Heretik   
230.   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzer Jürgen Habermas Kabalcı   
231.   Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak İlhan Tomanbay Sabev   
232.   Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar Turgay Çavuşoğlu Sabev   
233.   Sosyolog, Sanatçı, Düşünür Georg Simmel Doğu Batı   
234.   Sosyoloji - Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış Anthony Giddens Siyasal   
235.   Sosyoloji Kuramları Tarihi Hans Freyer Doğu Batı   
236.   Sosyolojide Perspektifler E.C. Cuff, W.W. Sharrock, D. W. Francis Say   
237.   Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Alan Swingewood Agora   
238.   Sosyolojik Metodun Kuralları Emile Durkheim Sosyal   
239.   Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek İletişim   
240.   Tarihsel Sosyoloji Elisabeth Özdalga Doğu Batı   
241.   Tatlı Şiddet : Trajik Kavramı Terry Eagleton Ayrıntı   
242.   Tekeşlilik Adam Phillips Metis   
243.   Toplum Kuramı -Tarihsel Bir Bakış- Alex Callinicos İletişim   
244.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau Kalkedon   
245.   Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği Vefa Saygın Öğütle, Güney Çeğin Tan   
246.   Tözcülüğün Tasfiyesi Güney Çeğin, Emrah Göker Nota Bene   
247.   Türk Modernleşmesi Şerif Mardin İletişim   
248.   Türk Sufiliğine Bakışlar Ahmet Yaşar Ocak İletişim   
249.   Türkiye'de Dindarlık-Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural İletişim   
250.   Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları - - Yakın   
251.   Türklüğü Ölçmek Nazan Maksudyan Metis   
252.   Vatandaşlığın Dönüşümü - Üyelikten Haklara Metis   
253.   Vatandaşlık Gelirine Doğru Ayşe Buğra İletişim   
254.   Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Immanuel Wallerstein Aram   
255.   Yeni Bireycilik - Küreselleşmenin Duygusal Bedelleri Anthony Elliott, Charles Lemert Sel   
256.   Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım Ünsal Oskay Yapı Kredi   
257.   Yönetim Kurthan Fişek Kilit   
258.   Ailenin Serencamı Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşumu Ahmet Murat Aytaç Dipnot   
259.   Alman Sosyoloji Geleneği Necmettin Doğan Kitabevi   
260.   Anahtar Sözcükler Raymond Williams İletişim   
261.   Aşiretler ve İktidar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
262.   Aşkın En Güzel Tarihi Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Le Goff, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney İş Bankası   
263.   Avam ve Görenek E. P. Thompson Birikim   
264.   Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak -İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine İrvin Cemil Schick İletişim   
265.   Bilim Etiği David B. Resnik Ayrıntı   
266.   Bir Aile Cinayeti Michel Foucault Ayrıntı   
267.   Burada Mutlu Değilim "Gençler Bildiğiniz Gibi Değil" Jale Sancak Kırmızı Kedi   
268.   Cinsel Aşkın Anatomisi Helen Fisher Varlık   
269.   Cinselliğin Diyalektiği Shulamith Firestone Payel   
270.   Çocuk İşçiler İzzet Duyar, Barış Özener Ütopya   
271.   Değiş Tokuştan Süpermarkete René Sédillot Dost   
272.   Demokrasinin Sosyolojisi Ali Yaşar Sarıbay Sentez   
273.   Disiplin Ulrich Bröckling Ayrıntı   
274.   Diyalektik Materyalizm Henri Lefebvre Kanat   
275.   Dünyada ve Türkiye'de Çokkültürlülük Celalettin Yanık Sentez   
276.   Dünyanın Teni Zeynep Direk Metis   
277.   Faşizmin Analizi Maria Antonietta Macciocchi Payel   
278.   Fransa ve Almanya'da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu Rogers Brubaker Dost   
279.   Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür Gregory Jusdanis Metis   
280.   Göç ve Ötesi İlhan Tekeli Tarih Vakfı   
281.   Güzel İnsan Modeli Nevzat Tarhan Timaş   
282.   Hamburger Cumhuriyeti -Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü- Eric Schlosser Metis   
283.   Harem ve Kuzenler Germaine Tillion Metis   
284.   Haset ve Şükran Melanie Klein Metis   
285.   Hayvan Özgürleşmesi Peter Singer Ayrıntı   
286.   Hukuk Sosyolojisi Yazıları Mehmet Yüksel Siyasal   
287.   İlkel Topluluk - Köleci Toplum - Feodal Toplum Zubritski Mitropolski Sol   
288.   İmkânsız Takas Jean Baudrillard Ayrıntı   
289.   İtiraf Edilemeyen Cemaat Maurice Blanchot Ayrıntı   
290.   Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens İletişim   
291.   Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika Ayşe Buğra İletişim   
292.   Kent Aile Tarih Alan Duben İletişim   
293.   Kimliğimi Kaybettim, Hükümsüzdür! - Uçmakdere Yazıları 2 Gündüz Vassaf İletişim   
294.   Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu Mevlüt Özben Ayrıntı   
295.   Kolonyalizm Postkolonyalizm Ania Loomba Ayrıntı   
296.   Kriz Sosyolojisi Ali Öztürk Doğu Kitabevi   
297.   Kutsal Aile ya da Eleştirinin Eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels Sol   
298.   Kültür ve Ruh Sağlığı Kemal Sayar Metis   
299.   Kültürel Kuram Philip Smith Babil   
300.   Masumiyetin Ayartıcılığı Pascal Bruckner Ayrıntı   
301.   Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması Samuel P. Huntington Okuyan us   
302.   Mekanları Tüketmek John Urry Ayrıntı   
303.   Melez Desenler Nilüfer Göle Metis   
304.   Metafizik Sosyolojiler Hikmet Kıvılcımlı Sosyal İnsan   
305.   Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Vefa Saygın Öğütle Ayrıntı   
306.   Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis   
307.   Modernite ve Bireysel-Kimlik - Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum Anthony Giddens Say   
308.   Modernliğin Eleştirisi Alain Touraine Yapı Kredi   
309.   Modernliğin Sonuçları Anthony Giddens Ayrıntı   
310.   Neden? Charles Tilly Köprü   
311.   Neoliberalizm ve Mahremiyet - Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik Metis   
312.   Oyuncu Benlik Alberto Melucci Sel   
313.   Önce Eğitim-Almanya'da Eğitim, Yaşam ve Türkçe Mücadelesi Bahattin Gemici Kurgu Kültür Merkezi   
314.   Özgürlükle Kalkınma Amartya Sen Ayrıntı   
315.   Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Mike Featherstone Ayrıntı   
316.   Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk Zygmunt Bauman Ayrıntı   
317.   Sınırlar Ötesi Umutlar – Mülteci Çocuklar Önder Beter Sabev   
318.   Sınırlar ve Hayaletler Nermin Saybaşılı Metis   
319.   Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar Nur Vergin Doğan Kitap   
320.   Sosyal Politika Yazıları İletişim   
321.   Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim İletişim   
322.   Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma Belkıs Kümbetoğlu Bağlam   
323.   Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi I-II Tom B. Bottomore, Robert A. Nisbet Kırmızı   
324.   Sosyolojik Düşünce Geleneği Robert A. Nisbet Paradigma   
325.   Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Raymond Aron Kırmızı   
326.   Sosyolojik Düşüncenin Ustaları - Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler Lewis A. Coser De Ki   
327.   Stonewall İsyanı Martin Duberman Agora   
328.   Su Savaşları Vandana Shiva Bgst   
329.   Sürüden Devlete -Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme- Eugéne Enriquez Ayrıntı   
330.   Tanrılar Kadınken Merlin Stone Payel   
331.   Tarihsel Sosyoloji Stratejiler Sorunsallar ve Paradigmalar Ferdan Ergut Dipnot   
332.   Tarz-I Hayat'tan Life Style'a Rıfat N. Bali İletişim   
333.   Taşraya Bakmak İletişim   
334.   Türk Kimliğinin Yaratılması ve Ulusal Kimlik Sorunu Üzerine Suavi Aydın Özgür Üniversite   
335.   Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren İletişim   
336.   Vatandaşlık ve Etnik Çatışma Haldun Gülalp Metis   
337.   Adorno Sözlüğü Roger Behrens Versus   
338.   Akılcı İyimser Matt Ridley Boğaziçi Üniversitesi   
339.   Altkültür Toplumsalın Parçalanışı Chris Jenks Ayrıntı   
340.   Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu Metin Özuğurlu Kalkedon   
341.   Analitik Psikoloji Carl Gustav Jung Payel   
342.   Avrupa'da İnsan Hakları Thomas Hammarberg İletişim   
343.   Baba Bana Top At / Batı'da Çocukluğun Tarihi Colin Heywood Kitap   
344.   Baş Harfi F Catherine Redfern, Kristin Aune Ayizi Kitap   
345.   Ben Kimim? Leyla Neyzi İletişim   
346.   Bensizbiz-Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi Bella Habip İthaki   
347.   Bilimin Sınırları ve Bilimsel İhtilaflar - Bilim Sosyolojisi Tartışmaları Paradigma   
348.   Bireycilik Steven Lukes Bilim ve Sanat   
349.   Bireycilik Sorunu - Stirner, Marx, Durkheim, Proudhon Philippe Corcuff Versus   
350.   Biyokapital - Genom Sonrası Hayatın Kuruluşu Kaushik Sunder Rajan Metis   
351.   Biyoloji Kader Olunca - Weimar ve Nazi Almanyası'nda Kadınlar , Atina Grossmann, Renate Bridenthal, Marion Kaplan Kalkedon   
352.   Bokun Tarihi Dominique Laporte Altıkırkbeş   
353.   Burjuvazinin Sosyolojisi Michel Pinçon, Monique Pinçon Charlot Epos   
354.   Cinsiyetler Arasında İşbirliği Payel   
355.   Cool Anılar III-IV (1900-2000) Jean Baudrillard Ayrıntı   
356.   Çin'in Sosyolojisi Jean Louis Rocca İletişim   
357.   Çingeneler - Avrupa'nın Vatansızları Ali Arayıcı Kalkedon   
358.   Davranış Bilimleri Siyasal   
359.   Defin Tarihçi Kitabevi   
360.   Değişen Toplumda Değişen Aile , Gönül Demez, Sevinç Güçlü, Nurşen Adak, Elife Kart, Özge Zeybekoğlu Dündar, Begüm Köse, Cihan Akkaya, Tuğçe Tunca, Azize Baygal, Meral Timurturkan, Cihan Ertan, Senem Burkay Aslan Siyasal   
361.   Devlet Faaliyetinin Sınırları Wilhelm von Humboldt Liberte   
362.   Din Sosyolojisi Max Weber Yarın   
363.   Din Ve İdeoloji Şerif Mardin İletişim   
364.   Doğu, Batı ve Kadın 1913-1930 - Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Özlem Ezer Kitap   
365.   Dünyanın Yeni Aklı - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme Pierre Dardot, Christian Laval İstanbul Bilgi Üniversitesi   
366.   Düşün ve Toplum İlkay Sunar Doruk   
367.   Epistemik Cemaat Hüsamettin Arslan Paradigma   
368.   Eski Toplum - 2 Lewis Henry Morgan Payel   
369.   Evsizler Sokakların Görünmeyen Yüzleri Ercüment Erbay Sabev   
370.   Faydacı Aklın Eleştirisi Alain Caille İletişim   
371.   Futbol ve Kültürü İletişim   
372.   Göç ve Kültürel Sermaye Kitap   
373.   Göçler Çağı Stephen Castles, Mark J. Miller İstanbul Bilgi Üniversitesi   
374.   Gramsci'de Dil ve Hegemonya Peter Ives Kalkedon   
375.   Gündelik Hayat Politikaları Paul Ginsborg Açılım   
376.   Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç İletişim   
377.   İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa Metis   
378.   Jurnal Cilt 1 1955-65 Cemil Meriç İletişim   
379.   Kelimeler ve Şeyler-Hapishanenin Doğuşu-Bilginin Arkeolojisi-Kliniğin Doğuşu Michel Foucault Say   
380.   Kent Efsaneleri Özgür Taburoğlu Doğu Batı   
381.   Kimlik Pazarlığı -Fransa ve Almanya'da Devlet ve Göçmen İlişkileri- Riva Kastoryano İletişim   
382.   Kültür Eleştirisi - Kültürel Kavramlara Giriş Arthur Asa Berger Pinhan   
383.   Kültürel Emperyalizm John Tomlinson Ayrıntı   
384.   Mahşerin Dördüncü Atı Andrew Nikiforuk İletişim   
385.   Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri Çiğdem Akgül Dipnot   
386.   Modern Kürt Tarihi David McDowall Doruk   
387.   Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Levent Köker İletişim   
388.   Modernlik Fragmanları David Frisby Metis   
389.   Muzlar,Plajlar Ve Askrı Ustler Cynthia Enloe Çitlembik   
390.   Mübadeleyle Giden Rumlar Turizmle Gelen Avrupalılar Hatice Kurtuluş Bağlam   
391.   Namus Töre ve İktidar - Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu Pınar Ecevitoğlu Dipnot   
392.   Nerelisin Kimlerdensin - Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum Metin Uçar Dipnot   
393.   Nostaljinin Geleceği Svetlana Boym Metis   
394.   Orta Doğu'da Etnisite, Çoğulculuk ve Devlet Milton J. Esman, Itamar Rabinovich Avesta   
395.   Ortak Zenginlik Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
396.   Otoritaryen Kişilik Üstüne Niteliksel İdeoloji İncelemeleri Theodor W. Adorno Say   
397.   Oyun ve Gerçeklik Donald W. Winnicott Metis   
398.   Ölümün Toplumsal Tarihi Allan Kellehear Phoenix   
399.   Özgürlük ve Örgütlülük Haluk Yurtsever Yordam   
400.   Paradigmasal Değişimde Kuantum Sinan Şahin Aram   
401.   Popüler Kültürü Anlamak John Fiske Parşömen   
402.   Propaganda Çağı -İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali- Anthony Pratkanis, Elliot Aronson Paradigma   
403.   Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Cemil Meriç İletişim   
404.   Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Krishan Kumar Dost   
405.   Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık Otto Kernberg Metis   
406.   Satılık Hastalıklar Ray Moynihan, Alan Cassels Hayykitap   
407.   Savaş Ganimetleri -Amerikan Silah Ticaretinin İnsan Bedeli- John Tirman Aram   
408.   Seks İsyanları Simon Reynolds Ayrıntı   
409.   Siyasi Düşünce Sözlüğü Atilla Yayla Adres   
410.   Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler İbrahim Cılga Sabev   
411.   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Alfa   
412.   Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği Gökhan Yavuz Demir Paradigma   
413.   Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde Önce Kavram - Sosyal Çalışmada Kavram Sorunu İlhan Tomanbay Sabev   
414.   Sosyal Olmak İlhan Tomanbay Sabev   
415.   Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder Küre   
416.   Sosyalizm ve Özyönetim Kadir Cangızbay Ütopya   
417.   Sosyoloji Tony Lawson, Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster Siyasal   
418.   Sosyoloji Notları Ve Konferans Cemil Meriç İletişim   
419.   Sosyoloji-Ciltli Anthony Giddens Kırmızı   
420.   Su Terazisi Richard Wilkinson, Kate Pickett Optimist   
421.   Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar - - Sabev   
422.   Tarihin Yapısökümü Alun Munslow Ayrıntı   
423.   Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye E. Attila Aytekin Yordam   
424.   Toplum ve İnsan Sıtkı M. Erinç Ütopya   
425.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-1 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
426.   Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler Dipnot   
427.   Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı Max Weber İmge   
428.   Türk Kültürü Ve Milliyetçilik Erol Güngör Ötüken   
429.   Uygarlık Süreci-1 Norbert Elias İletişim   
430.   Uygulamalı Kültürel Sosyoloji Laura Desfor Edles Babil   
431.   Yaratıcı İnsan Henri Laborit Payel   
432.   Yeterince Otantik Değilsiniz Padişahım 'Modernlik,Dindarlık ve Özgürlük' Dilek Zaptçıoğlu İletişim   
433.   Zamanın Tozu De Ki   
434.   1 Mayıs Mahallesi Şükrü Aslan İletişim   
435.   101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aziz Şeker Sabev   
436.   21. Yüzyılda Din Sorunu Georges Corm İletişim   
437.   21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi - - Yeni İnsan   
438.   40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Amerika-Rusya Gündüz Vassaf İletişim   
439.   Aile ve Şiddet - Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet Sezer Ayan Ütopya   
440.   Alevi Bektaşi Kimliği Orhan Türkdoğan Timaş   
441.   Allahın Kızları Harald Haysen Avesta   
442.   Annelik Duygusu - Mitler ve Deneyimler Tina Miller İletişim   
443.   Aşçının Kitabı -Merzifon Amerikan Koleji Aşçısı (1914)- Boğos Piranyan Aras   
444.   Aşk Sanatı Publius Ovidius Naso Payel   
445.   Aylak Sınıfın Teorisi Torstein Veblen Babil   
446.   Azgelişmişlik Üstünlüktür Lütfi Bergen Ayışığı   
447.   Azınlıklar ve Marjinal Gruplar İlkay Demirkürek Kurgu Kültür Merkezi   
448.   Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet Ütopya   
449.   Bekârlar Balosu Pierre Bourdieu Dost   
450.   Bilgi Sosyolojisi Kadir Canatan Açılım   
451.   Bilgi Toplumunun Tarihi Armand Mattelart İletişim   
452.   Bilim Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme Steve Woolgar Paradigma   
453.   Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri Erol Göka Ütopya   
454.   Bilimsel Devrim Steven Shapin İzdüşüm   
455.   Bilinen Sır - "Erkeklik ve Sosyalist Erkekler" Akademi   
456.   Bir İmkan Olarak Modernite Ahmet Çiğdem İletişim   
457.   Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261) M. Murat Baskıcı Phoenix   
458.   Bu Toprağın Ötekileri -Söyleşiler Müjgan Halis Ayizi Kitap   
459.   Bugüne Bakmak Dipnot   
460.   Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi Yılmaz Öner Belge   
461.   Cinsiyet Yasası Laure Murat Dost   
462.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Margaret M. Poloma Palme   
463.   Davranış Bilimleri Salih Güney Nobel   
464.   Demokrasi Nedir? Alain Touraine Yapı Kredi   
465.   Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
466.   Devlet, İdeoloji ve Devrim Misagh Parsa İletişim   
467.   Devrimin Kültür Fidanlığı - Halkevleri ve Kadıköy Halkevi Eminalp Malkoç Derlem   
468.   Devrimin Zamanı Antonio Negri Ayrıntı   
469.   Disiplinlerin Kaosu Andrew Abbott Küre   
470.   Doğu'da Aşiret Düzeni Ve Burukanlar Ahmet Özer Elips   
471.   Doğu-Batı Çatışması - Türk Sosyolojisinde Temalar 3 H. Bayram Kaçmazoğlu Doğu Kitabevi   
472.   Düğün ve Aile Fotoğrafları - Değişen İstanbul'un Tanıkları Meltem Ulu Kitap   
473.   Dünyanın Yeni Sahipleri ve Onlara Direnenler Jean Ziegler Altın   
474.   Eınsteın'ın Buzdolabı Steve Silverman Aykırı   
475.   Elit Sosyolojisi Ali Arslan Phoenix   
476.   Etnografya'nın Türkiye'ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam Yeliz Okay Doğu Kitabevi   
477.   Etnometodoloji Alain Coulon Küre   
478.   Etnopsikiyatri François Laplantine Ütopya   
479.   Evli Kadının Tarihi Marilyn Yalom Çitlembik   
480.   Evliliğe Karşı Glenn Campbell   
481.   Fellahlar'ın Sosyolojisi Cahit Aslan Karahan   
482.   Flamenko William Washabaugh Ayrıntı   
483.   Geleceğin Tarihinden Alıntılar Gabriel de Tarde Öteki   
484.   Gençliğin Mücadelesi ve Örgütlenmesi Üzerine Öznur Oğuz Evrensel   
485.   Gey ve Lezbiyen Yazını Hugh Stevens Sel   
486.   Görkemli Unutuş Bağlam   
487.   Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
488.   Günümüz Dünya Sorunları - Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Nurettin Özgen Eğiten Kitap   
489.   Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz Alfa   
490.   Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim Çizgisi Cahit Can Siyasal   
491.   İki Tarafta Evlat Acısı Burcu Şentürk İletişim   
492.   İkibin'e Doğru Raymond Williams Ayrıntı   
493.   İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf Süleyman Derin Küre   
494.   İslamcılığın Türkiye Seyri -Sosyolojik Bir Perspektif- Elisabeth Özdalga İletişim   
495.   İslamlar ve Moderniteler Aziz Al Azmeh İletişim   
496.   İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye Sema Erder İletişim   
497.   İstanbullu Rumlar Sula Bozis İstanbul Bilgi Üniversitesi   
498.   Jean Baudrillard:Radikal Belirsizlik Mike Gane De Ki   
499.   Jurnal Cilt 2 1966-83 Cemil Meriç İletişim   
500.   Kadının Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler Monika Gartner-Engel, Stefan Engel Akademi   
Sepet Devam
Boş
Haftanın Önerisi
Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali
Kürk Mantolu Madonna
Yapı Kredi
Ayın Yayınevi


Daimon

Modernist Kent İçin Manifesto

Le Corbusier'nin kent tasavvurunda önemli bir yeri olan ve modernist kentin manifestosu olarak tanımlanabilecek Urbanisme, Pelin Kotas'ın çevirisiyle ve "Şehircilik" başlığıyla Türkçeye kazandırıldı. Le Corbusier'nin "Şehircilik"i, Aykut Köksal'ın genel yayın yönetmenliğinde mimarlık ve kent kitapları yayımlamak üzere kurulan Daimon Yayınlarının ilk kitabı.

En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Kafamda Bir Tuhaflık
2. Ajanda 2015-Beni Siz Delirttiniz!
3. Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi 2015
4. Eylül Vapuru
5. Bitti Bitti Bitmedi
Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (212) 527 40 57    Faks: (212) 527 41 45    Adres: Ankara Cad. No:17/A Cağaloğlu / İstanbul
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: info@paraf.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 1.783s