Ana Sayfa (Kitap) » Sosyoloji » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları
Haftanın Yazarı


Ergün Poyraz
Haftanın Çevirmeni


Belgi Paksoy
En Çok Satanlar En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge   
2.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Barrington Moore Jr İmge   
3.   Asi Şehirler David Harvey Metis   
4.   Devletler ve Toplumsal Devrimler Theda Skocpol İmge   
5.   Sosyal Teori ve Geç Modernlikler -Türk Deneyimi- İbrahim Kaya İmge   
6.   Cinselliğin Tarihi Michel Foucault Ayrıntı   
7.   100 Soruda Sosyoloji Elkitabı Doğan Ergun İmge   
8.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau İş Bankası   
9.   Göğü Delen Adam Ayrıntı   
10.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
11.   Yöntemi Geliştirmek - Türkiye'de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine Doğan Ergun İmge   
12.   Sosyal Adalet ve Şehir David Harvey Metis   
13.   Feminizm Herkes İçindir - Tutkulu Politika Bell Hooks Bgst   
14.   Gezi ve Sosyoloji - Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak Ayrıntı   
15.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
16.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
17.   Postmodernizm Gencay Şaylan İmge   
18.   Akışkan Gözetim David Lyon, Zygmunt Bauman Ayrıntı   
19.   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim   
20.   Sessiz Yığınların Golgesınde Doğu Batı   
21.   Stonewall İsyanı Martin Duberman Agora   
22.   Yeni Müzebilim - Demokratik Toplumu Yaratmak Bekir Onur İmge   
23.   Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Zygmunt Bauman Ayrıntı   
24.   Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas İletişim   
25.   Kitle ve İktidar Elias Canetti Ayrıntı   
26.   Sosyoloji ve Tarih Doğan Ergun İmge   
27.   Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar İletişim   
28.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
29.   Özgürlük ve Kader Rollo May Okuyan us   
30.   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Bilgesu   
31.   Yamuk Bakmak -Popüler Kültürden Jaques Lacan'a Giriş- Slavoj Žižek Metis   
32.   Bireyselleşmiş Toplum Zygmunt Bauman Ayrıntı   
33.   Erkeklik: İmkânsız İktidar - Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler Serpil Sancar Metis   
34.   Filmlerle Sosyoloji Bülent Diken, Carsten B. Laustsen Metis   
35.   Hepimiz Yamyamız Claude Lévi-Strauss Metis   
36.   Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı   
37.   Postmodernliğin Durumu - Kültürel Değişimin Kökenleri David Harvey Metis   
38.   Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı   
39.   Yeni Kapitalizmin Kültürü Richard Sennett Ayrıntı   
40.   Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Annie Thebaud-Mony Ayrıntı   
41.   Otorite Richard Sennett Ayrıntı   
42.   Sosyal Teori - Kentsel Sosyoloji Peter Saunders İdeal Kültür   
43.   Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis   
44.   Bela Bedenler Judith Butler Pinhan   
45.   Bildiğimiz Dünyanın Sonu Immanuel Wallerstein Metis   
46.   Bu Ülke Cemil Meriç İletişim   
47.   Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem İmge   
48.   Gösteri Toplumu Guy Debord Ayrıntı   
49.   İktidarın Gözü Michel Foucault Ayrıntı   
50.   İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodore Zeldin Ayrıntı   
51.   Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika Ayşe Buğra İletişim   
52.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
53.   Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis   
54.   Türk Bireyi Kuramına Giriş Doğan Ergun İmge   
55.   Ağa,Şeyh,Devlet Martin van Bruinessen İletişim   
56.   Devlete Karşı Toplum Pierre Clastres Ayrıntı   
57.   Emeğin Tevekkülü Yasin Durak İletişim   
58.   Kırılgan Hayat Judith Butler Metis   
59.   Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı   
60.   Sosyal Bilimleri Açın Gulbenkian Komisyonu Metis   
61.   Tüketim Toplumu Jean Baudrillard Ayrıntı   
62.   Akışkan Aşk - İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair Zygmunt Bauman Versus   
63.   Duyuru Antonio Negri Ayrıntı   
64.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
65.   Saygı Richard Sennett Ayrıntı   
66.   Sosyoloji ve Eğitim Doğan Ergun İmge   
67.   Türk Modernleşmesi Şerif Mardin İletişim   
68.   Zanaatkâr Richard Sennett Ayrıntı   
69.   Erkek Millet Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu İletişim   
70.   Gözün Vicdanı Richard Sennett Ayrıntı   
71.   Modern Dünyada Gündelik Hayat Henri Lefebvre Metis   
72.   Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Mike Featherstone Ayrıntı   
73.   Sosyoloji - Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış Anthony Giddens Siyasal   
74.   Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek İletişim   
75.   Ten ve Taş Richard Sennett Metis   
76.   Beraber Richard Sennett Ayrıntı   
77.   Bir Aile Cinayeti Michel Foucault Ayrıntı   
78.   Büyük Kapatılma Michel Foucault Ayrıntı   
79.   Direnişi Düşünmek - 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl   
80.   Gecekondu Gezegeni Mike Davis Metis   
81.   İntihar ve İntihar Girişimi: Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme ve Öyküler Kamil Alptekin Yeni İnsan   
82.   Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens İletişim   
83.   Oyun ve Gerçeklik Donald W. Winnicott Metis   
84.   Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri Mark Gottdiener İmge   
85.   Queer Tahayyül Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü Sel   
86.   Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow Nika   
87.   Umut Mekânları David Harvey Metis   
88.   Vitrinde Yaşamak - 1980 lerin Kültürel İklimi Nurdan Gürbilek Metis   
89.   Yöntemi Bulmak Doğan Ergun İmge   
90.   Bireysellik ve Kültür Georg Simmel Metis   
91.   Çağdaş Söylenler Roland Barthes Metis   
92.   Güvenlik, Toprak, Nüfus - Collége de France Dersleri 1977-1978 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
93.   İmaj Kevin Robins Ayrıntı   
94.   Mukaddime 1-2 (Takım) İbn Haldun Dergâh   
95.   Müze ve Oyun Kültürü Bekir Onur İmge   
96.   Şenlikli Toplum Ivan Illich Ayrıntı   
97.   Analitik Psikoloji Carl Gustav Jung Payel   
98.   Aşk Neden Acıtır Eva Illouz Jaguar   
99.   Cinselliğin Diyalektiği Shulamith Firestone Payel   
100.   Cinsellik Muamması - Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet Metis   
101.   Çokluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
102.   Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler İmge   
103.   Eşitlikçi Toplumlar Mustafa Cemal Belge   
104.   Hürriyet Üstüne John Stuart Mill Liberte   
105.   İnsan Doğası İktidara Karşı Adalet Michel Foucault, Noam Chomsky Bgst   
106.   Jurnal Cilt 1 1955-65 Cemil Meriç İletişim   
107.   Jurnal Cilt 2 1966-83 Cemil Meriç İletişim   
108.   Kadınların Sınıfı -Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası- Aksu Bora İletişim   
109.   Kamusal Alan Eric Dacheux Ayrıntı   
110.   Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Doğru Ulus Baker Birikim   
111.   Kültür Yorumları Terry Eagleton Ayrıntı   
112.   Modern Devletin Gelişimi Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
113.   Müslüman Site - Toplumsal ve Siyasi Hayat Louis Gardet Ayrıntı   
114.   Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası Sigmund Freud, Dorothy Bloch Metis   
115.   Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto Doğu Batı   
116.   Toplum Üzerine Yazılar Theodor W. Adorno Belge   
117.   Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin İletişim   
118.   Uygarlık Süreci-1 Norbert Elias İletişim   
119.   Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları Şinasi Öztürk Doğu Kitabevi   
120.   Anahtar Sözcükler Raymond Williams İletişim   
121.   Bedensel Boşalmanın İşlevi Wilhelm Reich Payel   
122.   Biyopolitika Thomas Lemke İletişim   
123.   Cinsel Politika Kate Millett Payel   
124.   Devletin Antropolojisi Marc Abeles Dipnot   
125.   Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya İmge   
126.   Gündelik Hayatın Eleştirisi II Henri Lefebvre Sel   
127.   Haset ve Şükran Melanie Klein Metis   
128.   İmkânsız Takas Jean Baudrillard Ayrıntı   
129.   İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum Vincent de Gaulejac Ayrıntı   
130.   Kapitalizm Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis   
131.   Kusursuz Cinayet Jean Baudrillard Ayrıntı   
132.   Mühendisler ve İdeoloji Nilüfer Göle Metis   
133.   Ortak Zenginlik Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
134.   Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri Zygmunt Bauman Ayrıntı   
135.   Propaganda ve Toplumsal Zihin Noam Chomsky, David Barsamian İthaki   
136.   Sosyoloji - Başlangıç Okumaları Say   
137.   Tekeşlilik Adam Phillips Metis   
138.   Toplumlar Nasıl Anımsar? Paul Connerton Ayrıntı   
139.   Türk Sosyolojisinde Devrimcilik, Buhran ve Muhafazakarlık Yıldız Akpolat Doğu Kitabevi   
140.   Cinsiyetler Arasında İşbirliği Payel   
141.   Deliliğin Tarihi Michel Foucault İmge   
142.   Din Ve İdeoloji Şerif Mardin İletişim   
143.   Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri Emile Durkheim Cem   
144.   Dünyanın Teni Zeynep Direk Metis   
145.   Düşünümsel Bir Antropoloji Pierre Bourdieu, Loıc J. D. Wacquant İletişim   
146.   Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme Ernesto Laclau Birikim   
147.   Feminist Tarihin Peşinde John W. Scott Bgst   
148.   Hayvan Özgürleşmesi Peter Singer Ayrıntı   
149.   Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç İletişim   
150.   İktidarın Mahremiyeti Aslı Zengin Metis   
151.   İtiraf Edilemeyen Cemaat Maurice Blanchot Ayrıntı   
152.   Kent-İslâm ve Kapitalizm - Şehre Yürüyelim Batı Yıkılacak Lütfi Bergen Doğu Kitabevi   
153.   Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik Doğan Ergun İmge   
154.   Kolonyalizm Postkolonyalizm Ania Loomba Ayrıntı   
155.   Kötü Çocuk Türk Nurdan Gürbilek Metis   
156.   Kutsal Aile ya da Eleştirinin Eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels Sol   
157.   Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm Anthony Giddens Ayrıntı   
158.   Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Levent Köker İletişim   
159.   Sağlıklı Toplum Erich Fromm Payel   
160.   Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık Otto Kernberg Metis   
161.   Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis   
162.   Taşraya Bakmak İletişim   
163.   Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren İletişim   
164.   Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları - - Yakın   
165.   Yönetim Kurthan Fişek Kilit   
166.   Amerika Jean Baudrillard Ayrıntı   
167.   Bauman Sosyolojisi Zülküf Kara Ayrıntı   
168.   Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak -İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine İrvin Cemil Schick İletişim   
169.   Bellek İzleri - Kurgudan Kurama Görüntüler Kalkedon   
170.   Cinselliği Kuramlaştırmak Stevi Jackson, Sue Scott Nota Bene   
171.   Cool Anılar I-II (1980-1990) Jean Baudrillard Ayrıntı   
172.   Çin İşi Japon İşi Tayfun Atay İletişim   
173.   Din Sosyolojisi - Din Olgusu, Dini Gruplar, Yöntem Hüseyin Bal Sentez   
174.   Ebedi Kutsal Ezeli Kurban Saime Tuğrul İletişim   
175.   Eleştirel Teori Raymond Geuss Ayrıntı   
176.   Fotoğraf ve Toplum Giséle Freund Sel   
177.   Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür Gregory Jusdanis Metis   
178.   İki Tarafta Evlat Acısı Burcu Şentürk İletişim   
179.   İlk Filozoflar - Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler George Thomson Payel   
180.   İsyan, Devrim, Eleştiri Bülent Diken Metis   
181.   Kent Efsaneleri Özgür Taburoğlu Doğu Batı   
182.   Kitle Süsü Siegfried Kracauer Metis   
183.   Mağaradakiler Cemil Meriç İletişim   
184.   Michel Foucault "Güncelliğin Bir Ontolojisi" Judith Revel Otonom   
185.   Modernliğin Sonuçları Anthony Giddens Ayrıntı   
186.   Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa -Cumhuriyet ve Kürtler- Mesut Yeğen İletişim   
187.   Ne Değişti? - Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan Ayizi Kitap   
188.   Neoliberalizm ve Mahremiyet - Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik Metis   
189.   Ocak ve Zanaat İletişim   
190.   Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır Metis   
191.   Öfke Dansı Harriet G. Lerner Varlık   
192.   Özgürlükle Kalkınma Amartya Sen Ayrıntı   
193.   Paris, Modernitenin Başkenti David Harvey Sel   
194.   Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye Hasan Bülent Kahraman Agora   
195.   Sağlığın Gaspı Ivan Illich Ayrıntı   
196.   Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Cemil Meriç İletişim   
197.   Seks İsyanları Simon Reynolds Ayrıntı   
198.   Seküler ve Dinsel - Aşınan Sınırlar Nilüfer Göle Metis   
199.   Sivil Toplum Ve Ötesi Gülnur Acar Savran Belge   
200.   Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard Doğu Batı   
201.   Tarz-I Hayat'tan Life Style'a Rıfat N. Bali İletişim   
202.   Toplumu Savunmak Gerekir Michel Foucault Yapı Kredi   
203.   Tözcülüğün Tasfiyesi Güney Çeğin, Emrah Göker Nota Bene   
204.   Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Kurtuluş Kayalı İletişim   
205.   Türk Modernleşmesinde Çocuk Bekir Onur İmge   
206.   Türkiye'de Dindarlık-Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural İletişim   
207.   Umut Devrimi Erich Fromm Payel   
208.   1001 Sakal - Sakalın Kültürel Tarihi Allan Peterkin Sel   
209.   40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Amerika-Rusya Gündüz Vassaf İletişim   
210.   Ailenin Serencamı Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşumu Ahmet Murat Aytaç Dipnot   
211.   Avam ve Görenek E. P. Thompson Birikim   
212.   Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
213.   Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu Zafer Cirhinlioğlu İmge   
214.   Baş Harfi F Catherine Redfern, Kristin Aune Ayizi Kitap   
215.   Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet Ütopya   
216.   Bediüzzaman Said Nursi Olayı Şerif Mardin İletişim   
217.   Birlikte Yaşamayı Öğrenmek - Politik Dostluk ve Eğitim Ayşegül Komsuoğlu H2o   
218.   Cinsellik Görsellik Pornografi Hasan Bülent Kahraman Agora   
219.   Cinsiyet Ve Millet Nira Yuval Davis İletişim   
220.   Devlet Faaliyetinin Sınırları Wilhelm von Humboldt Liberte   
221.   Eğlence İncelemeleri Tania Modleski Metis   
222.   Entelektüellerin Sorumluluğu Noam Chomsky Bgst   
223.   Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış-3 Kitap Oğuz Adanır Doğu Batı   
224.   Eski Toplum - 1 Lewis Henry Morgan Payel   
225.   Geçmiş Zaman : Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma Beatriz Sarlo Metis   
226.   Gençlik Üzerine Vladimir İlyiç Lenin Sol   
227.   Göç ve Zor - Diyarbakır Örneğinde Göç ve Zorunlu Göç İnan Keser Ütopya   
228.   Göç, Kültür, Kimlik Iain Chambers Ayrıntı   
229.   İsyan Pazarlanıyor Joseph Heath, Andrew Potter Ayrıntı   
230.   Kahkahanın Zaferi Barry Sanders Ayrıntı   
231.   Kent ve Halk Jean Robert Ütopya   
232.   Kentleri Savunmak - Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine Esra Kaya, Aysun Koca, Çare Olgun Çalışkan, Gürkan Akgün Nota Bene   
233.   Kör Ayna, Kayıp Şark Nurdan Gürbilek Metis   
234.   Kültür Eleştirisi - Kültürel Kavramlara Giriş Arthur Asa Berger Pinhan   
235.   Kültür Fragmanları Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber Metis   
236.   Kültür ve İktidar - Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi David Swartz İletişim   
237.   Kültürden İrfana Cemil Meriç İletişim   
238.   Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması Samuel P. Huntington Okuyan us   
239.   Monadoloji ve Sosyoloji Gabriel de Tarde Minör   
240.   Namus Töre ve İktidar - Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu Pınar Ecevitoğlu Dipnot   
241.   Nostaljinin Geleceği Svetlana Boym Metis   
242.   Nöbetleşe Yoksulluk Oğuz Işık, M. Melih Pınarcıoğlu İletişim   
243.   Özgürleştiren Praksis Peter Mayo Dipnot   
244.   Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk Zygmunt Bauman Ayrıntı   
245.   Seks ve Ceza Eric Berkowitz Kolektif   
246.   Sınıf, Kültür ve Bilinç Mustafa Kemal Coşkun Dipnot   
247.   Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar Nur Vergin Doğan Kitap   
248.   Sosyal Politika Yazıları İletişim   
249.   Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim İletişim   
250.   Sosyoloji Notları Ve Konferans Cemil Meriç İletişim   
251.   Türk Sufiliğine Bakışlar Ahmet Yaşar Ocak İletişim   
252.   Türklüğü Ölçmek Nazan Maksudyan Metis   
253.   Umrandan Uygarlığa Cemil Meriç İletişim   
254.   Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek - Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
255.   Altkültür Toplumsalın Parçalanışı Chris Jenks Ayrıntı   
256.   Aptallık Ansiklopedisi Matthijs Van Boxsel Ayrıntı   
257.   Babalar - Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi Dieter Thomä İletişim   
258.   Bilim Sosyolojisi İncelemeleri - - Doğu Batı   
259.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
260.   Biyokapital - Genom Sonrası Hayatın Kuruluşu Kaushik Sunder Rajan Metis   
261.   Bu Bir Pipo Değildir Michel Foucault Yapı Kredi   
262.   Bürokrasi ve Otorite Max Weber Adres   
263.   Cinsiyet, Irk, Sınıf - Kadınlardan Yeni Bir Perspektif Selma James Bgst   
264.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Margaret M. Poloma Palme   
265.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ruth A. Wallace, Alison Wolf Doğu Batı   
266.   Çin'in Sosyolojisi Jean Louis Rocca İletişim   
267.   Çokkültürlülük Bilmecesi Gerd Baumann Dost   
268.   Demokrasi Nedir? Alain Touraine Yapı Kredi   
269.   Dil ve Yalnızlık Ernest Gellner Kabalcı   
270.   Diyarbakır Sosyolojik Bir İnceleme İnan Keser Karahan   
271.   Durkheim'ı Anlamak Jaques Coenen-Huther İletişim   
272.   Faşizmin Analizi Maria Antonietta Macciocchi Payel   
273.   Futbol ve Kültürü İletişim   
274.   Göç ve Ötesi İlhan Tekeli Tarih Vakfı   
275.   İki Dünya Arasında : İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği Özlem Avcı İletişim   
276.   İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Levy-Bruhl Doğu Batı   
277.   İntihar Emile Durkheim Cem   
278.   İntihar ve İntiharı Önleme Veli Duyan, Kamil Alptekin Yeni İnsan   
279.   İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye Sema Erder İletişim   
280.   İyi Vatandaş İyi İnsan Hasan Ali Yücel İş Bankası   
281.   Jean Baudrillard:Radikal Belirsizlik Mike Gane De Ki   
282.   Kadının Gizlenmiş Tarihi Sheila Rowbotham Payel   
283.   Kent Paryaları - İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi Loıc J. D. Wacquant Boğaziçi Üniversitesi   
284.   Kırılgan Temas Slavoj Žižek Metis   
285.   Kızların Sessizliği -Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi- Elif Ekin Akşit İletişim   
286.   Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu Mevlüt Özben Ayrıntı   
287.   Kültür Raymond Williams İmge   
288.   Kültür ve Ruh Sağlığı Kemal Sayar Metis   
289.   Küreselleşme Çağında Göç S. Gülfer Ihlamur, N. Aslı Şirin Öner İletişim   
290.   Kürtlerde Aşiret Ve Akrabalık İlişkileri Lale Yalçın İletişim   
291.   Marx ve Weber'de Doğu Toplumlar Lütfi Sunar Ayrıntı   
292.   Melez Desenler Nilüfer Göle Metis   
293.   Metafizik Sosyolojiler Hikmet Kıvılcımlı Sosyal İnsan   
294.   Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Vefa Saygın Öğütle Ayrıntı   
295.   Moda ve Gündemleri Diana Crane Ayrıntı   
296.   Modernleşme Başkaldırı ve Değişim S. N. Eisenstadt Doğu Batı   
297.   Mutluluk, Ölüm ve Yaşamın Artakalanı Jonathan Lear Metis   
298.   Neo-Liberal Tezahürler - Vatandaşlık-Suç-Eğitim Alev Özkazanç Dipnot   
299.   Oyuncu Benlik Alberto Melucci Sel   
300.   Parçalanmış Hayat Zygmunt Bauman Ayrıntı   
301.   Sınırlar ve Hayaletler Nermin Saybaşılı Metis   
302.   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzer Jürgen Habermas Kabalcı   
303.   Sosyal Bilimlerin Metodolojisi Max Weber Küre   
304.   Sosyoloji Tony Lawson, Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster Siyasal   
305.   Sosyoloji Kuramları Tarihi Hans Freyer Doğu Batı   
306.   Sosyoloji-Ciltli Anthony Giddens Kırmızı   
307.   Sosyolojik Açılımlar Theodor W. Adorno, Max Horkheimer Bilgesu   
308.   Sosyolojik Düşünce Sözlüğü İletişim   
309.   Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Raymond Aron Kırmızı   
310.   Söylence, Din ve Anaerki J.Jacob Bachofen Payel   
311.   Sürüden Devlete -Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme- Eugéne Enriquez Ayrıntı   
312.   Şâir ve Patron Halil İnalcık Doğu Batı   
313.   Şansın Terbiye Edilişi Ian Hacking Metis   
314.   Şehir - Modern Kentin Oluşumu Max Weber Yarın   
315.   Tarihin Yapısökümü Alun Munslow Ayrıntı   
316.   Tarihsel Bunalım ve İnsan Ortega y Gasset Metis   
317.   Tarihsel Sosyoloji Elisabeth Özdalga Doğu Batı   
318.   Tarihsel Sosyoloji Theda Skocpol Tarih Vakfı   
319.   Tarihsel Sosyoloji Stratejiler Sorunsallar ve Paradigmalar Ferdan Ergut Dipnot   
320.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau Kalkedon   
321.   Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? Cornelius Castoriadis İletişim   
322.   Toplumsal Hareketler Charles Tilly Babil   
323.   Toplumsal İşbölümü Emile Durkheim Cem   
324.   Tutkulu Sosyoloji Ann Game Ayrıntı   
325.   Türk Sosyolojisinde Kuramsal Tartışmalar ve Dergicilik Yıldız Akpolat Doğu Kitabevi   
326.   Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası Güven Gürkan Öztan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
327.   Türkiye'de Gençlik Miti Demet Lüküslü İletişim   
328.   Uygarlık Süreci-2 Norbert Elias İletişim   
329.   Yaratıcı İnsan Henri Laborit Payel   
330.   Yeni Bir Bakışla Baudrillard Kim Toffoletti Kolektif   
331.   Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Immanuel Wallerstein Aram   
332.   Yoksulluk Halleri Aksu Bora, Ahmet Çiğdem, Ömer Laçiner, Kemal Can, Necmi Erdoğan, Ersan Ocak, Mustafa Şen İletişim   
333.   ''Özgürüm Ama Mecburiyet Var'' Leyla Neyzi İletişim   
334.   1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim Suavi Aydın, H. Tarık Şengül, Ahmet Talimciler, Bülent Duru, Ayten Alkan, Alev Özkazanç, Faruk Alpkaya, Murat Sevinç, Levent Cantek, Gökhan Atılgan, S. Ruken Öztürk, Serpil Çakır, Yücel Demirer, Levent Gönenç, Mehmet Özgüden Phoenix   
335.   21. Yüzyılda Türkiye Emre Kongar Remzi   
336.   Adorno Sözlüğü Roger Behrens Versus   
337.   Ahlak Eğitimi Emile Durkheim Say   
338.   Aile ve Şiddet - Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet Sezer Ayan Ütopya   
339.   Alman Sosyoloji Geleneği Necmettin Doğan Kitabevi   
340.   Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu Metin Özuğurlu Kalkedon   
341.   Annelik Duygusu - Mitler ve Deneyimler Tina Miller İletişim   
342.   Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları Baykan Sezer Kitabevi   
343.   Aşçının Kitabı -Merzifon Amerikan Koleji Aşçısı (1914)- Boğos Piranyan Aras   
344.   Aşk Sanatı Publius Ovidius Naso Payel   
345.   Aylak Sınıfın Teorisi Torstein Veblen Babil   
346.   Azgelişmenin Sosyolojisi Cavit Orhan Tütengil İş Bankası   
347.   Batı'yı Anlamak Etyen Mahçupyan İletişim   
348.   Bekârlar Balosu Pierre Bourdieu Dost   
349.   Bir Erdem Olarak Sapkınlık Halil Turhanlı Chiviyazıları   
350.   Bir İmkan Olarak Modernite Ahmet Çiğdem İletişim   
351.   Burjuvazinin Sosyolojisi Michel Pinçon, Monique Pinçon Charlot Epos   
352.   Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi Yılmaz Öner Belge   
353.   Cinsel Ahlakın Boygöstermesi Wilhelm Reich Payel   
354.   Cinsiyet Yasası Laure Murat Dost   
355.   Cool Anılar III-IV (1900-2000) Jean Baudrillard Ayrıntı   
356.   Çingeneler - Avrupa'nın Vatansızları Ali Arayıcı Kalkedon   
357.   Çokluğun Grameri - Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin Paolo Virno Otonom   
358.   Damga Erving Goffman Heretik   
359.   Değiş Tokuştan Süpermarkete René Sédillot Dost   
360.   Demokrasinin Sosyolojisi Ali Yaşar Sarıbay Sentez   
361.   Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
362.   Devlet, İdeoloji ve Devrim Misagh Parsa İletişim   
363.   Devrimin Zamanı Antonio Negri Ayrıntı   
364.   Durkheim'ın Hayaletleri - Kültürel Mantık ve Sosyal Şeyler Charles Lemert İş Bankası   
365.   Eşcinsel Dahiler Thomas Cowan Tümzamanlar   
366.   Eşcinselliğin Toplumsal Tarihi Halit Erdem Oksaçan Tekin   
367.   Etnografya'nın Türkiye'ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam Yeliz Okay Doğu Kitabevi   
368.   Etnometodoloji Alain Coulon Küre   
369.   Flamenko William Washabaugh Ayrıntı   
370.   Gerçeğin Ardından Clifford Geertz Dipnot   
371.   Gurbet Pastası Hemşinliler, Göç ve Pastacılık Uğur Biryol İletişim   
372.   Hakaret Kitabı Kitabevi   
373.   Hamburger Cumhuriyeti -Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü- Eric Schlosser Metis   
374.   Hapishane Çağı - Kapatılan İnsan Işık Ergüden Versus   
375.   Harem ve Kuzenler Germaine Tillion Metis   
376.   İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut   
377.   İslamlar ve Moderniteler Aziz Al Azmeh İletişim   
378.   İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa Metis   
379.   Kadının Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler Monika Gartner-Engel, Stefan Engel Akademi   
380.   Kent Aile Tarih Alan Duben İletişim   
381.   Kentleşme Göç ve Yoksulluk İmaj   
382.   Kimliğimi Kaybettim, Hükümsüzdür! - Uçmakdere Yazıları 2 Gündüz Vassaf İletişim   
383.   Kimlik Mekanları Ayrıntı   
384.   Kimse Duymaz Elif Özer Ayizi Kitap   
385.   Konut Sorunu Friedrich Engels Sol   
386.   Korku Kültürü Frank Füredi Ayrıntı   
387.   Kovulanın İzi Yaşar Çabuklu Metis   
388.   Kültür Tarihi Affetmez Hasan Bülent Kahraman Agora   
389.   Kültürel Emperyalizm John Tomlinson Ayrıntı   
390.   Kültürel Kuram Philip Smith Babil   
391.   Masumiyetin Ayartıcılığı Pascal Bruckner Ayrıntı   
392.   Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis   
393.   Modernleşme Kuramı Fahrettin Altun Küre   
394.   Modernliğin Eleştirisi Alain Touraine Yapı Kredi   
395.   Modernliğin Sosyolojisi Peter Wagner Ayrıntı   
396.   Modernlik Fragmanları David Frisby Metis   
397.   Müslüman Toplum Ernest Gellner Kabalcı   
398.   Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
399.   Neden? Charles Tilly Köprü   
400.   Nerelisin Kimlerdensin - Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum Metin Uçar Dipnot   
401.   Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin Alim Arlı Küre   
402.   Ölümün Toplumsal Tarihi Allan Kellehear Phoenix   
403.   Politik Psikiyatri -Yanılmanın Gerçekliği 2- Kaan Arslanoğlu İthaki   
404.   Popüler Kültürü Anlamak John Fiske Parşömen   
405.   Radyonun Sihirli Kapısı Meltem Ahıska Metis   
406.   Risk Toplumu-Başka Bir Modernliğe Doğru Ulrich Beck İthaki   
407.   Rüya Alemi ve Felaket -Doğu'da ve Batı'da Kitlesel Ütopyanın Tarihe Karışması- Susan Buck-Morss Metis   
408.   Sivil Din - Ulus Olmanın Kutsal Temeli Kemal Ataman Sentez   
409.   Siyasal ve Sosyal Bilimler Şerif Mardin İletişim   
410.   Siyaset Sosyolojisi Maurice Duverger Varlık   
411.   Sosyal Bilimcinin Yazma Çilesi Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı Howard S. Becker Heretik   
412.   Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek -Sempozyum Bildirileri- Metis   
413.   Sosyal Çalışma Mesleği Aziz Şeker Sabev   
414.   Sosyal Hizmetin Sefaleti Aziz Şeker Sabev   
415.   Sosyal Sermaye John Field İstanbul Bilgi Üniversitesi   
416.   Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder Küre   
417.   Sosyoloji Halil İbrahim Bahar USAK   
418.   Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss Doğu Batı   
419.   Sosyolojide Perspektifler E.C. Cuff, W.W. Sharrock, D. W. Francis Say   
420.   Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Sentez   
421.   Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi I-II Tom B. Bottomore, Robert A. Nisbet Kırmızı   
422.   Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Alan Swingewood Agora   
423.   Su Terazisi Richard Wilkinson, Kate Pickett Optimist   
424.   Suçlu Kim? - Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sezer Ayan Ütopya   
425.   Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Georgiy Valentinoviç Plehanov Yazılama   
426.   Tatlı Şiddet : Trajik Kavramı Terry Eagleton Ayrıntı   
427.   Toplum Kuramı -Tarihsel Bir Bakış- Alex Callinicos İletişim   
428.   Toplumbilim Özer Ozankaya Cem   
429.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-2 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
430.   Toplumsal Hareketler - Tarih, Teori ve Deneyim - - İletişim   
431.   Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği Vefa Saygın Öğütle, Güney Çeğin Tan   
432.   Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı Max Weber İmge   
433.   Yüreğin Pedagojisi Paulo Freire Ütopya   
434.   500 Milyonluk Umut Hikayeleri Fikret Adaman, Tuğçe Bulut İletişim   
435.   Abdülhamid ve Masonlar Orhan Koloğlu Pozitif   
436.   Ahlaki Protesto Sanatı James M. Jasper Ayrıntı   
437.   Aile Sosyolojisi Çizgi   
438.   Akılcı İyimser Matt Ridley Boğaziçi Üniversitesi   
439.   Alevilik ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutları Fazlı Arabacı Barış Platin   
440.   Alman Kültüründe Düşman İmgesi Necla Mora Nobel   
441.   Almanak - 96   
442.   Amerikan Rüyası Tabirleri Fatih Türkmenoğlu Epsilon   
443.   Anadolu Halk İlaçları İsmet Zeki Eyüboğlu Derin   
444.   Anadolu İnançları İsmet Zeki Eyüboğlu Derin   
445.   Aşkın En Güzel Tarihi Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Le Goff, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney İş Bankası   
446.   Avrupa'da İnsan Hakları Thomas Hammarberg İletişim   
447.   Avrupa'da Müslüman Öznenin Üretimi -Fikirler, Bilinçler, Örnekler İletişim   
448.   Başka Türlü Düşünmek Alain Touraine Kırmızı   
449.   Beden Sosyoloji Açılım   
450.   Belirsizin Bilimleri Abraham Moles Yapı Kredi   
451.   Bilgi Sosyolojisi Kadir Canatan Açılım   
452.   Bilim Etiği David B. Resnik Ayrıntı   
453.   Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri Erol Göka Ütopya   
454.   Bilinen Sır - "Erkeklik ve Sosyalist Erkekler" Akademi   
455.   Bir Danışmanın Günceleri -Sobe- Kenan Ödemiş Beysoylu   
456.   Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç İletişim   
457.   Bireycilik Steven Lukes Bilim ve Sanat   
458.   Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261) M. Murat Baskıcı Phoenix   
459.   Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler William L. Randall Ayrıntı   
460.   Bu Toprağın Ötekileri -Söyleşiler Müjgan Halis Ayizi Kitap   
461.   Bugüne Bakmak Dipnot   
462.   Cehenneme Övgü - Cennetin Dibi (2 Kitap Takım) Gündüz Vassaf İletişim   
463.   Çiçeklerin Kültürü Jack Goody Ayrıntı   
464.   Çocuk İşçiler İzzet Duyar, Barış Özener Ütopya   
465.   Çocuk Koruma(ma) Kanunu-2 Nihat Tarımeri Sabev   
466.   Değişen Toplumsal Yapıda Karakter İnan Keser, Aytül Kasapoğlu, Buket Ayalp, Canan Özlem Gözcü, Mehmet Kul, Erdinç Tekbaş, Yaprak Yurtseven Ütopya   
467.   Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyetçilik Firdevs Helvacıoğlu Kaynak   
468.   Dil ve Politika Kemal İnal Ütopya   
469.   Din Sosyolojisi Max Weber Yarın   
470.   Din Sosyolojisi Hans Freyer Doğu Batı   
471.   Disiplin Ulrich Bröckling Ayrıntı   
472.   Doğu, Batı ve Kadın 1913-1930 - Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Özlem Ezer Kitap   
473.   Dünyada Türk İmgesi Kitap   
474.   Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları Hilmi Ziya Ülken Kitabevi   
475.   Dünyanın Yeni Aklı - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme Pierre Dardot, Christian Laval İstanbul Bilgi Üniversitesi   
476.   Entelektüel Perspektif-Kültür, Siyaset ve Toplum Söyleşileri- Alfa   
477.   Entelektüelin Kutsal Kitabı - Ciltli David S. Kidder, Noah D. Oppenheim Maya Kitap   
478.   Erkeklerin Geleceği Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O'Reilly Mediacat   
479.   Eski Toplum - 2 Lewis Henry Morgan Payel   
480.   Eşcinselliğin Sonu -ve Heteroseksüelliğin Ölümü- Bert Archer Çitlembik   
481.   Eşitlik Bryan S. Turner Dost   
482.   Etnopsikiyatri François Laplantine Ütopya   
483.   Evsizler Sokakların Görünmeyen Yüzleri Ercüment Erbay Sabev   
484.   Fahişeliğin Tarihi Jess Wells Pencere   
485.   Faydacı Aklın Eleştirisi Alain Caille İletişim   
486.   Gerçekliğin Sosyal İnşası Thomas Luckmann, Peter L. Berger Paradigma   
487.   Gey ve Lezbiyen Yazını Hugh Stevens Sel   
488.   Göç ve Kültürel Sermaye Kitap   
489.   Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
490.   Gözetim Çalışmaları David Lyon Kalkedon   
491.   Gözetimin Küreselleşmesi - Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni Armand Mattelart Kalkedon   
492.   Gözetlenen Toplum David Lyon Kalkedon   
493.   Günümüz Dünya Sorunları - Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Nurettin Özgen Eğiten Kitap   
494.   Hapishane Kitabı Kitabevi   
495.   Hata Neredeydi? -300 Yıldır Sorulan Soru- Bernard Lewis Oğlak   
496.   Hukuk Sosyolojisi Yazıları Mehmet Yüksel Siyasal   
497.   Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim Çizgisi Cahit Can Siyasal   
498.   İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa Nilüfer Göle Metis   
499.   İslamcılığın Türkiye Seyri -Sosyolojik Bir Perspektif- Elisabeth Özdalga İletişim   
500.   İslamın Hastalığı Abdelwahab Meddeb Metis   
Sepet Devam
Boş
Haftanın Önerisi
Kaçırdıklarımız-Yaşanmamış Hayata Övgü

Adam Philips
Kaçırdıklarımız-Yaşanmamış Hayata Övgü
Metis
Ayın Yayınevi


Belge
En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Siyasi Tarih -İlkçağlardan 1918'e
2. Kentleşme Politikası
3. Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009
4. Siyasal Düşünceler Tarihi
5. Ergenlik
Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 1.697s