Ana Sayfa (Kitap) » Sosyoloji » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları
En Çok Satanlar En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge   
2.   Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri - Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü Barrington Moore Jr İmge   
3.   Deliliğin Tarihi Michel Foucault İmge   
4.   Yeni Müzebilim - Demokratik Toplumu Yaratmak Bekir Onur İmge   
5.   Kelimeler ve Şeyler - İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Michel Foucault İmge   
6.   Feminizm Herkes İçindir - Tutkulu Politika Bell Hooks Bgst   
7.   Devletler ve Toplumsal Devrimler Theda Skocpol İmge   
8.   Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı   
9.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau İş Bankası   
10.   Göğü Delen Adam Ayrıntı   
11.   Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut İmge   
12.   Postmodernizm Gencay Şaylan İmge   
13.   Sessiz Yığınların Golgesınde Doğu Batı   
14.   Sosyal Bilimleri Açın Gulbenkian Komisyonu Metis   
15.   100 Soruda Sosyoloji Elkitabı Doğan Ergun İmge   
16.   Kitle ve İktidar Elias Canetti Ayrıntı   
17.   Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Zygmunt Bauman Ayrıntı   
18.   Cinselliğin Tarihi Michel Foucault Ayrıntı   
19.   Erkeklik: İmkânsız İktidar - Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler Serpil Sancar Metis   
20.   Yeni Kapitalizmin Kültürü Richard Sennett Ayrıntı   
21.   Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem İmge   
22.   Tüketim Toplumu Jean Baudrillard Ayrıntı   
23.   Bu Ülke Cemil Meriç İletişim   
24.   Büyük Kapatılma Michel Foucault Ayrıntı   
25.   Kötü Çocuk Türk Nurdan Gürbilek Metis   
26.   Modern Dünyada Gündelik Hayat Henri Lefebvre Metis   
27.   Filmlerle Sosyoloji Bülent Diken, Carsten B. Laustsen Metis   
28.   Kanaatlerden İmajlara - Duygular Sosyolojisine Doğru Ulus Baker Birikim   
29.   Okuryazarlık - Sözcükleri ve Dünyayı Okuma Paulo Freire, Donaldo Macedo İmge   
30.   Asi Şehirler David Harvey Metis   
31.   Aşkın Normal Kaosu Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim İmge   
32.   Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler İmge   
33.   Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya İmge   
34.   İktidarın Gözü Michel Foucault Ayrıntı   
35.   İnsan Doğası İktidara Karşı Adalet Michel Foucault, Noam Chomsky Bgst   
36.   Yamuk Bakmak -Popüler Kültürden Jaques Lacan'a Giriş- Slavoj Žižek Metis   
37.   Akışkan Aşk - İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair Zygmunt Bauman Versus   
38.   İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodore Zeldin Ayrıntı   
39.   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim   
40.   Kültürel Bellek Jan Assmann Ayrıntı   
41.   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Bilgesu   
42.   Tanrılar Kadınken Merlin Stone Payel   
43.   Yönetim Kurthan Fişek Kilit   
44.   Bir Aile Cinayeti Michel Foucault Ayrıntı   
45.   Çokluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
46.   Emeğin Tevekkülü Yasin Durak İletişim   
47.   Feminist Tarihin Peşinde John W. Scott Bgst   
48.   Kolonyalizm Postkolonyalizm Ania Loomba Ayrıntı   
49.   Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis   
50.   Otorite Richard Sennett Ayrıntı   
51.   Öfke Dansı Harriet G. Lerner Varlık   
52.   Özgürlük ve Kader Rollo May Okuyan us   
53.   Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto Doğu Batı   
54.   Siyasi Düşünce Sözlüğü Atilla Yayla Adres   
55.   Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis   
56.   Bokun Tarihi Dominique Laporte Altıkırkbeş   
57.   Cinsel Politika Kate Millett Payel   
58.   Duyuru Antonio Negri Ayrıntı   
59.   Hayvan Özgürleşmesi Peter Singer Ayrıntı   
60.   İlkel Topluluk - Köleci Toplum - Feodal Toplum Zubritski Mitropolski Sol   
61.   Kültür ve İktidar - Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi David Swartz İletişim   
62.   Modernliğin Sonuçları Anthony Giddens Ayrıntı   
63.   Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası Sigmund Freud, Dorothy Bloch Metis   
64.   Postmodernliğin Durumu - Kültürel Değişimin Kökenleri David Harvey Metis   
65.   Saygı Richard Sennett Ayrıntı   
66.   Sosyolojide Temel Fikirler Martin Slattery Sentez   
67.   Umut Mekânları David Harvey Metis   
68.   Yaratıcı İnsan Henri Laborit Payel   
69.   Zanaatkâr Richard Sennett Ayrıntı   
70.   21. Yüzyılda Din Sorunu Georges Corm İletişim   
71.   Ağa,Şeyh,Devlet Martin van Bruinessen İletişim   
72.   Analitik Psikoloji Carl Gustav Jung Payel   
73.   Cinselliğin Diyalektiği Shulamith Firestone Payel   
74.   Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
75.   Devlete Karşı Toplum Pierre Clastres Ayrıntı   
76.   Devletin Antropolojisi Marc Abeles Dipnot   
77.   İtiraf Edilemeyen Cemaat Maurice Blanchot Ayrıntı   
78.   Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas İletişim   
79.   Kapitalizm Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis   
80.   Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik Doğan Ergun İmge   
81.   Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı   
82.   Mekanları Tüketmek John Urry Ayrıntı   
83.   Oyuncaklı Dünya - Oyuncağın Toplumsal Tarihi Bekir Onur İmge   
84.   Özgürlük ve Örgütlülük Haluk Yurtsever Yordam   
85.   Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Cemil Meriç İletişim   
86.   Seküler ve Dinsel - Aşınan Sınırlar Nilüfer Göle Metis   
87.   Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar Nur Vergin Doğan Kitap   
88.   Sosyoloji - Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış Anthony Giddens Siyasal   
89.   Ten ve Taş Richard Sennett Metis   
90.   Vitrinde Yaşamak - 1980 lerin Kültürel İklimi Nurdan Gürbilek Metis   
91.   Yöntemi Geliştirmek - Türkiye'de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine Doğan Ergun İmge   
92.   Akışkan Gözetim David Lyon, Zygmunt Bauman Ayrıntı   
93.   Amerika Jean Baudrillard Ayrıntı   
94.   Beraber Richard Sennett Ayrıntı   
95.   Çalışmak Sağlığa Zararlıdır Annie Thebaud-Mony Ayrıntı   
96.   Çin İşi Japon İşi Tayfun Atay İletişim   
97.   Çokkültürlü Yurttaşlık Will Kymlicka Ayrıntı   
98.   Damga Erving Goffman Heretik   
99.   Gündelik Hayatın Eleştirisi II Henri Lefebvre Sel   
100.   Haset ve Şükran Melanie Klein Metis   
101.   Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç İletişim   
102.   Kadınların Sınıfı -Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası- Aksu Bora İletişim   
103.   Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika Ayşe Buğra İletişim   
104.   Mağaradakiler Cemil Meriç İletişim   
105.   Modern Devletin Gelişimi Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
106.   Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Levent Köker İletişim   
107.   Müze ve Oyun Kültürü Bekir Onur İmge   
108.   Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri Mark Gottdiener İmge   
109.   Seçilmiş Metinler Pierre Bourdieu Heretik   
110.   Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis   
111.   Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek -Sempozyum Bildirileri- Metis   
112.   Sosyoloji ve Tarih Doğan Ergun İmge   
113.   Şenlikli Toplum Ivan Illich Ayrıntı   
114.   Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar İletişim   
115.   Yoksulluk Halleri Aksu Bora, Ahmet Çiğdem, Ömer Laçiner, Kemal Can, Necmi Erdoğan, Ersan Ocak, Mustafa Şen İletişim   
116.   Bela Bedenler Judith Butler Pinhan   
117.   Cinsellik Muamması - Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet Metis   
118.   Çağdaş Söylenler Roland Barthes Metis   
119.   Çingeneler - Avrupa'nın Vatansızları Ali Arayıcı Kalkedon   
120.   Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme Ernesto Laclau Birikim   
121.   Faşizmin Analizi Maria Antonietta Macciocchi Payel   
122.   Gecekondu Gezegeni Mike Davis Metis   
123.   Göç, Kültür, Kimlik Iain Chambers Ayrıntı   
124.   Gözetlenen Toplum David Lyon Kalkedon   
125.   Gözün Vicdanı Richard Sennett Ayrıntı   
126.   İmaj Kevin Robins Ayrıntı   
127.   İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum Vincent de Gaulejac Ayrıntı   
128.   Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı   
129.   Kitle Süsü Siegfried Kracauer Metis   
130.   Kör Ayna, Kayıp Şark Nurdan Gürbilek Metis   
131.   Kusursuz Cinayet Jean Baudrillard Ayrıntı   
132.   Kürtlerde Aşiret Ve Akrabalık İlişkileri Lale Yalçın İletişim   
133.   Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması Samuel P. Huntington Okuyan us   
134.   Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis   
135.   Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
136.   Oyun ve Gerçeklik Donald W. Winnicott Metis   
137.   Paris, Modernitenin Başkenti David Harvey Sel   
138.   Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Mike Featherstone Ayrıntı   
139.   Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık Otto Kernberg Metis   
140.   Sosyal Adalet ve Şehir David Harvey Metis   
141.   Sosyal Teori - Kentsel Sosyoloji Peter Saunders İdeal Kültür   
142.   Sosyal Teori ve Geç Modernlikler -Türk Deneyimi- İbrahim Kaya İmge   
143.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-1 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
144.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri-2 W. Lawrence Neuman Yayınodası   
145.   Türk Modernleşmesi Şerif Mardin İletişim   
146.   Vatandaşlık Gelirine Doğru Ayşe Buğra İletişim   
147.   Yaşlılığın Sosyal Anatomisi Hüseyin Tekin Sevil Sabev   
148.   Bellek İzleri - Kurgudan Kurama Görüntüler Kalkedon   
149.   Bildiğimiz Dünyanın Sonu Immanuel Wallerstein Metis   
150.   Bireyselleşmiş Toplum Zygmunt Bauman Ayrıntı   
151.   Cinsel Ahlakın Boygöstermesi Wilhelm Reich Payel   
152.   Cinsiyetler Arasında İşbirliği Payel   
153.   Din Ve İdeoloji Şerif Mardin İletişim   
154.   Disiplin Ulrich Bröckling Ayrıntı   
155.   Gösteri Toplumu Guy Debord Ayrıntı   
156.   Gramsci'de Dil ve Hegemonya Peter Ives Kalkedon   
157.   Hepimiz Yamyamız Claude Lévi-Strauss Metis   
158.   İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa Nilüfer Göle Metis   
159.   İsyan, Devrim, Eleştiri Bülent Diken Metis   
160.   Japon Kültürü Bozkurt Güvenç Boyut   
161.   Kırılgan Hayat Judith Butler Metis   
162.   Kimlik Yanılsaması Jean-François Bayart Metis   
163.   Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil Kalkedon   
164.   Modernliğin Eleştirisi Alain Touraine Yapı Kredi   
165.   Orta Doğu'da Etnisite, Çoğulculuk ve Devlet Milton J. Esman, Itamar Rabinovich Avesta   
166.   Otoritaryen Kişilik Üstüne Niteliksel İdeoloji İncelemeleri Theodor W. Adorno Say   
167.   Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri Zygmunt Bauman Ayrıntı   
168.   Queer Tahayyül Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü Sel   
169.   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine Jürgen Habermas Kabalcı   
170.   Sosyal Politika Yazıları İletişim   
171.   Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss Doğu Batı   
172.   Sosyolojik Açılımlar Theodor W. Adorno, Max Horkheimer Bilgesu   
173.   Tekeşlilik Adam Phillips Metis   
174.   Toplumlar Nasıl Anımsar? Paul Connerton Ayrıntı   
175.   Toplumu Savunmak Gerekir Michel Foucault Yapı Kredi   
176.   Türk Modernleşmesinde Çocuk Bekir Onur İmge   
177.   Türk Sufiliğine Bakışlar Ahmet Yaşar Ocak İletişim   
178.   Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren İletişim   
179.   Umrandan Uygarlığa Cemil Meriç İletişim   
180.   Uygarlık Süreci-2 Norbert Elias İletişim   
181.   Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları Şinasi Öztürk Doğu Kitabevi   
182.   Anadolu İnançları Derin   
183.   Avam ve Görenek E. P. Thompson Birikim   
184.   Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu Zafer Cirhinlioğlu İmge   
185.   Bauman Sosyolojisi Zülküf Kara Ayrıntı   
186.   Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak -İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine İrvin Cemil Schick İletişim   
187.   Bedensel Boşalmanın İşlevi Wilhelm Reich Payel   
188.   Bilim Olarak Sosyal Teori Russel Keat, John Urry İmge   
189.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
190.   Cinsiyet Ve Millet Nira Yuval Davis İletişim   
191.   Değiş Tokuştan Süpermarkete René Sédillot Dost   
192.   Dil ve Yalnızlık Ernest Gellner Kabalcı   
193.   Din Sosyolojisi Hans Freyer Doğu Batı   
194.   Dünyanın Teni Zeynep Direk Metis   
195.   Eğlence İncelemeleri Tania Modleski Metis   
196.   Eski Toplum - 1 Lewis Henry Morgan Payel   
197.   Eski Toplum - 2 Lewis Henry Morgan Payel   
198.   Geçmiş Zaman : Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma Beatriz Sarlo Metis   
199.   Gerçeğin Ardından Clifford Geertz Dipnot   
200.   Güvenlik, Toprak, Nüfus - Collége de France Dersleri 1977-1978 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
201.   İktidarın Mahremiyeti Aslı Zengin Metis   
202.   İmkânsız Takas Jean Baudrillard Ayrıntı   
203.   İslamın Hastalığı Abdelwahab Meddeb Metis   
204.   Jurnal Cilt 1 1955-65 Cemil Meriç İletişim   
205.   Kamusal Alan Eric Dacheux Ayrıntı   
206.   Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens İletişim   
207.   Kelimeler ve Şeyler-Hapishanenin Doğuşu-Bilginin Arkeolojisi-Kliniğin Doğuşu Michel Foucault Say   
208.   Kent Aile Tarih Alan Duben İletişim   
209.   Kent Sosyolojisi Çalışmaları Örgün   
210.   Kent-İslâm ve Kapitalizm - Şehre Yürüyelim Batı Yıkılacak Lütfi Bergen Doğu Kitabevi   
211.   Kovulanın İzi Yaşar Çabuklu Metis   
212.   Kriz Sosyolojisi Ali Öztürk Doğu Kitabevi   
213.   Kutsal Aile ya da Eleştirinin Eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels Sol   
214.   Kültür Yorumları Terry Eagleton Ayrıntı   
215.   Mecnun - Ortaçağ İslam Toplumunda Deli , Michael W. Dols Pinhan   
216.   Melez Desenler Nilüfer Göle Metis   
217.   Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe... Betül Altıntaş İletişim   
218.   Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Vefa Saygın Öğütle Ayrıntı   
219.   Milli Kimlik Anthony D. Smith İletişim   
220.   Modern Sosyoloji Kuramları George Ritzer De Ki   
221.   Modernleşme Başkaldırı ve Değişim S. N. Eisenstadt Doğu Batı   
222.   Mucizevi Göstergeler Franco Moretti Metis   
223.   Ocak ve Zanaat İletişim   
224.   Ortak Benlik - Nörofelsefi Temellendirme Tahir M. Ceylan Ayrıntı   
225.   Ölümün Toplumsal Tarihi Allan Kellehear Phoenix   
226.   Özgürleştiren Praksis Peter Mayo Dipnot   
227.   Para İle Akraba(Kentsel Türkiye) Jenny White İletişim   
228.   Popüler Kültürü Anlamak John Fiske Parşömen   
229.   Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye Hasan Bülent Kahraman Agora   
230.   Seks ve Ceza Eric Berkowitz Kolektif   
231.   Sosyoloji Tony Lawson, Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster Siyasal   
232.   Sosyoloji Notları Ve Konferans Cemil Meriç İletişim   
233.   Sosyoloji ve Eğitim Doğan Ergun İmge   
234.   Sosyoloji-Ciltli Anthony Giddens Kırmızı   
235.   Sosyolojik Teorinin Oluşumu Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers Sentez   
236.   Sosyolojinin İlkeleri Henri Mendras İletişim   
237.   Sürüden Devlete -Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme- Eugéne Enriquez Ayrıntı   
238.   Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek İletişim   
239.   Şâir ve Patron Halil İnalcık Doğu Batı   
240.   Şehir - Modern Kentin Oluşumu Max Weber Yarın   
241.   Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard Doğu Batı   
242.   Tarihsel Bunalım ve İnsan Ortega y Gasset Metis   
243.   Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Georgiy Valentinoviç Plehanov Yazılama   
244.   Toplumsal Araştırma Yöntemleri -Takım- W. Lawrence Neuman Yayınodası   
245.   Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı John R. Searle Litera   
246.   Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Kurtuluş Kayalı İletişim   
247.   Türkiye'de Dindarlık-Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural İletişim   
248.   Türkiye'de Gençlik Miti Demet Lüküslü İletişim   
249.   Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin İletişim   
250.   Uygarlık Süreci-1 Norbert Elias İletişim   
251.   Yüreğin Pedagojisi Paulo Freire Ütopya   
252.   1 Mayıs Mahallesi Şükrü Aslan İletişim   
253.   Ahlak Eğitimi Emile Durkheim Say   
254.   Ahlaki Protesto Sanatı James M. Jasper Ayrıntı   
255.   Aile Sosyolojisi Ergün Yıldırım, Kadir Canatan Açılım   
256.   Akılcı İyimser Matt Ridley Boğaziçi Üniversitesi   
257.   Altkültür Toplumsalın Parçalanışı Chris Jenks Ayrıntı   
258.   Aptallık Ansiklopedisi Matthijs Van Boxsel Ayrıntı   
259.   Aşk Sanatı Publius Ovidius Naso Payel   
260.   Aylak Sınıfın Teorisi Torstein Veblen Babil   
261.   Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
262.   Babalar - Modern Bir Kahramanlık Hikâyesi Dieter Thomä İletişim   
263.   Baykan Sezer'de Doğu-Batı Sorunu Gökhan V. Köktürk Doğu Kitabevi   
264.   Belirsizin Bilimleri Abraham Moles Yapı Kredi   
265.   Bilim Sosyolojisi İncelemeleri - - Doğu Batı   
266.   Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç İletişim   
267.   Biyopolitika Thomas Lemke İletişim   
268.   Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler William L. Randall Ayrıntı   
269.   Bu Bir Pipo Değildir Michel Foucault Yapı Kredi   
270.   Bürokrasi ve Otorite Max Weber Adres   
271.   Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi Yılmaz Öner Belge   
272.   Cinselliği Kuramlaştırmak Stevi Jackson, Sue Scott Nota Bene   
273.   Cinsellik Görsellik Pornografi Hasan Bülent Kahraman Agora   
274.   Cinsiyet, Irk, Sınıf - Kadınlardan Yeni Bir Perspektif Selma James Bgst   
275.   Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ruth A. Wallace, Alison Wolf Doğu Batı   
276.   Çiçeklerin Kültürü Jack Goody Ayrıntı   
277.   Çokluğun Grameri - Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin Paolo Virno Otonom   
278.   Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyetçilik Firdevs Helvacıoğlu Kaynak   
279.   Devrimin Zamanı Antonio Negri Ayrıntı   
280.   Din Sosyolojisi Max Weber Yarın   
281.   Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri Emile Durkheim Cem   
282.   Doğu-Batı Çatışması - Türk Sosyolojisinde Temalar 3 H. Bayram Kaçmazoğlu Doğu Kitabevi   
283.   Dünyanın Yeni Aklı - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme Pierre Dardot, Christian Laval İstanbul Bilgi Üniversitesi   
284.   Düşünümsel Bir Antropoloji Pierre Bourdieu, Loıc J. D. Wacquant İletişim   
285.   Ebedi Kutsal Ezeli Kurban Saime Tuğrul İletişim   
286.   Eleştirel Teori Raymond Geuss Ayrıntı   
287.   Entelektüellerin Sorumluluğu Noam Chomsky Bgst   
288.   Erkek Millet Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu İletişim   
289.   Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür Gregory Jusdanis Metis   
290.   Gezi ve Sosyoloji - Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak Ayrıntı   
291.   İntihar Emile Durkheim Cem   
292.   İntihar ve İntihar Girişimi: Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme ve Öyküler Kamil Alptekin Yeni İnsan   
293.   İslamcılığın Türkiye Seyri -Sosyolojik Bir Perspektif- Elisabeth Özdalga İletişim   
294.   Kadının Gizlenmiş Tarihi Sheila Rowbotham Payel   
295.   Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü Ha-Joon Chang İletişim   
296.   Karanlığın Kültürleri - Sınır İhlalinin Tarihlerinde Gece Yolculukları Bryan D. Palmer Ayrıntı   
297.   Kent Paryaları - İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi Loıc J. D. Wacquant Boğaziçi Üniversitesi   
298.   Kentleri Savunmak - Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine Esra Kaya, Aysun Koca, Çare Olgun Çalışkan, Gürkan Akgün Nota Bene   
299.   Kırılgan Temas Slavoj Žižek Metis   
300.   Kimlik Mekanları Ayrıntı   
301.   Kirvelik -Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü- Ayşe Kudat Ütopya   
302.   Korku Kültürü Frank Füredi Ayrıntı   
303.   Kültür Fragmanları Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber Metis   
304.   Kültürden İrfana Cemil Meriç İletişim   
305.   Küreselleşen İstanbul'da Bienal Sibel Yardımcı İletişim   
306.   Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm Anthony Giddens Ayrıntı   
307.   Marx ve Weber'de Doğu Toplumlar Lütfi Sunar Ayrıntı   
308.   Mekan, Kültür, İktidar -Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler- İletişim   
309.   Müslüman Site - Toplumsal ve Siyasi Hayat Louis Gardet Ayrıntı   
310.   Müslüman Toplum Ernest Gellner Kabalcı   
311.   Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa -Cumhuriyet ve Kürtler- Mesut Yeğen İletişim   
312.   Namus Töre ve İktidar - Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu Pınar Ecevitoğlu Dipnot   
313.   Ne Değişti? - Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan Ayizi Kitap   
314.   Neoliberalizm ve Mahremiyet - Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik Metis   
315.   Nöbetleşe Yoksulluk Oğuz Işık, M. Melih Pınarcıoğlu İletişim   
316.   Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır Metis   
317.   Ötekilerin "Çevre"si Ethem Torunoğlu Ütopya   
318.   Postmodern Pazarlama Yavuz Odabaşı Mediacat   
319.   Sağlığın Gaspı Ivan Illich Ayrıntı   
320.   Sağlıklı Toplum Erich Fromm Payel   
321.   Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Krishan Kumar Dost   
322.   Sen Her Şeysin - - Martı   
323.   Sınırlar ve Hayaletler Nermin Saybaşılı Metis   
324.   Sivil Din - Ulus Olmanın Kutsal Temeli Kemal Ataman Sentez   
325.   Siyasal ve Sosyal Bilimler Şerif Mardin İletişim   
326.   Sosyal Bilimcinin Yazma Çilesi Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı Howard S. Becker Heretik   
327.   Sosyal Davranışı Açıklamak Jon Elster Phoenix   
328.   Sosyal Hizmet Yazıları İbrahim Cılga, Oğuzhan Zengin, Özgür Altındağ Sabev   
329.   Sosyalizm ve Özyönetim Kadir Cangızbay Ütopya   
330.   Sosyologca-11 - Hayali Modernlik - Türk Modernliğinin İcadı Ergün Yıldırım Doğu Kitabevi   
331.   Sosyoloji - Başlangıç Okumaları Say   
332.   Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim İletişim   
333.   Sosyolojik Düşünce Sözlüğü İletişim   
334.   Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Raymond Aron Kırmızı   
335.   Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Anthony Giddens Sentez   
336.   Sosyolojiler Değil Sosyoloji Kadir Cangızbay Ütopya   
337.   Statü Bryan S. Turner Ütopya   
338.   Taşra Epiği Ahmet Çiğdem Birikim   
339.   Taşraya Bakmak İletişim   
340.   Tatlı Şiddet : Trajik Kavramı Terry Eagleton Ayrıntı   
341.   Teknolojik İş(lev)sizlik - Kitle Üretiminden Yaratıcı Tasarıma Kemal İnan İletişim   
342.   Toplum Üzerine Yazılar Theodor W. Adorno Belge   
343.   Toplumsal Hareketler Charles Tilly Babil   
344.   Tören Simge Siyaset - Türkiye'de Newroz ve Nevruz Şenlikleri Yücel Demirer Dipnot   
345.   Tüketim Robert Bocock Dost   
346.   Türk Bireyi Kuramına Giriş Doğan Ergun İmge   
347.   Türkiye'de Çocuk Emeği Ütopya   
348.   Umut Devrimi Erich Fromm Payel   
349.   Uygulamalı Kültürel Sosyoloji Laura Desfor Edles Babil   
350.   Vatandaşlık ve Etnik Çatışma Haldun Gülalp Metis   
351.   Yeni Bir Bakışla Baudrillard Kim Toffoletti Kolektif   
352.   Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Immanuel Wallerstein Aram   
353.   Yöntemi Bulmak Doğan Ergun İmge   
354.   Zararsız Aşıklar Mike Gane Epos   
355.   1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim Suavi Aydın, H. Tarık Şengül, Ahmet Talimciler, Bülent Duru, Ayten Alkan, Alev Özkazanç, Faruk Alpkaya, Murat Sevinç, Levent Cantek, Gökhan Atılgan, S. Ruken Öztürk, Serpil Çakır, Yücel Demirer, Levent Gönenç, Mehmet Özgüden Phoenix   
356.   21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi - - Yeni İnsan   
357.   21. Yüzyılda Türkiye Emre Kongar Remzi   
358.   Abdülhamid ve Masonlar Orhan Koloğlu Pozitif   
359.   Ağ Toplumunun Yükselişi Manuel Castells İstanbul Bilgi Üniversitesi   
360.   Aile Sosyolojisi Çizgi   
361.   Aile ve Şiddet - Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet Sezer Ayan Ütopya   
362.   Anadolu Halk İlaçları Derin   
363.   Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu Metin Özuğurlu Kalkedon   
364.   Anahtar Sözcükler Raymond Williams İletişim   
365.   Annelik Duygusu - Mitler ve Deneyimler Tina Miller İletişim   
366.   Armağan Ali Akay Bağlam   
367.   Aşiretler ve İktidar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
368.   Aşk Neden Acıtır Eva Illouz Jaguar   
369.   Aşkın En Güzel Tarihi Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Le Goff, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney İş Bankası   
370.   Avrupa'da İnsan Hakları Thomas Hammarberg İletişim   
371.   Ayinden Törene Sibel Özbudun Anahtar   
372.   Azgelişmişlik Üstünlüktür Lütfi Bergen Ayışığı   
373.   Baba Bana Top At / Batı'da Çocukluğun Tarihi Colin Heywood Kitap   
374.   Baş Harfi F Catherine Redfern, Kristin Aune Ayizi Kitap   
375.   Başka Türlü Düşünmek Alain Touraine Kırmızı   
376.   Bekârlar Balosu Pierre Bourdieu Dost   
377.   Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida Susan Hekman Paradigma   
378.   Bilgi Toplumunun Tarihi Armand Mattelart İletişim   
379.   Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri Erol Göka Ütopya   
380.   Bir Erdem Olarak Sapkınlık Halil Turhanlı Chiviyazıları   
381.   Bir İmkan Olarak Modernite Ahmet Çiğdem İletişim   
382.   Bireycilik Steven Lukes Bilim ve Sanat   
383.   Bireysellik ve Kültür Georg Simmel Metis   
384.   Biyokapital - Genom Sonrası Hayatın Kuruluşu Kaushik Sunder Rajan Metis   
385.   Cehenneme Övgü - Cennetin Dibi (2 Kitap Takım) Gündüz Vassaf İletişim   
386.   Çin'in Sosyolojisi Jean Louis Rocca İletişim   
387.   Çocuk Koruma(ma) Kanunu Nihat Tarımeri Sabev   
388.   Çokkültürlülük Milena Doytcheva İletişim   
389.   Çokkültürlülük Bilmecesi Gerd Baumann Dost   
390.   Değişen Toplumsal Yapıda Karakter İnan Keser, Aytül Kasapoğlu, Buket Ayalp, Canan Özlem Gözcü, Mehmet Kul, Erdinç Tekbaş, Yaprak Yurtseven Ütopya   
391.   Demokrasi Nedir? Alain Touraine Yapı Kredi   
392.   Direnişi Düşünmek - 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl   
393.   Doğa-Yaşama Sevinci-Demokrasi-Özgürlük Suat Batur Altın   
394.   Doğu Anadolu Kültürü Üzerine İnceleme Mustafa Aksoy Yeni İnsan   
395.   Düğün ve Aile Fotoğrafları - Değişen İstanbul'un Tanıkları Meltem Ulu Kitap   
396.   Dünyada ve Türkiye'de Çokkültürlülük Celalettin Yanık Sentez   
397.   Entelektüelin Kutsal Kitabı - Ciltli David S. Kidder, Noah D. Oppenheim Maya Kitap   
398.   Ergenlik Ya Da Merhaba Hüzün Talat Parman Bağlam   
399.   Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler Ümit Hassan Alan   
400.   Eşitlik Bryan S. Turner Dost   
401.   Etnometodoloji Alain Coulon Küre   
402.   Fahişeliğin Tarihi Jess Wells Pencere   
403.   Fotoğraf ve Toplum Giséle Freund Sel   
404.   Göç ve Kültürel Sermaye Kitap   
405.   Göç ve Ötesi İlhan Tekeli Tarih Vakfı   
406.   Göç ve Zor - Diyarbakır Örneğinde Göç ve Zorunlu Göç İnan Keser Ütopya   
407.   Görkemli Unutuş Bağlam   
408.   Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
409.   Gözetimin Küreselleşmesi - Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni Armand Mattelart Kalkedon   
410.   Harem ve Kuzenler Germaine Tillion Metis   
411.   Hınç -Ressentiment- Max Scheler Kanat   
412.   Hürriyet Üstüne John Stuart Mill Liberte   
413.   İki Tarafta Evlat Acısı Burcu Şentürk İletişim   
414.   İletişimde Ustalaşmak Saim Koç Kuraldışı   
415.   İlk Filozoflar - Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler George Thomson Payel   
416.   İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Levy-Bruhl Doğu Batı   
417.   İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf Süleyman Derin Küre   
418.   İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut   
419.   İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa Metis   
420.   İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye Sema Erder İletişim   
421.   İstanbul'da Bir Hoş Sada - Avrupa Saraylarından Yıldız'a Anna Grosser Rilke İş Bankası   
422.   İsyan Pazarlanıyor Joseph Heath, Andrew Potter Ayrıntı   
423.   İşgal Kadınları Yıldız Ramazanoğlu Kapı   
424.   Jurnal Cilt 2 1966-83 Cemil Meriç İletişim   
425.   Kamusal Alan , Meral Özbek Hil   
426.   Karnaval ve Yamyam Jean Baudrillard Boğaziçi Üniversitesi   
427.   Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları Seda Kalem Berk İstanbul Bilgi Üniversitesi   
428.   Kızların Sessizliği -Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi- Elif Ekin Akşit İletişim   
429.   Kimliğin Gücü Manuel Castells İstanbul Bilgi Üniversitesi   
430.   Kimlik Pazarlığı -Fransa ve Almanya'da Devlet ve Göçmen İlişkileri- Riva Kastoryano İletişim   
431.   Kimse Duymaz Elif Özer Ayizi Kitap   
432.   Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş - Eleştirel Bir Perspektif Berch Berberoglu İstanbul Bilgi Üniversitesi   
433.   Kurumlara Sosyolojik Bakış Ayışığı   
434.   Kutsal Savaşlar Tarihi Jacques G. Ruelland İletişim   
435.   Kültür Raymond Williams İmge   
436.   Kültür Tarihi Affetmez Hasan Bülent Kahraman Agora   
437.   Kültürel Emperyalizm John Tomlinson Ayrıntı   
438.   Küreselleşme Çağında Göç S. Gülfer Ihlamur, N. Aslı Şirin Öner İletişim   
439.   Laz Kültürü - Tarih, Dil, Gelenek ve Toplumsal Yapı Kâmil Aksoylu Phoenix   
440.   Mahşerin Dördüncü Atı Andrew Nikiforuk İletişim   
441.   Metafizik Sosyolojiler Hikmet Kıvılcımlı Derleniş   
442.   Moda ve Gündemleri Diana Crane Ayrıntı   
443.   Modern Toplumlarda Savaş ve Barış Cemil Oktay İstanbul Bilgi Üniversitesi   
444.   Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü - - İletişim   
445.   Modernliğin Sosyolojisi Peter Wagner Ayrıntı   
446.   Monadoloji ve Sosyoloji Gabriel de Tarde Minör   
447.   Mukaddime - II İbn Haldun Kaynak   
448.   Mukaddime 1-2 (Takım) İbn Haldun Dergâh   
449.   Mukaddime-1 İbn Haldun Dergâh   
450.   Mutluluk Paradoksu -Özgürlük ve Onaylanma- Ziyad Marar Kitap   
451.   Mühendisler ve İdeoloji Nilüfer Göle Metis   
452.   Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş Philipp Mayring Bilgesu   
453.   Nostaljinin Geleceği Svetlana Boym Metis   
454.   Orta Doğu'da Kültürel Geçişler - - Doğu Batı   
455.   Ortak Zenginlik Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı   
456.   Oryantalizmi Yeniden Düşünmek Reina Lewis Kapı   
457.   Oyuncu Benlik Alberto Melucci Sel   
458.   Ötekilerin Hakları -Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar- Seyla Benhabib İletişim   
459.   Paradigmasal Değişimde Kuantum Sinan Şahin Aram   
460.   Parçalanmış Hayat Zygmunt Bauman Ayrıntı   
461.   Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri Pauline Marie Rosenau Bilim ve Sanat   
462.   Postmodernlik ve Hoşnutsuzluk Zygmunt Bauman Ayrıntı   
463.   Radyonun Sihirli Kapısı Meltem Ahıska Metis   
464.   Reklamcılığın Erotik Tarihi Tom Reichert Güncel   
465.   Rüya Alemi ve Felaket -Doğu'da ve Batı'da Kitlesel Ütopyanın Tarihe Karışması- Susan Buck-Morss Metis   
466.   Sanayi Sonrası Ütopyalar Boris Frankel Ayrıntı   
467.   Satılık Hastalıklar Ray Moynihan, Alan Cassels Hayykitap   
468.   Seçkinler ve Toplum Tom B. Bottomore Gündoğan   
469.   Seks İsyanları Simon Reynolds Ayrıntı   
470.   Sessiz Yığınların Gölgesinde Jean Baudrillard Doğu Batı   
471.   Sınıf, Kültür ve Bilinç Mustafa Kemal Coşkun Dipnot   
472.   Sivil Toplum Ve Ötesi Gülnur Acar Savran Belge   
473.   Sosyal Bilimleri Anlamak Roger Trigg Babil   
474.   Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow Nika   
475.   Sosyal Hizmetlerde Açıköğretim ve Ara Elemanlar - Sosyal Çalışma ve Sosyal Teknikerlik İlhan Tomanbay Sabev   
476.   Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları Aziz Şeker Sabev   
477.   Sosyal Teorinin Temel Problemleri Anthony Giddens Paradigma   
478.   Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder Küre   
479.   Sosyolog, Sanatçı, Düşünür Georg Simmel Doğu Batı   
480.   Sosyoloji Mustafa Erkal Der   
481.   Sosyoloji Kuramları Tarihi Hans Freyer Doğu Batı   
482.   Sosyoloji ve Sosyal Teori Yazıları Ümit Tatlıcan Sentez   
483.   Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Alan Swingewood Agora   
484.   Sosyolojik Yöntemin Kuralları Emile Durkheim Dost   
485.   Sosyolojinin Savunusu - Makaleler, Yorumlar ve Yanıtlar Anthony Giddens Say   
486.   Söylemek ve Anlatmaya Çalışmak John R. Searle Bilgesu   
487.   Stonewall İsyanı Martin Duberman Agora   
488.   Su Terazisi Richard Wilkinson, Kate Pickett Optimist   
489.   Şansın Terbiye Edilişi Ian Hacking Metis   
490.   Tarihin Yapısökümü Alun Munslow Ayrıntı   
491.   Tarihsel Sosyoloji Elisabeth Özdalga Doğu Batı   
492.   Tarihsel Sosyoloji Stratejiler Sorunsallar ve Paradigmalar Ferdan Ergut Dipnot   
493.   Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye E. Attila Aytekin Yordam   
494.   Toplum Kuramı -Tarihsel Bir Bakış- Alex Callinicos İletişim   
495.   Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau Kalkedon   
496.   Toplum ve İnsan Sıtkı M. Erinç Ütopya   
497.   Toplumbilim Özer Ozankaya Cem   
498.   Toplumbilim Sözlüğü Orhan Hançerlioğlu Remzi   
499.   Toplumbilimsel Yazılar -Seçme Metinler- Karl Marx Cem   
500.   Toplumsal Hareketler - Tarih, Teori ve Deneyim - - İletişim   
Sepet Devam
Boş
En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Sosyal Politika
2. Manşetleri Gör Aklını Kaçırırsın - 90'lı Yıllarda Gazetecilik
3. Her Yerden Çok Uzakta
4. 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı
5. Müptezeller
Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 1.594s