Ana Sayfa (Kitap) » İstanbul Bilgi Üniversitesi » En Çok Satanlar » En Çok Satanlar Instagram Pinterest Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

 

En Çok Satanlar
Haftanın   |   Ayın   |   Bu Yılın   |   Geçen Yılın   |  Düşük Fiyatlı Kitaplar  

Üreticisine Göre Listele:


İmge Kitabevi şubelerinin geçen yılki satış verilerine göre oluşturulmuştur.

1.   Hakikat Cesareti - Kendinin ve Başkalarının Yönetimi 2 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
2.   Öznellik ve Hakikat (1980-1981) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
3.   Acının Kaynakları - Korku, Açgözlülük, Suçluluk, Kandırma, İhanet ve İntikam Salman Akhtar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
4.   İlkçağ Felsefe Tarihi-1 Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
5.   Suriyeliler Barometresi - Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi Murat Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
6.   Türkiye'nin Kamu Harcamaları (2006-2017) Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi   
7.   Faydasızlığın Faydası - Manifesto Nuccio Ordine İstanbul Bilgi Üniversitesi   
8.   Akıllı Hissetmek Eyal Winter İstanbul Bilgi Üniversitesi   
9.   Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler Feroz Ahmad İstanbul Bilgi Üniversitesi   
10.   Manikürlü Eller Almanya'da Elektirik Bobini Saracak - Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Batı Almanya'ya Türk Göçü Lea Nocera İstanbul Bilgi Üniversitesi   
11.   Modern Devletin Gelişimi Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
12.   Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Ayfer Karakaya-Stump İstanbul Bilgi Üniversitesi   
13.   19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler H. Birsen Örs İstanbul Bilgi Üniversitesi   
14.   Bir Kimlik Peşinde Türkiye Feroz Ahmad İstanbul Bilgi Üniversitesi   
15.   Bizliğin Aynasından Yansıyanlar İstanbul Bilgi Üniversitesi   
16.   Çocuk ve Psikanaliz - Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2018 İstanbul Bilgi Üniversitesi   
17.   İbni Haldun Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
18.   İlkçağ Felsefe Tarihi 2-Sofistler'den Platon'a Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
19.   İlkçağ Felsefe Tarihi-3 Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
20.   Karşılaştırmalı Siyaset - Temel Konular ve Yaklaşımlar Sabri Sayarı İstanbul Bilgi Üniversitesi   
21.   Müşterek - 21. Yüzyılda Devrim Üzerine Deneme İstanbul Bilgi Üniversitesi   
22.   Siyasi İktisat Ve Küresel Kapitalizm - 21. Yüzyıl, Bugün Ve Yarın Robert Albritton İstanbul Bilgi Üniversitesi   
23.   Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası Güven Gürkan Öztan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
24.   Yaratıcı Hareket ve Dans Kolektif İstanbul Bilgi Üniversitesi   
25.   Yaratıcılık - Aklımızın Sınırlarını Aşmak Selçuk Erez İstanbul Bilgi Üniversitesi   
26.   'Evet' - Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak William Ury, Roger Fisher, Bruce Patton İstanbul Bilgi Üniversitesi   
27.   Avrupalılaşma Canan Balkır İstanbul Bilgi Üniversitesi   
28.   Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş Will Kymlicka İstanbul Bilgi Üniversitesi   
29.   Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği Gianfranco Poggi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
30.   Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? David Damrosch İstanbul Bilgi Üniversitesi   
31.   Dünya Edebiyatı Nedir? David Damrosch İstanbul Bilgi Üniversitesi   
32.   Fanusta Diyaloglar Pınar Uyan Semerci İstanbul Bilgi Üniversitesi   
33.   Gönüllü Emeği ve İş Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi   
34.   İlişki İçinde "Ben" - Kültür, Aile, Bireyselleşme Ve Psikanalitik Arayışlar Güler Okman Fişek İstanbul Bilgi Üniversitesi   
35.   İlkçağ Felsefe Tarihi-4 Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
36.   İnsan Evriminde Din Robert N. Bellah İstanbul Bilgi Üniversitesi   
37.   Kadınsız Kentler Kolektif İstanbul Bilgi Üniversitesi   
38.   Müzik Etnolojisi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
39.   Oyuncunun Gizli Sanatı Eugenio Barba İstanbul Bilgi Üniversitesi   
40.   Öncü Tiyatro ve Dijital Çağda Gösterim Ayşın Candan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
41.   Peygamber'in Dahi Torunu Şerif Muhiddin Targan Bilen Işıktaş İstanbul Bilgi Üniversitesi   
42.   Şu Psikanaliz Sanatı - Görülmemiş Rüyaları Görmek, Kesintiye Uğramış Çığlıkları Duymak Thomas H. Ogden İstanbul Bilgi Üniversitesi   
43.   Tasavvufun Oluşumu Ahmet T. Karamustafa İstanbul Bilgi Üniversitesi   
44.   Türkiye'de Mültecilik - İltica, Geçicilik ve Yasallık Üzerine Bir İnceleme İstanbul Bilgi Üniversitesi   
45.   Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemi Ergun Özbudun İstanbul Bilgi Üniversitesi   
46.   Türkiye'nin Göç Tarihi Murat Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
47.   Yirmi Yıl Krizi 1919-1939 Edward Hallett Carr İstanbul Bilgi Üniversitesi   
48.   21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji - İnsanın Doğadaki Yeri Daniel G. Bates İstanbul Bilgi Üniversitesi   
49.   Abede-i İblis-Yezidi Taifesinin İtikadatı, A’datı, Evsafı Amed Gökçen İstanbul Bilgi Üniversitesi   
50.   Adalet Gözet - Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme Sibel İnceoğlu, İdil Elveriş, Turgut Tarhanlı, Galma Jahic, Seda Kalem, Ali Çarkoğlu, Aslı Tunç İstanbul Bilgi Üniversitesi   
51.   Adalet Psikolojisi Yasemin Işıktaç İstanbul Bilgi Üniversitesi   
52.   Anayasalcılık ve Demokrasi Ergun Özbudun İstanbul Bilgi Üniversitesi   
53.   Anayurt Oteli - Zebercet'ten Cumhuriyet'e Murat Belge İstanbul Bilgi Üniversitesi   
54.   Baba İşlevi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
55.   Balkanlar ve Osmanlı Devleti - Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Sacit Kutlu İstanbul Bilgi Üniversitesi   
56.   Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi İstanbul Bilgi Üniversitesi   
57.   Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi- Yeni Çağ İstanbul Bilgi Üniversitesi   
58.   Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
59.   Bir Annenin Doğuşu Daniel N. Stern, Nadia Bruschweiler-Stern, Alison Freeland İstanbul Bilgi Üniversitesi   
60.   Bir Zihin Yaratmak: İnsan Düşüncesinin Esrarı Ray Kurzweil İstanbul Bilgi Üniversitesi   
61.   Bitmeyen Göç Nermin Abadan Unat İstanbul Bilgi Üniversitesi   
62.   Bu Resim Ne Anlatıyor? Zerrin İren Boynudelik İstanbul Bilgi Üniversitesi   
63.   Bu Resim Ne Anlatıyor? İstanbul Bilgi Üniversitesi   
64.   Bugünün Türkiyesinde Mimarlık? Evren Aysev İstanbul Bilgi Üniversitesi   
65.   Çevre Psikolojisi Melek Göregenli İstanbul Bilgi Üniversitesi   
66.   Demokratikleşme Sürecinde Türkiye Serap Yazıcı İstanbul Bilgi Üniversitesi   
67.   Dünden Bugüne Türkiye İstanbul Bilgi Üniversitesi   
68.   Erkekliğin Türkiye Halleri Kolektif İstanbul Bilgi Üniversitesi   
69.   Ezidiler - Kara Kitap Kara Talih Amed Gökçen İstanbul Bilgi Üniversitesi   
70.   Feminizmi Düşünmek Şirin Tekeli İstanbul Bilgi Üniversitesi   
71.   Foucault, İktidar ve Hukuk Umut Koloş İstanbul Bilgi Üniversitesi   
72.   Fransız Filozofu Kimdir? - Kavramların Toplumsal Yaşamı (1880-1980) , Jean-Louis Fabiani İstanbul Bilgi Üniversitesi   
73.   Freud ve Sonrası - Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black İstanbul Bilgi Üniversitesi   
74.   Güvenlik, Toprak, Nüfus - Collége de France Dersleri 1977-1978 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
75.   Halk İçin Psikoterapi - İlerici Bir Psikanalize Doğru İstanbul Bilgi Üniversitesi   
76.   Hareketli İmgeler -Filmler Üzerine Psikanalitik Yansımalar Andrea Sabbadini İstanbul Bilgi Üniversitesi   
77.   İlkçağ Felsefe Tarihi-5 Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
78.   İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri İstanbul Bilgi Üniversitesi   
79.   İnsan Hakları Hukuku Rona Aybay İstanbul Bilgi Üniversitesi   
80.   İnsan Hakları ve İmparatorluk Costas Douzinas İstanbul Bilgi Üniversitesi   
81.   İslam Felsefesi Üzerine Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
82.   İslam Topraklarında Otoriter Rejimler Pierre-Jean Luizard İstanbul Bilgi Üniversitesi   
83.   Kardeşi Anla(t)mak Nesli Keskinöz Bilen İstanbul Bilgi Üniversitesi   
84.   Kardeşler - Cinsellik ve Şiddet Juliet Mitchell İstanbul Bilgi Üniversitesi   
85.   Kendilikten Kaçış : Sınırları Yıkmak, Bir-Liğe Duyulan Açlık Ilany Kogan İstanbul Bilgi Üniversitesi   
86.   Kimliğin Gücü Manuel Castells İstanbul Bilgi Üniversitesi   
87.   Kozmopolitlik ve Özgürlük Coğrafyaları David Harvey İstanbul Bilgi Üniversitesi   
88.   Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi-Büyük Devletler ve Türkiye Bilsay Kuruç İstanbul Bilgi Üniversitesi   
89.   Osmanlı Döneminde Darülfünun 1863-1922 - Türkiye Üniversite Tarihi 1 Emre Dölen İstanbul Bilgi Üniversitesi   
90.   Öznenin Yorumbilgisi-College de France Dersleri 1981 - 1982 Michel Foucault İstanbul Bilgi Üniversitesi   
91.   Peygamberin Hırkası Roy Mottahedeh İstanbul Bilgi Üniversitesi   
92.   Psikanalitik Anne-Çocuk Çocuk Tedavisi Çocuk Psikozuna Uzun Süreli Yaklaşım Bianca Lechevalier İstanbul Bilgi Üniversitesi   
93.   Resimli Taşbaskısı Nasreddin Hoca Kitapları Mustafa Duman İstanbul Bilgi Üniversitesi   
94.   Sahanın Sesleri - İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem Hakan Ergül İstanbul Bilgi Üniversitesi   
95.   Savaş Çocukları Hakan Denker İstanbul Bilgi Üniversitesi   
96.   Sınır Kurguları - İran Ulusunun Şekillenmesi Firoozeh Kashani-Sabet İstanbul Bilgi Üniversitesi   
97.   Siyasi Kültür Okumaları Cemil Oktay İstanbul Bilgi Üniversitesi   
98.   Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre İlhan Tekeli İstanbul Bilgi Üniversitesi   
99.   Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri İstanbul Bilgi Üniversitesi   
100.   Tıflî Hikayeleri David Selim Sayers İstanbul Bilgi Üniversitesi   
101.   Travma Terapisinin İlkeleri İstanbul Bilgi Üniversitesi   
102.   Türk Aleviğilinin İnşası İstanbul Bilgi Üniversitesi   
103.   Türk Devrim Tarihi Toktamış Ateş İstanbul Bilgi Üniversitesi   
104.   Türkiye Sözlü Basın Tarihi Suat Gezgin İstanbul Bilgi Üniversitesi   
105.   Türkiye ve İran'da Otoriter Modernleşme - Atatürk ve Rıza Şah Dönemleri Erik J. Zürcher, Touraj Atabaki İstanbul Bilgi Üniversitesi   
106.   Türkiye'de Dil Tartışmaları Astrid Menz, Christop Schroeder İstanbul Bilgi Üniversitesi   
107.   Türkiye'nin Uzun On YIlı Tanel Demirel İstanbul Bilgi Üniversitesi   
108.   Türkiye’de Siyasal Yaşam - Dün, Bugün, Yarın Mehmet Kabasakal İstanbul Bilgi Üniversitesi   
109.   Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi - Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler İstanbul Bilgi Üniversitesi   
110.   Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe İstanbul Bilgi Üniversitesi   
111.   Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016 - Ölüm Dürtüsü Nilüfer Erdem İstanbul Bilgi Üniversitesi   
112.   Üniversitede Psikolojik Danışmanlık El Kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi   
113.   Yaşlanma Ve Yaşlılık - Disiplinlerarası Bakış Açıları İstanbul Bilgi Üniversitesi   
Sepet Devam
Boş

 

Para Birimleri

Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.296s