İçindekiler:
Özdeyiş (Bacon)
Adama
Birinci Yayıma Önsöz
İkinci Yayıma Önsöz
Birinci Yayımda İçindekiler

I. Arı Ve Görgül Bilgiler Arasındaki Ayrım
II. Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır, Ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız Değildir
III. Felsefe Tüm A Priori Bilginin Olanak, İlkeler Ve Alanını Belirleyecek Bir Bilim Gereksinimindedir
IV. Analitik ve Sentetik Yargıların Ayrımı
V. Usun Tüm Kuramsal Bilimlerinde Sentetik A Priori Yargılar İlkeler Olarak Kapsanır
VI. Arı Usun Evrensel Sorunu
VII. Arı Usun Eleştirisi Adı Altında Tikel Bir Bilimin İdeası Ve Bölümleri

I. Aşkınsal Ögeler Öğretisi

Birinci Bölüm. Aşkınsal Estetik
Giriş
Birinci Kesim. Uzay
İkinci Kesim. Zaman
Aşkınsal Estetik Üzerine Genel Notlar

İkinci Bölüm. Aşkınsal Mantık Giriş. Bir Aşkınsal Mantık İdeası
I. Genel Olarak Mantık
II. Aşkınsal Mantık
III. Genel Mantığın Analitik Ve Diyalektiğe Bölünmesi
IV. Aşkınsal Mantığın Aşkınsal Analitik Ve Aşkınsal
Diyalektik Olarak Bölünmesi

Birinci Anabölüm. Aşkınsal Analitik
Birinci Kitap. Kavramların Analitiği
1. Anakesim. Tüm Arı Anlak Kavramlarının Ortaya Çıkarılışı İçin İpucu
1. Kesim. Genel Olarak Mantıksal Anlak Kullanımı
2. Kesim. Anlağın Yargılardaki Mantıksal İşlevi
3. Kesim. Arı Anlak Kavramları ya da Kategoriler
2. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Tümdengelimi
1. Kesim. Genelde Bir Aşkınsal Tümdengelimin İlkeleri
Kategorilerin Aşkınsal Tümdengelimine Geçiş
2. Kesim. Arı Anlak Kavramlarının Aşkınsal Tümdengelimi
Birinci Yayımda
İkinci Yayımda

İkinci Kitap. Temel İlkelerin Analitiği
Giriş. Genel Olarak Aşkınsal Yargı Yetisi
1. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Şematizmi
2. Anakesim. Arı Anlağın Tüm İlkelerinin Dizgesi
1. Kesim. Tüm Analitik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi
2. Kesim. Tüm Sentetik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi
3. Kesim. Arı Anlağın Tüm Sentetik Temel İlkelerinin Dizgesel Sunuluşu
1. Sezgi Belitleri
2. Algı Öncelemeleri
3. Deneyim Andırımları
A. Birinci Andırım. Tözün Kalıcılık İlkesi
B. İkinci Andırım. Nedensellik Yasalarına Göre Zamansal Ardışıklık İlkesi
C. Üçüncü Andırım. Etkileşim ya da Topluluk Yasasına Göre Eşzamanlılık Temel İlkesi
4. Genel Olarak Görgül Düşüncenin Konutlamaları
İdealizmin Çürütülmesi
İlkeler Dizgesi Üzerine Genel Not
3. Anakesim. Genel Olarak Tüm Nesnelerin Fenomenler ve Numenler Olarak Ayrımının Zemini

Ek. Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi
Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi Üzerine Not

İkinci Anabölüm.
Aşkınsal Diyalektik

I. Aşkınsal Yanılsama
II. Aşkınsal Yanılsamanın Yeri Olarak Arı Us
A. Genel Olarak Us
B. Usun Mantıksal Kullanımı
C. Usun Arı Kullanımı

Birinci Kitap. Arı Usun Kavramları
1. Kesim. Genel Olarak İdealar
2. Kesim. Aşkınsal İdealar
3. Kesim. Aşkınsal İdealar Dizgesi

İkinci Kitap. Arı Usun Eytişimsel Çıkarsamaları
1.Anakesim. Arı Usun Bozukvargıları
Mendelssohn'un Ruhun Kalıcılığı Tanıtının Çürütülmesi
Ussal Ruhbilimden Evrenbilime Geçiş Üzerine Genel Not
2. Anakesim. Arı Usun Antinomisi
1. Kesim. Evrenbilimsel İdealar Dizgesi
2. Kesim. Arı Usun Antitetiği

Birinci Çatışkı
İkinci Çatışkı
Üçüncü Çatışkı 462
Dördüncü Çatışkı
3. Kesim. Usun Bu Çatışkılarındaki Çıkarı
4. Kesim. Saltık Olarak Çözülebilmelerinin Zorunluğu Açısından Arı Usun Aşkınsal Sorunları
5. Kesim. Evrenbilimsel Soruların Tüm Dört Aşkınsal İdea Yoluyla Kuşkucu Tasarımları
6. Kesim. Evrenbilimsel Eytişimin Çözümüne Anahtar Olarak Aşkınsal İdealizm
7. Kesim. Usun Kendi Kendisi ile Evrenbilimsel Çatışmasının Eleştirel Çözümü
8. Kesim. Arı Usun Evrenbilimsel İdealar Açısından Düzenleyici İlkesi
9. Kesim. Usun Düzenleyici İlkesinin Tüm Evrenbilimsel İdealar Açısından Görgül Kullanımı
I. Bir Evren Bütününün Görüngülerinin Bileşiminin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü
II. Sezgide Verili Bir Bütünün Bölünmesinin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü
Vargı Notu ve Ön Anımsatma
III. Evren Olaylarının Nedenlerinden Türetilmesinin Bütünlüğü Açısından Evrenbilimsel İdeanın Çözümü
Doğa Zorunluğunun Evrensel Yasası İle Birlik İçinde Özgürlük Yoluyla Nedenselliğin Olanağı
Evrensel Doğa Zorunluğu ile Bağıntı İçinde Evrenbilimsel Özgürlük İdeasının Açımlaması
IV. Genel Olarak Varoluşlarına Göre Görüngülerin Bağımsızlığının Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü
Arı Usun Bütün Antonimisi Üzerine Vargı Notu
3. Anakesim. Arı Usun İdeali
1. Kesim. Genel Olarak İdeal Üzerine
2. Kesim. Aşkınsal İdeal (Prototypon transzendentale)
3. Kesim. Bir En Yüksek Varlığın Varoluşunu Çıkarsamada Arı Usun Tanıtlama Zeminleri
4. Kesim. Tanrının Varoluşunun Varlıkbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı
5. Kesim. Tanrının Varoluşunun Evrenbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı
Zorunlu Bir Varlığın Varoluşunun Tüm Aşkınsal Tanıtlarında Eytişimsel Yanılsamanın Ortaya Çıkarılması Ve Açıklaması
6. Kesim. Fiziksel-Tanrıbilimsel Tanıtın Olanaksızlığı
7. Kesim. Usun Kurgul İlkeleri Üzerine Kurulu Tüm Tanrıbilimin Eleştirisi

Aşkınsal Diyalektiğe Ek:
Arı Usun İdealarının Düzenleyici Kullanımı
İnsan Usunun Doğal Diyalektiğinin Son Amacı

II. Aşkınsal Yöntem Öğretisi
1. Anakesim. Arı Usun Disiplini
1. Kesim. İnakçı Kullanımda Arı Usun Disiplini
2. Kesim. Polemik Kullanımı Açısından Arı Usun Disiplini
Kendi İçinde Bölünmüş Arı Usun Kuşkucu Doyumunun Olanaksızlığı
3. Kesim. Arı Usun Hipotezler Açısından Disiplini
4. Kesim. Arı Usun Tanıtları Açısından Disiplini
2. Anakesim. Arı Usun Kanonu
1. Kesim. Usumuzun Arı Kullanımının Enson Ereği
2. Kesim. En Yüksek İyi İdeali - Arı Usun Enson Ereğinin Bir Belirlenim-Zemini Olarak
3. Kesim. Sanı, Bilgi ve İnanç
3. Anakesim. Arı Usun Arkitektoniği
4. Anakesim. Arı Usun Tarihi

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789753971140
Yayın Tarihi :2015-05-09
Yayın Dili :Türkçe - Almanca
Baskı Sayısı :4.Baskı
Sayfa Sayısı :784
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :145 X 205
Emeği Geçenler :
Yazar   : Immanuel Kant
Çevirmen   : Aziz Yardımlı
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler