Format Kitap
Barkod 9786257358910
Yayın Tarihi 2021-04-27
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 114
Kapak Karton
Kağıt 1.Hamur
Boyut 160 X 235

Emeği Geçenler :
Yazar   : Bekir Çar
Yazar   : Latif Aydos

Bölüm I - Giriş
1.1. Problem Durumu
1.2. Alt Problemler
1.3. Araştırmanın Amacı
1.4. Araştırmanın Önemi
1.5. Varsayımlar
1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
1.7. Tanımlar
Bölüm II - Kavramsal Çerçeve
2.1. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
2.2. Sınıf Yönetimi
2.3. İlgili Araştırmalar
Bölüm III - Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Verilerin Toplanması
3.4. Verilerin Analizi
Bölüm IV - Bulgular
4.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışlarına Ait Puan
Dağılımı
4.2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerine Ait Puan Dağılımı
4.3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin Demografik
Özelliklerine Göre Puan Dağılımı
4.4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışlarının Demografik
Özelliklerinin Puan Dağılımı
4.5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeyleri Puanları ile Sınıf Yönetim
Davranışları Puanları Arasındaki İlişki
4.6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları ile TPAB
Düzeylerini Arasındaki İlişki
Bölüm V - Tartışma
5.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışları Dağılımına
İlişkin Tartışma
5.2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin Dağılımına İlişkin
Tartışma
5.3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeyleri Cinsiyet, Mesleki
Kıdem,Akademik Eğitim Düzeyi, Mezun Olunan Fakülte Bölgesi, Görev Yaptığı
İlçeye , Spor Branşı , Gün İçinde Teknoloji Kullanımı ve Yaş Değişkenine Göre
Tartışma
5.4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışları Cinsiyet,
Mesleki Kıdem,Akademik Eğitim Düzeyi, Mezun Olunan Fakülte Bölgesi, Görev
Yaptığı İlçeye , Spor Branşı , Gün İçinde Teknoloji Kullanımı ve Yaş Değişkenine
Göre Tartışma
5.5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin TPAB Düzeyleri ile Sınıf Yönetim
Davranışları Arasında Anlamlı Bir İlişki Olup Olmadığına İlişkin Tartışma
5.6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Davranışları TPAB
Düzeylerini Anlamlı Bir Şekilde Yordayıp Yordamadığına İlişkin Tartışma
Bölüm VI - Sonuç ve Öneriler
6.1. Sonuç
6.2. Öneriler

devamını oku..
Etiketler : Başvuru ve Diğer
Kategori : Spor
18.00
Liste Fiyatı : 18.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet

Temin Süresi : 3 Gün
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim