1 Bölüm
GİRİŞ
2 Bölüm
GENEL BİLGİLER
2.1. Basketbol
2.2. Pliometrik Antrenman
2.3. Dirençli Pliometrik Antrenman
2.4. Ağrı
2.4.1. Nosiseptif Ağrı
2.4.2. Nöropatik Ağrı
2.4.3. Psikojenik Ağrı
3 Bölüm
GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Çalışma Grupları ve Uygulama Modeli
3.2. Antrenman Programları
3.3. Ölçülen Parametreler
3.3.1. Anket Formları (Fiziksel Aktiviteye Hazırlık Anketi ve
Beck Depresyon Ölçeği)
3.3.2. Katılımcılara Ait Bilgiler (yaş, boy, kilo ve
uyluk uzunluğu)
3.3.3. Fizyolojik Parametreler (Dinlenim Nabız,
Kan Basıncı)
3.3.4. Fiziksel Performans Parametreleri
3.3.5. Ağrı Parametreleri
3.4. İstatistiksel Analiz
4 Bölüm
BULGULAR
4.1. Katılımcılara ait fiziksel özellikler
4.2. Fizyolojik Parametreler
4.2.1. Nabız
4.2.2. Kan Basıncı
4.3. Fiziksel Performans Parametreleri
4.3.1. Dikey Sıçrama Testi Bulguları
4.3.2. Esneklik Testi Bulguları
4.3.3. Aerobik Kapasite Bulguları (20 m mekik koşusu)
4.3.4. Çeviklik Testi Bulguları
4.3.5. Sprint Testi Bulguları
4.3.6. Anaerobik Güç Bulguları
4.3.7. İzometrik ve İzokinetik Kas Kuvveti
Ölçümü Bulguları
4.4. Ağrı Parametreleri
4.4.1. Ağrı Eşiği
4.4.2. Ağrı Toleransı
4.4.3. Nosiseptif Geri Çekme Refleksi
(NFR) Parametreleri
5 Bölüm
TARTIŞMA
5.1. Fizyolojik Parametreler
5.2. Fiziksel Performans Parametreleri
5.3. Ağrı Parametreleri
6 Bölüm
SONUÇ VE ÖNERİLER
EKLER
KAYNAKLAR

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257409810
Yayın Tarihi :2021-07-26
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :92
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ömer Pamuk
İlgili Eserler