Format Kitap
Barkod 9786257177740
Yayın Tarihi 2020-08-28
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 315
Kapak Karton
Kağıt Kitap kağıdı
Boyut 160 X 240

Emeği Geçenler :
Yazar   : Hasan Haliloğlu

Dr. Hasan HALİLOĞLU: İslâmî yayınlar geleneğimizde geçmişte yaşamış âlimlerimizin ilmî hayatlarını,
biyografilerini, yaşadıkları dönemleri ele alan eserlerin çokça yazıldığını görmekteyiz. Bunlar, ilmî geleneğimizin
canlı tutulmasında önemli rol oynayan değerli çalışmalardır. Bu çalışmalarda âlimlerimizin biyografileri tek tek ele
alındığı gibi bazen de ortak ya da karşıt vasıflar taşımaları hasebiyle karşılaştırmalı olarak ele alındığı da
görülmektedir. Biz de tefsirci yönlerini ön plana çıkardığımız iki âlimimizin her yönüyle bilinmesini amaçladık. Bu
sebeple; Ebü'l-Berekât Nesefî ile Adudüddîn Îcî'nin İlmî Hayatları ve Eserleri adlı kitabımızı yayınladık.
Müfessirlerimiz Nesefî ile Îcî'nin doğum tarihleri arasında 60 yıllık bir zaman farkı vardır. Nesefî önce, Îcî sonra
yaşamıştır. Nesefî 620/1223'de Mâverâünnehir'de bugünkü Özbekistan toprakları içinde Buhârâ-Semerkant arasında
Nesef'de (Naxşeb-Qarşı) doğmuştur. 710/1310'da Bağdat'tan ilmî seyahatinden dönerken Huzistan'ın Îzec
kasabasında vefât etmiştir. Îcî 680/1281'de Fars Eyâleti'nin Şîrâz şehrine bağlı Îc/Eg kasabasında doğmuştur.
Muzafferîler Hânedanlığı'ndan Mübârizüddîn Muhammed tarafından hapsedildiği Direymiyan Kalesi'nde
756/1355'de vefât etmiştir.
Müfessirlerimizin yaşadığı dönem ve ortam arasında ciddî farklılıklar vardır. Çünkü Nesefî'nin hayatı çileli, Îcî'nin
hayatı istikrarlı geçmiştir. Nesefî'nin yaşadığı yıllar Bağdat-Abbâsî Hilâfeti'ne bağlı Selçuklu Devleti'nin Moğollar tarafından istilâ edildiği, Mâverâünnehir'de Buhârâ'nın defalarca yıkıldığı yıllardır. Moğollar bölgeyi işgal edince
İran Moğolları denen İlhanlı Devleti'ni kurmuşlardır. Îcî'nin yaşadığı yıllarda ise Moğol istilâsının hızı çoktan
geçmiş, Selçuklular yerine İlhanlı Devleti kurulmuştu. Önceleri Budist-Şamanist olan bu devletin sultanları sonradan
Müslüman olmuşlardır. Îcî, Şîrâz ve Sultâniye'de ilim tahsil etmiş, Şâfiî kadılığı/müderrisliği yapmış, İlhanlı
sultanlarıyla yakın ilişkiler kurmuştur. Nesefî'nin Buhârâ, Kirmân ve Bağdat'taki ilim tahsili sıkıntılı geçmiştir.
Nesefî; Hanefî ve Mâturîdî'dir. Bunun aksine Îcî; Şâfiî ve Eşârî'dir. Eserlerini bu anlayışla yazmışlardır. Eserlerinde
ve tefsirlerinde kelâmî konuları tartışırken sapık fırkalara ve Mûtezile'ye karşı reddiyeler yaptıkları
gözlemlenmektedir. Tevfik ve başarı Allah (cc)'tandır.

devamını oku..
Etiketler : Din
Kategori : İslam
67.00
Liste Fiyatı : 67.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim