Format Kitap
Barkod 9786057485380
Yayın Tarihi 2021-03-09
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 1000
Kapak Ciltsiz
Kağıt Kitap kağıdı
Boyut 170 X 240

Emeği Geçenler :
Yazar   : İmam Suyûtî

Tam adı el-Budûrü's-sâfire fî umûri'l-âhire'dir. Bazı yazma nüshalarda el-Budûrü's-sâfire fî
ahvâli'l-âhire (Süleymaniye Ktp., Yahyâ Tevfik, nr. 137/43) şeklinde de anılmıştır. Kitap 202
bölüm (bab) halinde düzenlenmiştir. Kıyametin kopmasından itibaren rü'yetullaha varıncaya
kadar âhirette vuku bulacağı sem'iyyâtla ilgili kaynaklarda bildirilen olayları bütün
ayrıntılarıyla ele alır ve bu konulardaki âyet, hadis, sahâbe ve tâbiîn sözü ile müellifin
zamanına kadar gelen Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini sıralar. Eserin başlıca konuları
şunlardır: Birinci sûr ve bunun sonucu olarak kâinattaki nizamın bozuluşu, ikinci sûr ve
yeniden dirilişin başlaması, mahşer yeri, güneşin dürülmesi, yeryüzünün başka bir şekle
dönüşmesi, kabirden kalkış, haşir ve halleri, amellerin ve bazı zihnî kavramların cisme
dönüştürülerek haşredilmesi, Kur'an'daki Rabbin gelmesi (el-Fecr 89/22) ifadesinin
yorumu, mahşerde bekleyiş, hesap, amel defteri, hayvanların muhakemesi, şefaat, Allah'ın
müminlerle konuşması, mîzan, sırat, â'râf, cennet ve cehennemin yeri, cehennemin ve
cehennemliklerin tavsifi, cehenneme atılmayı gerektiren ameller, cehennemin ebedîliği, lâ
ilâhe illallah diyenin cehennemden çıkacağı konusu, cennetin ve cennet ehlinin tavsifi,
ebediyeti, rü'yetullah ve müminlerle meleklerin rablerini ziyareti.
Âhiret halleriyle ilgili geniş bilgiler veren el-Budûrü's-sâfire, akaidin sem'iyyât konularındaki
naklî delillerini ve Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini derlemesi bakımından önemli bir
kitaptır. Kurtubî'nin aynı konu ile ilgili et-Tezkire'sinde bulunmayan konuları da ihtiva eden
eser, İslâmî literatürde sem'iyyâta dair en geniş kitap özelliğini taşır.

devamını oku..
Etiketler : Din
Kategori : İslam-Kültür
160.00
Liste Fiyatı : 160.00
Kazancınız : 0.00

Stokta yok
Favorilere Ekle