BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANS MATEMATİĞİNİN TEMELLERİ
1.1. VERİLERİN GÖSTERİMİ
1.2. FONKSİYON GRAFİKLERİ
1.3. FONKSİYON TÜRLERİ VE GRAFİKLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
FAİZ ORANI TEORİSİ VE
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
2.1. FAİZ ORANI TEORİSİ
2.2. PARANIN ZAMAN DEĞERİ
2.3. NAKİT AKIŞI ANALİZLERİ
2.4. EXCEL UYGULAMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BASİT FAİZ VE BASİT İSKONTO
3.1. BASİT FAİZ
3.2. BASİT FAİZİN EXCEL ORTAMINDA HESAPLANMASI
3.3. BASİT İSKONTO
3.4. BASİT İSKONTONUN EXCEL ORTAMINDA HESAPLANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLEŞİK FAİZ, BİLEŞİK İSKONTO VE
SÜREKLİ BİLEŞİK FAİZ
4.1. BİLEŞİK FAİZ
4.2. BİLEŞİK İSKONTO
4.3. SÜREKLİ BİLEŞİK FAİZ
BEŞİNCİ BÖLÜM
FAİZ ORANI ENSTRÜMANLARI
5.1. FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI VE GETİRİLERİ
5.2. PARA PİYASASI ENSTRÜMANLARI
ALTINCI BÖLÜM
ANÜİTELER
6.1. ANÜİTE (DÖNEMSEL EŞİT ÖDEME)
6.2. EBEDİ TAHVİL (PERPETUITY)
6.3. İPOTEK (MORTGAGE) ANLAŞMASI
6.4. EXCEL UYGULAMASI
YEDİNCİ BÖLÜM
HİSSE SENEDİ VE TAHVİL DEĞERLEMESİ
7.1. HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ
7.2. TAHVİL DEĞERLEMESİ
7.3. HİSSE SENEDİ SATIN ALMA HAKKI VEREN TAHVİL VEYA VARANT
7.4 TAHVİL DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YATIRIM KARARLARI VE
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
8.1. GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİ
8.2. NET BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMİ
8.3. İÇ VERİM ORANI (İÇ GETİRİ ORANI) YÖNTEMİ
8.4. KÂRLILIK ENDEKSİ YÖNTEMİ
8.5. EXCEL UYGULAMALI ÖRNEKLER
DOKUZUNCU BÖLÜM
TÜREV ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. FORWARD SÖZLEŞMELER
9.2. FUTURES PİYASALAR
9.3. OPSİYON PİYASALARI
9.4. SWAP PİYASALARI
9.5. KORUNMA STRATEJİLERİ
ONUNCU BÖLÜM
PORTFÖY YÖNETİMİ
10.1. RİSK VE BEKLENEN GETİRİ
10.2. FAYDA FONKSİYONU VE YATIRIMCI TİPLERİ
10.3. PORTFÖY RİSKİNİN VE GETİRİSİNİN HESAPLANMASI
10.4. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ
10.5. ENDEKS MODELLERİ
10.6. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ (SVFM)
10.7. MENKUL KIYMET PAZAR DOĞRUSU
10.8. BETA (?) KATSAYISININ KULLANILMASI
10.9. GENEL DURUMLARDA PORTFÖYÜN ORTALAMA GETİRİSİ VE VARYANSI
10.10. ETKİN PORTFÖYLER
10.11. ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI
ONBİRİNCİ BÖLÜM
RİSKE MARUZ DEĞER (VALUE AT RISK)
11.1. RMD'nin KULLANILDIĞI ALANLAR
11.2. RMD HESAPLAMALARI
11.3. RMD HESAPLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
11.4. ÜÇ VARLIKTAN OLUŞAN PORTFÖYÜN VARYANS KOVARYANS MATRİSİ
11.5. SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR VE RMD
11.6. TAHVİL YATIRIMLARINDA RMD HESAPLAMASI
11.7. FORWARD FAİZ ORANI ANLAŞMASI (FORWARD RATE AGREEMENT (FRA))
ve RMD
11.8. TAHVİL PORTFÖYLERİNİN DEĞERLEMESİ VE RMD
ONİKİNCİ BÖLÜM
MATRİSLER
12.1. MATRİS
12.2 MATRİSLERDE DÖRT İŞLEM
12.3. DETERMİNANT
12.4. ÖZEL TİPTEKİ MATRİSLER VE TANIMLARI
12.5. MATRİSLER YARDIMIYLA LİNEER DENKLEM SİSTEMİ ÇÖZÜMÜ
12.6. MATRİSLERDE EXCEL UYGULAMALARI
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMEL İSTATİSTİK
13.1. TEMEL KAVRAMLAR
13.2. VARYANS VE STANDART SAPMA
13.3. STANDART NORMAL DAĞILIM
13.4. EXCEL ORTAMINDA TEMEL İSTATİSTİK
13.5. OYNAKLIK (VOLATİLİTE)
13.6. HAREKETLİ ORTALAMA
13.7. ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257565363
Yayın Tarihi :2021-09-29
Baskı Sayısı :4.Baskı
Sayfa Sayısı :650
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Turhan Korkmaz
Yazar   : Mehmet Pekkaya
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler