Fasih Ahmed Dede Dukagin-zâde sülalesinden olup 17. yüzyılda İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini ailesinden alarak, çeşitli devlet görevlerinde yer almıştır. Bu yüzyılda sülüs ve nesih üstadı Derviş Ali'den hat sanatını öğrendiği, kendisinin ise hurde ta'lik yazı türünü icat ederek bu yazı türünde kendisinden sonraki pek çok hattat tarafından taklit edildiği bilinmektedir. Daha sonraki yıllarda bu görevlerini terk ederek tasavvufa meyletmiş, Galata Mevlevihane'sine tabiî olarak Mevlevîlik yoluna girmiştir. Mevlevihane'de dede unvanını alarak, yaşamının sonuna kadar burada ikamet etmiştir.
Fasih Ahmed'in şiir alanındaki üstatlığının yanı sıra sanatın diğer kollarından hat, resim ve müzik alanında da elde ettiği şöhreti dikkate değerdir.
Bu çalışmada Fasih Ahmed'in hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti konu edilmiştir. Mevlevî geleneği ile yetişmiş bir Şairin klasik Türk edebiyatına kattığı değerleri daha ayrıntılı bir şekilde sunmak amaçlanmıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257669665
Yayın Tarihi :2021-07-28
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :70
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Gamze Ünsal Topçu
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler