Alman toplumsal teorisinde yer alan Frankfurt Okulu son iki-üç kuşağın sosyolojisi üzerinde hatırı sayılır bir etki bırakmıştır. Köken olarak, Almanya`da, Weinmar Cumhuriyeti`nin ilk yıllarında, Marksist teori çalışmaları için kurulan bir merkez olon Okul`un önde gelen düşünürlerinin yapıtları, Horkheimer`ın 1930`lardaki ilk yazılarından Habermas`ın çok yakın zamandaki çalışmalarına kadar Batı Marksizmi`yle her zaman belli belirsiz bir ilişkisi olmuştur. Bir çok Frankfurtçu düşünür tarafından Marksist kavramların biraz paradoksal bir şekilde reddedilmesine rağmen, Okul, 1960`ların sonlarında yerini alan Marksist sosyolojinin rönesansında özellikle bir araç işlevi görmüştür. Eğer Frankfurt Okulu veya yaygın vasfıyla eleş-tirel teori` 1960`lardan beri Marksizm`den büs-bütün ayrı bir toplumsal kuram biçimi olarak
görünecekse, bu kısmen, eleştirel kuramın yaygın felsefi gidişine karşı kendilerini formüle etmiş Marksçı kuramın yapısalcı ve tarihsel kavramlarına dönüş yüzündendir. Bu süreç, Bottomore`un elinizde tuttuğunuz bu usta işi kitabında gösterdiği gibi, daha genç eleştirel kuramcılar, örneğin Habermas gibi, çalışmalarını açıkça felsefe ve sosyoloji arasında konumlandıracaklar için artan bir eğilim yaratmıştır. Frankfurt Okulu`nun geniş teorik ilgileri ve yöne-limleri, Bottomore tarafından `eleştirel kurama` bir giriş niteliği taşıyan bu kitapta ana hatlarıyla ve-rilmektedir. Bottomore Frankfurt Okulu`nun yükselişi ve çökü-şünün temel özelliklerinin etkili bir özetini bu kitapta bizlere sunmaktadır. Kitap `eleştirel kura-mın` esas savunucularının -Horkheimer, Adorno, Marcuse ve Habermas`ın- katkılarının eleştirel bir değerlendirmesidir ve sonuçları itibariyle bazı bakımlardan tartışmalı olacaktır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789757726562
Yayın Tarihi :
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :112
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 195
İlgili Eserler