Fundamentalizm Korkusu , Müslüman kimliklerin son yıllarda artan bir biçimde siyasi roller oynamaya başlama şekillerinin zihni kışkırtan bir değerlendirmesidir.

Teorik olarak son derece zihin açıcı ve buluş sayılabilecek yaklaşımlara sahip olan bu çalışma; sayısız tezahür etme biçimlerine karşılık, İslami hareketlerin nasıl Üçüncü Dünya veya sömürge ülkelerinin sömürgecilerine karşı siyasal ve kültürel kurtuluş savaşlarının bir devamı olarak anlaşılabileceğini gösteriyor.

Bu yüzden, sözümona İslami tehdide karşı duyulan, yer yer irtica olarak telaffuz edilen tehdit, bir mit olmadığı gibi, basitçe bu hareketlerin terörlerinin veya radikallerinin bir sonucundan ibaret de görülemez. İslamcılığın doğuşu, bir bakıma Batı en iyisidir şeklindeki rahatsız edici yanılsamanın sonuna işaret eder. Yazarın göstermeye çalıştığı gibi, İslamcılık Batılı kimliği ve onun dünya içindeki yerini yeniden ele almak ve Batı nın bir çokları arasında ancak bir medeniyet olduğu, mümkün tek medeniyet olmadığı düşüncesini ikame etmek anlamına geliyor.

Bu çerçevede Sayyid, Kemalizm i sadece Türkiye ye özgü bir proje olmaktan çok, İslam ülkelerinin hepsinde İslam ı siyasal ve toplumsal hayattan asgari bir çizgiye çekmenin global çabalarının adı olarak kavramsallaştırıyor. Bu projenin başından sonuna kadar İslam ülkelerindeki kimlik algılarının tarihi seyrine nasıl etki ettiğini, son zamanlardaki gelişme eğilimleri üzerine ilginç tezleriyle analiz ediyor.

Post-marksistlerden Ernesto Laclau nun temsil ettiği çizgiye yakın bir analiz çizgisiyle Sayyid in çalışması, İslamcılığı en iyi şekilde anlamak üzere postyapısalcı düşüncenin bütün verilerini istihdam etmeyi deniyor. Böylece, İslam dünyasının -hem yerleşik hem diasporik- biçimleriyle birlikte postyapısalcı bir bağlamda ırk ve yer sorunlarıyla ilgilenen herkesin entelektüel bir heyecanla okuyacakları bir eser üretmiş oluyor.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789756768037
Yayın Tarihi :2000-02-01
Yayın Dili :Türkçe
Sayfa Sayısı :224
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : S.sayyid
İlgili Eserler