Sınırları keskin hatlarla belirlenmemiş bir disiplin olarak genel kamu hukukunun esas
derdi devlet olgusu olmakla birlikte; devleti siyaset, sosyoloji, tarih ve antropoloji gibi
disiplinlerin sunduğu kavramsal ve eleştirel çerçeveden bağımsız olarak ele
alamayacağımızı çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden açıkça hukuki olmasa da sosyal-
siyasal ve ideolojik pek çok olgu, genel kamu hukukunun ilgi alanına, dolayısıyla da
elinizde tuttuğunuz bu kitaba girmektedir.
Genel kamu hukukunun inceleme nesnesi her ne kadar kesin bir şekilde önceden
belirlenmiş olmasa da, devlet ile hukuk ilişkisinin incelendiği her durumda; üretim,
dolaşım, bölüşüm ve tüketim ilişkilerinin ve bunları mümkün kılan tarihsel-toplumsal
düşünme kalıpları ile kavramların da inceleme konusu edilmesi gerekir. Sözü edilen bu
gerekliliğin neticesinde ortaya çıkan bu çalışma kısacası, "hukuka bakmak için hukuk
dışına çıkma" çabasının bir ürünüdür.
Bu kitap bir hukuk kitabı değildir, en azından klasik anlamıyla. Genel kamu hukuku
disiplininin kaygan zemini onu, pozitivist hukuk dünyasının dışına çoktan atmıştır.
Bu kitap salt bir ders kitabı da değildir. Devlet olarak betimlediğimiz ilişkiler alanını
çalışma nesnesi olarak belirleyen yapıtların sınırsız genişliği içerisinde önce bir duruş
noktası inşa etme sonra da bir rota çizme gayretiyle betimleyici bir metin olmaktan
çıkmıştır.
Bu kitap, en çok hukukun "uzaklarda bir yerlerde bir kanun koyucunun vazettiği
kurallar bütünü" olduğunu düşünmesinler ve hukuku gömülü olduğu toplumsal
ilişkilerle bütün halinde kavrayabilsinler diye hukuk öğrencileri ve öğrenme merakını
yitirmemiş hukukçular için yazılmıştır. En nihayetinde bu kitap, onu okuyup bitirenler
başlangıçta sahip oldukları bilginin ötesine geçebilsin ve toplumlarının geleceğine -az
ya da çok- olumlu bir katkısı olsun umuduyla biçimlendirilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755339351
Yayın Tarihi :2023-11-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Genel Kamu Hukuku - Kuramsal Yaklaşım
Baskı Sayısı :5.Baskı
Sayfa Sayısı :554
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Grafiker   : Barkın Özdemir
Dizgici   : Yalçın Ateş
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Yazar   : Hamdi Gökçe Zabunoğlu
Yazar   : Abdurrahman Saygılı
Yazar   : Necat Akyıldız
Yazar   : Muammer Ketizmen
Yazar   : Aynur Demirli
Yazar   : Ebubekir Aykut
Yazar   : Ezgi Nur Türkoğlu Karacaova
Yazar   : Göksu Uğurlu
Yazar   : Ozan Giray Şahin
2020-02-27

Değerli Hocamız Sayın Hamdi Gökçe Zabunoğlu'nun da yazanlarından olduğu bu değerli eseri dört gözle bekledik. Kuramsal bağlamda Kamu Hukuku'na yeni bir soluk getirecek olacağını düşündüğüm bu eserde emeği geçen öncelikli olarak yazarları değerli hocalarına, Hamdi Gökçe hocama ve İmge Kitapevi yayın kuruluş ve çalışanlarına büyük minnet,şükran ve teşekkürler...

Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler