Diğer Resimler

Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Osmanlı Devleti'nin kuruluş
sürecinde devlet ve göçebeler ilişkisini ele alan önemli bir kitap. Rudi Paul
Lindner, bu kitabında üzerinde çok söz söylenip az araştırma yapılan, kuruluş
dönemine damgasını vuran aşiret olgusunu ve yapısını çözümlüyor. Bu arada
gazilik tartışmasından Osmanlı-Bizans ilişkisine, oradan Osmanlı'nın
kurduğu tarım düzeninin niteliğine, göçebeliğe karşı geliştirdiği siyasete dair
oldukça özgün ve eleştirel bir yaklaşım geliştiriyor.
Lindner'in bu kitabı, Anadolu'da göçebe ekonomisinin niteliği ve boyutlarını,
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecinde giderek Sünnileşmesine paralel
olarak göçebelerin Alevileşip 15 yüzyılın sonlarına doğru nasıl İran'da
yükselen Safevi Devleti'ni destekler hale geldiklerini tarihsel bağlamı içinde
adım adım irdeleyen yegâne kapsamlı çalışmadır. Kitabın diğer önemli
özelliği, yazarın, başta tahrir defterleri olmak üzere, Osmanlı ve Bizans
kaynaklarından Dediği Sultan efsanesi ve Şikari'nin tarihine uzanan çok zengin
ve farklı türden kaynakları bizim için konuşturması ve en önemlisi bu
tarihsel metinleri modern antropolojinin kavramları ve kuramsal çerçeveleri
içinde okumasıdır.
Zengin ve yoğun içeriği, kendine özgü ince üslubuyla erken dönem Osmanlı
tarihi araştırmaları en çok tartışma yaratanlardan biri olan Ortaçağ
Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar'ın Türkçe çevirisini, okurların
dikkatine sunmakla tarih bilgi ve kültürümüze önemli bir katkıda
bulunduğumuza inanıyoruz.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755332994
Yayın Tarihi :2002-06-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Nomads and Ottomans in Medieaval Anatolia
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :288
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Rudi Paul Lindner
Çevirmen   : Müfit Günay
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler