André Green bu kısa ama kapsamlı kitabında bir anlamda tüm psikanaliz kuramının özetini yapıyor. İnsan psikolojisini anlamakta psikanalizin sağladığı en önemli kazanımlardan olan hadım edilme kompleksini açıklarken Freud´un temel metinlerinin yanı sıra M. Klein ve J. Lacan´ın görüşlerini de değerlendiriyor.
Çağdaş psikanalize sağladığı kuramsal katkıyla yaşayan en önemli psikanalistlerden sayılan Green, düşünce kadar duygulanım ve diğer insani özelliklere de önem vermiştir. Bu yüzden bilinçdışını yalnızca gösterenlerin birlikteliğine indirgediğini düşündüğü Lacancı görüşe de, duygulanımı genetik olarak programlanmış bir biyolojik sinyale indirgediğini düşündüğü Amerikan psikanalizine de karşıdır. Duygulanımın Freudcu kuramdaki yerini yeniden ortaya çıkartmış ve onu tasarımsal ve ruhsal yapıya, psikanaliz uygulamasına ve dile yeniden dahil etmiştir.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş, Talat Parman
Giriş

I Hadım Edilme Kompleksinin Konumu
1 Gerçek Hadım Edilme Görünümleri: Biyoloji ve Antropoloji
2 Kompleks, Hadım Edilme Kompleksi, Oidipus Kompleksi: Terimbilimsel Açıklamalar
3 Doğa ve Kültür: Ensest Yasağı ve Oidipus Kompleksi

II Freud'da Hadım Edilme Kompleksi

III Çağdaş Bakış Açıları
1 Psikanalitik Kuramlaştırmanın Kaynakları
2 Melanie Klein'da İmgesel Arkeoloji
3 Erken Genital Evre ve Fallik Evre: Roiphe ve Galenson'un Gözlemleri
4 J. Lacan'ın Fallik Mantığı
5 Kadın Cinselliği ve Hadım Edilme Kompleksi
6 Hadım Edilme Kompleksinin Anlamı

Kaynakça

..............
Talat Parman, Sunuş, s. 7-11

Uluslararası psikanaliz hareketi üzerindeki yön verici etkisi, çağdaş psikanalize sağladığı vazgeçilmez kuramsal katkı, Fransız psikanaliz tarihinde oynadığı belirleyici rol André Green'i günümüzün en önemli psikanalistlerinden biri yapmıştır. Onun hakkında önemli bir biyografi yazan François Duparc'a göre duygulanım (affect), tasarım ve dil kuramı, olumsuz (négatif) uğraşı, narsisizm ve sınır durumlar ve uygulamalı psikanaliz üzerine incelemeler onun kuramının temel temalarıdır.1 Yalnızca bir kuram insanı mıdır Green? Elbette hayır! Manuel Macias'la Haziran 1991-Kasım 1992 arasında gerçekleştirdiği röportajlardan oluşan otobiyografik kitabı, Gönülden Bağlı Bir Psikanalist başlığını taşır.2 Psikanalize gönülden bağlı bir dava adamı olarak André Green'in 1960'ların başından beri dergi yazıları ve kitaplar yayımlayarak, konferanslar vererek ve sürekli tartışmalar içinde olarak geliştirdiği kuramı günümüz psikanalizinin en sağlam örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bunu da Akdenizli ...

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789753424790
Yayın Tarihi :2016-11-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :128
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Andre Green
Çevirmen   : Levent Kayaalp
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler