19 yüzyılın büyük Hanefî fıkıh âlimi
Muhammed Kadri Paşa (ö. 1306/1888)
İslam hukukunun
kanunlaştırılmasında büyük bir gayret
ve çalışmalar yapmıştır. Bunlar içinde
en önemlisi sayılan Ahkâm-ı Şeriyye fî
Ahvâli'ş Şahsiyye adlı eseri çok
kuvvetli bir ifade dili ile alanında ilk
ve en muteberi olduğu için Türkçeye
tercüme edilerek asıl dili Arapçayla
beraber basıldı. Özellikle
Osmanlı'nın son dönemlerinde (1868-
1876) hazırlanan Mecelle'i Ahkâm-ı
Adliyye adlı eserin devamı niteliğinde
olup, aile hukukunda hazırlanan ilk
müstakil kanun eseri konumundadır.
Eserin içeriği: eser iki ana bölüm ve
beş kitap halinde toplam 647
maddeden ibarettir. Birinci bölüm aile
ve kısmen şahıs hukukuna ait
konular; Nikah, Aile içi haklar,
Boşanma, Çocuk hukuku, Velayet,

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786054709854
Yayın Tarihi :2020-08-24
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :391
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Muhamed Kadri Paşa
Çevirmen   : İsmail Hünerlice
Çevirmen   : Selim Öztürk
İlgili Eserler