Format Kitap
Barkod 9786052589694
Yayın Tarihi 2020-06-26
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 471
Kapak Karton
Kağıt 1.Hamur
Boyut 195 X 275

Emeği Geçenler :
Yazar   : Ali Nazmi Çalık;Vedat Aytekin

Bölüm 1 Kronik Koroner Sendrom Hastalarında Revaskülarizasyon Endikasyonları ve
Medikal Tedavi Seçenekleri
Bölüm 2 Tam Revaskülarizasyon Sağlanan Stabil Koroner Arter Hastalarında Beta
Bloker Kullanım Endikasyonları ve Süresi
Bölüm 3 Kronik Total Oklüzyon Tanımı ve Girişimsel Tedavi Endikasyonları
Bölüm 4 Kronik Total Lezyonlarda Girişimsel Tedavi Yöntemleri ve Sık Kullanılan
Malzemeler
Bölüm 5 Bifurkasyon Lezyonlarında Girişim Stratejisi ve Teknikleri
Bölüm 6 Ciddi Distal Sol Ana Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda
Revaskülarizasyon Seçimi
Bölüm 7 ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Sadece Sorumlu Damarın Tedavisine
Karşılık Tam Revaskülarizasyon Stratejisi
Bölüm 8 Koroner 'No-Reflow' Fenomeninin Tanımı ve Güncel Tedavi Yöntemleri
Bölüm 9 Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Antagonistlerinin İntrakoroner Kullanım
Endikasyonları ve Dozları
Bölüm 10 İntrakoroner Trombolitik Tedavi Endikasyonları ve Dozları
Bölüm 11 Perkütan Koroner Girişimlerde Trombüs Aspirasyon Endikasyonları ve
Yöntemleri
Bölüm 12 Koroner Ektazi, Anevrizma Tanımlaması ve Kronik Tedavisi
Bölüm 13 Akut Koroner Sendromlar ve Koroner Ektazi
Bölüm 14 Perkütan Koroner Girişimlerde Radiyal vs. Femoral Girişimin Yeri ve
Karşılaştırması Bölüm 15 Radial Arter Girişimleri Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Esnasında Arter Revaskülarizasyonuna Engel Olur Mu?
Bölüm 16 Koroner Arter Hastalığı Tedavisinde Eriyen Stentlerin Yeri ve İlaç Salınımlı
Stentlere Göre Avantaj ve Dezavantajları
Bölüm 17 Akut Koroner Sendrom Sonrası İkili Antiplatelet Tedavi (DAPT) Ajanları ve
Kullanım Süreleri
Bölüm 18 Akut Koroner Sendrom Sonrası Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim
İnhibitörleri, Anjiyotensin Reseptör Blokörleri ve Beta-Blokörlerin Kullanım
Endikasyonları ve Süreleri
Bölüm 19 Akut Koroner Sendrom Sonrası Statin Tedavi Dozları ve Kullanım Süreleri
Bölüm 20 Koroner Arter Hastalığında Anti-İnflamatuvar Tedavi ve İmmünoterapinin
Yeri
Bölüm 21 MINOCA (Non-Obstrüktif Koroner Arterlerin Miyokardiyal Enfarktüsü)
Bölüm 22 Kardiyovasküler Değerlendirmede Koroner BT Anjiyografi ve Non-İnvaziv
Stres Testlerinin Yeri
Bölüm 23 Revaskülarizasyon Planlanan Hastalarda Hemodinamik Değerlendirme
Seçenekleri ve Kullanım Endikasyonları
Bölüm 24 Revaskülarizasyon Planlanan Hastalarda İntrakoroner Görüntüleme
Teknikleri (İVUS, OKT) ve Kullanım Endikasyonları
Bölüm 25 Koroner Ardışık Lezyonların Değerlendirilmesinde İFR ve FFR
Bölüm 26 Kronik Total Oklüzyonlarda İntrakoroner Hemodinamik Değerlendirme
(CFR/IFR/FFR)
Bölüm 27 Spontan Koroner Arter Diseksiyonu, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
KISIM 2 Yapısal Kalp ve Periferik Arter Hastalıkları
Bölüm 28 Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Perkütanöz Sol Atriyal Apendiks
Kapama Endikasyonları ve Yöntemleri
Bölüm 29 Düşük Cerrahi Riskli Ciddi Aort Stenozu Hastalarında Transkateter Aort
Kapak Replasmanı Endikasyonları

devamını oku..
Etiketler : Başvuru ve Diğer
Kategori : Sağlık
150.00
Liste Fiyatı : 150.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet

Temin Süresi : 3 Gün
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim