Türkiye’nin 1980 sonrasında dünya kapitalist sistemiyle hızlı bir
şekilde bütünleşmeye yönelmesi, her alanda yeni-liberal politikaların
uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yeni-liberalizm, 2000’li
yıllarla birlikte kentsel politikalar üzerinde de egemen anlayış
haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni-liberal politikaların
kent mekânındaki egemenliSinin en açık şekilde gözlemlendiSi
alanlar olmuştur. Bu uygulamalar sonucunda, oluşan
kentsel rantın eşit ve adil olmayan biçimde daSıtıldıSı ve bu
olumsuzlukların giderek büyüdüSü yönündeki eleştiriler artmaktadır.
Kentlerin saSlıklı ve düzenli bir biçimde gelişebilmesi için, insan
yerleşimlerinin bugününe ve geleceSine planlı olarak müdahale
edilmesi kaçınılmazdır.
Ülkemizde, imar planı deSişikliklerinden çoSu, rant yaratıp paylaştırmayı
ilke olarak benimsemiş durumdadır. Çarpık kentleşmeye
çare olarak sunulan “çarpık kentsel dönüşüm” uygulamalarının
en rahatsız edici örnekleri, merkezi bir kurum olarak bütün
ülkede yetkili kılınan TOKs tarafından hayata geçirilmektedir.
Bu kurumun kimi belediyelerle işbirliSi yaparak gerçekleştirdiSi
kentsel dönüşüm projelerinde, kent topraSının artan deSerinin
paylaşım yönteminden, halk ve geleceSin kuşakları sürekli olarak
zarar görmüş ve bugün de görmektedir.

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755339771
Yayın Tarihi :2022-06-23
Orjinal Adı :Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :168
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ruşen Keleş
Yazar   : Yusuf Erbay
Yazar   : Kemal Görmez
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler