Elinizdeki çalışmada Kerrâmî kaynaklar ve Muhammed b. Kerrâm’ın hayatı, yaşadığı ortam ele alınmıştır. Bu çalışmanın önemi,
Kerrâmîlerin önemli birtakım görüşlerinin bir bütünlük içerisinde derinlemesine ele alınmasıdır. Horasan ve Maveraünnehir diyarında,
birbiriyle kavgalı olan tasavvuf ehli ile hadis ehlinin her ikisine birden, eşit derecede yakın duran bir anlayışı temsil eden Kerrâmiyye,
Horasan ve Maveraünnehir halkının İslamlaşmasında önemli rol oynayan ekollerden birisidir.
Kerrâmîler, Mürcie’nin bir alt kolu olarak değerlendirilmişlerdir ve fıkıhta Hanefîdirler. Kelime-i şehadeti dille ifade edinceye kadar
insanlarla savaşılacağını beyan eden hadisten hareketle, dille ikrarın iman yerine geçtiğini veya imanı kalple ilişkilendirmenin doğru
olmadığını ifade ederek İslam’a girişi kolaylaştırmışlardır. Zira kalbin bir ameli olan muhabbet hususunda adaletin tesisi, insanın
gücünü aşacağı gibi itikatta teklifin de olamayacağını düşünmüşlerdir. Bu çalışma, artısıyla eksisiyle Kerrâmîlere dair birçok şeyi
ihtiva eden önemli bir inceleme metni olarak öne çıkmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786256021099
Yayın Tarihi :2024-07-05
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Kerrâmiyye ;(Kerrâmiyye'nin Kelâm Teorisi ve İman Anlayışı)
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :272
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Salih Aydın
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler