Bireylerin kültürlerarası iletişimde bir kültürden diğerine değişen durumları anlama, anlamlandırma ve açıklama getirerek etkileşimde yetkin olma kabiliyetleri oldukça önemlidir. Kültürlerarası iletişimi yürütme kabiliyeti, bireylerin kültürel zekâsını ifade eder. Bu kitabın ele aldığı araştırmada çok uluslu işletmelerde yönetici pozisyonunda çalışmayı arzulayan adayların kültürel zekâ düzeyleri ve boyutlarının, Türkiye ve İngiltere örneklemleri çerçevesinde farklılaştığı ve örtüştüğü noktalar incelenmiştir. Farklı kültürden bireylerin kültürel zekâ düzeylerine yönelik bir anlayış geliştirmek, farklı kültürel ortamlarda etkileşime girmekte isteklilik veya isteksizliklerinin temel sebeplerinden olan kaygı düzeyini de açıklayabilir. Bu da karar vericiler açısından çok uluslu işletme yöneticilerinin karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı gösterecekleri davranış hakkında önceden kestirim yapma şansını doğurur.
Bu kitap, kültürlerarası çerçevede ve uluslararası düzeyde ele aldığı kültürel zekâ düzeyi ve kaygı ilişkisini irdelemesi bakımından lisansüstü öğrencileri, insan kaynakları uzmanları, araştırmacılar ve akademisyenler için başvuru kitabı niteliğindedir. Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler ve araştırmacılar için ele aldığı zekâ teorileri ve kültürlerarası iletişim konuları bakımından kaynak kitap olarak kullanılabilir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257296649
Yayın Tarihi :2021-02-18
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Kültürel Zeka ve Kültürlerarası İletişim Kaygısı İlişkisi: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırması
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :250
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Burak Külli
İlgili Eserler