İktisadi faaliyetleri bireysel temelde ele alan Mikroiktisat, 1870'lerden Büyük Buhran yıllarına kadar iktisadi
düşünceye egemen olan ve ?Marjinalist Devrimi gerçekleştiren Neoklasik İktisat sonrası ortaya çıkan bir alt
disiplin olarak ele alınabilir. Neoklasik iktisadi düşüncede temel analiz birimi, faydasını veya kârını maksimum
yapmaya çalışan bireydir. Birey üretim yaptığında üretici, tüketim faaliyetinde bulunduğunda tüketicidir. Öte
yandan üretim kararları talebe bağlıdır ve bu nedenle fayda konusu analizin temelini oluşturur. Yani Neoklasik
iktisadi düşünce talep teorisi üzerine oluşturulmuştur denilebilir.
Buradan hareketle mikro iktisadın başlangıç noktasını da tüketici davranışları ve talep teorisinin oluşturduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla kitabın birinci bölümü tüketici davranışları ve talep konusunu ele
almaktadır. İkinci bölümde üretici davranışları ve arz konusu irdelendikten sonra üçüncü bölümde arz ve talebin
karşılıklı etkileşimiyle belirlenen mal piyasası dengesi tam rekabet koşulları açısından analiz edilmektedir.
Dördüncü bölümde eksik rekabet koşulları altında çalışan mal piyasaları incelendikten sonra, faktör piyasalarında
fiyatların oluşumu açıklanmaktadır. Nihayet son bölümde hem mal hem de faktör piyasaları birlikte ele alınarak,
genel denge analizi ve refah iktisadının temelleri ortaya konulmaktadır.
İktisat biliminin doğuşu ve gelişiminin tarihsel bir perspektifle ele alındığı giriş bölümüyle desteklenen kitap, bu
yönüyle mikro iktisadı farklı bir bakış açısıyla görebilme amacı gütmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059221061
Yayın Tarihi :2015-10-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :296
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Şükrü Apaydın
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler