Hayatı boyunca mektup yazmaktan büyük bir zevk duyan Rıza Tevfik başta aile fertleri olmak üzere, farklı çevrelerden dost ve arkadaşlarıyla talebe ve okuyucularına çeşitli tarihlerde birçok mektup göndermiş, kendisine gönderilen mektupları da ölümüne kadar büyük bir itina ile muhafaza etmiştir.
Daha önce ilk cildi yayımlanan bu serinin ikinci cildini oluşturan elinizdeki kitapta başta Sadrazam Said Halim Paşa, Mustafa Kemal, İsmail Safâ, Dr. Rıza Nur, Dr. Abdullah Cevdet, Celâl Nuri, İbrahim Temo, Mehmed Âkif, Dr. Adnan Adıvar olmak üzere Mehmed Ali Aynî, Süleyman Nazif, Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin, Salih Keramet Nigâr, Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Tâhirü’l-Mevlevî, Ruşen Eşref, Necib Âsım, Hüseyin Dâniş, Faruk Nâfiz, Selim Sırrı, Hamdullah Subhi, Baha Tevfik, Hüseyin Cahit, Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza Zobu gibi devrin tanınmış siyasî ve edebî şahsiyetleriyle birlikte E. G. Browne, R. Nicholson, A. Toynbee, J. K. Birge gibi şarkiyatçıların mektupları da bulunmaktadır.
İlki 1895, sonuncusu 1948 tarihini taşıyan kitaptaki mektuplar Sultan II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin çeşitli siyasî, sosyal, edebî ve kültürel meseleleri etrafında kaleme alınmış olup birbirinden farklı bu üç devri yansıtan birer belge gibi de okunabilecek mahiyettedir. Çeşitli hacimdeki bu mektuplar aynı zamanda Rıza Tevfik’in entelektüel çevresini göstermesi bakımından da aynı bir öneme sahiptir.
Çocukları tarafından 80’li yıllarda bize emanet edilen bu mektuplar tarafımızdan peyderpey yayımlanmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786256394971
Yayın Tarihi :2024-05-14
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Rıza Tevfik’e Mektuplar -II-;Hakîm-i âlî-dil Rıza Tevfik Beyefendi’ye...
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :208
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :140 X 230
Emeği Geçenler :
Yazar   : Abdullah Uçman
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler