Mahsum Aslan tarafından kaleme alınan Şâfiîler'de Mezhep İçi İhtilaf Heytemî ve Remlî Örneği
adlı çalışmada iki âlimin ihtilafları ele alınıyor. Çalışma giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden
oluşmakta. Giriş kısmında konunun ana çerçevesi ortaya konmaya çalışılmış. Birinci Bölümde,
Heytemî ile Remlî’nin hayatları, ilmî kişilikleri, hocaları, öğrencileri, eserleri, yaşadıkları dönemin
siyasî, sosyal, ilmî ve kültürel durumu ele alınıyor. İkinci Bölümde, Heytemî ile Remlî döneminde
Şâfiî mezhebi, ikisinin mezhepteki konumları, Şâfiî coğrafyasına etkileri ve yansımaları ele
alınıyor. Üçüncü Bölümde ise Heytemî’nin Tuhfetü’l-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc ve Remlî’nin
Nihâyetü’l-Muhtâc ilâ Şerhi’l-Minhâc adlı eserlerinde mezhep içi farklı görüşleri tercih
etmelerinin sebepleri ve bu çerçevede ihtilâf ettikleri noktalar tespit edilmeye çalışılıyor. Sonuç
kısmında ise bu iki fakihin mezhepteki konumları, etkileri ve ihtilâf sebepleri değerlendiriliyor.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057144317
Yayın Tarihi :2022-06-22
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Şafiiler'de Mezhep İçi İhtilaf- Heytemi Ve Remli Örneği
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :320
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mahsum Aslan
İlgili Eserler