Format Kitap
Barkod 9786055383015
Yayın Tarihi 2016-03-01
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 2.Baskı
Sayfa Sayısı 1304
Kapak Karton
Kağıt 1.Hamur
Boyut 165 X 240

Emeği Geçenler :
Yazar   : Kolektif
Çevirmen   : Sabri Gürses

20. yüzyılda görsel sanatların kuramlarına dair kapsamlı bir derleme olan Sanat ve Kuram, sanatçıların yanı sıra eleştirmenlerin, filozofların ve politikacıların da metinlerini içeriyor. Eserin amacı, sanat araştırmacısına ve konuya ilgi duyan okurlara, bütün halinde bir düşüncenin, modern düşüncenin tarihini ve gelişimini belgeleyecek olan metinlerin özlü ve temsil niteliğinde bir derlemesini sunmaktır.
Kronolojik olarak ilerleyen eser, sembolizmin mirasından postmodernizme dek sanat alanında yaşanan tartışmaları sekiz ana kısımda ele alıyor. Her bir kısım, ilgili dönem sırasında uygulamada yaşanan başlıca gelişmeleri ve kuramsal kaygıların ana hatlarını, çağdaş dünyada etkin politik ve ekonomik güçlerle etkileşimleri bağlamında değerlendirmeyi hedefleyen birer denemeyle açılıyor. Ayrıca, derlemeye alınan 371 metnin her biri, söz konusu metnin özgün neşrine ilişkin bilgiler veren, çağdaşı olay ve çekişmelerle bağlantılarına dikkat çeken kısa birer girişle sunuluyor. Bu, derlemede yer alan belli bir metnin müstakil olarak, özgül bir tartışmanın seyrinde bir aşama ya da geniş bir tarihsel dönem içinde ortaya çıkan daha büyük eğilimler/kaygılar bütününün muhtemel bir örneği olarak okunabilmesine imkan sağlıyor.
Sanat ve Kuramı okurken, sanatın kendisini akla getirmek gerekir; bu ise, sadece resimlerin konularını hatırlamayı değil, nesne ve yüzeylerin ayırt edici özelliklerini tanımayı da gerektirir. Bu antoloji en çok da, onu sadece sanat tarihi incelemesi için bir kaynak olarak değil, aynı zamanda modern sanatın birinci elden deneyimine eşlik eden bir şey olarak gören okurlara yararlı olacaktır.

İÇERİK

Genel Giriş 21
I. Simgecilik Mirası 29
A. Klasisizm ve Özgünlük 35
B. İfade ve İlkel 81
II. Modern Dünya Düşüncesi 149
A. Modernlik 157
B. Kübizm 211
III. Rasyonalizasyon ve Dönüşüm 247
A. Neo-Klasisizm ve Düzene Çağrı 255
B. Uyuşmazlık ve Kargaşa 281
C. Soyutlama ve Biçim 309
D. Yararlılık ve Konstrüksiyon 367
IV. Özgürlük, Sorumluluk ve Güç 389
A. İdeal Olarak Modern 397
B. Figürasyon Olarak Gerçekçilik 437
C. Eleştiri Olarak Gerçekçilik 479
D. Eleştiri Olarak Modernizm 543
V. Bireysel ve Toplumsal 593
A. Amerikan Avangardı 601
B. Avrupada Bireycilik 635
C. Sanat ve Toplum 681
VI. Modernizmin Vakti 729
A. Sanat ve Modern Yaşam 735
B. Modernist Sanat 805
VII. Kurumlar ve İtirazlar 855
A. Nesnellik ve İndirgemecilik 863
B. Biçim Karşısındaki Tutumlar 915
C. Politik Yönler 961
D. Eleştirel Tashihler 993
VIII. Postmodernin Düşünceleri 1061
A. Özgünlüğün Eleştirisi 1069
B. Farklılık Figürleri 1109
C. Tarihin Durumu 1171

İÇİNDEKİLER

Önsöz ve Teşekkür 17
Metinlerin Sunumu ve Yayına Hazırlanması ile İlgili Bir Not 19
Genel Giriş 21
I. Simgecilik Mirası 29
I. Giriş 31
IA. Klasisizm ve Özgünlük 35
1 Paul Signac: Eugene Delacroixdan Neo-Empresyonizmeden 1899 35
2 Paul Gauguin: Fontainasa Mektup 1899 38
3 Sigmund Freud: Düşler Üzerineden 1901 41
4 Otto Weininger: Cinsellik ve Karakterden 1903 48
5 Max Liebermann: Resimde İmgelem 1904 50
6 Paul Cézanne: Emile Bernarda Mektuplar 1904-1906 53
7 Rainer Maria Rilke: Cézanne Üzerine Mektuplardan 1907 56
8 Maurice Denis: Cézanne 1907 60
9 Maurice Denis: Gauguinden van Gogha Neo-Klasisizm 1909 67
10 Julius Meier-Graefe: Sanatın Medyumları, Geçmiş ve Şimdi 1904 72
11 Giorgio de Chirico: Gizem ve Yaratım 1913 79
IB. İfade ve İlkel 81
1 August Endell: Biçimin Güzelliği ve Süslemeci Sanat 1897-8 81
2 Albert Pinkham Ryder: Bir Münzevinin Stüdyosundan Paragraflar 1905 84
3 André Derain: Vlamincke Mektuplar ykl. 1905-1909 85
4 Ernst Ludwig Kirchner: Brücke Programı 1906 88
5 Wilhelm Worringer: Soyutlama ve Yakınlıktan 1908 88
6 Henri Matisse: Bir Ressamın Notları 1908 92
7 Roger Fry: Bir Estetik Denemesi 1909 97
8 Vasili Kandinski: Sanatta Ruhsallık Üzerineden 1911 105
9 Vasili Kandinski: Köln Konuşması 1914 112
10 Franz Marc: Almanyanın Vahşileri ve İki Resim 1912 116
11 August Macke: Maskeler 1912 118
12 Emil Nolde: İlkel Sanat Üzerine 1912 120
13 Oskar Kokoschka: Vizyonların Doğası Üzerine 1912 120
14 Aleksandr Şevçenko: Neo-İlkelcilik 1913 123
15 Benedetto Croce: Sanat Nedir? 1913 126
16 Clive Bell: Estetik Hipotez 1914 131
17 Carl Einstein: Zenci Heykel Sanatı 1915 134
18 Hermann Bahr: Ekspresyonizmden 1916 141
19 Hans Prinzhorn: Akıl Hastasının Sanatçılığından 1922 145
II. Modern Dünya Düşüncesi 149
II. Giriş 151
IIA. Modernlik 157
1 Georg Simmel: Metropol ve Zihinsel Yaşam 1902-3 157
2 Max Weber: Çilecilik ve Kapitalizmin Ruhu 1904-5 161
3 Vladimir İliç Lenin: Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı 1905 163
4 Henri Bergson: Yaratıcı Evrimden 1907 166
5 Aleksandr Blok: Doğa ve Kültür 1908 169
6 Filippo Tommaso Marinetti: Fütürizmin Temeli ve Manifestosu 1909 171
7 Umberto Boccioni vd.: Fütürist Resim: Teknik Manifesto 1910 175
8 Robert Delaunay: Saf Resimde Gerçekliğin Yapılandırılması Üzerine 1912 178
9 Georgi Valentinoviç Plehanov: Sanat ve Toplumsal Yaşamdan 1912 180
10 Franz Marc: Der Blaue Reiterin tasarlanan ikinci cildi için önsöz 1914 184
11 Fernand Léger: Resimde Çağdaş Başarılar 1914 185
12 Percy Wyndham Lewis: Bizim Girdabımız 1914 188
13 Henri Gaudier-Brzeska: Gaudier-Brzeskanın Girdabı 1914 ve
Girdabın Gaudier-Brzeskası (Siperlerden Yazılmıştır) 1915 189
14 Ludwig Meidner: Metropol Resimleri Yapmak İçin Talimatlar 1914 193
15 Karl Kraus: Bu Önemli Zamanlardadan 1914 197
16 Kazimir Maleviç: Kübizm ve Fütürizmden Süprematizme: Resimde Yeni Gerçekçilik 1915-16 199
IIB. Kübizm 211
1 Jean Metzinger: Resim Üzerine Not 1910 211
2 Guillaume Apollinaire: Kübistler 1911 212
3 Guillaume Apollinaire: Modern Resimde Konu Üzerine 1912 213
4 Guillaume Apollinaire: Yeni Resim: Sanat Notları 1912 214
5 Guillaume Apollinaire: Kübist Ressamlardan 1912 215
6 Jacques Rivière: Resimde Mevcut Eğilimler 1912 217
7 Albert Gleizes ve Jean Metzinger: Kübizmden 1912 221
8 Fernand Léger: Resmin Kökenleri ve Onun Temsil Değeri 1913 229
9 Olga Rozanova: Yeni Yar

devamını oku..
Kategori : Sanat Teorisi
Bu üründen 1 adet satılmıştır.
% 15
indirim
117.30
Liste Fiyatı : 138.00
Kazancınız : 20.70
 Favorilere Ekle
Ürün Tükendi.