Geniþletilmiþ ve geliþtirilmiþ yeni basým...
Sanatın Öyküsü, bugüne kadar yayımlanmıþ sanat kitapları arasında
en tanınmıþ olanlarından biridir. Bilinen ilk maðara resimlerinden,
günümüzün deneysel sanatlarına kadar geniþ bir dönemi ele alan
önemli bir baþlangıç kitabı olarak, yayımlandıðı günden beri rakipsizdir.
Prof. Gombrich, sanat alanındaki derin bilgisini, sanat çalıþmalarına
duyduðu sevgi ile birleþtirip aktarabilen gerçek bir usta olarak kabul
edilmektedir.
Sanatın Öyküsü'nün dünya çapında kazandıðı büyük baþarı,
anlatımındaki yalınlıða ve açıklıða dayanır. Yazar amacını, "daha
iddialı çalışmaların sayfalarını dolduran çok sayıdaki isim, dönem ve
üslupla anlaşılabilir bağlantılar kurabilmek" olarak tanımlar. Gombrich,
görsel sanatların psikolojisi konusundaki bilgilerini de kullanarak,
sanat tarihini, "içindeki her eserin geçmiþle bir bað kurup, geleceðe
iþaret ettiði, sürekli iç içe geçen ve deðiþen gelenekler dizisi" ve
"bugünü piramitlerin çaðına baðlayan canlı bir zincir" olarak görmemizi
saðlamıþtır.
Sanatın Öyküsü, yeni cep boy formatında, sanata yeni baþlayanlar için
ilk seçenek olma özelliðini sürdürmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789751419361
Yayın Tarihi :2020-07-17
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Sanatın Öyküsü; (Cep Boy)
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :1052
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :110 X 180
Emeği Geçenler :
Çevirmen   : Erol Erduran
Çevirmen   : Ömer Erduran
Çevirmen   : Erol Erduran;Ömer Erduran
Yazar   : E.H. Gombrich
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler