Format Kitap
Barkod 9786257679176
Yayın Tarihi 2021-01-18
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 127
Kapak Karton
Kağıt Kitap kağıdı
Boyut 135 X 210

Emeği Geçenler :
Yazar   : Nazmi Bayköse

I. Bölüm
Giriş
Problem Durumu
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın Önemi
Sayıltılar
Sınırlıklar
Tanımlar
Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar
Zihinsel Dayanıklılık Hakkında Yapılan Araştırmalar
Iı. Bölüm
İlgili Araştırmalar
Tutkunluk Hakkında Yapılan Araştırmalar
Kendinle Konuşma Hakkında Yapılan Araştırmalar
Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar
Kendinle Konuşma Hakkında Yapılan Araştırmalar
Zihinsel Dayanıklılık Hakkında Yapılan Araştırmalar
Tutkunluk Hakkında Yapılan Araştırmalar
Zihinsel Dayanıklılık Kavramı
Iıı. Bölüm
Genel Bilgiler
Zihinsel Dayanıklılığın Önemi
Zihinsel Dayanıklılığın Ölçülmesi
Psikolojik Performans Envanteri (Ppe
Alternatif Psikolojik Performans Envanteri (Appe)
Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği 48 (Zdö 48
Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (Zde)
Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (Szdö)
Kriket Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (Kzde)
Avustralya Futbolu Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (Afzde)
Kendinle Konuşma Kavramı
Dışsal Kendinle Konuşma
İçsel Kendinle Konuşma
Dil Bilgisi Ve Performans
Tutkunluk Kavramı
Uyumlu Tutkunluk
Takıntılı Tutkunluk
Araştırmanın Modeli
Iv. Bölüm
Yöntem
Araştırma Grubu
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu
Kendinle Konuşma Ölçeği
Sporda Tutkunluk Ölçeği
Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği
Verilerin Toplanması
Verilerin Çözümlenmesi Ve Yorumlanması Sporcuların Kendinle Konuşma, Tutkunluk Ve Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerine İlişkin Elde Edilen Puanlarla İlgili
Betimsel İstatistikler
V. Bölüm
Bulgular Ve Yorum
Sporcuların Kendinle Konuşma Alt Ölçekleri Puanlarının Cinsiyete
Göre Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi Bulguları
Sporcuların Tutkunluk Alt Ölçekleri Puanlarının Cinsiyete Göre Tek
Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi Bulguları
Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Alt Ölçekleri Puanlarının Cinsiyete
Göre Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi Bulguları
Sporcuların Kendinle Konuşma Alt Ölçekleri Puanlarının Deneyim
Göre Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi Bulguları
Sporcuların Tutkunluk Alt Ölçekleri Puanlarının Deneyim Değişkenine
Göre Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi Bulguları
Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Alt Ölçekleri Puanlarının Deneyim
Değişkenine Göre Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi Bulguları
Zihinsel Dayanıklılık Alt Ölçeklerinden Güven, Devamlılık Ve Kontrol
Alt Ölçekleri Puanlarının Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi
Bulguları
Regresyon Analizlerinde Yer Alan Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Zihinsel Dayanıklılık Alt Ölçeklerinden Güven Alt Ölçeği Puanlarının
Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
Zihinsel Dayanıklılık Alt Ölçeklerinden Devamlılık Alt Ölçeği Puanlarının
Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
Zihinsel Dayanıklılık Alt Ölçeklerinden Kontrol Alt Ölçeği Puanlarının
Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
Vı. Bölüm
Sonuç Ve Tartışma
Sporcuların Kendinle Konuşma, Tutkunluk Ve Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerine İlişkin Elde Edilen Puanlara İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
Cinsiyet Değişkenine Göre Uyumlu Tutkunluk Ve Takıntılı Tutkunluk
Düzeylerine İlişkin Sonuçlar
Cinsiyet Değişkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık Bileşenlerinden Güven,
Devamlılık Ve Kontrol Düzeylerine İlişkin Sonuçlar
Deneyim Değişkenine Göre Motivasyonel Kendinle Konuşma Ve Bilişsel
Kendinle Konuşma Düzeylerine İlişkin Sonuçlar
Deneyim Değişkenine Göre Uyumlu Tutkunluk Ve Takıntılı Tutkunluk
Düzeylerine İlişkin Sonuçlar
Deneyim Değişkenine Göre Zihinsel Dayanıklılık Bileşenlerinden Güven,
Devamlılık Ve Kontrol Düzeylerine İlişkin Sonuçlar
Araştırmada Yer Alan Değişkenler Arasındaki İlişki Düzeylerine İlişkin
Sonuçlar
Zihinsel Dayanıklılık Güven Alt Ölçeğinin Yordanan Değişken Olarak
Ele Alındığı Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Zihinsel Dayanıklılık Devamlılık Alt Ölçeğinin Yordanan Değişken
Olarak Ele Alındığı Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Zihinsel Dayanıklılık Kontrol Alt Ölçeğinin Yordanan Değişken Olarak
Ele Alındığı Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Öneriler
Kaynaklar

devamını oku..
Kategori : Akademik
30.00
Liste Fiyatı : 30.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim