Diğer Resimler

Yirminci yüzyılın ortalarında etkinlik kazanan yapısalcılık, gerçeği birbi-rine bağımlı bir parça-bütün ilişkisi içinde anlama ilkesinden yola çıkan bir öğrenme ve değerlendirme yaklaşımıdır. Bir kavram olarak kurum-laşması Prag Dilbilim Okulu’na rastlayan yapısalcı yöntem, yirminci yüz-yılın yarısında batı ülkelerinin hemen hepsinde tartışma gündemi yaratan bir akıma dönüşür.
Yapısalcı yöntem, metni şifrelenmiş bir dizge olarak kabul eder. Oyun metni çözümlemesinde, metinde somut olarak var olan göstergeler değil, işaret ettiği anlam kolayca belirlenemeyen örtük göstergeler önem taşır. Yüzeydeki görüntünün altında, derinde yatan kuralların ve yasaların oluşturduğu yapıyı arayan yöntem, yapıyı oluşturan birimlerin tek başla-rına anlam taşımadıklarını, birbirleriyle olan bağıntılardan anlam kazan-dıklarını savunur.
Anton Çehov’un Martı adlı oyunu örtük göstergelerle şifrelenmiş bir oyun metni olarak karşımıza çıkmakta, yapısalcı çözümleme yöntemi so-nucunda yazarın kullandığı tekrarların karakter çözümlemesinde örtük anlamları ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu kitapta Anton Çehov’un Martı oyunundaki temel kurgulamanın ve oyun kişisi yönelimlerinin me-todolojik olarak saptanması amaçlanmıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755339641
Yayın Tarihi :2021-07-14
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Yapısalcılık Göstergebilim ve Martı
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :230
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Yazar   : Elif Çongur
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler