KitapTanıtımYazısı :
Yetmişlerin başında Büyümenin Sınırları raporu yayınlandı. Rapor basit bir soruya cevap arıyordu: Büyüme ya da kalkınma daha ne kadar sürdürülebilir?
Raporun bu basit ama önemli soruya verdiği cevaplar, geride kalan 40 yılda birer kehanet gibi gerçekleşmeye başladı. Ancak görmeyen gözlere, duymayan kulaklara bu kehanetler hala ulaşamıyor. Neyse ki kendini yarınlardan sorumlu tutan insanlar hâlâ var!
Yeşil ekonomi, bir ekolojik sıçrama öngörüyor. Dünyanın biyolojik kapasitesi, insanların büyüme arzularını karşılamıyor. Bugün her insan gelişmiş Batı ülkeleri kadar tüketseydi 3 dünyaya daha ihtiyacımız olurdu. Bu tüketim toplumu hala sürdürülebilir mi?
Sorular bitmiyor: Yeşil ekonomi bir çıkış yolu mu? Yoksa yeni bir ütopya mı? Kapitalizmi yeşile boyamak mı? Yoksa kapitalizmden çıkış için gereken ekonomik dönüşümün başlangıcı mı? İhtiyaçlarımızın ne kadarı gerçek? Mutluluk ekonomisi mümkün mü?
Elinizdeki derleme bu soruların cevaplarını ararken Türkiye'de alanında yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğini taşıyor. Kitap teoriyi, somut politika önerileriyle birleştiriyor.
İTÜ'de öğretim üyesi olan iktisatçı Ahmet Atıl Aşıcı'nın ve yeşil düşünce alanında önde gelendüşünürlerdenbirisayılanFransıziktisatçı Alain Lipietz'inyazılarıyeşilekonomi ve yeşil yeni düzenin teorik ve tarihselarkaplanınıelealırken, AvrupaYeşilleri'ninyeşilekonomiüzerinehazırladığı yazılar somut, uygulanabilir ve reformcu politik önerilerin içerdiği olanakları gösteriyor.
Önsöz:YükselSelek
Sunuş: Ümit Şahin
Ahmet AtılAşıcı
1973'te Adana'dadünyayageldi. Lisanseğitimini İTÜ, yükseklisansınıBoğaziçiÜniversitesi'ndetamamladı. UluslararasıİktisatalanındakidoktorasınıCenevreÜniversitesi'nde 2007'de tamamlamışolup, 2009 yılındanberi İTÜ İşletmeMühendisliğibölümünde Y. Doç. Dr. olarakçalışmaktadır. YeşillerPartisi'ninkurucuüyelerindenolanAşıcıhalenuluslararasıilişkilerdensorumlusekreterlikgörevinedevametmekteve 2011 yılındanberiAvrupaYeşilPartisi Balkan Ağıeşsözcülüğügöreviniyürütmektedir.

ÜmitŞahin
1969'da İstanbul'dadoğdu. YeşillerPartisiEşsözcüsüveÜçEkolojidergisiyayınyönetmenidir. Ekoloji, yeşilpolitikaveçevrealanındayazılaryazmakta, YeşilDüşünceveEkolojiSeminerleri vermektedir. ÖmerMadra ile yaptığısöyleşilerdenoluşan NiçinDahaFazlaBekleyemeyiz: KüreselIsınmaveİklimKrizi adlıkitap 2007'de Agora Kitaplığıtarafındanyayımlanmıştır. AçıkRadyo'daÖmerMadra ile birlikte AçıkYeşil adlıbirradyoprogramını
hazırlayıpsunmaktadır. Ayrıca İstanbul ÜniversitesiİletişimFakültesi'nde ÇevreHaberciliği dersinivermektedir

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789752498211
Yayın Tarihi :2017-08-15
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :224
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Kolektif
Editör   : Ahmet Atıl Aşıcı
Editör   : Ümit Şahin
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler