Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bir insanın adaletli ve doğru bir şekilde imtihan edilebilmesi için her bir fiilinden sorumlu olması gerektiğini düşünen insan, bu düşünceyi zamanla problematik bir kelam konusu haline getirmiştir. Her bir mezhep farklı görüşler beyan ederek, ya insana fiillerinde tam bir özgürlük ya da tam bir mahkûmiyet atfetmiştir. Çalışmamızda Ehli Sünnet içerisinde akıl yönü daha ağır basan ve kendi adıyla anılan Mâturidiyye ekolünün kurucusu İmam Mâturidî'nin görüşleri temel alınarak; hidâyet ve dalâletin elde edilmes
28 TL.
 %  15
Zaman Yolculuğu 1
Ortaokul öğrencisi üç arkadaşın yapmış oldukları heyecanlı, eğlenceli, eğitici ve gizemli zaman yolculuklarından çok keyif alacaksınız.
25.5 TL. 30 TL.
 %  25
Btooom! Cilt 1
Geleneksel medya veya ana akım medya 90'lı yılların başından itibaren farklı süreçler içerisinde toplumu ele aldı ve topluma şekil verdi. Teknolojinin gelişmesi ve telefonların daha akıllı hâle gelmesiyle de her birey kendi medya şirketini cebinde taşımaya başladı. Televizyonun camının yankısı, yerini sosyal medyanın yankı odalarına bıraktı. Tüm bunların toplumun günlük kaygıları ve estetik arzuları içerisinde neşvünema bulan edebiyatı etkilememesi söz konusu olabilir mi? Toplumu şekillendiren, yansıtan her
28.5 TL. 38 TL.
Özyönetimli Sosyalizm modelinin mimarı ve uygulayıcısı Josip Broz Tito'nun kaleminden... Özyönetim nedir? Sosyalizmin ne tür bir modelidir? Nereye kadar uygulanabilmiştir? Özyönetimli Sosyalizm bu sorulara ve bu soruların ortaya koyduğu sorunlara gerçekçi bir açıklık getiriyor. Okurlara sunmaktan mutluluk duyarız. Dorlion Yayınları
35 TL.
 %  19
Almanca Aile Birleşimi ve A.1.1 - A.1.2 Dil Seviyesi İçin Ders Kitabı
Bu kitap Aile Birleşimi ve A1 (A1.1/A1.2) Dil Seviyesi İçin Ders ve Alıştırma kitapları olmak üzere iki kitap şeklinde hazırlanmıştır. Ders kitabında Aile Birleşimi ve A1 dil seviyesi için gerekli olan bütün konular ile dilbilgisi kuralları detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. Konularla ilgili alıştırmalar ayrı bir kitapta alıştırma kitabı şeklinde verilmektedir. Kitaptaki konular, konuların işlenişi, kapsamı, alıştırmalar, alıştırma şekilleri tamamen bu konudaki kurs ve sınavlara göre hazırlanmıştır. Dola
72.9 TL. 90 TL.
 %  19
Geyikli Dağ
Geyikli Dağ'ın geyikleri çoktan yitip gitmiş halılara dokunmuş, türkülerle çağrılmış rüyalarda rüyetlerde görünüp kaybolmuşken Zehra, muhayyel bir geyiğin sırtında dağı, içinin içini dolaşır. Olmayan bir dünya ile olanı birleştirerek hayatın izlenimini değiştirir; olmayan geyikleri dağa, artık yaşamayan varlıkları kasabaya çağırır, mahalleyi düşle mayalar. Muvaz'a âşık olur. Aşkın yarattığı zaaflarla kendini kaybedip bulur, şaşkınlıklarla dünyayı yeniden ama her seferinde daha derinden keşfeder. Zehra bir r
37.26 TL. 46 TL.
 %  25
Ebeveynliğin Yol Haritası
Biliyoruz ki anneler babalar, çocukları üzerinde bilmeden hata yapmaya devam ettikleri sürece o çocukların duygu dünyaları, sosyal ilişkileri, seçtikleri hedefler sorunlarla dolu olur. Çocukların psikolojileri hayata, dünyaya ve topluma uyum sağlamaya hiç uygun olmaz. Diğer taraftan çocuklara tesir edebilecek, onları olumlu etkileyebilecek, onların yaşamlarını kolaylaştırabilecek en önemli kaynak ebeveynleri ve içinde bulundukları yuvalarıdır. Her konuda olması gerektiği gibi çocuk ve aile konularında da ba
24 TL. 32 TL.
 %  10
Hattat Hamid Aytaç Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Hattatın Serencamı
Diyarbakırlı büyük hattat Hâmid Aytaç'ın sanat tarihindeki yeri pek çok açıdan zikre değerdir. Ancak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte yaşanan inkıta sürecinde, kültürel hafızamızın yansıması olan hat sanatını korumaya yönelik çabaları emsalsizdir. İslam medeniyetinin önemli bir şiarı olan bu sanatı sonraki nesillere aktarmaya yönelik ifa ettiği hizmet, hüsn-i hattaki kudretiyle birlikte onu sanat tarihinde müstesna bir konuma yerleştirmektedir. İmam Şafiî'nin Ebû Hanîfe için söylediği İnsanlar fıkıh ilmini
121.5 TL. 135 TL.
 %  30
Uygarlıktan Kurtulmak;Uygarlık, Modernite, Marksizm Tartışmaları
Tarihin gelişimi hangi yöndedir? Uygarlaşma yönünde mi, uygarlıktan kurtuluş yönünde mi? Uygarlaşmaya çalışarak mı uygarlaşıyoruz, yoksa uygarlıktan kurtulmaya çalışarak mı? Uygarlık kurucularının temel iddiaları (can ve geçim güvenliği) uygarlaşarak mı sağlanabilir, yoksa uygarlıktan kurtularak mı? Daha soyutlayarak ve kavramsallaştırarak soralım: İlerlemecilik mi yoksa kurtuluşçuluk mudur tarihi sürükleyen asıl dinamik? İlerleyerek mi kurtuluyoruz, kurtularak mı ilerliyoruz? Uygarlık kurucusu ve geliştiri
23.8 TL. 34 TL.
 %  35
George Orwell Seçme Eserler
Distopya edebiyatının ünlü yazarı George Orwell 20 yüzyılda kaleme aldığı birbirinden değerli eserleriyle günümüzde en çok okunan yazarlardan biri olmuştur. Orwell'ın yaşamı, yazılarını etkilemiş olan deneyimlerle doludur. İngiliz romancı, eleştirmen ve gazeteci olan yazar, en çok dünyaca ünlü 1984 isimli romanı ve bu romanda yarattığı Big Brother kavramıyla tanınmıştır. Elinizdeki kitapta George Orwell'ın en çok okunan 1984, Hayvan Çiftliği, Fakirler Nasıl Ölür?, Burma Günleri adlı eserleri yer almaktadır.
71.5 TL. 110 TL.
Tanrı tasavvurları bireylerin yaşantılarına, toplumların karakteristik özelliklerine sirayet eden en önemli sistemlerdir. En eski ilahi din olan Yahudiliğin Tanrı tasavvurunun da nasıllığı ve hayata yansımalarının neler olduğunun İslamî yönden analizi, doktora tezi olan çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Zira İlahi dinler kategorisinde değerlendirilen iki din olan Yahudilik ve İslam'ın düşünüldüğünde kaynaklarının aynı olması sebebiyle Tanrı tasavvurlarının da aynı olması beklenmektedir. Ancak Yahudiliğ
42 TL.
Kalkmaya yeltenirken kulak zarındaki çınlamaların acıtıcı sesini yanağında hissetti. Osmanlı tokadı; yok, yok, Helen- Yunan tokadı. ''Ontoloji, ontoloji. Kaç kere söyledim ulan, sırayla soracaksın soruları! Önce var mısın lan, var mısın, duyuyon mu beni ha! var mısın, var mısın, var mı... var...?'' diye seslenirken öfkesine hakim olamayacağını anladığından, diğer şamarı atmadan söylene söylene uzaklaştı Aristo.
28 TL.
 %  20
Ölmeden Önce Türkiye'de Gezilmesi Gereken Yerler
Çok kişiye gezmeyi, daha çok gezmeyi tavsiye etmişimdir. Önce yaşadığın kenti, doğup büyüdüğün coğrafyayı, ülkeyi, ardından bize emanet edilen ancak ihanet edip yok etmeye başladığımız bu muhteşem gezegeni gezmek... Tabii ki bizlerden önce bırakılan izleri sürerek, okuyarak, araştırarak gezmek. Hatta bir iz bırakacak kadar derinlemesine gezmek. Doğasından, insan yüzlerine nakşolmuş kültürleri tanıyarak, belgeleyerek gezmek. Bu görkemli yaşamı bir misyon gibi gören insanların sayısı az. Bunlardan biri de Sey
120 TL. 150 TL.
 %  15
İş Hayatımız
Merhaba, güzel insanlar, bana değerli vaktinizi ayırdığınız için sizlere kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Benim adım Ömer KIRLI. Küçüklüğümden bu yana iki hayalim var. Birincisi küçük bir kitabevi sahibi olmak. İkincisi iyi ve ölümsüz bir yazar olmak. Ölümsüzlükten kastım şu; fikirlerim var, bu husus her daim savunduğum bir noktadır. Fikirler ölümsüzdür, fikirlerini hayata aktarabilmiş insanlar ölümsüzdür.
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Kavuşma
Konuşan mı var? Biz fark ya da kabul etmesek de onu görmezden gelsek de zihnimizde konuşan bir ses vardır. Bizi yönlendiren, kararlar aldıran, sorgulatan ve belki de pişmanlık duyduran, nitekim köşeye sıkıştıran o ses... Peki, nedir ya da kimdir o ses ve ne zamandır oradadır? Ne yapamıyoruz? Bu sesi tam duyabilmek için hayat koşturmacası içinde durabilmek ya da kim olduğunu düşünürken her şeyden soyutlanabilmek de çok zordur. Fakat belki de biz zorlaştırıyoruzdur bunları. Eğer öyleyse neden? Neyin sesi? O s
35.7 TL. 42 TL.
 %  15
Makedonya`dan Göç
Halk Edebiyatı`nın anlatmaya dayalı türlerinden biri olan efsaneler, Türk toplumunun hayata bakış açısını, yaşayış tarzını yansıtan anlatmalar olması açısından önemli bir yere sahiptir. Birçok sözlü türde olduğu gibi efsaneler de unutulmaya yüz tutmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise sözlü oldukları için günümüz teknolojisinin getirdiği yenilikler yüzünden anlatılma özelliğini gün geçtikçe yitirmesidir. Yeni nesillerin bu zengin mirastan haberdar olmaması üzücü bir durumdur. Biz de buna katkıda bulunmak içi
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Umutsuzluğun El Kitabı
Sevgili kardeşim Orhan yıllar içerisinde yaptığı araştırma ile çevresel gözlem ve deneyimlerinden elde ettiği birikimlerini bu kitapta son derece samimi, içten ve akıcı bir dille kaleme almıştır. Sakin bir zamanda kafanızı boşaltarak okunması gerektiğini düşündüğüm bu çalışmada bir bakıma sizlerin aynaya bakmanız hedeflenmekte, aydınlanmanıza katkı vermek amaçlı olarak da okuyucuyu düşünmeye sevk etmektedir. Kitabında düşüncelerini özgürce ifade ederken tarihe mal olmuş önemli kişilerin sözlerinden de öneml
56.1 TL. 66 TL.
 %  15
Huzursuz Yıllar Korona
Evinden Çıkma! Bir sınavdır atlatırız bunu da, Uyarıyı dinle evinden çıkma. İnatçı tavrını biraz dizginle, Sağlığını düşün evinden çıkma... Zalim virüs diz çöktürdü cihana, Bulaşıyor geç ihtiyar her cana, Tedbirin al takdir yüce Mevla ya, Çevrene örnek ol evinden çıkma... Sıkılırsan kitap oku sohbet et, Namazında, niyazında dua et, Tez terk edip gider bu pis garabet, Sabırla, şükreyle evinden çıkma... Sabret de selamet vursun yüzüne, Elbet bir gün ulaşılır çözüme, İbret alır kişi döner özüne,
28.9 TL. 34 TL.
 %  15
Hitap Ettiğim Ruhun İçin İnceldim Kıldan İnce
Haramı, helali gözetmiyorsa o gül kokulu eller neye yarardı? Edep olmasa üslupta, şuurda tek başına anlamsız kalmaz mıydı? Basit, ufak tefek olsa da sözlerin. Yalan, dolan dilimize yakışır mıydı? Dans etse yürürken saçların, eteklerinden kelebekler inse yerlere, gözlerimi kamaştırsa da güzelliğin neye faydaydı?
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Tüm Ezop Öykünceleri
1962 yılında Afyon`un Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu babasının sağlık memuru olması nedeniyle Afyon`un Bolvadin, Dinar, Çay ve Eskişehir`in Çifteler ilçelerinde geçti. Çifteler`de Atatürk İlkokulu`nu 1974 yılında bitirdi. Ortaokul ve liseyi Isparta`nın Senirkent Lisesinde okudu. 1986 yılında İstanbul`da Yıldız Üniversitesini bitirip inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Askerliğini yine İstanbul`da yedek subay, olarak yaptıktan sonra Antalya`ya yerleşerek evlendi. İnşaat mühendisi olarak, kendi k
30.6 TL. 36 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1