Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
Genç Hanımefendi! Her şey çağın rüzgârıyla hızla tüketilirken... Teknoloji bizi sanal bir dünyaya doğru kuvvetlice çekerken... Bizi özümüze bağlayan değerlerimiz bir halatın ipleri gibi incelirken... Düşürdüğün, unuttuğun yahut vazgeçtiğin ziynetlerini yeniden ellerine bırakıyorum. Bu ziynetler, ruhuna ait... Onlar, seni içinde taşıdığın ama mahzun bırakılmış erdemlerle bir daha buluşturacak. Ruh ziynetleri, bir şişeye konulup denize bırakılmış mektuplar gibi sahibini arıyor. Yani seni...
25 TL.
 %  20
Ukeireru; Japonların Empati, Kabullenme ve Mutluluk Sanatı
Mutluluk yalnızca kişisel değildir. Hayatımızdan memnun olmak, başkalarının hayatlarının da farkında olmayı gerektirir. Başkalarını kabul ettiğimizde ve onlara katıldığımızı hissettiğimizde, mutlu olabilmek için karşımıza daha fazla fırsat çıkar. Gözlem yapma, sükûnet içinde dinleme, olan biteni kavrama, problemleri mücadele olarak görme ve her şeyden önemlisi, kabullenme... Japonların ukeireru ilkesi, kişinin kendisini özüyle ve başkalarıyla nasıl bağdaştırdığı konusunda önem arz eden bu davranışların sihr
28 TL. 35 TL.
 %  20
Yaşam Dersleri
Hepimizin yaşam denen bu zaman zarfında öğreneceği dersler var; bu, ölmek üzere olanlarla çalışırken özellikle belirginleşir. Ölmek üzere olanlar yaşamın sonunda çok şey öğrenir, ama genellikle öğrenilenleri hayata geçirmek için artık çok geçtir. 1995 yılında, Anneler Günü'nde, beni kötürüm bırakan bir felç geçirdim. Sonraki birkaç yılımı ölümün eşiğinde yaşadım. Kimi zaman ölümün birkaç hafta içinde kapımı çalacağını düşündüğüm oldu. Birçok kez, kapımı çalmadığı için hayal kırıklığına uğradım, çünkü hazırd
28 TL. 35 TL.
 %  10
Temâsil
Temâsil, Fâik Âli Ozansoy'un 1913 yılında İstanbul'da yayımlanan şiir kitabıdır. Şairin ilk şiir kitabı Fânî Tesellîler'in devamı mahiyetinde olan bu kitaptaki şiirlerin çoğu daha önce Servet-i Fünûn, İrtikâ, Mahâsin, Musavver Fen ve Edeb, Musavver Muhit, Âşiyân, Hürriyet-i Fikriyye, Resimli Kitap ve Şehbâl gibi sanat ve edebiyat dergilerinde yayımlanmıştır. Genellikle kadın, aşk ve tabiat temasını işleyen bu şiirlerde Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti edebiyatının estetik anlayışı hâkimdir.
22.5 TL. 25 TL.
Azerbaycan muhaceret edebiyatı; bağımsızlığa alışkın bir halkın, vatanlarında susturulmuş ve milli değerlerinden yoksun bırakılmak istenmiş olan seslerin, gurbetteki aksi sedası olarak ortaya çıkmıştır. Bu yansımalar şiir, öykü, dram ve ilmî-nazarî yazılar olarak kendini gösterir. İşte Azerbaycan muhaceretinin önemli şairleri arasında yer alan Hamit Dönmez de vatanından ayrı kalmak zorunda olmanın acısını bir ömür hisseden ve çığlığını şiirleriyle haykıran şairlerden birisidir. O, ömrünün son altmış altı yı
70 TL.
İnsanlar genelde ikiye ayrılır ve biri olmak için çabalarlar. İflas haberiyle sarsılan Güneş Ulusoy'un, özel okuldan devlet okuluna geçmesiyle hayatı değişir. Yeni okulunda samimi arkadaşlar edinirken, bir çocuğun gözlerinde gördüğü mutsuzluk, hayal kırıklığı, onu yeni bir maceraya sürüklemiştir. Bir tarafından annesiyle yüzleşmeye çalışırken, diğer yandan o çocuğun peşinde giderek yolun sonunun nereye çıkacağını merak etmiştir. İnsanların gerçek yüzleriyle ilgilenerek, hayatı anımsamıştır. Ama şimdi sıkınt
31 TL.
Bu kitap, farklı spor branşlarındaki antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, lisans ve lisansüstü öğrenciler, sporcu ve spor bilimciler için yararlı olabileceği düşüncesinden hareketle hazırlandı. Özellikle farklı spor branşında, farklı motorik özellikleri etkileyen, farklı güncel antrenman yöntem ve metodlarına, güncel kaynaklar kullanılarak bu alan ile ilgili eğitimci, öğrenci ve sporcuların, antrenman uygulamalarına farklı bir bakış açısı yansıtmaya çalışacaktır. Bu alanda bir boşluğu dolduracağız yada
34 TL.
Yazmak demek, okunmaya değer biri olduğuna, kişinin önce kendisinin inanabilmesi demektir. Birkaç anımı yazma girişiminde bulunduğumda; acaba bu yazdıklarım okunmaya değer mi diye çok düşündüm ve bu nedenle yazdıklarımı ilk başta kendime sunup birkaç kez okudum. Sonunda, bazı seçkin dostlarımın görüşlerini de aldıktan sonra bu ilk denemeyi yazıma başladım. Değerli görüşleriyle beni cesaretlendirdikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür borçluyum. Anlattıklarımın hepsi gerçek anılara dayanmaktadır. İlk hik
16 TL.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vatanının dört bir yanı İtilaf Devletleri ve Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlanan Türk ulusu, kendi bağımsızlığını kurtaracak güç ve inanca sahip olup önderleri de bunu sağlayacak deha ve kudreti taşımaktadıydı. Mustafa Kemal Paşa ulusal direnişi ve savaşı yurt sathında başlatmak için Anadolu'da şartların olgunlaşmasını beklemiş ve çalışmalarını bu doğrultuda yapmıştır. ***** Millî Mücadele; Mustafa Kemal Paşa'nın, Mondros Mütarekesi ile lağvedilen Yıldırım Orduları
27 TL.
Sevgili Orhan Bey. Bu size yazdığım beşinci mektup. Evvelki dört mektubumu henüz okumadığınızı sanıyorum. Size ulaştığını biliyorum. Sizden tekerrüren, bana cevap verme zahmetinde bulunmanızı istirham edeceğim. İlk mektubumda zikrettiğim şeylerin cevaplarını, neden bilmiyorum, yalnızca sizden öğrenebileceğimi düşünüyorum. Bir roman yazmak istediğim konusunda hâlâ ısrarlıyım! Toplumumuzun bütün meselelerini ve biçimlerini yoğuran bir roman! Bir yazar kendisinin gölge yazarı olabilir mi? Orhan Pamuk'a bir
18.5 TL.
At Zıpırları', adından da anlaşılacağı gibi içinde, sözcük başında ya da sonunda 'at' takısı olan ya da 'at' takısı üzerine üretilmiş bilmecelerden oluşan yeni bir kitap. 'At Zıpırları'nı öteki zıpır bilmeceler kadar seveceğinize inanıyoruz. 'İt Zıpırları' ve 'Fil Zıpırları' kitaplarını da bulacaksınız.
12 TL.
Bütün çocukları deneysel oyunları çok severler. Bu, bilimsel gerçeklerin test edilmesi anlamına gelir. Her gün yaşadığımız, zaman zaman 'neden ve niçin'ini bilmediğimiz olayların, oyun oynar gibi uygulaması herkesi çok mutlu eder. Hatta, başkalarının aklını test etmek için bu kitaplara başvururuz. Bu kitapçıktaki deneyleri arkadaşlarınızla birlikte yapıp uygularken, ilginç dakikalar geçireceksiniz. Ve inanılmaz bilgiler edineceksiniz.
12 TL.
'Fil Zıpırları', adından da anlaşılacağı gibi içinde, sözcük başında ya da sonunda 'fil' takısı alan, ya da 'fil' üzerine üretilmiş bilmecelerden oluşan yeni bir kitap. 'Fil Zıpırları'nı öteki zıpır bilmeceler kadar seveceğinize inanıyoruz. Bu dizide ayrıca, 'İt Zıpırları' ve 'At Zıpırları' kitaplarını da bulacaksınız.
12 TL.
''Göz Aldatmacaları'nın diğer adı da 'yanılsama'dır. Gözümüzün bizi aldatmasıyla ilgili oyunlardan oluşur. Düz bir bakışla farklı farklı gördüğümüz bazı şeyleri, daha dikkatli baktığımızda başka bir biçimde görebiliriz. Bu, o kadar gelişmiş bir perspektif tekniğidir ki, mimarlara ve ressamlara kaynak olmuş üç boyutlu görüntüler elde edilmiştir. Bu kitapçıktaki göz aldatmacaları bilmecelerini arkadaşlarınızla çözerken, eğlenceli dakikalar geçireceksiniz.
12 TL.
'Sessiz Zıpırlar' Yalvaç Ural'ın, bugüne kadar bizde benzeri üretilmemiş bir zıpır bilmece kitabı. Bu kitapta Yalvaç Ural, biçimlerden zıpır bilmeceler üretmiş; hem bulmaca, hem espri yüklü, hem de düşündüren zıpırlar bunlar. Ayrıca çok bilinen bilmece örneklerine de geniş yer verilmiş. 'Sessiz Zıpırlar'da koleksiyonunuzun bir parçası olacak!..
12 TL.
Matematik Oyunları' kitabı, adından da anlaşılacağı gibi matematik üretilen oyunlardan oluşuyor. Burada hemen çözebileceğiniz oyunlarla karşılaşacağınız gibi belki sizi günlerce uğraştıracak, büyüklerinizin bile çözemeyeceği oyunlar bulacaksınız.
12 TL.
Zekâ Oyunları', büyüklerimizin zekânın bilinmesidiye tanımladıkları matematiksel mantık oyunlarına ve söyleyiş yanılgılarına dayanılarak üretilir. Bu oyunlar, aslında yıllardır değil, asırlardır insanlar arasında anlatılagelir. Bu kitapçıkta, titizlikle derlenmiş zekâ oyunları bulacaksınız. Zekâ oyunlarının labirentinde gezinirken çok eğlenecek ve neşeli dakikalar geçireceksiniz.
12 TL.
'İt Zıpırları', adından da anlaşılacağı gibi içinde, sözcük başında ya da sonunda 'it' takısı alan ya da 'it' takısı üzerine üretilmiş bilmecelerden oluşan bir kitap. 'İt Zıpırları'nı öteki zıpır bilmeceler kadar seveceği-nize inanıyoruz. Bu dizide ayrıca, 'At Zıpırları' ve 'Fil Zıpırları' ki-taplarını da bulacaksınız.
12 TL.
 %  15
Aspidistra
Gordon Comstock sıkıcı orta sınıf saygınlığından ve paraya tapınmaktan nefret eden bir adamdır. Reklam şirketindeki iyi işini bir kitapçıda çalışmak üzere bırakır. Yazılarına odaklanmayı umut eder. Fakat bunun yerine, yaratıcılığını ve ruh halini altüst eden bir yoksulluğa sürüklenir. Sadece sevgili Rosemary onun seçtiği hayatı sorgulamasına sebep olan bir güce sahiptir. Peki Gordon paraya karşı açtığı savaşı kazanabilecek midir? Gordon Comstock karakteri aracılığıyla George Orwell topluma karşı olan hoşnut
18.7 TL. 22 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3