Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50
2022 TYT Paragraf Problem
24.9 TL.
 %  25
Hakkı Nerede?
Can ve Hakkı, birbirlerinden hiç ayrılmamış, iki çok yakın arkadaş! Hep beraberler: Parkta, tatilde, banyoda, uykuda... Ama bir gün Canlar'ın evleri boyanır ve bakın neler olur? Gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış bu hikâyede, Can ve Hakkı'nın ayrılma ve yeniden buluşma macerasına eşlik edeceksiniz. Kitabımızın bir de şarkısını yaptık. Kitap içindeki kare koddan rahatlıkla ulaşıp dinleyebilirsiniz.
14.25 TL. 19 TL.
 %  25
Bağdat Kitapçısı
Savaşlar, kavgalar, sömürgecilik, acımasızlık ve dünya hırsı soldurur insan çiçeğini. Bazılarının kişisel çıkarları malesef masum birçok insana bir son olabiliyor. İdealist insanlar ise çok yetenekli ama sayıları az. Bağdat şehri birçok kargaşa ve anarşi gördü. Bu kargaşalarda çok yara aldı. Bağdatın kadim kütüphane ve eserleri 21.yy da tekrar zarar gördü. İbrahim işi ile alakalı birdenbire ve büyük bir meselenin içine girecek. Gerçeğe uyarlanmış eserde, bakalım kahramanımız İbrahim'in başından neler geçece
12 TL. 16 TL.
 %  10
Antekeli Deli Hösün
Kitap, Antakya ağzı ile yazılmış kısa hikayelerden oluşmaktadır. Kitabın başlangıcında dil, lehçe ve ağız ile ilgili kısa bilgiler verilmiş, Antakya ağzını oluşturan sesler ve kelime yapısıyla ilgili anlatımlar yapılmıştır. Kitapta, Deli Hösün hayali kahramanı etrafında gelişen kısa hikayelerde, Antakya'nın 1960'lı, 70'li yıllarına ait renkli yaşantısı, insanları, yemekleri ve ünlü mekanları anlatılmaktadır. Yazar, giriş bölümünde şöyle diyor: Deli Hösün'ü yazarken Antakya ağzının yanında Antakya'nın
18.33 TL. 20.37 TL.
 %  20
Çizgilerle Anadolu Selçukluları
Anadolu Selçuklu Devleti, Türklerin Anadolu'ya girişinden kısa bir süre sonra kuruldu. Bizans'ın zayıf düştüğü bir dönemde bu bölgeye yerleşmeleri, devlet kurmaları, ardından da yerlerini Osmanlılara bırakmaları Anadolu tarihinin 250 yıllık bir dilimini oluşturuyor. Bu kitap, tarihin bu özel dönemine merak duymanızı sağlamak için hazırlandı. Savaşlar kadar halkın günlük yaşantısı da bu kitabın konusu oldu. Anadolu Selçuklu halkının geçim kaynakları, devletin nasıl yönetildiği, sultanların ve saraylarının gö
20 TL. 25 TL.
 %  15
Bitki Mitosları
Her şeyden önce ve her şeyden sonra yaşam, daima bir tür yeşerme olarak ifade bulmuştur. Doğumda ve dirimde, bollukta ve doyumda bu yeşermenin varlığı duyulur. Hayat ağacı dünyanın merkezinde, sayısız yuvayla donanmış dallarıyla, kökten göğe tohum saçar. Yeryüzünün tüm bitkileri bu tohumlardan toprağa düşer, yayılır ve yaşama karışır. İçlerinde ölümsüzlüğüne inanılan ulu gölgeli ağaçlar da vardır, zehirli, şifalı, dikenli dikensiz otlar da. Bazısı uykuya dalar, mevsimleri çevirir, ruhu bir ilahın bedenine y
42.5 TL. 50 TL.
 %  15
Rüya Analizleri
Yeni-Platoncu geleneğin, mistik teolojinin ve romantik Alman felsefesinin varisi olan Jung, psikanalizin kurucusu Freud'dan ve onun rüya teorilerinden tamamen ayrışır: Bir rüya, gizli anlamını dışa vurmak için peşin hükümlerle deşifre edilmeye ihtiyaç duymaz; aksine, bizzat kendi yorumunu içerir ve bu sayede ne kastettiğini bize söyler. Etnoloji ve antropolojinin yardımıyla rüyalardaki mitolojik ve dini motifleri ve simgesel oluşumları rüya sahibinin çağrışımlarıyla birlikte kavradığımızda o rüya zaten kend
110.5 TL. 130 TL.
 %  15
Tarih Nasıl Yazılmalı? Yalansever
MS 125-180 yılları arasında yaşamış olan Süryani hiciv ustası Samsatlı Loukianos'un Eski Yunanca aslından Türkçeye çevrilen bu iki metni, yazarın hem o dönemdeki bilimsel tarih yazımına bakışını hem de kurgudaki ustalığını bize gösterir. Tarih Nasıl Yazılmalı? metninde yazar günümüzde dahi şahit olduğumuz bazı problemleri dile getirir ve eleştirir. Tarihi yazarken nelere dikkat edilmesi ve nelerden uzak durulması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunur. Onun için tarih yazımında en tehlikeli kesim, gücün arka
17 TL. 20 TL.
 %  20
Dikkat Dikkat
Ders çalışırken, kitap okurken, sınavda soruları cevaplarken, sınıfta öğretmenin ders anlatırken dikkatini toplayamıyor musun? Dikkat seviyeni artırmak mı istiyorsun? Dikkat Dikkat işte tam aradığın kitap! Kitaptaki karmaşık labirentler, şifreli sorular, beyin yakan bulmacalar, resimdeki farklar gibi etkinliklerle hem eğlenecek hem de dikkat düzeyini geliştireceksin. Haydi bakalım, dikkatini topla ve Dikkat Dikkat kitabının sayfaları arasında gezinmeye başla!
18 TL. 22.5 TL.
 %  15
Yunan Dini Düşüncesi - Homeros'tan İskender'in Çağına
Bu kitabın amacı Homeros'tan Aristoteles'e kadar Yunanların dünya, tanrılar, tanrıların insanla ilişkileri, ruhun doğası ve kaderi ve insan yaşamının önemine dair ne düşündüklerini okurun kendi gözleriyle görmesini sağlamaktır. Kitap Yunan yazarlardan mümkün olduğunca önyargısız bir şekilde seçilmiş ve bir çevirinin sahip olabileceği kadar sadakatle çevrilmiş alıntıların bir derlemesidir. Böylece Yunanların o dönemdeki gerçek düşüncesini daha sonraki çağlarda ona atfedilen tüm yorumlardan tecrit etme erdemi
34 TL. 40 TL.
 %  20
Tarihin Sıfır Noktası & Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları
Sümer, Babil, Asur, Hitit, Frig, Lidya, Urartu ve İyon... Marketten çikolata alınca ödediğimiz parada, bu kitabı yazdığımız yazıda onlar var. Doktorların göreve başlarken ettiği yeminde, Ramazan ve Kurban bayramlarını kutladığımız ay takviminde, serimizin temeli olan tarih biliminde onlar var. Tarih onlarla başladı. Tarihe onlar yön verdi. İlk icatları, ilk keşifleri onlar yaptı. Bindiğimiz araba gidiyorsa, uçak iniyorsa onlar sayesinde. Saatte, dakikada, gezegen ve ay isimlerinde, bilimde, sanatta hatta oy
18 TL. 22.5 TL.
 %  15
Birey Solunsalından Solun Melankolisine Psikanalizin Yoldaşlığı
'Ve­ri­li kendi ile başı hoş ol­ma­ya­nın hoş­nut­suz­lu­ğu­nu so­run­sal­laş­tı­rıp ken­di­ni kuran ha­ki­ka­te doğru yol alma ça­ba­sı' ola­rak ta­nım­la­mış­tım, psi­ka­na­li­zi -Fre­ud'un Psi­ka­na­li­zi'ni ka­pa­tır­ken. Mev­cu­da iz dü­şü­ren na­mev­cu­dun, bir­ta­kım ema­re­ler­le ken­di­ni gös­te­ren o ha­ya­le­tin, bi­lin­ce mu­sal­lat olan te­kin­si­zin pe­şi­ne dü­şü­len; ku­ru­lu­şun 'maddi ta­rih­sel­li­ği' için­den yol alıp şim­di­nin -va­ro­luş­sal özerk­like hür­met ve he­ves­le- ye­ni­den i
38.25 TL. 45 TL.
 %  15
Ölüm - Sonluluk Hakkında Bir Deneme
Daha önce Ölümle Yüzleşmek kitabını yayımladığımız Françoise Dastur bu metinde de aynı meseleyle, ölümle uğraşıyor. Düşünür bu kez ölüm mefhumunun yanına bir felsefe terimi olarak sonluluğu ekliyor ve geleneksel felsefe terminolojisine daha çok başvuruyor. Konuyu işlemeye yine kültür, mitoloji ve efsaneler üzerinden başlayan, bu bağlamda özellikle yas ve yas ritüelleri durağına uğrayan Dastur sırasıyla bir Ölüm Metafiziği, Ölüm Diyalektiği ve Ölüm Fenomenolojisi imkanlarını sorguluyor. Ölümün muhtemel bi
12.75 TL. 15 TL.
 %  20
Çizgilerle Coğrafi Keşifler
1400-1600 yılları arası Coğrafi Keşifler Çağı olarak adlandırılır: Bu iki yüzyılda dünya denizden ilk defa dolaşıldı, yeni kıtalar keşfedildi, Dünya ölçeğinde ticaret başladı, denizaşırı imparatorluklar kuruldu. Denizlerde kurdukları üstünlük, Avrupalıların dünyanın dört bir yanında sömürge yönetimleri kurmasını sağladı. Örneğin Portekiz, Brezilya ve Afrika'dan Çin Denizi'ne kadar bir deniz imparatorluğu kurmuştu. İspanya ise Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'nın en güneyine kadar egemenlik sağlamıştı. Keşifl
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Çizgilerle Mezopotamya Uygarlıkları;Sümer-Asur-Babil
Uygarlık tarihinde yazıyı ilk kullanan Sümerler, tarihteki ilk imparatorluğu kurmuş olan Asurlar, dünyanın en güzel kentinde yaşayan Babilliler bu kitapta sizi bekliyor. Mezopotamya sözcüğü eski Yunancada İki nehir arası anlamına gelir. Anadolu'da doğup Basra Körfezi'nden denize dökülen Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölge tarih boyunca bu adla anıldı. Bölgenin sınırları kuzeyde Toros Dağları'ndan güneyde Basra Körfezi'ne, doğuda Zağros Dağları'ndan Batıda Suriye Çölü'ne kadar uzanır. Mezopotamya in
27.6 TL. 34.5 TL.
 %  25
Akdeniz Sürgünü
Savaşın gölgesinde canlanan anılar... Hoda Barakat, kendisine Necib Mahfuz Edebiyat Ödülü kazandıran Akdeniz Sürgünü'nde, iç savaş sonrası harap olmuş Beyrut'ta, babasının kumaş dükkânının yıkıntıları arasında hayatta kalmaya çalışan, halüsinasyonlar gören yalnız bir adamın çokkatmanlı hikâyesini anlatıyor. Issız, yer yer gerçeküstü ve hatta distopik sayılabilecek bir şehir manzarası fonunda, hayal ile gerçeğin birbirine karıştığı metinde yazar, Doğu Akdeniz kültürünü ve felsefesini incelikli bir şekilde ya
22.5 TL. 30 TL.
Multidisipliner yaklaşım, çeşitli alanların bir arada bulunduğu araştırma anlamına gelir. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde farklı alanlarda yapılan araştırmaların bir arada yayınlandığı eserler çok disiplinli eserlerdir. Bilimsel araştırmalarda profesyoneller tarafından yapılan çalışmaların farklı uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılması araştırmaya zenginlik katmaktadır. Eğitim, hukuk, ekonomi ve sağlık alanlarında yazılmış güncel araştırmaların mozaiği, çağın sorunlarına çözüm getirmekte ve güncel k
35 TL.
1.Sosyoloji: Tanım ve içerik 2.Sosyoloji kısa bir tarihçe sosyologlar , yaklaşımlar 3.Kültür 4.Toplumsallaşma 5.Toplumsal gruplar 6.Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik 7.Aile 8.Eğitim
45 TL.
Değerli okur, Elinizdeki yapıt şu anki biçimine, yaklaşık 3 yıllık bir süreçte kavuşmuştur. Tasarım, uygulama, düzeltme ve yeniden yazım sırası izlenerek yazılmıştır. Bu yönüyle, hem kuramsal hem de uygulayımsal bazı temellere dayanmaktadır. Aşağıda, kitapta hedeflenen öğrenici (fr. apprenant) kitlesi, düzey, yaklaşım, ders akışı ve temel ilkeler konusunda genel bilgiler sunulmaktadır. Kimler yararlanabilir? Kitabın hedef kitlesini, Fransızcayı yeni öğrenmeye başlayanlar oluşturmakla birlikte, Fransızca öğr
58 TL.
Bu kitap Fransızca öğrenen veya öğreten herkes düşünülerek yazılmıştır. Kitapta uzun uzun açıklamalardan çok, kısa ve öz betimlemelerle, anlatılmak isteneni en güzel özetlediği düşünülen örneklere yer verilmeye çalışılmıştır. Yalnız örneklemekle ya da anlatılan dilbilgisi yapısının Türkçesini vermekle kalınmamış, tablolar yardımıyla ilgili dilbilgisi yapısının Fransızcadaki ve Türkçedeki işleyiş düzeneği, bir başka deyişle yapısı sunulmaya çalışılmıştır. Kitabı hazırlarken bizi yönlendiren en önemli e
85 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50