Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 314 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5
 %  15
Tango Kitabı
20. yüzyıl başında Türkçe sözlerle bestelenen tangolar batı tarzı tango formunda bestelendiği gibi nihavend, rast, kürdi hicazkar vb. makamlarla da bestelenmiş ve Türk müziğinin bir formu olmuştur. Tangoların sözleri aşk, arzu, özlem, hüsran, sitem temaları etrafında yazılmıştır. Bazen, “Türk Kahvesi” isimli tangonun sözlerinde olduğu gibi, tango ile bağdaştırmadığımız ama bize özgü kültürel unsurlar da tango sözlerine girmiştir. Sevgilim senin gözünün rengi Güzel gözlerin kahverengi Tazeledi bendeki hev
255 TL. 300 TL.
 %  15
Öfke Kitabı
Eski Türkçe dönemi eserlerinde öpke/övke/öwke şekillerinde karşımıza çıkan “öfke” kelimesi hem “akciğer” hem de “kızgınlık, hiddet” anlamlarındadır çünkü öfkenin akciğerden doğduğu düşüncesi hakimdir. Türkçenin eski ve yeni kelime dağarcığında, deyimlerinde, atasözlerinde bu duyguyu ifade eden zengin bir repertuar vardır. Öfke ateşe benzetilir. Deyimlere göre öfke vücutta -yüzde, gözde, kaşlarda- değişimlere sebep olur, vücut “öfkeden şişer”. Beddualarda, âşık atışmalarında, destanlarımızda öfke duygusu bir
170 TL. 200 TL.
Tükendi
Unutulmaz Sherlock Holmes ve Doktor Watson karakterlerinin yaratıcısı olan Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, aynı zamanda döneminin en şöhretli ve itibarlı spiritüalistlerinden biriydi. Tıp doktorluğunun yanı sıra botanik uzmanı olarak da çalıştı. Tıp dergilerinde makaleleri yayınlandı. Yirmili yaşlarında dergilerde bir yandan da öyküleri yayınlanmaya başlamıştı bile. Zamanında Dedektif Holmes karakteri halk tarafından o kadar tutulmuştu ki, pek çok kişi onun bir kurgu kişilik değil de gerçek olduğuna inanmı
600 TL.
Tükendi
 %  10
Yapısal Antropoloji Sıfır
Claude Lévi-Strauss'un kendi ismi ile bütünleşmiş yapısal antropoloji anlayışını temellendirdiği bu eseri, çeşitli yazıların derlemesinden oluşmaktadır. Yapısal Antropoloji serisinin birer derleme değil, kitap olarak, yani baştan tanımlamayı hedeflediği antropolojik tartışma uzamına teorik müdahaleler olarak düşünülmesi yerindedir; öte yandan, Lévi-Strauss'un meslek hayatı boyunca antropolojiye, antropolojinin yöntemleri ve nesnelerine dair kavrayışı pek değişmez. Bu istikrar, elinizdeki eserin çarpıcı bir
124.2 TL. 138 TL.
Tükendi
 %  15
Kültürel Antropoloji
Antropoloji disiplini insanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde farklılık ve benzerlik vurgusuyla incelemeyi hedefler. Bütünsel bakış açısını mümkün olduğunca tatbik etmeye çalışır. Çünkü bu disiplin, bütün zamanlarda yaşamış olan veya yaşayan tüm insanlara ilişkindir; insana ve insanlığa dair boyutların hepsini kapsar. Prensipte, tüm toplulukların tüm kurumlarıyla ilgilenir. Antropoloji özellikle kültürel görecelilik, bağlamın derinlemesine incelenmesi ve kültürler-arası karşılaştırmalara
263.5 TL. 310 TL.
Tükendi
 %  15
Kültürün Evrimi
Popülasyon genetiği alanına büyük katkılar sağlamış ödüllü biliminsanı Luigi Luca Cavalli Sforza, Kültürün Evrimi’nde genetik biliminden biyolojiye, kültürel antropolojiden dilbilime uzanarak disiplinlerarası bir yaklaşımla insanlık tarihinin yüz bin yıllık serüvenini yeniden okuyor. Evrim kuramının anahtar kavramlarından hareketle, “yaklaşık yüz bin yıl önce, bugün yaşayan herkesin atası olan bir avuç insanın gündelik iletişim kurma becerisi geliştirmiş olması sayesinde” filizlenerek insanlığa eşlik etmiş
121.55 TL. 143 TL.
Tükendi
 %  10
Uygarlaşan İştah: Atalarımız Nasıl Besleniyordu?;Karnını Doyuran Canlıdan Gözü Doymayan İnsana
Atalarımız ne yiyordu? Besinlerini ilk kez ne zaman pişirdiler? Et yemek ile ataerkil şiddet arasında bir ilişki var mı? İçinde bulunduğumuz uygarlık bir buğday ve ekmek uygarlığı mı? Yaşam ne zamandan bu yana ekmek kavgasına dönüştü? Antikçağın sofralarında neler vardı? Ne yiyorsan o musun yoksa neysen onu mu yiyorsun? Zenginin şöleninden, fakirin ekmeğine kadar sınıfsal sofra savaşları… İlerlemeci bilim uzun yıllar insanın tarihsel yolculuğunun, karnını doyurmakta güçlük çeken akılsız hayvandan, modern
176.4 TL. 196 TL.
Tükendi
 %  15
Hindistan'da Kabileler;Gelenekler, Görenekler, İnançlar ve Hikayeler Işığında Hint Sosyal Antropolojisi
Eski Hint Tarihi anlatılırken her zaman İndus Vadisi Uygarlığından ve Ārilerden başlamak genel kabul görmüş bir tutumdur. Oysaki Hindistan’ın yerlileri olan Ādivāsīler kayıt tutmuş olsalardı farklı bir Hint Tarihi ortaya çıkabilirdi. Hindistan’da birçok kabilenin başlangıcı İndus Uygarlığından bile daha eski, belirsiz zamanlara kadar geri gider. Altı yüzden fazla kabilesi olan alt kıtanın kabilelerinin toplam nüfusu, yüz milyondan daha fazla bir sayı yapar ki bu rakam dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan faz
178.5 TL. 210 TL.
 %  10
Çoğu İnsan İyidir;Yeni Bir İnsanlık Tarihi
Machiavelli’den Hobbes’a, Freud’dan Pinker’a herkes şuna inanıyor: İnsanlar kötüdür! Çoğu İnsan İyidir’deyse yeni bir argüman var: İnsanların iyi olduğunu varsaymak hem gerçekçi hem de devrimci bir eylemdir. Zira başkalarının kötü olduğunu düşündüğümüzde gerek siyasetin gerek ekonominin en kötü yanları ortaya çıkıyor, oysa insanların temelde iyi olduğunu varsaymak, bambaşka seçenekleri mümkün kılıyor. İnsanlık tarihinin son 200.000 yılına yeni bir perspektiften bakan Bregman rekabetten ziyade iş birli
257.4 TL. 286 TL.
Savaş sonrası sağ kalmak nasıl bir şey? Bazen zor, bazen katlanılmaz, bazen neşe dolu. Ama hep bir şeylerle ilintili. Yitmiş ama yok olmamış şeyler, sahibini yitirmiş şeyler, el değiştirmiş, göç ederken geride bırakılmış, başka şeylerin yerini doldurmak için alınmış, sahipleri belirsiz, kullanılmış, aranan ama artık hiçbir yerde bulunamayan, bozuk, kırık dökük şeyler... Halide Velioğlu, Bosnalı akrabaları arasında geçirdiği iki yılı anlatırken, gündelik hayatın harcıâlem haller
164 TL.
 %  15
Tragedyanın Kökeni;Aiskhylos ve Atina
Aiskhylos ve Atina: Tragedyanın Kökeni, yalnızca Aiskhylos’un oyunlarını ve onların izleyiciler için taşıdığı anlamı inceleyen bir eser değil, Atina demokrasisinin kökenlerini, gelişimini ve dolayısıyla Batı uygarlığının ve kültürünün yapısını da irdeleyen değerli bir araştırmadır. Zira George Thomson, Aiskhylos’un oyunlarının, alışılagelmiş yazınsal eleştirinin ya da geleneksel bilgi ölçütlerinin sınırları çerçevesinde çözümlenemeyeceği görüşündedir. Aiskhylos’un tragedyaları, Atina’nın toplumsal ve siyasa
221 TL. 260 TL.
Ramazan ayı geldiğinde memleketin en çarpıcı motiflerinden birini, iftardan sonra cami minareleri arasında yanan mahyalar oluşturur. Yazıyla ışığı birleştiren mahyalardan yayılan deyişlerden biri, çocukluğumdan beri hiç değişmeden her yıl yeniden belirir. Din hayattır diye bir ay boyunca minarelerin arasından sokaklara akıp duran bu deyiş, garip bir şekilde hem huzur hem de tatlı bir ürperti verir insana... İnanan bir kalbin ve zihnin sesidir bu. Hayatın dinden, onun 'öznesi'nden kaynaklandığını anlatır. Ha
232 TL.
Tükendi
Islâm'ın ilk günlerinde Araplar neler yiyorlardı? Arap mutfağı Perslerden, Bizans'tan, Romalılardan, Çin'den, Hindistan'dan, Türklerden, irili ufaklı onlarca medeniyetten, toplumdan nasıl ve hangi boyutlarda etkilendi? Zengin Abbasi mutfak geleneğinden değişip dönüşerek de olsa günümüze kadar uzanan, Avrupa mutfağını da etkileyen özellikler neler olabilir? Elimize yazılı olarak ulaşan binlerce Ortaçağ tarifinin akıbeti nedir?... Lilia Zaouali bunlar gibi soruların peşine düşerek sadece
194 TL.
Tükendi
 %  10
Laboratuvarda Bir Yaşam
“İnsanlar biliyor ki Lévi-Strauss 20. yüzyılın en büyük entelektüel kahramanlarından birisidir.” –Philippe Descola “Lévi-Strauss büyüklerin sonuncusuydu, dünya çapında bir görüşe sahip büyük antropologların sonuncusuydu.” –Marshall Sahlins Patrick Wilcken’in biyografik eserinde, seyahat etmekten ve kaşiflerden nefret eden Lévi-Strauss’un Amazon’un en ücra noktalarındaki saha çalışmasından Nazi işgalindeki Fransa’da bir Yahudi olarak yaşamanın zorluklarına, savaş dönemi New York’unda bir mülteci
175.5 TL. 195 TL.
Tükendi
 %  10
Sessizlik Üzerine
Sesin, sözün ve dolayısıyla gürültünün gitgide esiri haline geldiğimiz günümüzde "sessizlik" de artık mühim bir yaşam belirtisi ve ihtiyacına dönüştü. Zaman zaman yakıcılaşan bazen de kaçınılan bu ihtiyacı ve kavramı antropolog ve sosyolog David Le Breton, bütün yönleriyle ele alıyor. Yürümeye Övgü, Acının Antropolojisi, Ten ve İz ve Bedene Veda'nın ardından gözler ve kulaklar bu kez sessizliğe çevriliyor. "Sayısız söylemin açıkladığı bu dünyayı gittikçe daha az anlıyoruz. Çok sayıda iletişim aracının
216 TL. 240 TL.
Tükendi
 %  15
Yeraltı Diyarı;Bir Derin Zaman Seyahati
Robert Macfarlane, hem yerin hem de zihnin yüzeyinin altındaki dünyayla ilişkimizde olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyor bizleri: "Derin zaman"ın baş döndürücü genişliğinde seyahat ederek evrenin doğuşundan insanlık sonrası bir geleceğe, Norveç deniz mağaralarının tarihöncesi sanatından Grönland'ın mavi derinliklerine doğru ilerliyor; Tunç Çağı mezar höyüklerinden Paris'in altındaki katakomp labirentine uzanıyor; ağaçların iletişim kurduğu yeraltı mantar ağlarından nükleer atıkların 100.000 yıl boyunca depola
243.1 TL. 286 TL.
Tükendi
Homo Sapiens Nasil Doğanin En Paradoksal Canlısı Oldu?Kültürümüzün,  Cinsiyetimizin, Savaşımızın Ve Evrimimizin Kısa Bir Tarihiİnsanların özel hayvanlar olduğu fikri kim olduğumuzun temelini oluşturmaktadır; öte yandan biraz daha derine indiğimizde, Bizleri evrimsel kuzenlerimizden daha üst basamaklara çıkaran hangi yeteneklerimiz ve hareketlerimiz? sorusuyla karşılaşmaktayız.Bugüne Dek Yaşamış Herkesin Kısa Bir Tarihi kitabının yazarı olarak da tanıdığımız Adam Rutherford, bu çalışmasında bizl
200 TL.
Tükendi
Tüm sosyal bilimlerin ve ilgili fen bilimlerinin kesiştiği noktada duran antropoloji, günümüzün en dinamik bilimlerinden biri. Antropoloji Sözlüğü bu hareketli alanı ele alan çok kapsamlı bir çalışma. Antropoloji Sözlüğü’nü biricik kılan özelliği ise onun tarihsel ve güncel malzemeyi bakışımlı olarak ele alması. Antropolojinin tarihsel mirasını hakkıyla ortaya koymakla yetinmeyip güncel gelişmelerle ortaya çıkan zenginliği de yansıtması.Başta Kudret Emiroğlu ve Suavi Aydın olmak üzere, sahasında öne çıkan 4
650 TL.
Tükendi
Tarihi boyunca tüm yaşamını, düş gücü ile kurgulanmış oyunlar içinde geçirmiş ve tüm bu oyunları da olmazsa olmaz olarak kabul etmiş olan bizler; yaşamımızın sadece mevcut oyunların içinde ki rolümüzü oynamak olduğunu zannederek yaşıyoruz ancak, bu arada kendimize ve çevremize verdiğimiz zararları görmüyor ve sorgulamıyor hatta uğrunda ölümüne çatışabiliyoruz. Çünkü yapımız bir toplum içinde yaşamaya, hatta daha küçük cemaatler içinde olmaya ve sorgulamadan yaşamaya eğilimlidir. Yani insan olmanın, kendi ke
56 TL.
Tükendi
 %  10
Kaybolan Sesler; Dünya Dillerinin Yok Oluş Süreci
Taiap ve Ubıhça nadir bir kuş türü veya ölmekte olan bir mercan kayalığı olsaydı, belki daha fazla insan onların içinde bulunduğu durumu bilir ve endişelenirdi. Ancak dünyanın her yerinde birçok benzersiz yerel dil, daha önce hiç görülmemiş bir hızla ölüyor. Bunu çok az insan biliyor veya önemsiyor. Peki, bu seslere ne oldu? Bu kitap dillerin neden ve nasıl yok olduğunun dramatik hikâyesini anlatıyor... Kaybolan Sesler, bu gidişatın ürkütücü olmanın ötesinde anlamlar taşıdığını savunur. Dillerin kaybolması
283.5 TL. 315 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 314 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5