Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Türk romanının dönüm noktasında yer alan Huzur romanıyla zamanın ne içinde ne de büsbütün dışında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar (1901- 1962), sözcelemenin alıcısını (okuyucu) modern bir anlatı geleneğine alıştırmaya başlar. Romanın anlatısal yapısındaki farklılaşma klasik incelemelerin yanı sıra modern kuram ve yöntemlere de açıktır. Sözceleme öznesi Tanpınar'ın sözce öznesiyle iç içe geçerek özdeşleştiği romanı olan Huzur, anlatıcı ekseninde şekillenen ve uzamı devre dışı bırakan Gérard Genette'in (1930-20
35 TL.
 %  20
Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma
Tanzimat'tan sonra Batı tesirinde ortaya çıkan ve gelişen Yeni Türk Edebiyatı içinde, bilhassa Mekteb ve Servet-I Fünun Edebiyatı, çok kısa bir zamanda yeni bir devir ve çığır açarak Yenileşme dönemi Türk Edebiyatı'nda büyük bir tesir meydana getirmiştir. Bu çalışma, servet-I Fünun Edebiyatı'nın öncü şahsiyetlerinden olan ve Servet-I Fünun şiir estetiği'nin kurucusu olduğu kabul edilen Cenab Şahabeddin'in, devrinde büyük yankılar uyandıran şiirleri üzerinde üslupbilimi açısından yapılmış bir çalışmadır. Da
22.22 TL. 27.78 TL.
Tükendi
Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi I, daha önce yayımlanan Türkiye Türkçesi Söz Dizimi ve Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi'nden sonra Türkiye Türkçesi dil bilgisi dizisinin üçüncü kitabı olarak hazırlandı. Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi I'de dil bilgisinin alt dalı biçim bilgisinin önemli bir konusu olan sözcük türleri üzerinde duruldu. Eserde geleneksel bakış açısıyla konular ele alınmakla birlikte bazı konulara birtakım güncel bakış açıları getirilmeye çalışıldı. Teorik konuların etkin bir biçimde öğrenilmesine k
55 TL.
Orta Eserler Türk Dillerinde Elmi Üslubun İnkişafı Akçağ Yayınları
35 TL.
 %  25
Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak
Edebiyat bizim açımızdan, hakikati keşfe değil, üretime yaslamanın anahtarıdır. Hakikati bir üretim kuralı olarak düşünürsek edebiyatın toplumsal dönüşüm süreçlerindeki rolünü ortaya koyabiliriz. Bu süreçlerin edebiyata taşınması, hakikatin güçlü bir haykırışıdır. Her toplumsal dönüşüm süreci kendi hakikatini dokurken, edebiyat yazarları yaşananları toplumsal belleğe yerleştirme noktasında ön sıralarda yer almışlardır. Edebiyat, yeri geldiğinde kötü olanı, yeri geldiğindeyse iyi olanı hanesine işleyip insan
43.5 TL. 58 TL.
 %  15
Sanatçılar ve Düşünürler
Bu kitapta ele aldığım konular sanat ile felsefe arasındaki sınır aralığından devşirilmiştir. Heykel, müzik ve drama gibi oldukça değişik sanat dallarında büyüklüğünü kanıtlamış Rodin, Wagner ve Maeterlinck gibi üç sanatçıyı ve birbirlerinden oldukça farklı ve epey tipik üç düşünürü, Tolstoy, Hegel ve Nietzsche'yi seçtim. Bu insanların hepsi sanat hakkında çok şey söyledi; özel konuları irdeleyip genel kuramlar geliştirdiler. Bu kuramların çoğu hayali, dayanıksız ve acemicedir. Kayda değer düşünceler
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Dört Dörtlük Bir Roman Nasıl Yazılır?;Dramatik Hikaye Yazımı İçin İşe Yarar Bir Rehber
Dört Dörtlük Bir Roman Nasıl Yazılır? yazar adaylarının karmaşık yolculuklarında tam da ihtiyaç duyacakları bir kılavuz. Üstelik bunu lafı eveleyip gevelemeden, kendine ve okuruna dürüst kalmayı başararak yapıyor Frey. Yaratıcı yazımın temel meselelerinden karakter, çatışma, bakış açısı, kurgu, önerme gibi konulara ilişkin oldukça duru değerlendirmeler yaparak hikâye anlatımının kasvetli bir labirent sanılan yollarında acı söylemekte tereddüt etmeyen, ancak günün sonunda iyi ki yanımda diyebileceğiniz bir d
25.5 TL. 30 TL.
 %  25
Metafiziğin Temelleri; Analitik Metafiziğe Giriş
Analitik felsefe bilimsel verilere önem veren, mantığı kullanan ve dil açıklığını ön plana çıkaran çağdaş felsefedeki iki büyük felsefe ekolünden birini ifade eder. 1960'lardan sonra pozitivizmin çökmesi ile analitik metafiziğin rönesansı olarak bilinen yaratıcı ve fikri açıdan zengin bir döneme girildi. Bu zengin entelektüel birikimi felsefe okuyucusu ile paylaşmak isteyen Enis Doko, Türkiye'nin ilk çağdaş analitik metafizik kitabını yazdı: Metafiziğin Temelleri. Doko kitabında, zamanın doğası
33 TL. 44 TL.
 %  10
Şiir Çıkmazında;Açımlamalar
Duyma ve anlama cehdinin sürgünü bu yazılar, bu kitap. Duydum ve ne anladımsa duyduklarımdan, onları yazdım. Yazmasam da olurdu. Ama yazdım. Çünkü kendimi de duymak ve anlamak istedim. Bilmek istedim. Çünkü yazmak hem duymak hem düşünmekle özdeş bende. Döngüsel bir eylemlilik ve oluş hali yani. Hasılı: Duydum. Düşündüm. Yazdım. Yazdım; çünkü ses vermem gerekti yoldaşlarıma, seslemem ve sesle-n-mem. Çünkü 'çıkmaz'dayım; 'şiir çıkmazı'nda. Yani, hayatta...
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Shakespeare ve Eleştirmeni Brandes
Elinizdeki eser için söylenebilecek ilk şey Lev Şestov'un Hamlet, Brutus, Coriolanus, Kral Lear, Macbeth gibi Shakespeare kahramanları ile izini sürmeye başladığı hakikat arayışında kendi yolunu aradığıdır. Brandes sadece bir bahane, aracıdır. Dikkatli okuyucu Şestov'un esas olarak Brandes ile ilgilenmediğini, Kant'çı koşulsuz buyruk sancağı altında bilimsel dünya görüşünün karşısında varoluşsal anlam bağlamında eleştirel bir arayış içerisinde olduğunu görecektir. Zira düşünür eserini Nietzche'nin Avare oku
40.5 TL. 45 TL.
 %  20
Sözün Başladığı Yer;Etimoloji: Kelimenin Yara Olduğunu Öğreten Bilim
Kelimenin yara olduğunu biliyor muydunuz? Rengin hile anlamına geldiğini; doğrusunun naif değil nahif olduğunu; birçoğumuzun yaptığı ama adını bilmediği o davranışa tefeül dendiğini... Kelimeler hiç bilmediğimiz anlamlara gelebiliyor veya zamanla değişebiliyor. Bu kitapta 333 kelimenin macerasına tanıklık edeceksiniz. Dostun gerçek anlamını, düğün, düğüm ve düğme arasındaki ilginç bağlantıyı, hüznün ve aşkın nereden geldiğini, sitârenin ne olduğunu, börüye neden kurt dendiğini öğreneceksiniz. Ayrıc
26.4 TL. 33 TL.
 %  20
Korku Vadisi
Sir Arthur Conan Doyleun akıl yürütme yeteneği çok güçlü Edinburglu bir öğretmenden esinlenerek yarattığı Sherlock Holmes, 1877de yayımlanan Kızıl Lekede ilk kez boy gösterdi. İngiliz edebiyatının en canlı karakterlerinden biri olan Holmes, piposu, şapkası ve kendine özgü giysileriyle farklı bir dedektif olarak daha sonra pek çok romanda okuyucunun karşısına çıktı. Arkadaşı Dr. Watson ve düşmanı Prof. Moriarty ile birlikte birçok filmin de kahramanı olarak ün kazandı. Doyleun yazdığı tarihi romanlar ve tiya
11.2 TL. 14 TL.
 %  15
Türk Romanında Postmodernist Açılımlar
Geçmişinde çok uzun yıllar yalnızca 'gerçekçi' olmuş, romantizmi neredeyse hiç yaşamamış Türk romanı, modernist/postmodernist biçimcilikte ilk kez 'romantizm'le tanışmaktadır ve bu bana göre estetik düzlemde gerçekleşen bir devrimdir ve her devrim gibi de heyecan vericidir. Yıldız Ecevit bu kitabında uzun yıllar bir tek gerçekçi biçim öğeleriyle üretmiş, yalnızca içerik/konu alanında yaratıcı olabilmiş ve çoğu zaman da okurunu gerek siyasal gerekse etik düzlemde yönlendirmeyi kendine amaç edinmiş Türk edebi
41.65 TL. 49 TL.
 %  15
Türk Dilinin Yurtları;Renkli Kuşe Baskılı Türk Lehçeleri Haritası Ekiyle
Türk Dilinin Yurtları adlı eserde, bu coğrafi genişlik içinde, Türkçenin bugün dünyanın hangi ülkelerinde resmî dil, hangilerinde azınlık dili veya göçmen dili olarak kullanıldığı, bu ülke ve bölgelerdeki yazı ve konuşma dili olarak canlılığı araştırıldı. Buna bağlı olarak Türk dilinin yayıldığı ülke ve bölgelerde Türkçe kullanan toplulukların sayısı, Türkçenin yazılı basın veya sesli görüntülü yayın dili hâline gelip gelmediği incelendi. Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN tarafından titiz ve uzun süren bir araştırma s
40.8 TL. 48 TL.
 %  20
Türkiye'de Rejim ve Edebiyat (1923-1950)
Türkiye'de 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyetle birlikte Atatürk ilke ve inkılâplarının, CHP'nin altı ilkesinin ve yeni devlet yapısına ait her bir unsurun sanat ile ilişkisinin hangi boyutlarda gerçekleştiği, rejimin yerleşmesi ve kökleşmesinde edebiyatın ve edebiyatçıların üstlendikleri roller konusunda bugüne kadar yapılmış derli toplu çalışmaların sayısı çok azdır. Bazı ülkelerde genelde sanatın ve sanatçıların, özelde ise edebiyatın ve edebiyaçıların devlet tarafından yönlendirilmesinin ne kadar doğru
36 TL. 45 TL.
 %  25
Duygusal Eğitim
XIX. yüzyıl Fransız edebiyatının başyapıtlarından biri sayılan ve XX. yüzyıl romanını şekillendiren, hatta çağdaş romanın öncüsü olma niteliğini taşıyan Duygusal Eğitim, arka planında Flaubert'in en ince ayrıntısına kadar gözlemleyip analitik bir zekâyla kusursuzca aktardığı Temmuz Monarşisi, 1848 Devrimi ve II. Cumhuriyet dönemiyle tarihçilerin de başvuru kitaplarından biri olmayı başarmış bir yapıttır. Paris'e eğitim almak üzere gelen on sekiz yaşında taşralı bir genç olan Frédéric Moreau'nun, sanatı, si
28.88 TL. 38.5 TL.
 %  20
Ezoterik Tarot;Falın ve Kehanetin Ötesine Bir Yolculuk
Tarot kaderi okumaz, baştan yazar. Bu yüzden Tarot okuyucu değil, yazardır. Tarot yazısız bir kitaptır. Kadim öğretilerin hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Fal ya da kehanetten ibaret bir araç değildir. Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından biridir. Bu kitap falla değil, sayısız olasılıkla dolu kaderleri okuyabilmeniz için lazım gelen alfabeyle tanıştıracak sizi. 22+56 kart insana kim olduğunu anlaması yolunda ipucu verir. Hayatımız boyunca çeşitli deneyimlerden geçerek ile
38.4 TL. 48 TL.
 %  20
Ezoterik Edebiyat;Edebiyat Eserlerine Gizlenmiş Okült, Ezoterik ve Masonik Sırlar
Dünyanın anlamını bilmeden dünyada yaşamak, büyük bir kütüphanede kitaplara dokunmadan dolaşmaya benzer. - Manly P. Hall Okültistlerden casuslara uzanan bilgi birikimi, James Bond romanlarındaki mistik emperyalizme hangi semboller ve kavramlar üzerinden dönüştü? Bedendeki tanrılardan gökyüzündeki havarilere, Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi'ne astrolojik veya astroteolojik bir yaklaşım mümkün mü? Sherlock Holmes'ün yaratıcısı Arthur Conan Doyle ile tüm zamanların en gizemli figürlerinden Aleister Crowley'nin y
30.4 TL. 38 TL.
Edebi eserdeki bilgi özeldir, elmas kıymetindedir. Şiirdeki bilginin ''nesnel tanıklığı'' vardır. Her türlü yancılıktan arınmış bir bilinçle var olanı, insana ve insanın evrensel değerlerine zarar veren durumları biz sanat eserindeki özel bilgiyle görebilir ve engelleyebiliriz. Sanat kötülüğe duvardır. Her nesil kendi zaman dilimi içinde bu duvara bir taş koymakla yükümlüdür. Bunu siyaset için yapmaz, çıkar için yapmaz, ideoloji için yapmaz. Bunu insanı, insani değerlerin içinde kalarak yaşatabilmek için Şi
40 TL.
İnsanlar tarih boyunca bir toplum içinde tanınmak, diğer insanlar arasında önemli bir konuma sahip olmak, başarı elde etmek, yaşamda ilerlemek, sorumluluk kazanmak veya kazanılmasına yardımcı olmak gibi birçok nedenle oyun oynamaya ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç nedeniyle yaşamın yansıtıcısı konumundaki oyun, âdeta bir tiyatro icrası gibi hayatın her alanında sürdürülmüştür. Bireysel kimliğin benlik sunumuyla aktarıldığı bireyin toplum içinde en çok rol aldığı etkinlikler dikkate alındığında oyunun sadece
35 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1