Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Eğitim
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi, Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı'nın V. döneminde okutulan bir derstir. Lisans programına yeni eklenen bu dersin amaçları arasında özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda toplumda bağımsız yaşayabilmeleri ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için yapmaları gereken becerilerin kazandırılması yer almaktadır. Kitapta sosyal becerilerle ilgili temel kavramlar, sosyal becerilerin değerlendirilmesi, sosyal uyum becerileri, günlük yaşam ve
44 TL.
Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitimi Bu kitapta, Cumhuriyet Dönemi boyunca ülkemizde benimsenen ahlak eğitimi politikaları ve anlayışları ile bunların örgün eğitim kurumlarına nasıl yansıtıldığı ortaya konulmaktadır. Söz konusu politika ve anlayışlar ile ilgili değerlendirmeler, dönemlerin eğitime yön veren şahsiyetlerinin görüşleri, hükümet programlarında belirlenen eğitim amaçları ve kültür politikaları, yapılan Maarif ve Milli Eğitim Şuraları, Din Bilgisi, Ahlak Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersl
33 TL.
Üniversite Ortaçağdan bu yana varlığını sürdürebilen ender kurumlardan biridir. Bu durum üniversitelerin yalnızca istikrar dönemlerinde değil, kriz dönemlerinde de dönüşümlere yanıt verebilme yeteneklerinin bir göstergesidir. 21. Yüzyılda da üniversiteler yükseköğretimde paradigma değişimi ile birlikte kimliklerini yeniden kurmak ve misyonlarını tekrar tanımlamak durumunda kalmaktadır. Kitleselleşme ve uluslararasılaşma, geleneksel olarak yükseköğretim sistemlerinin ve kurumlarının dayandığı iki temel daya
35.39 TL.
1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2. Sistemden Ayrılma 2.1. Sistemden Ayrılma Modelleri 2.2. Sistemden Ayrılanları Tahmin Etmeye Yönelik Çalışmalar 3. Çalışmanın Amacı 4. Yöntem 4.1. Araştırma Deseni 4.2. Katılımcılar 4.3. Veri Toplama Süreci 4.4. Veri Analizi 4.4.1. Veri Madenciliği 4.4.2. Veri Madenciliği Modelleri 4. 4.3. Veri Madenciliği Uygulama Adımları ve Algoritmaları 5. Bulgular 5.1. Öğrenenlerin Sistemden Ayrılma Nedenleri 5.1.1. Sistemden Ayrılmada Etkili Olan Kişisel Nedenler 5.1.
25 TL.
İçinde bulunduğumuz çağda tüm toplumlar sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik olarak her alanda hızlı değişimler ve dönüşümler yaşamaktadır. Toplumların bu hızlı değişim ve dönüşümlere ayak uydurabilmesi ve bunları yönetebilmesi ancak eğitim ile mümkündür. Bugünün eğitiminin başarısı, geçmişte yapılan planlamalar ve belirlenen politikaların sonucudur. Zamanın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sisteminin kurgulanması ancak eğitim olgusunun geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde ele alınması ile mümkündür.
32 TL.
Değerli Meslektaşlarımız, Sizlerle Eğitim Teknolojisi Okumaları kitap serimizin 4. yılında tekrar birlikteyiz. Eğitim teknolojisi alanında Türkiye'de bir ilk ve tek olmanın gururunu yaşıyoruz, ancak artan maliyet oranları kitabımızın basımını ve ücretsiz dağıtımını neredeyse imkansız hale getirdi. Eğitim teknolojisi arenası gibi gördüğümüz, tüm meslektaşlarımızın ürünleri paylaştığı Eğitim teknolojisi okumalarımızın sürdürülebilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan emin olun, ancak koşullar hangi ortama
92 TL.
Bu kitaptaki ezgiler, temel olarak öğrencinin deşifre yapma becerisini geliştirmek için bestelenmiştir. İstenilirse dikte çalışmak amacıyla da kullanılabilir. Deşifre çalışmasının amacı, öğrenciye daha önce görmediği bir müziği ilk görüşte başından sonuna kadar okuyabilme/çalabilme becerisini kazandırmaktır.
25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50