Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Sanat - Resim - Heykel vb. Tarihi, Kuram ve İncelemeleri
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Modern Sanatın Yedi Anahtarı
Morley, hem sıradan okura hem de meraklısına sanat ve fikirlerle derinlemesine meşgul olmaları için gerekli araçları sağlayacak görme ve kavrama yöntemlerini sıralıyor. Iwona Blazwick Whitechapel Gallery Direktörü Sanatçıların kendilerini ifade etmeye, yeniliğe, duygulardan arınmış bir entelektüelliğe ve salt tepki çekmek uğruna öfkeye öncelik verdikleri bir dünyada Modern Sanatın Yedi Anahtarı, tuhaf ve sıklıkla göz korkutan modern sanat olgusunun şifrelerini çözmeyi amaçlıyor. Oldukça geniş bir aralıkta
58.5 TL. 65 TL.
 %  10
Kim Korkar Çağdaş Sanattan?
Baktığım şey nedir? Onu sanat yapan şey nedir? Ve bu neden önemli? Çağdaş sanat hayli kafa karıştırıcı olabilir, ama Kyung An ve Jessica Cerasi sizleri harakete geçirmek ve kafa karışıklıklarınızı gidermek üzere hazır bekliyorlar. Bu A'dan Z'ye rehber nitelikli bu kitap, günümüz sanat sahnesine özlü ve isabetli bir şekilde yaklaşıyor, küratörlerin ne yaptığını açıklıyor, kavramsal sanatı açıklığa kavuşturuyor ve çağdaş sanatla ilgili sormaya korktuğunuz tüm soruları yanıtlıyor. Kim Korkar Çağdaş Sanattan?
49.5 TL. 55 TL.
 %  19
Modernizm Kavramı ve Türkiye'de Modernist Sanatın Doğuşu
Estetik modernizm zamanımızda sanat tarihlerinin en kilit kavramı. Modernizmi, Batılılaşmayı izleyerek Avrupa merkezlerinden çevre kültürlere doğru yayılan yekpare bir estetik ve bir tarih olarak gören Batı-merkezli bütüncül anlatılar çoktandır parçalandı. Farklı farklı toplumlarda modernist sanatın doğuş sürecini izleyen çoğul modernizm tarihleri çıktı ortaya. Böylece Asya'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan değişik kültürlerin, Batı'nın kolonyal tarih dogmalarına saplanmadan kendi sanatlarının yara
80.19 TL. 99 TL.
 %  15
Romantizm; Felsefe, Sanat, Siyaset
Yazar : Hilmi Yavuz, Murat Belge, Ömer Laçiner, Gün Zileli, Y. Gurur Sev, Murat Erşen, M. Ertan Kardeş, Aydın Çubukçu, Celal Abdi Güzel, Aydın Afacan, Kemal İnal, Lale Özgenel, Tansu Türkdoğan, Eyüp Ali Kılıçarslan, Uğur Ekren, Feryal Saygılıgil, Süreyya Karacabey, Ayşen Candaş, Mustafa Kemal Coşkun, Ilgın Salman, Sadık Erol Er, Vefa Saygın Öğütle, Demet Lüküslü, Funda Civelekoğlu, Mehmet Barış Albayrak, Hasan Aksakal, Gamze Keskin, Ömer Küçük, Semih Uçar, Selin Dilmaç, Çağatay Balkaya Romantikler, Tanrıl
68 TL. 80 TL.
Anadolu'nun bir vatan haline gelmesinde alperenlerin emeği olmuştur... Bu kapsamda Ankara tarihinde iz bırakmış tarihi şahsiyetler vardır. Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde Ankara'da yaşayan Kızıl Bey, Ahi Şerafeddin, İskender Bey, Hacı Bayram-ı Veli, Karaca Bey, Duman Ağa, Yeğen Bey ve Turasan Bey gibi isimleri tanımanın, yaşadığımız coğrafyanın kıymetini bilmek bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz. Turasan Bey gibi kahramanların daha iyi tanıtılmasına milletimizin ihtiyacı vardır. Ankara'da bir alpe
135 TL.
Hayatımızı değerli ve anlamlı hale getirmek için iyi tasarlanmış yerlerde ve iyi tasarlanmış ürünler kullanmak istiyoruz. Bu nedenle tasarım, bizi mutlu eden ve yaşam kalitemizi belirleyen kavramların başında yer alıyor. Tasarım modern yaşamın simgesel bir ifadesidir ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkar: Kentlerden otomobillere kadar her şey tasarlanmıştır. İyi tasarım işlevsel ve estetik açıdan uyumlu bir bütünlüğe sahiptir. Kendine özgü ifadesi vardır; basit ve doğal görünür. Fakat bunu elde etmek
35 TL.
 %  20
On İki Öfkeli Sanatçıyla Dadaizm;
''Temiz fikirleriniz olsun istiyorsanız, onları gömlekleriniz kadar sık değiştirin.'' -Francis Picabia Hayal kırıklığı içinde on iki öfkeli sanatçı... On iki Dadaist! Yaşadıkları dünyaya, savaşa, topluma, yokluğa, sanata ve çaresizliğe tepkililer. Tanık oldukları hatta kendilerinin de katılmak zorunda kaldıkları dünya savaşlarının sadece mal ve can kaybına yol açmadığını, geride kalanlar üzerinde de büyük ekonomik ve ruhsal yıkımlara neden olduğunu görüp yaşayan on iki anarşist... Savaş mağduru bu asi ço
25.6 TL. 32 TL.
Gerçek zaten vardır, yalanı icat etmek gerekir. -Georges Braque Fotoğraf makineleri, ses kayıt cihazları, telefonlar, otomobiller, uçaklar ve bilumum icatlar peyda oldu, mertlik bozuldu. Ressamların olanı olduğu gibi resmetmelerinin hiçbir anlamı kalmadı. Fotoğraf makinelerini aşmaları gerekiyordu artık. Böylece ne oldu? Müjdeler olsun kübizm doğdu! Hareketin başını çeken Pablo Picasso, geleceğin fotoğrafçılığı ve videografisi arasında kalan ressamlara eğer hayatta kalmak istiyorlarsa resmin yeniden ic
32 TL.
 %  10
Yapay Zeka ve Medya
İnsanoğlunun düşlerini süsleyen yapay zekâ ve otonom robot fikrine yönelik ilk göndermeler antik dönemlerden itibaren çeşitli mitolojik metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu düş imgeleri Alan Turing'in 'Makineler düşünebilir mi?' sorusu ile tartışılmaya açılmış ve 1956 yılında 'Yapay Zekâ' terimi Dortmund Konferansı'nda John McCarthy tarafından ilk kez dile getirilerek kavramlaştırılmıştır. Günümüzde ise bu teknolojinin gündelik yaşam pratiklerimize, toplumsal yaşamımıza, ekonomik ve siyasal yapılanmaya olan
67.5 TL. 75 TL.
 %  10
Estetik Şiddet; Dijital Bedenin Varlık Sorunsalı
Sanat ve şiddet, haz ve dehşet vericidir. Eşit ölçüde olmayabilir bu, lakin başkalarının acısına bakmanın gerekçesine açıklık kazandırır. Sosyal medyanın tabiatına uygun biçimde şiddeti bir meta olarak tüketmek, onu estetik kılmayı gerektirir. Sinemanın ve bilhassa dijital oyunların bireyi siber uzamda yeniden var eden sanal düzenlemelerinin, simülasyonla gerçeklik arasındaki ayrımı gittikçe muğlaklaştırdığı bir ortamda, şiddetin de bedenlerle birlikte dijitalleştiği savını öne sürmek olasıdır. Şu halde y
31.5 TL. 35 TL.
 %  20
Sanat Tarihin Elli Temel Metni
İçerisinde birincil ve ikincil kaynakların bulunduğu bu kitabın ana stratejilerinden biri, dönemleri, metinleri ve kültürel tarihleri birbirine karıştırarak 19. yüzyıl sanat tarihi alanını oluşturan dahili sınırların aslında var olmadığını vurgulamaktır. Sınırlamalar ve kısıtlamalar, Avrupa'nın sanat üretimi ve sanat üzerine yazma bağlamında bize bıraktığı zengin kültürel mirasın zedelenmesine sebep olmaktan öteye geçemez. Bu kitapta yer alan, antik zamanlardan çağdaş döneme kadar uzanan eserler ve k
40 TL. 50 TL.
 %  15
Batı Resminde Aşk ve Bazı Küçük Felaketler; Uygarlığın Ayak İzleri
Aşk deyince herkesin dinlemek istediği masal farklıdır, değil mi? Kimi mutlu sonların, yüzü gülen âşıkların peşindedir, kimi de hem cenneti görmek ister hem de cehennemi. Bu durum Batı resim sanatına adını yazdıran ressamlar için de farklı değildi; iyi ya da kötü, hepsinin anlatacak bir hikâyesi vardı. Bazıları ilahi aşkları anlattı, bazıları mitolojinin efsanevi âşıklarını. Birbirlerine tutkuyla bağlı çiftler gibi sadakate sırt çevirmişlerin suretleri de belirdi tuvallerde. Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İz
46.33 TL. 54.5 TL.
 %  20
Budalaların Şerefine - Gürciyev ve Performans
Gürciyev, 93 Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Savaşı'nın etkisi altında, Kapadokyalı bir saz şairinin oğlu olarak, ailecek göç ettikleri Kars şehrinde büyüyüp yetişir. Tahminen 18 yaşındayken çıktığı yirmi yıllık muammalı bir yolculuğun ardından önce Moskova sonra Tiflis ve İstanbul derken sonunda Avrupa'nın yolunu tutup Paris'i kendine yurt edinir. Zihin, beden ve duygu bütünlüğü ideali ve yeni insan, yeni bir evrensel dil ve sanat şiarıyla geliştirdiği Metodu ve öğrencilerine komünal bir çalışma düzeni, ortak
29.6 TL. 37 TL.
Bu eserde 16. yüzyılda inşa edilmiş olan Osmanlı Klasik Dönem cami mimarisinin en güzel örneklerinden olan Ankara Cenabi Ahmet Paşa Camii ve Çankırı Sultan Süleyman (Ulu) Camii ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, sözü edilen eserler öncelikle mimari ve sanat tarihi özellikleri açısından incelenmiştir. Yapıların günümüze kadar geçirdiği onarımlara değinildikten sonra son onarım çalışmaları öncesinde yapılardaki sorunlar ortaya konulmuş ve onarım öncesi yapılan çalışma ve incelemeler ele alınmıştır. Cenabi Ah
73.5 TL.
Elinizdeki bu cirmi küçük, fakat kendi büyük eser Osmanlı-Türk mimârîsi tetkikleri sâhasında daha ne kadar çok yapılacak iş olduğunun delîlidir. Merhum Ekrem Hakkı Ayverdi üstâdın çalışmaları hakkındadeğerlendirme yaparken, tesbit edilen eser sayısının bunun çok üstünde olması lâzım geldiği muhtelif sebeplerle söylemiş idik. Nitekim Mehmet Emin Bey'in tesbitleri de bunu işâret etmektedir. Ekrem Hakkı Ayverdi, Slovakya'da 6 ve Macaristan'da 722 eser tesbit etmişken, bunun Slovakya'da 40'a ve Macaristan'da is
40 TL.
 %  19
Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi
Suna ÇAĞAPTAY: Devşirilen Başkent: Osmanlı'nın İlk Başkenti Bursa'ya Yeniden Bakmak Halit ÇAL: Erken Osmanlı Dönemi Mezar - Mezar Taşları Soner DEMİR: Erken Osmanlı Mimarisinde Tuğla Kullanımının Cepheler Üzerinden Değerlendirmesi N. Çiçek AKÇIL HARMANKAYA: Edirne'nin Tarihi Topografyasında Erken Osmanlı Dönemi Tekkeleri Mustafa Çağhan KESKİN: XIV-XV. Yüzyıl Osmanlı Mimarları ve Mimarlık Ortamı Mustafa Çağhan KESKİN: Karaman-Larende'de Osmanlı Yıkımı: Pratik-Sembolik Neden ve Motivasyonlar Ayşegül KILIÇ: Er
105.3 TL. 130 TL.
 %  10
Sanatın Mitolojisi: Sanat Ne Anlatır?; Mağara Duvarlarından Antikçağın Sonuna
Mitoslar, anlamsız, boş zamanlarda anlatılmak için uydurulmuş fantastik masallar değildir. Mitoslar, insanlığın bugüne gelişinin öyküsünü verebilecek kültürel zenginlikler içeren, hatta hayatımızı şekillendiren, sınırlamalar getiren, kültür dediğimiz şeyin DNA'sıdır. Her mitin bize sunduğu sözel bir resim söz konusudur; hatta belli süreçleri anlatmaları nedeniyle birçoğunun hareketli resimlerden oluşan sinema ürünleri oldukları bile düşünülebilir. Mitoslar antik çağların psikolojilerini yansıtır. Sanat da e
37.8 TL. 42 TL.
Blokzincir Mimarisi ve Merkezi Olmayan Uygulamalar - Blokzincir ve dağıtık kayıt defteri teknolojisini tanıyın! - Örnek kodlarla Bitcoin cüzdanı, Ethereum üzerinde akıllı sözleşmeler ve Stellar üzerinde ödeme sistemi oluşturun! Blokzincir ve akıllı sözleşmelerin teknoloji üzerindeki rolünün önemini önümüzdeki dönemlerde daha sık duyacağız. Merkezi bir veritabanı yerine şifreli, değiştirelemez ve kaybolmaz bir şekilde dağıtılmış yüzlerce veritabanını kapsayan blokzincir kavramı yeni teknolojilerin bir parç
30 TL.
Son Hattatlar yahut İbnülemin'in verdiği isimle Kemâlü'l-Hattâtîn; Gelibolulu Âlî'den ve Müstakimzâde Süleyman Saadeddin Efendi'den devralının biyografi yazımının son halkasını temsil ediyor. İbnülemin kaynaklardan ulaştığı yahut bizzat tanıştığı hattatların ayrıntılı yaşamöykülerini ve eserlerinden numuneleri bir araya getiriyor. Bu sayede Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş hattatların büyük bir kısmı sadece ketebe kaydında bir isim olmaktan kurtuluyor; isimleri, resimleri, hatt-ı destleri İbnülemin'in es
720 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1