Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
“Tıpkı dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de toplumsal yapı tanımları arasında farklar var. Bunlar toplumsal yapının sorunsallaştırılmasına ve incelenmesi sırasında izlenen yol ve yöntemlere yansıyor. Tüm bu çeşitliliğine rağmen, toplumsal yapı incelemelerinde istatikselleştirilmiş demografik, sınıfsal ya da kültürel oluşumlar, ırksal, dinsel tahakküm ilişkileri, toplumsal cinsiyet rejimleri, yani ilk bakışta bizlere dışsal gibi görünen büyük çaplı olgular karşımıza çıkar. Oysa toplumsal yapı, aynı zamanda mad
465 TL.
İnsan nedir? İnsan olmayan nedir? Amanda Rees ve Charlotte Sleigh ilk bakışta basit gibi görünen ama cevaplamanın çok da kolay olmadığı bu soruların peşine düşüyorlar. Tarihte, kültürde, mitolojide, bilimde, sanatta ve siyasette insanın izini sürerek Öteki’nden nerede ve nasıl ayrıldığına odaklanıyorlar. İnsanı hayvan, hominini, makine, kadın, tanrı ve yabancıyla mukayese ederek insan tanımının sınırlarının nasıl çizilebileceğine bir yol arıyorlar. Bunu yaparken insanın içinde olduğu zamanın, mekânın ve top
149 TL.
Tükendi
 %  20
Ziya Gökalp Düşüncesinde Uluslaşma Modernleşme ve Eğitim
Bir dönemin ekonomi-politik öncelikleri, eğitim politikalarına dair öncelikleri de belirler. Türkiye’nin köklü bir dönüşüme uğradığı 2000’li yıllarda en çok tartışılan konulardan birinin eğitim olması bu nedenledir. Ancak bugünün dönüşümünü anlamak, tarihsel kökleri de tartışmaya dâhil etmeyi gerektiriyor. Ziya Gökalp, hem Cumhuriyet’in eğitim politikalarına yön veren hem de bugün dahi sonuçlanmamış eğitsel tartışmalara yanıtlar üreten kurucu bir figür olarak, bu bağlamda başvurulacak ilk isimlerdendir. G
159.2 TL. 199 TL.
 %  5
Sosyolojik Bakış ;Toplumsal Eylemin Genel Sebepleri
Bu kitap, ünlü sosyolog Harold Garfinkel’in 1948’de Harvard’dayken, Amerikan akademisinde yürütülen sosyoloji çalışmalarına getirdiği sistemli eleştirilerin ilkidir. Garfinkel’e göre bu dönemde sosyoloji çalışmaları aslında giderek büyüyen bir boşluk üzerine inşa edilmekteydi. Garfinkel’in fikri ise daha ampirik ve etkileşimli terimlerle yapılan fenomenolojik betimlemenin, hâkim görüşteki eksiklikleri giderebileceği yönündeydi. Onun yaklaşımı ve toplumsal ilişkilerin kavramsal ve pozitivist yorumuyla mücade
237.5 TL. 250 TL.
Tükendi
Yirminci yüzyıl kapanırken Amerikalı sosyal bilimciler, siyasa araştırmacıları, hayırseverler ve siyasetçiler gettoyu kasıp kavurduğu söylenen korkunç ve gizemli görünen yeni bir grubu takıntı haline getirdi: Kentsel “underclass”. Çok geçmeden bu öcüler kategorisi ve şeytanlaştırılmış imgesi Birleşik Krallık’a ve Kıta Avrupası’na ihraç edildi ve sanayi sonrası metropollerindeki toplumsal dışlanmaya ilişkin uluslararası çalışmaları kışkırttı. Düşünce tarihini, katılımcı gözlemi ve kavramsal çözümlemeyi bir a
270 TL.
 %  10
Radikal Belirsizlik ;Jean Baudrillard
Belirsizlik ilkesinin yükselişi, modernden postmoderne doğru değişimin önemli bir göstergesidir. “Kırılganlığın ve belirsizliğin teorisyeni” Baudrillard’a göre anlamın yıkımının ilk aşaması modernite, ikinci aşaması ise katastrofa doğru giden belirsizlik ve rastlantının yasa haline geldiği postmodernitedir. Radikal Belirsizlik, “postmodern çağ”ın en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilen Baudrillard’ın düşünce evrenine genel bir giriş imkânı sunarken onun radikal belirsizlik çözümlemesini hari
210.6 TL. 234 TL.
 %  10
Anlatının Krizi
“Bugün herkesin ağzında bir ‘anlatı’ lafıdır gidiyor. Oysa anlatı enflasyonu paradoksal olarak bir anlatı krizine işaret ediyor. Tüm bu storytelling yaygarasının ortasında, kendini anlam ve istikamet eksikliğiyle açığa vuran bir anlatı boşluğu hüküm sürüyor.” Anlatılar bizi birbirimize kenetleyen bağları üretir; topluluk oluşturur, olumsallığı ortadan kaldırır ve bizi varlığa demirler. Ancak her şeyin keyfi ve gelişigüzel hale geldiği çağdaş enformasyon toplumunda, hikâye anlatıcılığı hikâye satıcılığına
170.1 TL. 189 TL.
Tükendi
Dijital iletişim ve sosyal medya hayatımızı ele geçirdi. Byung-Chul Han, dijitalleştirilmiş hayat karşıtı bu çalışmasında, dijital iletişimin aslında topluluğun ve kamusal alanın parçalanmasından sorumlu olduğunu ve gerçek politik eylem ve anlamlı söylem olasılığını yavaş yavaş erozyona uğrattığını öne sürerek Twitter devrimlerinin ve Facebook aktivizminin amigolarına karşı çıkıyor. Sürünün İçinde, dijital devrimin doğası ve sonuçları üzerine, son derece özgün ve çarpıcı bir kitap. “Elektronik ortamların k
129 TL.
 %  10
Başarılı Bir Kadın Olduğum İçin Özür Dilerim
Bazı başarılı kadınların arkasında onlara bilgiçlik taslayan adamlar vardır. Bazı başarılı kadınların arkasında ahlakçı ve ikiyüzlü bir toplum vardır. Bazı başarılı kadınların arkasında ona bakıp kendini öven bir narsist vardır. Bazı başarılı kadınların arkasında nefesi o yola yetmeyen bir ödlek vardır. Bazı başarılı kadınların arkasında “Onun elinden ben tuttum,” diyen bir zevzek vardır. Her başarılı kadının arkasında düpedüz, yüzde yüz kendisi vardır. Evrim Kuran, yıllardır araştırmalar yürüten,
85.5 TL. 95 TL.
 %  15
Neden Çalışalım ki?;Boş Zaman Toplumuna Dair Savlar
Farklı yaklaşımlar üzerinden çalışma meselesini ele alan Neden Çalışalım ki? alternatif bir toplumun olanaklarını inceleyen yazar ve sanatçıların makale ve illüstrasyonlarından oluşuyor.    Çalışma kavramının tarihini, insanı masaya zincirleyen “iş kültürü”nü, modern dünyanın zorlu çalışma koşullarını ve vaat edilen boş zaman toplumunu mercek altına alan yazarlar ücretli işçiliğin özünde ahlaki bir değerinin bulunmadığı ve her ne kadar uzak görünse de hayatın daha farklı yaşanabileceği, hatta yaşanması gere
187 TL. 220 TL.
 %  10
Cehennemdeki  Cennet;Afetlerde Oluşan Olağanüstü Topluluklar
Rebecca Solnit'in etkileyici eseri Cehennemdeki Cennet: Afetlerde Oluşan Olağanüstü Topluluklar felaketlerin ardından ortaya çıkan insan topluluklarının şaşırtıcı hikâyelerini ve dayanışma ruhunu derinlemesine inceliyor. Solnit, doğal afetler, terör saldırıları ve diğer acil durumlar gibi kriz anlarında ortaya çıkan “felaket toplulukları”nın yarattığı paradoksu mercek altına alıyor. Kitap, tarihsel ve çağdaş örneklerle, felaket sonrası toplumların nasıl bir araya gelip dayanışma içinde çalışabileceğini ve b
337.5 TL. 375 TL.
Jean Baudrillard sadece baştan çıkarma ve kaybolma, ölümcül ve viral olan, simülasyon ve hiper-gerçeklik üzerine virtüöz ve şehvetli bir düşünür değildi. Aynı zamanda müthiş bir hatipti ve kendisine sorulan çeşitli konular hakkında en rahatsız edici yorumları ve en kışkırtıcı analizleri her türden dinleyiciye zevkle ve keskinlikle sunuyordu. Dünyanın dört bir yanındaki gazete, dergi ve gazetelere verdiği sayısız röportaj, bu söz dehasının belki de en değerli ve en canlı kaydıdır ve hem dünyayla hem de düşün
300 TL.
 %  15
Sosyoloji ve Antropoloji - 1;Büyü Üzerine Genel Bir Kuram Tasarısı
Büyü, tanımı gereği, bir inanç konusudur. Kendi ögelerinden daha gerçek olduğu gibi, genellikle büyüye olan inanç da onun ögelerine olan inançtan daha köklüdür. Genellikle bu inanç, tüm toplumda mekanik biçimde yayılmış durumdadır; doğumdan başlayarak paylaşılmaktadır. Burada büyüye olan inanç, bilimsel inançlardan farklı değildir. Bu alanda araştırma yapan çoğu kuramcı yazarlar, özel konulardaki görüş ayrımları bir yana, büyünün bir tür “bilim öncesi bilim” olduğunda görüş birliği içindedirler. Büyünün önc
153 TL. 180 TL.
 %  10
Umutsuzluktan Ölmek ve Kapitalizmin Geleceği
Amerikan kapitalizminin efsunlu vaatlerinin, “Amerikan Rüyası”nın boşa çıktığı, neoliberalizmin en ateşli savunucuları tarafından dahi terkedildiği bir zamandayız. Dünyanın dört bir köşesinde pandemiden çok evvel başlamış neoliberal yıkımın etkileri üzerine birçok kitap yazıldı: Orta sınıfın erimesi, üretimin gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerden demokrasi ve işçi haklarının pek uğramadığı ülkelere kaydırılması, işçi sınıfının hizmet sektörüne mecbur edilmesi ve diğer dönüşümlere dair pek çok incelem
310.5 TL. 345 TL.
Bu kitaptaki tüm tartışmam şu ikili değerlendirmeye dayanıyor aslında: (1) Bildiğimiz haliyle aile, bizim eleştirilerimizden ve mücadelemizden bağımsız bir biçimde, zaten yapısal olarak çöküyor ve üreme biçimlerimizi, cinselliğimizi ve kardeşliklerimizi örgütlemenin alternatif yollarını aramaya çoktan başladık; (2) Aile, erkek / baba tahakkümünün temel odağıydı ve hâlâ da öyle; bu tahakküm, tüm toplumsal, politik ve kültürel alanları kapsasa da, sadece ailede yenileniyor, sadece orada yeniden hayatiyet kaza
210 TL.
Tükendi
 %  20
Devlet-Toplum İlişkisinde Sanat Politikalarının Yeri;Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Dönemi 1923-1950
Sanatın insan yaşamına olumlu etkilerini bizzat gözlemlerken, tarih boyunca sanata dair geliştirilen tanımlamaların da genel olarak onun insan doğasını iyileştiren yapısına işaret ettiğini gördüm. Bu özelliğiyle sanatın, tıpkı eğitim gibi, toplumun genel iyiliğinin sağlanması bakımından hayati bir öneme sahip olduğunu ileri sürmek sanırım yanlış olmaz. Bu kitap, sanatı, devletlerin politika oluşturma alanlarından eğitim kadar hayati bir yere koymaktadır. “insan doğasının işlenebilir olduğu, toplumsal hayatı
304 TL. 380 TL.
Türkiye’de göç konusuna ilgi toplumun genelinde olduğu gibi araştırmacılar arasında da hızla artmaktadır. Çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmaların büyük kısmı nitel araştırma metotlarını kullanmaktadır. Elinizdeki kitap yapılan nitel araştırma deneyimlerini paylaşmakta ve tartışmaktadır. Çoğu metodoloji kitabının aksine, öncelikli amacı nasıl araştırma yapılacağını öğretmek değil araştırma deneyimlerini paylaşmaktır. Bu nedenle farklı ülke ve koşullarda, farklı disiplinlerden ve kuşaklardan araştırmacılar
200 TL.
Tükendi
 %  20
Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler
Bu kitapta on beş farklı disiplin üzerinden Türkiye’nin sosyal bilimler tarihini ve birikimini ortaya koyabilmek amacıyla alanına katkı sunmuş isimlerle söyleşiler gerçekleştirdik. Her bir söyleşide, konuştuğumuz disiplinin kuruluş sürecine, gelişim dinamiklerine ve bugünkü ve yakın gelecekteki durumuna odaklanılmıştır. Bilimin büyük ölçüde birikimli değil kesintili bir şekilde ilerlediği, bu nedenle ortaya çıkan kuramsal boşlukların geçmişten gelen birikime bağlı olarak değil genellikle farklı tarihsel ve
192 TL. 240 TL.
 %  20
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Toplumsal Bağlam
Yönetim ve örgüt bilgisi ve pratiği evrensel midir yoksa toplumlara göre değişir mi? Evrenselci, görelilikçi ve eleştirel yaklaşımların bu soruya yanıtları nelerdir? Türkiye’deki yönetim ve örgüt pratiğini, genellikle “Batı” dediğimiz ülkelerde geliştirilen teoriler rehberliğinde mi yoksa tamamen kendi toplumsal bağlamı içinde mi daha iyi anlayabiliriz? Türkiye’de örgüt teorisi, örgütsel davranış, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi çalışmaları toplumsal bağlamı nasıl ve ne ölçüde analize katıyor
192 TL. 240 TL.
 %  20
Kimlik İnşası
“Türkiye sosyal psikoloji tarihinde Nuri Bilgin’i bir öncü, bir ekol ve yeri doldurulamaz yapan en belirgin özelliklerden biri onun, “burası ve biz” ile “orası ve onlar”ın temsil ettiği değerleri ve karakteri bilimsel bakışına aynı anda katabiliyor oluşuydu. Yerel kalarak evrensel olabilmek, sadece kuram veya hipotez ithal etmenin ötesinde sahip olduğu bilgileri sentezleyerek bize yabancı (bugünün moda deyişiyle “weird”) gelmeyen yeni bir ışık yakabilmek; hem entelektüel, hem hoca, hem de dekanlığı ve bölüm
280 TL. 350 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1