Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Tarih (Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı)
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
Elinizdeki eser Mısırlı fikir adamı Enver el-Cündî'nin son hilâfet devleti Osmanlı'nın yıkılma aşamasında cihan devletini 33 sene daha ayakta tutmaya muvaffak olmuş olan cennetmekân 2. Abdulhamid Han'a dâir yazdığı kıymetli bir kitaptır. Kitap Müslümanların tarihe bakışı konusunda önemli yönlendirmeler yapmakla birlikte Osmanlı'nın yıkılışı ve sonrası dönem hakkında da ufuk açıcı bilgiler vermektedir.
24 TL.
 %  19
Talat Paşa; İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı
Hans-Lukas Kieser, Talat Paşa, İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı'nda, etno-milliyetçilik ve siyasal İslâmla güç kazanan, radikal çözümlere ve şiddete açık bir adamın dönemini anlatıyor. 1908 Jön Türk Devrimi'ndeki rolünden, sürgüne ve orada öldürülmesine kadar uzanan bir aralıkta hayatını ele alıyor, Talat'ın önceden fark edilmemiş gücüyle imparatorluğun fiili lideri olma yolunu izliyor. Savaş dönemi İstanbulu'nu yansıtmanın yanı sıra Talat'ın başvurduğu yöntemlerin nasıl felaketle sonuçla
48.6 TL. 60 TL.
 %  15
Kuvvetler Ayrılığı Olmayınca; Otoriter Demokrasi: 1946-1960
Elinizdeki kitabın özelliği, 1946-1960 dönemine sistem sorunu açısından bakmasıdır. Türkiye 1950'de çok partili hayata geçti fakat otoriter siyasi kültürle ve kuvvetler birliği sistemiyle... Başta Celal Bayar olmak üzere DP iktidarı kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir anayasa yapmayı reddetti! Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, bağımsız anayasa mahkemesi ve hukukun üstünlüğü kültürü olmadan 1950 yılında girilen çok partili dönemde olaylar nasıl gelişti? Siyaset darbe felaketine giden yolda nasıl y
46.75 TL. 55 TL.
 %  19
Küçük Türkiye Tarihi
Orta Asya'nın bozkırlarında başlayıp üç kıtaya, Cihan İmparatorluğundan Hasta Adama, genç Cumhuriyet'in atılımcılığından demokrasiyi askıya alan darbelere uzanan bir serüven... Türklerin ve Türkiye'nin tarihini hamasetten uzak, tamamıyla tarihsel ve sosyolojik bir gerçekçilik içinde değerlendiren Klaus Kreiser ve Christoph K. Neumann, uzun yılların ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan bu kitapta, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden Selçuklulara, Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern Türkiye'ye kadar A
44.15 TL. 54.5 TL.
Doğu Anadolu'daki Zaza halkı ile ilgilidir. Bu halk Doğu Anadolu'nun yerli sakinleridir. Dünya çapında toplam 1.500.000 Zaza bulunabileceği tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklara göre, çivi yazılı kil tabletlerinde (M.Ö. 3100'den Sümerce) Zaza halkının Van Gölü çevresinde ikamet ettiği tasvir edilmiştir. I. Darius dönemine (M.Ö 515) tarihlenen eski Farsça Behistun Yazıtı Zaza halkının Van Gölü'nün kuzeybatısında bir bölgede yaşadığı belirtiliyor. Belirgin bir şekilde, Zerdüşt müritlerinin kutsal yazıtlarından
25 TL.
İstanbul benzersiz bir kent. Bin beş yüz yılı aşkın süre iki büyük imparatorluğa başkentlik yapmış. Orta Çağ'ın en etkileyici savunma sistemlerinden olan surları önce Bizans'ın, ardından Osmanlı'nın başkentini korumuş. İstanbul surları dünyanın en büyük tarih ve kültür miraslarından da biri; aynı zamanda İstanbulluların yaşamlarıyla bütünleşmiş, şehri biçimlendirmiş, gündelik yaşamın binlerce yıllık izlerini taşıyan tanıkları. İstanbul'un Surları ve Kapıları'nda Murat Belge surları bir kültür rotası olara
115 TL.
 %  20
Hürriyet ve İstiklalimizin Gür Sesi: Mehmed Akif
Mehmed Akif bir edebiyat adamı olduğu kadar aynı zamanda bir dava, bir inanç ve düşüncenin adamı olup bu düşünce ve dava uğruna hayatının önemli bir kısmını imparatorluk coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kimi zaman bir aksiyon adamı kimi zaman da bir fikir işçisi ve kanaat önderi olarak geçirmiştir. Özellikle Milli Mücadele yıllarında vatanın kurtuluşu için verdiği emek ve ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üzerindedir; Anadolu'nun dört bir yanını dolaşmış, istiklal ve hürriyet davamız için büyük gayre
22.4 TL. 28 TL.
Bu kitap çalışmasının konusu Osmanlı Devleti'nde, özellikle XIX. yüzyılda her alanda ortaya çıkan modernleşme sürecinin hem botanik bilimine yansımasını hem de Avrupalı botanikçi oryantalistlerin doğuyu meraklarıyla başlayan Osmanlı coğrafyası üzerindeki seyahatlerini ihtiva etmektedir. Eserin 2019'daki birinci basımından sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivinde konuyla alakalı ve birinci basımdaki bazı konuları tamamlayacak yeni belgeler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ikinci basıma 70 civarında yeni arşiv belges
90 TL.
19 yüzyılın başlarında Güney Kafkasya'da nüfuz alanını genişleten Rusya, bilhassa 1828'den itibaren Osmanlı Devleti'nin bölgedeki en büyük rakibi haline gelmiştir. Rusya'nın ilk kez Anadolu topraklarına girdiği 1828-1829 Savaşı, yüzyılın sonlarına değin Osmanlı-Rus mücadelesinin en önemli safhalarından biridir. Osmanlı- Rus hattındaki güç mücadelesi sadece sınır problemlerine değil, aynı zamanda bölgedeki nüfus hareketleri, kitlesel göçler, himaye sistemi, vatandaşlık meselesi gibi birçok siyasî, askerî ve
45 TL.
Temelleri Kurtuluş Savaşı yıllarında atılan ve Kuruluş Döneminde biçimlendirilen Erken Cumhuriyet Dönemi ulusal eğitiminin önemli parçalarından birisi Askerliğe Hazırlık Dersleridir. 1926 yılından bu yana resmi olarak ortaöğretim ders programlarında farklı isimlerle varlığını sürdüren Askerlik dersleri 1926-1949 yılları arasında Askerliğe Hazırlık Dersleri, 1949-1968 yılları arasında Milli Savunma Bilgileri ve 1969-2012 yılları arasında ise Milli Güvenlik Bilgisi adıyla okutulmuştur. Eğitimin genel amac
55 TL.
İnsanoğlunun çok eskilere dayanan hayallerinden birini de uçabilmek arzusu oluşturmuştur. Bu istek 19 yüzyılda çeşitli vasıtalarla gerçekleşmiş, 1903 tarihli uçak ile gerçekleştirilen ilk başarılı uçuştan kısa süre sonra da yaygınlaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ise ekonomik, askerî, politik ve birçok açıdan gerileyiş döneminde olmasına rağmen havacılık gelişimini yakından takip etme isteğinde olmuştur. Zamanla uçakların savaş sahasındaki gücünün sonuç tayin edici tarzda belirmesiyle bu istek zorunluluk hâl
65 TL.
Milliyetçiliğin doğuşundan itibaren din ile yoğun bir etkileşimi bulunmaktadır. Bazı toplumlarda dinin milliyetçilik üzerindeki etkisi olumsuz yönde olmuşken, bazı toplumlar da ise din ve milliyetçilik birbirlerini beslemişlerdir. Çalışmanın konusu milliyetçiliğin doğuşundan günümüze kadar geldiği süreçte din ile olan etkileşimini Kürtler açısından incelemektir. Ernest Gellner'in de vurguladığı gibi ulusal kimliğin oluşmasında bazı ülkelerde olumsuz rol oynamasına karşın - örneğin Kürtlerde - İslamiyet gene
30 TL.
Bulgaristan, tarihsel süreç içerisinde Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Balkan Yarımadası'nda yer alması sebebiyle Osmanlı Devleti açısından ne kadar önem arz ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti içinde o derece önem arz etmektedir. Türkiye'nin Bulgaristan'a bu derece önem atfetmesinin sebeplerinin başında, Anadolu'nun Batı medeniyetine açılan kapısı mahiyetinde sınır komşusu olması gelmektedir. Bunun yanı sıra Bulgaristan'ın nüfusu içerisinde barındırdığı önemli miktarda Türk azınlığın olması da ayrı bir
46 TL.
Tarihte başarılar ve zaferlerden çok yenilgi ve felaketlerin, hatalardan ders çıkarmak ya da en basit ifadeyle yaşananları unutmamak için anılması ve yeni gelen nesillere aktarılması gerekmektedir. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap, Türk Tarihi'nde görülmüş en büyük yenilgilerden biri olan Balkan Harbi ile alakalıdır. Bu hezimetle birlikte yaklaşık 8 ay içinde 5 asırlık Türk hakimiyetinin olduğu Rumeli toprakları kaybedilmiş; Selanik kurşun atılmadan Yunanlılara teslim edilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'na başk
60 TL.
 %  20
Pusula
İnsanın güvenebileceği en sağlam pusula özgür akıldır. Kant'ın ifadesiyle, aklını kullanma cesaretini gösteren aydınlanmış insan kendi yolunu bulur. Bugün Türkiye'de yakın tarih hiç olmadığı kadar çarpıtılmakta ve bu çarpık tarih üzerinden yeni bir geçmiş ve gelecek kurgulanmak istenmektedir. Böyle bir ortamda, yakın tarih konusunda yeterli bilgi birikime sahip olmayan insanların, özellikle genç kuşakların yolunu kaybetmesi hiç de zayıf bir olasılık değildir. İşte Yakın Tarih İçin Pusula, belgelere dayalı g
28 TL. 35 TL.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vatanının dört bir yanı İtilaf Devletleri ve Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlanan Türk ulusu, kendi bağımsızlığını kurtaracak güç ve inanca sahip olup önderleri de bunu sağlayacak deha ve kudreti taşımaktadıydı. Mustafa Kemal Paşa ulusal direnişi ve savaşı yurt sathında başlatmak için Anadolu'da şartların olgunlaşmasını beklemiş ve çalışmalarını bu doğrultuda yapmıştır. ***** Millî Mücadele; Mustafa Kemal Paşa'nın, Mondros Mütarekesi ile lağvedilen Yıldırım Orduları
28.35 TL.
Binlerce yıllık sürekliliğe sahip Türk stratejik kültüründe, bir ince ayar niteliği taşıyan Atatürk'ün pragmatik eyleminin ruhu şu bileşik cümlede yer alıyor: Maksadını doğru belirle, safhalı çözüm üret, cesaretle ve esnek uygula; Süreç boyunca maksadından sapma!
35 TL.
Bölüm 1 : Doğu Roma'nın Şair Augusta'sı Eudokia Bölüm 2 : Değişen Askeri Güç Dengesi: Osmanlı Diplomasisinde Kaleler (1735-1774) Bölüm 3 : Emine Semiye Hanım'ın Karaferye Mektupları Bölüm 4 : Çarlık Yönetiminin Dış İlişkilerinde Kalmuklarla Yapılan Antlaşmaların Rolü(1655-1715) Bölüm 5 : Günümüz Romanya'sının Oluşum Sürecinde Mihai Viteazul ve Calugareni Savaşı Bölüm 6 : 20. Yüzyıl Başında Antalya (Teke) Livasında Gülcülük Çabaları Bölüm 7: Altın Orda'nın Türk Tarihindeki Yeri ve Dünya Uygarlığına Katkısı -
50 TL.
Birinci Bölüm - İkinci Dünya Savaşı'nın Ardından Orta Doğu'da Yaşananlar (1945-1950) 1.1. Orta Doğu Kavramı ve Kapsamı 1.2. Orta Doğu'nun Önemi 1.3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Batı'nın Yaklaşımı 1.4. Arap Birliği Düşüncesi 1.5. Filistin Meselesi İkinci Bölüm - Orta Doğu'da Darbelerin Başlaması (1949-1953) 2.1. Suriye 2.2. Orta Doğu Savunmasına Yönelik Girişimler 2.3. Mısır Üçüncü Bölüm - Orta Doğu'da Darbeler (1953-1958) 3.1. İran 3.2. Orta Doğu Savunmasına Yönelik Girişimler 3.3. Süveyş Krizi 3.4. Ei
25 TL.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Tüm övgüler Yüce Allah'a aittir. Salât ve selam Peygamber Efendimize, onun ailesine, arkadaşlarına ve onların yolundan gidenlere olsun.Kırâat ilmi, ilimlerin en üstünüdür. Bu ilimle meşgul olanlar da insanların en şereflileridir. Bu ilme hizmet etmiş değerli şahsiyetlerin hayat hikâyelerini sonraki nesillere aktararak onları yaşatmak da bizlerin vazifesidir.Bizden öncekiler bu görevi yerine getirmeye gayret göstermiş, Efendimiz (s.a.v.)'den kendi dönemlerine
65 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2