Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Tarih (Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı)
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  20
Osmanlı Dönemi Kısa Girit Tarihi
Girit kültürü kendine özgüdür. İçinde, eski dönemlerden Miken, Minos, Roma, Hellen, Bizans ve biraz da Arap kültürü barındırır. Ortaçağ ve hemen sonrasında, bu kadim kültürün üstüne kalın bir Venedik kültürü katmanı eklenmiştir. Bu senteze son olarak da Osmanlı kültürü katıldı. Bütün bunlar Akdeniz mirasının özgün bir parçası haline gelen Girit kültürünü oluşturdu. Değerli akademisyenler Ayşe Nükhet Adıyeke ve Nuri Adıyeke'nin otuz yıllık Girit tarihi çalışmalarının son ürünü olan Osmanlı Dönemi Kısa Girit
27.2 TL. 34 TL.
Mimari tasarımı, doğal taş bezemeleri ve yapılarının bazılarının Mimar Sinan'ın eserlerinin bulunduğu yazmalarda yer alması nedeniyle, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Osmanlı mimarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, mimarlık tarihi, sanat tarihi ve yapı malzemeleri jeolojisi (doğal taşlar) konusunda uzman üç akademisyen araştırmacı tarafından, aradan geçen zaman içindeki bilgi birikimi ve yakın zamanda yayınlanan Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi'nde yer alan külliye yapıları bilgileri doğr
60 TL.
 %  15
Osmanlı İmparatorluğu'nda Aydın ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Ali
Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağını incelemek ve o dönemin siyasi ve kültürel yapısını, âlimlerin, şairlerin ve memurların yetişme koşullarını, devlette yüksek bürokrasinin işleyişini, atamaların, terfilerin, kadrolaşmaların nasıl şekillendiğini bir portre üzerinden araştırmak gerekseydi, herhalde Gelibolulu Mustafa Âli'den daha iyi bir örnek seçilemezdi. Gerçekten de Mustafa Âli'nin geniş tecrübesi, yaşadıkları ve tanıklıkları, aynı zamanda 16. yüzyılın tartışmasız en iyi tarih eseri Künhü'l-Ahbarı ve d
49.3 TL. 58 TL.
Atatürk Beyoğlu'ndaki Vedatas Mason Locasına nasıl götürüldü? Orada neler yaptı? Atatürk'e kimler ne zaman 33. derece Masonluğu teklif ettiler? Kimler Atatürk'ün birçok fikir ve davranışlarının Masonluğa uygun olduğundan bahsetmişti. Atatürk'ün hizmetçisi Cemal Grada ve eski Van Milletvekili İbrahim Arvas, Atatürk ve Masonlar konusunda hatıralarında neler anlattılar? Atatürk '' Mason olmuştum'' ded mi? Masonlar tarafından Atatürk'e ''Fahri Başkanlık'' önerildi mi ? '' Bir gün bir arkadaşım beni alıp, Beyoğl
20 TL.
Atsız'ın Osmanlı tarihçiliği alanında en önemli çalışmalarından sayılabilecek Takvimler, onun tanımladığı şekilde, umumiyetle müneccimler tarafından padişahlara takdim olunup o yıl neler olacağını, yıldızların tesirini, seğirmelerin mânâsını bildiren eserlerdir. Bu arada bir de tarih bölümü içerirler ki bu bölümler dünyanın veya Âdem'in yaratılışından başlayarak takvimin tertip olunduğu yılın hemen yakınına kadar gelmektedir. Çengiz ve Hülegü gibi İslam ve Osmanlı tarihçiliğinde lanetle anılan isimlerin, yi
38 TL.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla Kafkas cephesinde mücadele etti. Ruslar bölgede işgallerle batıya doğru ilerlemeye başladı ancak 1917 tarihinde Bolşevik İhtilali neticesinde askerlerini bölgeden çekmeye mecbur kaldı. Rusların çekilmesiyle meydan Ermeni çetecilere kaldı. Ermeni çeteciler bölgedeki masum Müslüman Osmanlı halkına katliam yaptılar. Anadolu'muzun doğu şehirlerindeki Müslüman Osmanlı halkı, çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeyen Ermenilerin zulmüne ve işkencelerine maruz
25 TL.
SUNUŞ GİRİŞ 1 BÖLÜM KİTAPLAR, MAKALELER VE BİLDİRİLER Kitaplar Müstakil Kitaplar Diğer Kitaplar Makaleler/Bildiriler 2 BÖLÜM AKADEMİK TEZLER Müstakil Tezler Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Diğer Tezler Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri 3 BÖLÜM ARŞİVLER
35 TL.
Selahattin Eyyubi ne yaptı? Tatar istilası nedir? Ertuğrul Gazi kimlere yardım etti ve neticesi ne oldu? Sultan Bayezit Ankara'da niçin mağlup oldu? İstanbul nasıl fethedildi? Kösem Valide kimdir? Sultan Dördüncü Mehmet neden saltanattan çekildi? Nadir Şah kimdir ve ne yaptı? Sultan Üçüncü Selim'e ne oldu? Tanzimat nedir? Ve daha birçok sorunun cevabı II. Abdülhamit'in sadrazamı İbrahim Hakkı Paşa'nın kaleminden Küçük Osmanlı Tarihinde okuyucuyla buluşuyor...
15 TL.
Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi ile birlikte toprak kaybetmeye başlaması kaybedilen topraklardaki halkların ve özellikle müslümanların kötü muamelelere maruz kalmalarına sebep olmuştur. Bu kötü muamelelere maruz kalan halk çareyi Anavatan'a sığınmakta bulmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren göç dalgası artarak devam etmiş ve 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle kontrol edilemez bir hal almıştır. Göçün en çok yaşandığı ülke olan Yunanistan'la Türkiye arasında 30 Ocak 1923'de Türk ve Rum N
30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3