Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
(x)Tarih (Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı)
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  10
Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonuna Doğru
1914'te başlayan ve sonradan Osmanlı İmparatorluğu'nun da Almanya'nın başını çektiği İttifak Devletleri safında katıldığı Birinci Dünya savaşını, 1918'in sonlarına yaklaşıldığında İttifak Devletlerinin, dolayısıyla Avrupa'da zaten Hasta Adam denilen Osmanlı İmparatorluğu'nun da kaybedeceği ufukta belirmişti. Bernard Lewis'in ifadesi ile 1918 sonlarında Avrupa'nın hasta adamı artık ölmek üzereydi. Ancak dünya , tarihin akışını değiştiren bir oluşumla karşılaştı. Yüce Atatürk'ün önderliği ve dehasıyla Osmanl
54 TL. 60 TL.
 %  20
Öngörülemeyenler
Gerçekler korkulardan daha büyük olmalıdır. Oyunu bozun. Öngörülemez olun. Bu kitapta artık adı olmayan yitik bir ülkenin çarpıtılmış gerçeklerle yönetilen topraklarında büyüyen bir çocuğun hikâyesini okuyacaksınız. Hiç bitmeyen bir döngünün, sürekli kendisini tamamlayan bir çemberin içinde tutsak olduğunu fark eden bir çocuk... Bir çocuğu kurtarmak için mısır tarlalarında başlayan sıkı bir koşu bu. Akan Abdula, 80'lerin totaliter Yugoslavya'sında soğuk ve zorba bir apartman blokunda başlayan çocukluğunun,
20 TL. 25 TL.
 %  20
XVII. Asrın Ortalarında  Malatya Kazası; (Fizikî, İdarî, Sosyal ve  İktisadî Hayat)
Osmanlı şehir tarihi çalışmaları son yıllarda giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu çalışmaların hız kazanmasında Osmanlı dönemi arşiv kaynaklarının düzenlenmesi ve kolay ulaşılır olmasının katkısı önemli olmuştur. Diğer taraftan Şehir tarihi çalışmaları nasıl yapılır? sorusunun cevabı hakkında farklı düşünceler bulunmaktadır. Elinizde tutmuş olduğunuz bu çalışma XVII. yüzyılın ortasında (1657-1658) Malatya'ya ait bir şer'iyye sicilinin bugünkü harflere çevrilerek bir şehir tarihi düzeninde değerlendir
56 TL. 70 TL.
Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılın başlarına kadar süren çabalarına rağmen iki farklı durumu temsil eden bir görünüm arz etmekteydi. Bir yüzü ile her an ölmesi beklenen Avrupa'nın hasta adamı olarak hangi devletin kollarında can vereceği beklenirken, bir diğer yüzü ile milyonları bulan Müslüman nüfus üzerindeki halife gücü ve coğrafi konumu ile hala hesaba katılması gereken bir güç idi. Ekonomik olarak büyük devletlerin kurduğu Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin varlığı ile kontrol altında tutularak gelir kaynakları
35 TL.
Sultan Abdülhamid, Türk tarihinin hakkında en fazla konuşulan şahsiyetlerinden birisidir. Kimilerinin Gök Sultan kimilerinin Kızıl Sultan dediği padişah, bugün hâlâ abartılı ve birbiriyle taban tabana zıt telakkilerin odağında kavga öznesi olmayı sürdürüyor. Abdülhamid henüz hayattayken, İkinci Meşrutiyet'in ilanından sekiz ay önce (Kasım 1907) Paris'te basılan bu eser Abdülhamid Karşıtlığının İncili yakıştırmasına layık görülecek kadar taraflı kaleme alınmıştır. Erol Üyepazarcı, bu eseri sadece tercüme etm
80 TL.
 %  20
Büyük Taarruz; Dağlarda Tek Tek Ateşler Yanıyordu
Dr. Selim Erdoğan, 'Büyük Taarruz' kitabında 'Sakarya'dan sonra Milli Mücadele'nin tarihi üzerine yerli ve yabancı kaynakları mukayeseli olarak kullanıyor. Coğrafya ve stratejiyi mükemmel bir şekilde işliyor. Kitapta ilk defa bazı çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Her iki muharebede de şehitliklerin tam listesi yok. Bunlar yazarın ve Harp Tarihi Dairesi'nin gayretiyle muharebe alanlarında ve civarda araştırılarak bulunuyor. Dolayısıyla önemli bir arazi tetkikinin, arşiv çalışmasının ve kaynak kullanımının ü
32 TL. 40 TL.
 %  20
Osmanlı Modernleşmesi ve Midhat Paşa; Tuna Vilayeti Meclisleri ve Yeniden Yapılanma Çabaları
En başarılı Osmanlı valilerinden biri olarak kabul edilen Midhat Paşa'nın Tuna Valiliği yaptığı yıllar (1864-1868) modernleşme tarihimiz açısından ayrı bir önem taşır. Devraldığı modernleşme mirasına kendine özgü denilebilecek birçok yenilik katan Midhat Paşa, dönemin taşra sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilan edilen Vilayet Nizamnamesi'ni Tuna'da başarılı bir biçimde uygulamakla kalmamış, yaygınlaşmasına öncülük de etmiştir. Osmanlı Devleti'nin yeniden yapılanmasını zorunlu kılan sosyopolitik ve ekonom
22.4 TL. 28 TL.
 %  20
Sizi Serbest Bırakmayı Muvafik Bularak Tatlik Ettim! (Ciltli); Mustafa Kemal Paşa İle Latife Hanım'ın Boşanmalarının Belgeli Öyküsü
Tatlîk etmek, boşamak; tatlîk ettim de boşadım demektir... Türkiye'de Medenî Kanunun bulunmadığı devirlerde yürürlükte olan fıkıh temelli uygulamaya göre, koca, karısını bir talâkname, yani boş kâğıdı yazarak boşayabilir ve evlilik birkaç kelimeden ibaret bu boş kâğıdı ile son bulurdu... Kitabın ismi, İslâm fıkhının kocaya tanıdığı boşama hakkını kullanan Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Lâtife Hanım'a 5 Ağustos 1925'te gönderdiği talâknamedeki kendi ifadeleridir ve 2 sene 6 ay 8 gün, yani sadece 920 gün devam e
44 TL. 55 TL.
 %  20
Sizi Serbest Bırakmayı Muvafik Bularak Tatlik Ettim!; Mustafa Kemal Paşa İle Latife Hanım'ın Boşanmalarının Belgeli Öyküsü
Tatlîk etmek, boşamak; tatlîk ettim de boşadım demektir... Türkiye'de Medenî Kanunun bulunmadığı devirlerde yürürlükte olan fıkıh temelli uygulamaya göre, koca, karısını bir talâkname, yani boş kâğıdı yazarak boşayabilir ve evlilik birkaç kelimeden ibaret bu boş kâğıdı ile son bulurdu... Kitabın ismi, İslâm fıkhının kocaya tanıdığı boşama hakkını kullanan Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Lâtife Hanım'a 5 Ağustos 1925'te gönderdiği talâknamedeki kendi ifadeleridir ve 2 sene 6 ay 8 gün, yani sadece 920 gün devam e
22.4 TL. 28 TL.
 %  15
Türkiye'de Demokrasi Arayışı
Türkiye'nin haklar ve özgürlükler alanındaki referans hukukçusu Rıza Türmen'in 2014'ten bu yana düzenli olarak yazdığı yazılar, günün kaydını tutmanın ötesine geçerek bir dönemi anlamak için eşsiz bir bellek hazinesi oluşturuyor. Ülkenin siyasal açıdan köklü bir dönüşüm geçirdiği, özgürlük alanlarının yukarıdan aşağıya müdahalelerle yeniden tanımlandığı, ileriye gitme olanaklarının ise görmezden gelindiği ya da bastırıldığı bu dönemin siyasal ve hukuksal eleştirisi, gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldırma ça
37.4 TL. 44 TL.
 %  20
Yirmi İki Mürekkep Damlası; Osmanlı Sosyal ve Kültür Tarihi Üzerine Konuşmalar
Elinizdeki kitap, Osmanlı kültür tarihine araştırmaları ve keşifleriyle damga vuran Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ile yine kültür tarihi alanında yazı ve röportajlarıyla tanınan gazeteci-yazar Halil Solak'ın yaptığı uzun soluklu bir söyleşiden oluşuyor. Prof. Erünsal'ın İstanbul Üniversitesi'nden İngiltere'ye uzanan eğitim yılları, üniversite hocalığı, akademik dünyanın problemleriyle açılan kitap, imparatorluk coğrafyasında kitap ticaretinin ve kütüphanelerin gelişimi, padişahların kitaplarla ilişkisi, Osma
56 TL. 70 TL.
 %  20
2. Viyana Kuşatması; Yedi Başlı Ejderin Fendi
1683 2. Viyana Kuşatması, Osmanlı Devleti'nin kara/nlık günlerinin önsözü... Askerî tarihçi Kahraman Şakul, bozgunun Doğu-Batı arasında kalan imgesi üzerine arkeolojik kazı yapıyor, 'bizim cephe'nin Alaman Dağı'ndaki acı saatlerini yeniden işletiyor. Akademik disiplinin satır aralarında, Kara Mustafa Paşa, Vânî Efendi, Evliya Çelebi, Murad Giray, İbrahim Paşa, IV. Mehmed, Sobieski, Lothringen Dükü Karl ve İmparator Leopold portreleri üzerinden kuşatan ve kuşatılanın ortak trajedisiyle karşılaşacak, 1526 Mo
46 TL. 57.5 TL.
Elinizdeki Atatürk, Sen Ne Yaptın! Devrimlerden Demokrasiye Türkiye adlı eser, değerli yazar R. Bülend Kırmacı'nın, yıllar itibariyle yazdığı makalelerden derlenen bir seçkiden meydana gelmekte ve sırasıyla; Atatürk devrimleri ve günümüzdeki önemi; Anayasa, seçim sistemi ve düşünce özgürlüğü temelinde kurumsal yapılarımız; Güneydoğu ekseninde terör sorunu ve çözüm yolları; Dünya siyasetindeki gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri ile nihayet, kurumsal değişim ve yenilenme ihtiyacımız olmak üzere bir birini tama
28.35 TL.
Açıkçası kimse hakikati öğrenemedi. Kimse Celile Hanım'ın akşamları pencereden, kapının önünde oturan genç, ihtiyar, ağırbaşlı, hafifmeşrep, çocuklu kadınları seyretmesindeki sebebi bilemedi. Abdürrezzak Efendi'nin yeni fidanlarla, körpe ve genç ağaçlarla uğraşırken, onları öpüp, yapraklarını okşarken duyduğunu duyamadı. Kimse küçük kızın, evlerinin önünde yanan elektrik lâmbasına, gözlerini kırpa kırpa bakmasındaki güzelliği göremedi. Ve kimse Minare-i Sağir Mahallesi'ndeki o çıkmaz, o eciş bücüş, o kirli
18 TL.
Mahmud Nedim Paşa (1818-1883), Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat Dönemine damgasını vurmuş olan Mustafa Reşid Paşa'nın himayesi ile devlet kademelerinde ikbal bulmuş bir devlet adamıdır. Sadaret Mektupçuluğu ile bürokrasiye ilk adımını atan Mahmud Nedim Paşa Babıali'deki görevlerinin ardından daha yüksek memuriyetlerde yer edinmiştir. Nazırlıklarının ve müsteşarlıklarının dışında iki defa da Sadaret makamına getirilmiştir. XIX. yüzyılın çalkantılı siyasi atmosferinde, gördüğü himayelerin yanında bireysel ç
30 TL.
Bu çalışma, Osmanlı Tarihi Araştırmaları -2- 2. Meşrutiyet adıyla dizi kitabımızın ikincisi olarak, alanın uzman tarihçileri tarafından yazıldı. Türkiye'de Osmanlı Tarihi Araştırmaları içinde özelleşilmiş bir alan olarak II. Meşrutiyet döneminin siyasi ve devletlerarası ilişkiler, askeri, toplumsal ve toplumsal-kültürel boyutları yanında özellikle ihmal edilmiş sağlık, spor ve sanat cephesinin de ele alınıp tartışıldığı bu çalışmada, özgün yazılarla, karmaşık ve hâlâ üzerinde tartışmaların yürüdüğü bir çerç
70 TL.
Her ne kadar bazen günümüzde dahi, hasımlara karşı avantaj sağlamak bakımından rüyalar, kehanetler, tanrısal işaretler veya astrolojik tahminlerden elde edilen yorumlar istihbaratın işlevini görmüş olsalar da, tarihin en eski dönemlerinden itibaren ajanlar, casuslar ve muhbirler gibi kimseler tarafından sağlanan insan kaynaklı istihbaratın önemi bilinmekteydi. Eski Ahit'te ve MÖ 500'lerde yaşamış olduğu sanılan Çinli filozof Sun Tzu tarafından yazılmış olan Savaş Sanatı'nda casusluk ve istihbarat faaliyetle
27.3 TL.
Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar adlı serinin birinci cildi olan bu eser, Mehmet Genç ile Erol Özvar'ın umuma açık yaptıkları konuşmalardan, soru-cevaplardan meydana gelmektedir. Soruları Erol Özvar yöneltmiş cevapları ise Mehmet Genç vermiştir. Konuşmalar, Mehmet Genç'in hayatını anlatmak, hikâye etmek üzere hazırlanmış bir biyografik söyleşiler bütünü değildir. Fakat, ömrünün 60 yılını Osmanlı arşivlerinde geçirmiş bir ilim insanının Osmanlıların iktisadi hayata bakışlarını, yapıp ettiklerini ve müesse
37 TL.
* Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak, kesin olarak gereklidir. * Milli eğitim alanında ne papasına olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yolla olur. * Milli Eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesindir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şeyse, geri gidiyor demektir. * Öğretmenler, yeni nesil kuşağı, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktı
20 TL.
Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası adlı bu çalışma bir seçkidir. Çalışmaya alınan yazılar, konu ve yaklaşım şekli bakımından üç ana başlıkta; Kültür ve Millî Perspektif, 21. Yüzyılın Eşiğinde Halk Bilimi, Gelenek, Tören ve Halk Bilimi olarak toplanmıştır. Bir araya getirilen yazıların, yazarın akademik yaklaşımını ortaya koymakla birlikte 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki hızlı kültür değişmelerini de yansıttığını söylemek isteriz. Bu bağlamda dünyada bugün içinden
39 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4