Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Hukuk Bilimine Dönelim
Yıllarını hukuka adayarak, bu uğurda ömür eskiten kıdemli hukukçulardan biri olarak meslektaşlarıma şunları duyurmak isterim: Mevlana’nın dediği gibi, yazarken eli görmeyen kişi, kalemin hareketinin nasıl kalemden kaynaklandığını sanıyorsa, gölge oyununda Hacivat ile Karagöz’ü seyreden, nasıl asıl kişinin perde arkasındaki insan olduğunu görmüyorsa, sokaktaki insan da, hukuku uygularken düşleyen değil, düşünen insan olarak hukukçunun hukuk mantığı, adalet dürtüsü ve kaygısıyla karar vermek durumunda olduğun
31.2 TL. 39 TL.
 %  20
Suç Yargılama Süreci Hukuku -Dogmatiği ve/ya Grameri
Atatürk, istediği kadar "Yaşamda en doğru yol gösterici bilimdir" desin, bu özdeyişle ne denli üniversitelerin duvarlarına kazınırsa kazınsın, oralarda bir süs bitkisi işlevini üstlenecek; yerini "bilim başka, uygulama başka" önyargısına, daha doğrusu saçmalığına, safsatasına bırakacak; beyinlere kaskatı yerleşen bu safsata da yükselme kaygısıyla ikonlaşıp yaygınlaşarak herkesi tutsak kılacaktı. Türk insanının, Türk Hukukçusunun sorunu, hastalığın virüsü işte buydu. "Bu yapılan doğru mu?" sorusunu sormak
152 TL. 190 TL.
 %  20
Özlenen Demokrasi; Yargılama Yılı Açılış Konuşmaları
Çağcıl demokrasi, özgür, özerk, eşit bireylerden oluşan, bilgilendirilmiş özgür halkın, hukukun egemenliği altında, sivil toplumun özgürlükçülüğe, çoğulculuğa ve katılımcılığa yaslanan normlarına göre, özgür halk tarafından, özgür halk için yönetilmesidir. Bu tanımdan da anlaşılıyor ki, demokrasinin ilk öğesi ve ortak değeri özgürlüktür. Demokrasinin özü, özgürlükte yoğunlaşır, iktidarın yürütülmesinde değil. Haklar ve özgürlükler, toplumla birlikte ortaya çıkar. Özgürlükçülük bir kez benimsenmeye görsün, g
47.2 TL. 59 TL.
 %  20
Dreyfus Davası - Dünyaca Unutulamayan Yargılama Yanılgısı
Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti'yi kapatma davası, Ergenekon, Bal-yoz diye adlandırılan davalar ve benzerleri, Dreyfus Davası'nda yaşa-nanların bir başka toplumda ve kültür ortamında yinelenmesidir aslında. Dreyfus Davası'nda görüldüğü gibi, Türk kamuoyu da bu davalarda ikiye ayrılmış; Ergenekon, Balyoz gibi davaların yandaşları ile karşıtları, doğru hukuktan yana olacak yerde, ne yazık ki cemaatçi bir anlayışla karşı kar-şıya gelmişler, ben haklıyım derdine düşmüşlerdir. Sokaktaki insandan toplumun üst kat
21.6 TL. 27 TL.
 %  20
Önce Dil
Kitap Tanıtım Yazısı: Konfüçyüs'e sordular: Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük düşünür şöyle yanıtladı: Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler iyi yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Hukuk Dünyasında Doğmayan Halk Oylaması - Oylamanın Dürüstlüğü ve Ahlakiliği İlkesinin Çiğnenmesi
Eğer ben bir hukukçuysam, ilkin yalın ve genel bir uyarıda bulunmak zorundayım. Devlet hukuka dayanmazsa, insanı köleleştirmeye yönelir, hızla yaşlanır (progeria) ve ölümcül devlet yetmezliği hastalığına yakalanır. Böyle bir devleti ayakta tutan biricik güç, artık kaba güçtür. Kaba güç ile meşruluk arasındaki ilişki ters orantılıdır. Kaba güç arttıkça meşruluk azalır ve gittikçe yok olur, devleti de tüketir. Çünkü kaba güç, ölümcüldür. Buna karşılık devlet, eğer biricik efendi olarak gerçekten yalnızca
25.6 TL. 32 TL.
 %  20
Kendini Tüketen Hukukun Dramı - Bir Doğululaşma Serüveni
Unutmayalım ki, Türkler Atatürk'ün dediği gibi sürekli Batı'ya yönelmişlerdir. Bir Balkan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti bu yönelimi güçlendirmiş, Balkanları Anadolulaştırmış, daha sonra da Balkanlardan Anadolu'ya göçler olmuş, Anadolu Balkanlaştırılmıştır. Bütün bunlar, yoğun kültürel değişimlere yol açmıştır. 1856'da resmen Avrupa Devleti niteliğini kazanan Osmanlı İmparatorluğu, bu evrede Batı uygarlığını benimsemişse de bu uygarlığın özümsendiği söylenemez. Eziklik karmaşasına kapılmaksızın uygarlaş
62.4 TL. 78 TL.
 %  20
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına Beş Mektup
İnsan hak ve özgürlüklerinin var olma koşulları, insanın insan olarak doğmuş olmasından, yani kendisinden kaynaklanır; asla devletle birlikte doğmaz. Devletin bu hak ve özgürlükleri geçerli ya da geçersiz kılmak diye bir yetkisi yoktur. Olamaz da. Devletin görevi, bu hak ve özgürlükler ile insana ilişkin ve insanın yarattığı değerleri korumak, insanları mutlu kılmak, başkalarından ve doğadan gelecek tehlikelere karşı korumak, insanların korkusuz yaşamalarını sağlamaktır (Anayasa, m. 5). Devletin insanlar ta
20.8 TL. 26 TL.
 %  20
Hukuki Tanıda Yanılgı
En kapsayıcı anlamda adli yanılgılar ... hukukun eyleme verdiği hukuki adlandırmanın (nomen juris) yanlış olmasından kaynaklanır. Bunun için ceza yasalarının elinde caydırıcı bir önlem yoktur. Olamaz da. Çünkü yanılgının kaynağı, yargıçların hukuk bilgisiyle ilgilidir ve bu yanılgıda sorumluluk artık bütünüyle yargıçların omuzlarındadır. Bu nedenle bunlara tanıda hukuki yanılgı demek, belki de daha yerindedir. Balyoz Davasıyla ilgili onama kararlarında yaşanan özellikle budur.
19.2 TL. 24 TL.
 %  20
Demokratik Yönetim Özgür Birey
Demokraside devlet, toplumun çoğulcu yapısını benimser ve onu özendirir. Çoğulculuk, düşünce ve inançlar karşısında devletin yansızlığını gerektirir. Devletin, ne dayatacağı resmi bir görüşü vardır ne de bir dini. Çoğulculuk devletin yansızlığını, yansızlık ise laikliği gerektirir. Laiklik demokrasinin izdüşümüdür. Doğa, tek tip insan yaratan bir laboratuvar ya da insan çiftliği değildir. Doğa, tek düşünce, tek inanç, tek tip insanı reddeder. Doğanın çoğulculuğuna dokunulamaz. İnsan her şeyin ölçüsü ise ins
77.6 TL. 97 TL.
 %  20
Adalet ve Yaşayan Hukuk
Digesta, Hominum causa omne ius constitutum est der. Yani Bütün hukuk insan içindir. Hukukun temel görevi, insanı özgürleştirmektir. Bunu başaramayan bir hukuk, özde hukuk değildir. Bunu başaran bir hukuka, yasama, yürütme ve yargı dahil, herkes bağlı olmak durumundadır. Özellikle yargıçlar, yasaları uygularken yorum disiplinine uymak; anayasaya, yasaya / yasalara ve hukuka uygun vicdani kanıya göre hükümler kurmak; yetkilerini kullanırken insanın onuruna ve doğasına saygılı olmak, hukuku güzelleştirmek zor
72.8 TL. 91 TL.
 %  20
Bağımsız Yargı Özgür Düşünce
Bir ülkede özgürlükten söz edebilmek için yasaların özgürlükleri güvence altına alması yetmez. Herkesin yasalara uyması da gerekir. Özgürlüğün birinci koşulu budur. Bu nedenle yargıçlar, yasa metinleri kendi görüş ve inançlarına ters düşse bile yürürlükteki yazılı hukuku uygulamaktan kaçınamazlar. Özgürlüğün ikinci koşulu ise yargının/yargıcın bağımsızlığı ve yansızlığıdır. Yargı bağımsızlığını gerçekleştirecek temel ölçütler, özgürlükçü demokrasinin vazgeçilmez öğeleridir. İnsan hakları çağında yaşıyoruz.
72 TL. 90 TL.
 %  20
Beccaria'nın İnsanlığa Bildirisi
Suçlar ve Cezalar Hakkında Adlı Başyapıtın Yayımlanmasının 240. Yılı Dolayısıyla Armağan Eseridir Beccaria diyor ki: ''Sanki yasalar ve yargıçlar, yararın gerçeği aramakta değil, suçu kanıtlamakta olduğuna inanmaktadırlar.'' ''İşkence, suçluya, kimi zaman bir suçu söyletmek, kimi zaman onun düştüğü çelişkileri gidermek, kimi zaman suç ortaya çıkartmak, kimi zaman suç ortaklarını ortaya çıkartmak, kimi zaman ne olduğunu bir türlü anlayamadığım şu doğa ötesi ve akıl almaz arındırma yöntemleriyle suçluyu aş
31.2 TL. 39 TL.
Tükendi
 %  19
Çürütmeler
Çeşitli gazete ve dergilerde Atatürkçülük, dil, hukuk ve benzeri konular üzerine zaman zaman yazdığım yazıları bu kitapta topladım; adına da Çürütmeler dedim. Bu adlandırma ilk bakışta iddialı görülebilir. Ama aslında, kitap okunduğunda görüleceği gibi, hiç de öyle değildir. Çünkü, hem içerik, hem de konu açısından sınırlı dört yazının ortak başlığıdır bu ad. (Sunuş´tan)
13.37 TL. 16.5 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1