Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Kojin Karatani
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  19
İzonomi ve Felsefenin Kökenleri
Antik Yunan'ın en önemli merkezlerinden biri olan Atina genellikle felsefenin ve demokrasinin beşiği olarak görülür. Karatani ise bu yaygın görüşü sorgulayarak yeni bir çıkış noktası işaret ediyor: İyonya. Karatani'ye göre Atina'daki sistem günümüz demokrasisinin öncülü olmakla birlikte, aslında İyonya'daki daha eşitlikçi bir sistemin yani izonominin yozlaşmış biçimiydi. Atina'daki demokrasi sınıf ayrılıklarını ve köleliği engellemezken, insanların hareket özgürlüğüne sahip olduğu İyonya'daki izonomi gerçek
20.25 TL. 25 TL.
 %  19
Transkritik; Kant ve Marx Üzerine
Transkritik´in yalnızca felsefe okurlarına değil, genel okura da seslendiğini düşünüyor Karatani. Kitabı akademik bir söylemle kaleme almadığını, en doğru Kant ve Marx yorumlarını sunma rekabeti biçimine bürünen akademik oyunu oynamak istemediğini belirtiyor Türkçe basıma yazdığı önsözde. Maddi dünyayı hep akılda tutan bir felsefi düşünceden korkmamak lazım. Karatani´nin kapitalizm karşıtı fikriyata yaptığı bu heyecan verici katkı bunu kanıtlıyor. YAZAR HAKKINDA: Düşünür, edebiyat eleştirmeni ve felsefeci.
37.26 TL. 46 TL.
 %  19
Dünya Tarihinin Yapısı; Üretim Tarzlarından Mübadele Tarzlarına
İÇERİK TANITIMI: Toplumsal formasyonlar tarihini mübadele tarzları perspektifinden yeniden değerlendirmeye yönelik bir girişim bu kitap ? günümüz Sermaye-Ulus-Devlet sistemini kavrayıp aşma çabasının bir ürünü. Marx'ın dünya tarihi versiyonunu sistematik bir biçimde yeniden okuyan Karatani eleştirinin odak noktasını üretim tarzlarından mübadele tarzlarına kaydırıyor. Göçebe kabilelerin ayırt edici özelliği olan kaynakları ortak bir havuzda toplamayı, yerleşik tarımın benimsenmesinden sonra geliştirilen arma
39.29 TL. 48.5 TL.
 %  19
Metafor Olarak Mimari; Dil, Sayı, Para
Adından da anlaşılabileceği gibi klasik disiplinlerden hiçbirine kolaylıkla yerleştirilemeyecek bir kitap. Evet, bildiğiniz mimari var kitapta, ama dilbilim, matematik ve iktisat da, hatta Platon´dan Kant´a, Marx´tan Wittgenstein´a zevkli bir felsefe turu da var. Kitabın temel kavramı mimari irade. Batının düşünce geleneğine uzak bir ülkeden, bu tür bir iradenin olmadığını söylediği Japonya´dan bakan Karatani, Batı geleneğinin temelinde, Platon´un oluş karşısında yapmayı kararsızlığı ve belirsizliği
21.87 TL. 27 TL.
 %  19
Tarih ve Tekerrür
Tarih ve Tekerrür, Karatani'nin, çoğunluğu Batı'da Soğuk Savaş'ın sona ermesini, Japonya'daysa Şowa imparatorunun ölümünü takip eden çalkantılı dönemde kaleme aldığı yazıları bir araya getiriyor. İlk bakışta sadece Japonya'yla ilgiliymiş gibi görünen bu yazılar, yazarın deyişiyle esasen devletin ve sermayenin döngüsel doğasına dair olduğundan tek bir ülkenin ve belli bir dönemin sınırlarını aşıyor. Tarihin incelenmesinin sebebi aslında tam da bir kez olup biten bir fenomen olmaması ve tekrarlanma olasılığın
23.9 TL. 29.5 TL.
 %  19
Derinliğin Keşfi; Modern Japon Edebiyatının Kökenleri
Japonya'da 1980'lerin başında yayımlanan ve birçok dile çevrilen Derinliğin Keşfi o tarihten beri çeşitli ülkelerdeki modernlik ve edebiyat tartışmalarının eksenine oturmuş durumda. Kitabın bu başarısının sağlam bir temeli var. Karatani, bizlerin pek aşina olmadığımız 19. ve 20. yüzyıl Japon edebiyatını yeniden yorumlamakla sınırlamıyor kendini: Buradan hareketle modernlik, edebiyat , köken, devlet gibi kavramların temelinde yatan önkabullerimizi sorgulamayı, bu önkabullerin ideolojik doğasını gözler önüne
23.9 TL. 29.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1