Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki
"II. Meşrutiyet, cumhuriyetimizin siyaset laboratuvarıdır" demişti Tarık Zafer Tunaya. Cumhuriyeti anlamak için önce 1908-1918 dönemine bakmak gerekiyor. Bu çerçevede, Jön Türkler kimlerdi, neler yaptılar? İttihatçılar kimlerdi, neleri başarıp neleri başaramadılar? Bu kitapta, Jön Türkler ile İttihat ve Terakki konusunda aradığınız temel bilgileri ve birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.
176 TL. 220 TL.
 %  20
31 Mart Olayı
31 Mart Olayı, aslında Osmanlı tarihine ait bir olgudur; ama Cumhuriyetimiz, gericiliği iki örnek olayla anımsar: 31 Mart Olayı ve Menemen Olayı. Ne yazık ki yakınlarda bunlara belleğimizi daha da güçlendiren bir üçüncüsü eklenmiştir: Sivas Olayı. 31 Mart Olayı, bu ilk şeriatçı ayaklanma, benzeri olaylardaki o “tuhaf” yönü de sergiler: Yıllarca, olayı kimin ya da kimlerin düzenlediği tartışma konusu olmuştur. Sina Akşin’in araştırması, 31 Mart Olayı üzerine şimdiye dek yapılmış en geniş kapsamlı çalışmadır.
168 TL. 210 TL.
 %  15
Büyük Zafer – İstanbul Hükümetleri Ve Milli Mücadele-V (1921-1922)
Prof. Dr. Sina Akşin, Büyük Zafer. İyonya Niyetlerini Çökerten Muharebe (1921-1922) ile İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele dizisini tamamlıyor. Dizinin bu beşinci ve son cildinde, Sakarya Muharebesi’nin son günlerinden Büyük Zafer’e, ardından İzmir’in kurtarılışına ve İstanbul’un yönetiminin TBMM adına Refet Paşa tarafından devralınıp “Millet Saltanatı” bayramı sokaklarda coşkuyla kutlanırken son padişahın İngilizlere sığınmasına kadar sayısız kritik olay peşpeşe sıralanıyor. Çöken bir imparatorluğun kü
110.5 TL. 130 TL.
Tükendi
 %  15
Kısa Türkiye Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu´nda değişim rüzgârları 19. yüzyıl başından itibaren güçlenmiş, çağdaşlaşma gereksinimi giderek vazgeçilmez bir hal almıştır. Sultan III. Selim´le başlayan bu süreçte önemli kilometre taşlarını oluşturan Islahat ve Tanzimat fermanları; onların peşinden gelen Jön Türk hareketi ve II. Meşrutiyet devrimi, son noktada Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimleriyle taçlanırken altı yüzyıllık bir imparatorluktan modern bir devletin doğuş öyküsü de şekillenmiştir. Ama bu öykünün içinde ileriye do
127.5 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  15
İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele / Cilt 1
Kitap Sina Akşin´in beş yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve bu alanda temel başvuru kaynağı olan bir yapıttır. İki ciltten oluşan İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele kitabının ilk cildi olan "Mutlakıyete Dönüş"te, 1918-1919 yılları arasında İstanbul Hükümetlerinin karşılaştığı ana siyasal olaylar anlatılmakta ve bu olaylara verilen tepkiler ayrıntılı olarak incelenmektedir. İkinci cilt "Son Meşrutiyet"te ise Damat Ferit Paşa hükümetinin 1919´da çekilmesi ile 1920´de yeniden iktidar olması sürecind
68 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye Tarihi 5 Bugünkü Türkiye 1980 - 2003
Sina Akşin Türkiye Tarihi'nin amacını şöyle açıklamaktadır: "...Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih e çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alan
259.25 TL. 305 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye Tarihi 3 - Osmanlı Devleti 1600-1908
Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin amacını şöyle açıklamaktadır: “…Türkiye’de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih e çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alanda
276.25 TL. 325 TL.
Tükendi
 %  15
Savaş ve Etnik Temizlik - İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 4; Yumuşatılmış Sevr Dönemi
"Tevfik Paşa Hükümeti'nin başa geçmesi çok önemli bir dönüm noktasının ardından olmuştur. Bu dönüm noktası Konya İsyanı'nın 16 Ekim 1920'de bastırılmasıdır. Böylece Vahdettin'in demokratik ulusçu harekete karşı Ali Galip komplosuyla başlatmış olduğu İç Savaş son cephenin de çökmesiyle yenilgiyle sonuçlanmış oluyordu. Milli Mücadele zorla ezilemediğine göre onunla uzlaşmaktan başka çare kalmıyordu. Bu mantık Vahdettin için olduğu kadar İtilaf Cephesi için de geçerliydi." Prof. Dr. Sina Akşin, İstanbul Hüküm
76.5 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
İmparatorluktan Ulusa
Çökmekte olan bir imparatorluğun karanlığına karşı Kurtuluş Savaşı'nın umuduna tanıklık edeceksiniz ! 1911-1923 yılları arasını kapsayan döneme ait nadir bulunan fotoğraflar ve belgeler Prof Dr. Sina Akşin'in döneme ışık tutan yazıları Kuşaklardan kuşaklara armağan edilecek ölümsüz bir eser Atatürk şöyle der: ''Türk'ün haysiyet ve onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böylece bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir! Öyleyse ya istiklal ya ölüm!''Bu eser, Atatürk'ün bu sözünü şiar edinenl
53.1 TL. 59 TL.
Tükendi
 %  15
Kısa 20. Yüzyıl Tarihi
Dünya 20. yüzyılda neredeyse tüm yerküreyi kasıp kavuran iki büyük savaşa, "dünyayı sarsan" devrimlere, imparatorlukların çöküp sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmasına ve sonra da iki büyük sistemden birinin yıkılışına tanık oldu. İnsanoğlu 20. yüzyılda Ay'a gitti, uzayı keşfe çıktı, teknoloji ve iletişim devrimiyle dünyayı küçülttü, ama diğer yandan gezegenin tüketilmesi, çevre felaketi, açlık, yoksulluk daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. Değerli tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin, çelişkilerle dolu bu ç
238 TL. 280 TL.
 %  15
İç Savaş ve Sevr'de Ölüm
Sürükleyici bir roman tadında okunabilecek bir başvuru kaynağı. Bence Sevr çok az geciktirilmiş bir ölümdü. Yalnızca askeri ve mali hükümlere dikkatle bakmak, bu gerçeği bize anlatmaya yeter. Amaç, Türkiyenin ölümünü fazla gürültü patırdı çıkarmadan, Türklerden gelecek, hiç umudu kalmamışların can havliyle direnişine yol açmadan gerçekleştirmekti. Dördüncü Damat Ferit hükümetinin kuruluşundan Sevr Antlaşmasının imzalanmasına kadar uzanan zaman dilimini ele alan bu çalışma , Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Huk
221 TL. 260 TL.
Tükendi
 %  10
Yakın Tarihimizi Sorgulamak
Tanınmış tarihçilerimizden Prof. Dr. Sina Akşin, bu kez yakın tarihimizi sorguluyor. Prof. Dr. Sina Akşin, Türkiyenin yakın dönem geçmişini ve konu hakkındaki bilgi ve birikimlerini çeşitli yayın organlarında, toplantı ve seminerlerde dinleyenleriyle, okurlarıyla paylaşıyordu. Biz de öğüt niteliğindeki görüş ve düşünceleri yazıya döküp uzun yıllar nesilden nesile kalmasını sağlamak amacıyla bir araya getirdik. Hem de değerli tarih profesörü Sayın Sina Akşinin güncel yorumlarıyla zenginleştirerek Osmanlı
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  15
100. Yılında Jön Türk Devrimi
II. Meşrutiyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan bu kitap, Hürriyetin ilanının ertesinde Osmanlı Devletinin geniş bir fotoğrafını sunuyor. Taşra vilayetleri de dahil olmak üzere bütün ülkedeki coşku; eşitlik, kardeşlik ve farklı unsurları bir potada kaynaştırma ideallerinin doğurduğu büyük umut; Meşrutiyetle birlikte canlanan basın ve yayın hayatı; bir siyasi ve toplumsal mücadeleye girişen kadı
34 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  15
İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (Kutulu)
Mutlakiyete Dönüş 1. Cilt - Son Meşrutiyet 2. Cilt İç Savaş ve Sevrde Ölüm 3. Cilt İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Birinci Dünya Savaşında Müttefik cephelerinin birer birer çöküşünün ardından, Osmanlı hükümetinin de barıştan başka bir yol kalmadığına karar vermesiyle başlayan uzun süreci mercek altına alıyor ve yorumluyor. Sina Akşinin çok ciltli çalışması sadece bu döneme ilişkin zengin akademik çalışmaların tümünden yararlanmakla kalmıyor, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arşivlerini
47.23 TL. 55.56 TL.
Tükendi
 %  15
İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele / Cilt 2
Kitap Sina Akşin´in beş yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve bu alanda temel başvuru kaynağı olan bir yapıttır. İki ciltten oluşan İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele kitabının ilk cildi olan "Mutlakıyete Dönüş"te, 1918-1919 yılları arasında İstanbul Hükümetlerinin karşılaştığı ana siyasal olaylar anlatılmakta ve bu olaylara verilen tepkiler ayrıntılı olarak incelenmektedir. İkinci cilt "Son Meşrutiyet"te ise Damat Ferit Paşa hükümetinin 1919´da çekilmesi ile 1920´de yeniden iktidar olması sürecind
68 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye Tarihi 3 - Osmanlı Devleti 1600-1908
Türkiye Tarihi`nin amacını şöyle açıklamaktadır: "... Türkiye`de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih en çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alandan ibar
224.4 TL. 264 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1