Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Literatürk Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 282 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Elinizdeki kitapta özellikle, ''KUTSAL'ın TECRÜBESİ'' üzerinde çok derin tahlillere girerek Eliade, ilk insanın DİNDAR ADAM olduğunu ve Kutsal'ın diyalektiğinin, bütün diyalektik düşüncelerden önce geldiğini belirtmektedir. Felsefî düşünce, irsen ve yapısal olarak DİNÎ olan bir anlam dünyasında karşılanmıştır. Kutsalın diyalektiği daha sonra akıl tarafından keşfedilen bütün diyalektik hareketlerin önüne geçmiş ve onlara modellik görevi yapmıştır. Bunun için, insan aklının, bir kutsala inanmadan, nasıl çalış
50 TL.
Tükendi
Sorumsuzca harcama yapan; vatandaşın kazandığının neredeyse yarısına vergi yoluyla el koyarak deyim yerindeyse yasal hırsızlık yapan; iki yakasını bir araya getiremediği için sürekli borçlanan ve borç batağında yüzen; sıkıştıkça para basan; belirli kesimlere özel ayrıcalıklar yoluyla rantlar dağıtan; haksız zenginleşme yaratan; gizli işsizliğin sürekli büyümesine neden olan; torpil, kayırma ve kollama yoluyla liyakat ilkesini tahrip eden; kamusal alanda paraziter istihdam alanı sağlayan; israf ve savurganlı
48 TL.
Tükendi
Elinizdeki kitap, F. Cayré'nin dört ciltlik Kilise Babaları'nın Tarihi ve Doktrinleri çalışmasının birinci ve ikinci ciltlerini oluşturmaktadır. Bu kitaplarda, Hz. İsa'dan sonraki 430 yıllık dönemdeki Hıristiyanlığın temel inanç ve doktrinleri konusundaki tartışmaları okuyacaksınız. Türkiye'de, bu konularda yazılmış eserler, yok denecek kadar azdır. Hâlbuki Hıristiyan İlâhiyatının, doktrinlerinin ve dogmalarının iyi şekilde anlaşılabilmesi için Hıristiyan Kilise Babaları olarak kabul edilen bu insanların, b
150 TL.
Tükendi
BİZ bu kitabı üç kişi yazdık: Ben, Keyfim ve Kâhyası... Daha iyi iletişim, daha iyi ilişkiler için kaleme aldığımız bu ikinci kitabımızda çatışma, çözüm, eleştiri, öfke ve anlaşmak için tavsiyelerde bulunduk. İletişim kazalarından, ilişki sorunlarından, nedenlerinden, çatışma ve çözüm stratejilerinden söz ettik. Bir müzakere süreci nasıl olmalı, anlaşmak için hangi iletişim tekniklerine başvurmak gerekir, eleştiri, tartışma ve savunma süreçleri nasıl yönetilir, öfke duygusuyla nasıl başa çıkılır, geçinilmes
68 TL.
Tükendi
Toplum ve aile ahlakından onun parçasını oluşturan olan bireylerin ahlakına; ticaret ahlakından her türlü meslek ahlakına; siyasal ahlaktan medya ahlakına; akademik ahlaktan çevre ahlakına kadar her alanda dürüstlüğün ve etik ilkelerin bir toplumun temeli olduğunun bilincine varılması gerekir. Ayrıca oyuncuların ahlaklı davranmayabileceği varsayımını hiçbir zaman göz ardı etmeksizin sosyal, siyasal ve iktisadi düzene ilişkin oyunun kurallarının adil ve ahlaki olması önemlidir. İnsan ahlakı tek başına yetmez
45 TL.
Tükendi
Halkın sesi Hakk'ın sesidir. Bugünleri yönetenler; bugünlerin, yarınların geçmişi olacağını düşünerek, geleceği bağımlılıklara, ipoteklere, öngörüsüzlüklere ve silinmesi gereken izlere mahkûm etmemelidirler. Milletler güçlü akarsular gibi binlerce pınardan, kaynaktan beslenir. Kendilerini besleyen pınarları ötekileştirerek, ihmal ederek, düşmanlaştırarak, değersizleştirerek, itibarsızlaştırarak, baskılayarak, bağlarını kopararak kurutan milletler, kaynaktan kuruyan akarsular gibi olur. Hareketliliklerini, b
30 TL.
Tükendi
Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında ayakta kalabilmenin, yaşayabilmenin, yükselebilmenin ve yüksek performansı sürdürebilmenin sırları bilgi, kalite, strateji, sinerji, insan kaynakları, sürekli öğrenme, sürekli gelişme gibi kavramlarda saklıdır. Tüm organizasyonların başta değişim yönetimi olmak üzere, stratejik yönetim, bilgi yönetimi, toplam kalite yönetimi, sinerjik yönetim ve insan
52 TL.
Tükendi
İNSANLARI anlamak, anlaşılmak ve daha kolay anlaşmak için neler yapabiliriz? Daha etkili iletişim, daha iyi ilişkiler için bilinmesi ve yapılması gerekenleri konu aldığımız bu kitapta öncelikle kendimizi tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz, sonra başkalarını anlamaya odaklanıyoruz. Daha sonra da kendimizi daha iyi ifade edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz iletişim becerilerinin neler olduğunu ve bu anlamda neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu arada hayata, saygı ve sevgiye, mutluluğa, başarıya ve huzura
65 TL.
Tükendi
Halkla İlişkiler, ticari kurumlara, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına hedef kitleleri ile doğru iletişim biçimleri yakalamalarında ve onlara kendilerini en doğru şekilde ifade etmelerinde önemli katkılar sağlayan bir alandır. Günümüz iletişim çağında, kurumlar için halkla ilişkileri bilmek, sunduğu iletişim olanaklarından yararlanmak artık kaçınılmaz olmuştur. İletişim kanallarının çokluğu ile yaşanan mesaj karmaşaları, bilgi kirliliği kurumlarda bu karmaşa içinde hedef kitlelerine hangi mesajl
68 TL.
Tükendi
Sosyal medyada paylaşılan komik bir kedi videosunun yorumlarındaki siyaset kavgalarına şahit olmuş hatta herhangi bir paylaşımınız yüzünden eski dostlarınızla sert tartışmalara girmiş, bu nedenle akrabalarınızla aranız bir daha hiç düzelmemek üzere açılmıştır muhtemelen. Peki, bu sadece bizim toplumumuzda mı yaşanıyor? Neden sosyal medyada siyasi fikirlerimizi başkalarına duyurma ihtiyacı hissediyoruz? Bu davranış farklı düşüncedeki yakınlarımızla ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Bu sonuçları doğuran nedenle
32 TL.
Tükendi
Bu çalışmada, müze koleksiyonundaki Geç Roma Dönemi sikkelerinin kronolojik olarak sınıflandırılması ve bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır. Kazılar, müzeler ve özel koleksiyonlarda bulunan Geç Roma sikkeleri yoğun olmasına rağmen bu konu üzerine yapılan yayınlar sınırlıdır. Bu nedenle müze koleksiyonundaki Geç Roma Dönemi sikkelerinin kataloğunun yapılması gerekliliği ile bu çalışma yapılmıştır. Müze koleksiyonlarındaki çalışmalar gerek müzelerde yer alan gerekse kazılarda ele geçen sikkelerin desteğiy
85 TL.
Tükendi
'Arabuluculuk', iletişim sürecinin doğru yönetilmesini gerektirir. Bu nedenle, arabuluculuğun başarıya ulaşmasında 'iletişim' bilimlerinin teorik birikiminin önemli bir katkı sağladığı söylenebilir. İletişim bilimleri perspektifinden arabuluculuğa odaklanan bu kitap, arabuluculukla ilgili tüm yönleri içermekten ziyade, müzakere ve çatışma çözümünde arabulucuların etkili iletişim yöntemlerini kullanarak daha başarılı bir süreç yönetmelerinin nasıl mümkün olabileceği sorusuna cevap üretmeye çalışmıştır. Bu
32 TL.
Tükendi
Ayrılırken arkamdan seslenen insanlar, yolculuğumun su gibi akıp gitmesi için bir dua olmak üzere arkamdan su döken kadınlar oldu. Otobüslere bindiğimde çiçekler, hediyeler sunuldu. Benim kendi ailem bana bu şekilde bir sevgi ve ilgi göstermedi. Ya seninki Lady Mary? Yukarıdaki sözler ve elinizdeki eserde okuyacağınız daha nice samimi ifade bir-iki günlük turistik seyahatten geriye kalan geçici hatıraların bakiyesi değil. Otuz yılı aşkın süredir ülkemizi, özellikle de Anadolumuzu karış karış harmanlayan Am
60 TL.
Tükendi
Erkek Egemen İdeolojinin Yeniden İnşasında Bir Araç Olarak Sinema: Gaziantep Yerelinde Film Alımlaması Gamze Büdeyri Modernleşme Sürecinde Kadın Temsilinin Okunma Biçimi: İran Sineması Örneği / Zeyneb Turhallı 'Kurban'dan 'Fail'e İzleyici Kimliğinin Değişen Konumu: Gaziantep Örneğinde Kadınların Hint Dizilerini Okuma Biçimleri / Revşan Şen Post‐Tv Aracılığıyla Yeniden Üretilen Geleneksellik: Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı Üzerine Bir İzleyici Çalışması Bermal Bekalp Muhafazakâr Kadınların Sosyal Medyada
58 TL.
Tükendi
Dijital Halkla İlişkiler, Dijital Kriz Yönetimi, Dijital İtibar Yönetimi, Dijital Siyaset, Dijital Aktivizm, Yeni Medya, E-Devlet, Halkla İlişkiler Digital Public Relations, Digital Crisis Management, Digital Reputation Management, Digital Politics, Digital Activism, New Media, E-Government, Public Relations
48 TL.
Tükendi
Sağlık Çalışanlarının Kurumsal Algı Süzgeci: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği Ali Arıcı Covid‐19 Döneminde Çalışanların Bilgi ve İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Uzaktan Çalışma Deneyimleri Kemal Elciyar Covid‐19 Sürecinde Türkiye'de Telekomünikasyon Şirketlerinin Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma Mevlüt akyol - fikret tolunay Ersöz Halkla İlişkiler, Tanıtım Faaliyetlerinde Göz İzleme (Eye Tracking) Tekniğinin Kullanılması Berrin balay Tuncer Hastanelerin Kurumsal Reklamlarında Menşei Ülke
58 TL.
Tükendi
Bir meslek olarak düşünüldüğünde halkla ilişkiler, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple ülkemizde gerek halkla ilişkilerin ne olduğuna yönelik, gerekse de halkla ilişkiler mesleğini tercih edenlerin ne tür görevler üstlendiklerine yönelik bir belirsizlik halen yaşanmaktadır. Öncelikle halkla ilişkiler ve uygulama alanlarının ele alındığı bu çalışmada asıl amaç, ülkemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş oldukları rollerin neler olduğunu belirlemekti. Belirlenen amaç doğrultusunda
45 TL.
Tükendi
* Sosyal Hayduttan Mafyaya Kahramanın Dönüşümü: Yavuz Turgul'un Eşkıya Filmi Adnan Yağız * Geleneksel Türk Seyirlik Oyunlarının ve Seyir Geleneğinin Türk Sinemasına Etkisi Arif Can Güngör * Sinema ve Edebiyat Etkileşimi Bağlamında Alice Harikalar Diyarında Eserinden Uyarlanan Filmlerin İncelenmesi Ayşen Güner Yaylak - Şermin Tağ Kalafatoğlu * Levhaya Kim Yansıyor? 400 Darbe, Milano Mucizesi ve Kırmızı Balon Filmlerindeki Egemen İdeoloji İle Çocuksu Yakınlaşmalar Çisil Altay İpekçi * Dünya Sinemasında Mültec
55 TL.
Tükendi
Referandum, ülkeyi ilgilendiren önemli konularda ve anayasa değişikliklerinde halkın yönetime doğrudan katılımıdır. Referandum, halk tarafından yönetim anlayışı bağlamında demokratik yönetimler için önemli bir meşruiyet aracıdır. Şöyle ki oylamaya sunulan konu ya da anayasa değişikliği halkın çoğunluğunun onayını alması durumunda, herhangi bir üst makamın onayı olmaksızın yürürlüğe girmektedir. Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de birçok kez referanduma başvurulmuştur. Türkiye'de günümüze kadar yedi refera
52 TL.
Tükendi
Sosyal Medyada Etkileşime Farklı Bir Bakış: Çevrimiçi Şiddet Simge Süllü Durul Sosyal Medyada Kadına Yönelik Dijital Şiddet Üzerine Eleştirel Bakış Hicabi Arslan - Aslıhan Topal İletişim Çağında 'İletişimsizlik' Sorunu: Sosyal Medya Bağımlılığı Dilek Sacıhan İletişim Teknolojileri Üzerinde Mekânın Sonu ve Nesnenin Dönüşümü Murat Aytaş Pandemi Sürecinde Sosyal Medya ve Mekansızlaşma Alp Karaca Askıda Hakikat: Sosyal Medyada Siyasal Toplumsallaşma ve Post‐Truth'un Yeri H. Hasan Saf Yeni Sosyal Medya Uygulamas
48 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 282 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1