Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 225 kayıt bulunmuştur Gösterilen 120-140 / Aktif Sayfa : 7
Türk hikayeciliğinin önemli ismi Ömer Seyfettin kısa hikaye geleneğimizde kendine özgü bir üsluba ve hikaye tekniğine sahip bir yazanmızdir. Onun hikayeleri hem yazıldıkları dönemdeki etkileri hem de sonraki nesillere yol göstermesi bakımından ufuk açıcı edebi metinlerdir. Kurgan Edebiyat Yayınlarının Ömer Seyfettin dizisi yazarın bütün hikayelerini bugünün okuruna özenli bir hazırlıkla sunuyor. Bu seride yer alan bütün hikayeler alanın uzmanlarınca sadeleştirilip yazarın üslubu korunarak yayımlanmaktadır.
271 TL.
Tükendi
Türk hikayeciliğinin önemli ismi Ömer Seyfettin kısa hikaye geleneğimizde kendine özgü bir üsluba ve hikaye tekniğine sahip bir yazarımızdır. Onun hikayeleri hem yazıldıkları dönemdeki etkileri hem de sonraki nesillere yol göstermesi bakımından ufuk açıcı edebi metinlerdir. Kurgan Edebiyat Yayınlarının Ömer Seyfettin dizisi yazarın bütün hikayelerini bugünün okuruna özenli bir hazırlıkla sunuyor. Bu seride yer alan bütün hikayeler alanın uzmanlarınca sadeleştirilip yazarın üslubu korunarak yayımlanmaktadır
281 TL.
Tükendi
Celal Nuri İleri'nin Romanları Üzerine Bir İnceleme bir fikir adamı olarak bugüne kadar hakkında pek çok çalışma yapılmış olan Celal Nuri'nin geri planda kalan edebiyatçı kişiliğini ve edebi eserlerini konu edinmektedir ileri'nin Osmanlı Türkçesiyle neşrettiği ve henüz Latin harflerine aktarılmamış dört romanı bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu incelemede yazarın Perviz 1916 Ölmeyen 1917 Merhume 1918 ve Afife Fikret müstearıyla kaleme aldığı ahir Zaman 1919 adlı eserleri zihniyet yapı tema ve anlatım
290 TL.
Tükendi
Hececi öz şiir ve Garip anlayışı gibi birbirinden farklı iki etkinin altında şiire adım atan Eloğlu 50'Li yıllarda bütünüyle Garıp'in 60'tan sonraysa İkinci Yeni'nin izini sürmüştür. Bu şiirin her iki şiir hareketiyle ilişkisi tek taraflı olmamış etkilendiği bu anlayışları kendi potasında eritmiş onlara kendi özgünlüğünü ekleyebilmiştir. Karşıt iki bakış açısından dünyaya topluma ve bireye bakan Eloğlu şiiri gördüğü çarpıklıkları şiirleştirmiştir. Bu şiir hem iki anlayış arasında bir köprü kurmuş hem de mo
436 TL.
Ezgi ve sözün birlikte hayat verdiği türküler milletimizin tarih boyunca duygularını yüklediği bir arşiv niteliğindedir. Milletimizin nabzı türkülerde atar. Aşkı acıyı ayrılığı gurbeti sılayı nasıl algılamamız gerektiğini bize türküler öğretir. Yemen'in feryadı Çanakkale'nin çığlığı onlarda saklıdır. Mehmet Kaplan bizi yüz yıllar ötesinden gelen bir sevgi ve heyecanla birleştiren türkülerimizin oyunlarımızla birlikte bütün gönülleri birbirine kenetleyen en kuvvetli dil olduğu görüşündedir. Ahmet Turan Alkan
128 TL.
Tükendi
1979 yılında Irak'ın Diyale iline bağlı Hanekin ilçesinde doğdu. İlkokul Ortaokul ve lise öğrenimini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra 1998 yılında girdiği Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2005 yılında Irak Türkmenlerinin Masallarında Motif ve Tip İncelemesi konulu teziyle Yüksek Lisansını 2009 yılında Irak Türkmenlerinin Halk inançları ve Bu İnançlar Etrafında Oluşan Halk Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi konulu teziyle Doktorasını Gazi Ünive
193 TL.
Tükendi
Kitapname'nin merkezinde kitap'lar bulunuyor. Prof. Dr. Nazım H. Polat'ın farklı zamanlarda farklı kitap ve süreli yayınlarda yayımlanan kitaba dair yazıları bu eserde bir araya geldi. Yirmi altı yazıdan oluşan Kitapname'dekl yazıların kimi kitap eleştirisi kimi kitap tanıtımı kimi de kitaptan hareketle edebi eser tahlili niteliğinde. Titiz bir akademik dikkatle kaleme alınan yazılar okura ayrıntıda saklı bilgiler veriyor. Polat ele aldığı kitapları objektif bakış açısıyla mercek altına alırken yeri geldiği
301 TL.
Sabri 1784 1833 Ispartalı. Halveti yoluna mensup bir mutasavvıf şair. Onun hayatı tam anlamıyla yol üzeredir. Hep yollardadır. İstanbul Bursa ve Kayseri'de bulunur. Hacca gider Mekke'de kalır. Manevi yolculuğunda yaşadıklarını şiirlerinde anlatır. Sabri'nin tek nüshası bilinen Divanı gelenekte olduğu gibi ilahi aşkı irfanı anlatan şiirlerden oluşur.
308 TL.
Tükendi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür. Kurgan Edebiyat bu bilinçle hareket etmekte ve Türk edebiyatının definelerini gün yüzüne çıkarmak amacını samimiyetle taşımaktadır. Kurgan Edebiyat bütün değerlerimizi olduğu gibi edebi mirasımızı da müzeleştirmekya da kütüphanelerimizin görünmez raflarına terk etmemek için onu bugüne uyarlayarak büyük bir kült
491 TL.
Tükendi
Türkçü yazarlarımızın önde gelenlerinden Ahmet Hikmet Müftüoğlu edebiyatımızın milliyetçi hareketini temsil etmiştir. Türkçülüğü siyasi sahada savunan isimlerimizdendir. Yazarlığa Servet-i Fünuncular içinde başlamış, Meşrutiyetten sonra Türkçülük ülküsünü benimsemiş ve Servet-i Fünunculardan ayrılmıştır. Müspet ilimlerle ilgili tercümeler yapmış ve Hazine-i Fünun ile Servet-i Fünun dergilerinde yayımlatmıştır. 1894-1900 yılları arasında aynı dergilerde hikâyelerini sunmuştur. 1908den sonra sanatını sosyal k
362.5 TL.
Tükendi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür. Kurgan Edebiyat bu bilinçle hareket etmekte ve Türk edebiyatının definelerini gün yüzüne çıkarmak amacını samimiyetle taşımaktadır. Kurgan Edebiyat bütün değerlerimizi olduğu gibi edebi mirasımızı da müzeleştirmek ya da kütüphanelerimizin görünmez raflarına terk etmemek için onu bugüne uyarlayarak büyük bir kül
452.5 TL.
Tükendi
Belagat Osmanlı toplumunda az çok mürekkep yalamış herkesin bildiği hiç değilse temel kurallarına aşina olduğu bir sanaf'tı. Hatta diyebiliriz ki sadece edebiyat alanında değil Osmanlı'nın bütün bir düşünce tarihinin fikirden söze sözden yazıya dökülmesinde belagat kaideleri göz ardı edilemez bir esastı. Zira belagat bilgisi düşüncenin ifade edilirken muhatabında beklenen tesiri gösterebilmesi için gerekli kalem kuvvetinin olmazsa olmaz şartlarından biriydi. Ve söz perisinin biri vehbi öteki kesbi iki kanad
398 TL.
Tükendi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür. Kurgan Edebiyat bu bilinçle hareket etmekte ve Türk edebiyatının definelerini gün yüzüne çıkarmak amacını samimiyetle taşımaktadır. Kurgan Edebiyat bütün değerlerimizi olduğu gibi edebi mirasımızı da müzeleştirmekya da kütüphanelerimizin görünmez raflarına terk etmemek için onu bugüne uyarlayarak büyük bir kült
158 TL.
Tükendi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür. Kurgan Edebiyat bu bilinçle hareket etmekte ve Türk edebiyatının definelerini gün yüzüne çıkarmak amacını samimiyetle taşımaktadır. Kurgan Edebiyat bütün değerlerimizi olduğu gibi edebi mirasımızı da müzeleştirmekya da kütüphanelerimizin görünmez raflarına terk etmemek için onu bugüne uyarlayarak büyük bir kült
226 TL.
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür. Kurgan Edebiyat bu bilinçle hareket etmekte ve Türk edebiyatının definelerini gün yüzüne çıkarmak amacını samimiyetle taşımaktadır. Kurgan Edebiyat bütün değerlerimizi olduğu gibi edebi mirasımızı da müzeleştirmekya da kütüphanelerimizin görünmez raflarına terk etmemek için onu bugüne uyarlayarak büyük bir kült
266 TL.
Tükendi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması birvatan toprağının kaybı kadar büyüktür. Kurgan Edebiyat bu bilinçle hareket etmekte ve Türk edebiyatının definelerini gün yüzüne çıkarmak amacını samimiyetle taşımaktadır. Kurgan Edebiyat bütün değerlerimizi olduğu gibi edebi mirasımızı da müzeleştirmekya da kütüphanelerimizin görünmez raflarına terk etmemek için onu bugüne uyarlayarak büyük bir kültü
206 TL.
Tükendi
Türk hikayeciliğinin önemli ismi Ömer Seyfettin kısa hikaye geleneğimizde kendine özgü bir üsluba ve hikaye tekniğine sahip bir yazanmızdır. Onun hikayeleri hem yazıldıkları dönemdeki etkileri hem de sonraki nesillere yol göstermesi bakımından ufuk açıcı edebi metinlerdir. Kurgan Edebiyat Yayınlarının Ömer Seyfettin dizisi yazarın bütün hikayelerini bugünün okuruna özenli bir hazırlıkla sunuyor. Bu seride yer alan bütün hikayeler alanın uzmanlarınca sadeleştirilip yazarın üslubu korunarak yayımlanmaktadır.
263 TL.
Tükendi
Ali Ekrem Bolayır... Özel hayatında Namık Kemal'in oğlu Edebiyyat ı Cedi de'nin A. Nadir Celile Hanım'ın eşi Selma Masûme Beraat ve Cezmi'nin babası... Resmi hayatında ise Sultan Abdülhamid'in Mabeyn katibi Kudüs'ün mutasarrıfı Akdeniz adalarının valisi Darülfünun'un şerh i mütûn müderrisi liselerin edebiyat muallimi... Ya sadece kendisinin bildiği dünyasında... Daha yeniyetmeliğinde cariye ve hizmetkarlardan öğrendiği cinselliği babasından miras aldığı içki ibtilası ve Mazhar Osman'ın kliniğinde gizlice al
602.5 TL.
Tükendi
Bugüne kadar Tanzimat'ın ilanından 1839 Latin alfabesine geçtiğimiz 1928 yılının sonuna kadar yayınlanmış şiir kitaplarının kapsamlı bir bibliyografyası hazırlanmamıştı. Bu kitapla 1839 1928 yılları arasında Osmanlı Türkçesi ile yazılıp basılmış lOOO'den fazla şiir kitabının mümkün olduğunca eksiksiz bir dökümü araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Bugün özellikle Yeni da Osmanlı Türkçesiyle yayınlanmış şiir kitaplarına ait bazı eksik veya yanlış bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Bu sebeple bibliyograf
243 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 225 kayıt bulunmuştur Gösterilen 120-140 / Aktif Sayfa : 7