Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Nika Yayınevi
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 104 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  19
Mekanı Düşünmek
Yazarlar Ali Somel, Asu Beşgen, Berrak Erdal, Ceyhun Gürkan, Deniz Yıldırım, Emre Erol, Erdem Yazar, Evren Haspolat, Ezgi Karmaz, Gülgün Meşe, Güncel Önkal, Hakan Sağlam, Hilal Peker Dural, İshak Memişoğlu, N. Ezgi Zünbüloğlu, Saim Can Beritan, Şeyma Duman, T. Kerem Koramaz Mekân, gündelik hayatta genellikle nerede sorusuyla ilişkili olarak kullanılır. Oysa söz konusu kavram başka sorularla ilişkili olduğu gibi, tek disiplinin bakış açısıyla da sınırlı bir anlama sahip değildir. Mimarlıktan sinemaya, felse
29.16 TL. 36 TL.
Tükendi
 %  19
Covid-19'dan Sonraki İlk Yıl
Yazarlar:Alex De Waal, AnnIe Kenny, Bue Rubner Hansen, Carl De Souza, David Sirato, Drew Pendergras, Troy Vettesse, Eskild Petersen, Isaac Chotiner, Joao Fellet, J.S. Tan, Karlin Lillington, Kenan Malik, Luke Savage, Margaret Atwood, Michael Mayzul, Olga Khazan, Paula Findlen, Paulo L. Dos Santos, Polly Toynbee, Prabir Purkaystha, Rob UrIe, Rupert Beale, S. Erdem Türközü, Sa'eed Husaini, Serap Güneş, Serge Halimi, Slavoj Žizek, Spencer Bokat-Lindell, Stephen Boyd, Tim Adams Günümüzün Ünlü Düşünür ve Yazar
35.64 TL. 44 TL.
Tükendi
 %  19
Black Mirror: Aynadan Yansıyanlar
Modernleşme serüveninde zaman zaman tekno-paranoid olarak adlandırılabilecek çapta bir huzursuzluğun yaşandığını biliyoruz. Bu durum sanat ve teknolojinin ilk görkemli kucaklaşması sayabileceğimiz fotoğrafın icadından beri böyle. Teknoloji neye olanak, neye engel oluşturuyor? Kendini var etmenin, yeni ifade biçimleri keşfetmenin, özgürleşmenin yolunu açarak mı ilerliyor yoksa tersi şekilde mi? Bu noktada Black Mirror'a distopik yakıştırmalar yapıldığını da göz önünde bulundurarak, László F. Földényi'nin üto
29.16 TL. 36 TL.
 %  19
Yalnızca Sayıları Seven Adam
Tüm zamanların en üretken matematikçilerinden Paul Erdős'ün mükemmel bir biyografisi. Erdős, 485 matematikçi ile ortak çalışmalar yaptı ve 1500'den fazla (normal bir matematikçinin yaklaşık 10 katı) makale yayımladı. Onun hiç evi olmadı, sahip olduğu her şeyini sığdırdığı bir bavulla, çalışmak istediği matematikçilerin kapısına dayandı. Bu kitapta, Erdős'ün yaşamına dair diğer detayların yanı sıra, yaşamı boyunca çalıştığı (çoğunluğu sayılar teorisi ile ilgili) çok sayıda problem hakkında tartışmalar da yer
35.64 TL. 44 TL.
Tükendi
 %  19
Geştalt Danışmanlığı: Değişme Yolculuklarına Uzanan El
Danışanını olduğu gibi tanıma; onun da kendisini olduğu gibi tanımasına, tanımadığı parçalarını benimsemesine yardımcı olma: İşte Geştalt Danışmanlık Yaklaşımı! Yaklaşıma ilişkin kuramla uygulamayı iç içe sunan kitap hem mesleğe yeni adım atmış danışmanlara hem de deneyimli danışmanlara yönelik, Geştalt danışmanlığının felsefesi ve çalışma yöntemleri üstüne kapsamlı bir kılavuz niteliğindedir. Sills, Fish ve Lapworth, dört kesime ayırdıkları metinde, okurlara önce Geştalt yaklaşımına genel bir bakış, sonra
40.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  19
Uluslararası İlişkiler Etiği
Etik iyi ve kötü, doğru ve yanlış, adalet ve adaletsizlik gibi kavramların tanımını yapmaya, davranışlarımıza yön veren kuralları ve normları belirlemeye çalışan bir araştırma alanıdır. Uluslararası ilişkiler etiği ise esas olarak devletler arasındaki davranış normlarını belirlemekle birlikte, uluslararası boyutu olan her konunun etik boyutuyla ilgilidir. Buna insan hakları, kimlik, adalet, iş etiği ve çevre gibi birçok konu dahildir. Savaşa hepimiz karşıyız, savaşın iyisi kötüsü olmaz. Fakat savaş etiği, s
51.84 TL. 64 TL.
Tükendi
 %  19
Max Stirner
Başyapıtı olan Der Einzige und sein Eigentum (Biricik ve Mülkiyeti) hariç, ülkemizde bir muamma olan ve hakkında yazılmış herhangi bir çalışmaya rastlayamadığımız Max Stirner, İngiliz siyaset kuramcısı Saul Newman'ın hazırladığı bu kapsamlı derlemede enine boyuna inceleniyor. Çoğu zaman anarşist kanon içindeki tartışmalı konumuyla, kimileyin sadece Marx'la olan polemiğiyle, bazen de günümüzün radikal sol siyasetine olası katkıları dolayımında ele alınan Stirner'i çok yönlü bir şekilde gündeme getiren bu çal
38.88 TL. 48 TL.
Tükendi
 %  19
Çevrimiçi Dünya; Küreselleşmenin Geleceği
Yazarlar: Ulaş Taştekin, Ahmet Alpay Dikmen, Celalettin Sencer İmer, Cem Karadeli, Elif Gözdaşoğlu Küçükalioğlu, Güner Koç Aytekin, Mehmet Gökhan Uzuner, Mesut Ünlü, Muhittin Şahin, Nezahat Demiray, Rabia Burçin Yavuz, Nurgül Bekar 1990'lardan bu yana küreselleşme olgusu gerek bireysel gerekse toplumsal hayatlarımızın içinde yer alıyor ve içinde bulunduğu her şeyi değiştiriyor, dönüştürüyor. Uluslararası toplum da bu değişim ve dönüşümden muaf değil; eğitimden hukuka, teknolojiden güvenliğe, enerjide
43.74 TL. 54 TL.
Tükendi
 %  19
Devlet: Dün Bugün Gelecek
Devletin doğası ve rolü üzerine tartışmalar modern siyasetin temelinde yer almaktadır. Bununla birlikte, kötü bir şöhrete sahip olan devleti tanımlamak zor olduğu gibi, terim olarak devlet bir dizi farklı yoruma da tabidir. Devlet kuramı konusunda özgün ve önemli bir yere sahip olan Bob Jessop, bu kitapta, kavram ve gerçeklik olarak devlete ilişkin eleştirel bir giriş sunuyor. Jessop, devlete ilişkin bütün genel değerlendirmeler üzerinden, okuyucuya oldukça berrak bir şekilde kılavuzluk ederken, devleti diğ
48.6 TL. 60 TL.
 %  19
Hakikat Sonrası; Siyaset, Felsefe, Medya, Uluslararası İlişkiler
Hakikatİn Temsili Günümüzde Can Çekişiyor. Kamusal Tartışmada Hakikat, Çağımızın Gelişmeleriyle, Yeni Bir Şekilde Görmezden Geliniyor. 2000'Li Yıllardan İtibaren Kamusal Alanda Hakikat Ve Hakikat Sonrası Konusunda Pek Çok Tartışma Yaşandı. Siyasal, Toplumsal Ve Ekonomik Gelişmeler, Yeni Medya Teknolojilerinin Hız Kesmeyen Etkisi, Hakikat Sonrası Bir Çağda Yaşadığımız İddialarının Gündemi Kaplamasına Neden Oldu. Bu Derlemede, Siyaset, Felsefe, Medya Ve Uluslararası İlişkiler Alanlarında, Hakikatin Ve Hakikat
32.4 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  19
'İç'ten 'İç'e; Mimarlıkta 'İç' Meselesinin Ekonomi-Politik Serüveni
'İçten İçe'; Mimarlıkta 'İç' Meselesinin Ekonomi-Politik Serüveni, mimarlıkla iç mimarlığın ayrışma sürecini ele alırken, bu ayrışmanın tarihsel kökenlerini, nirengi noktalarını ve dayanaklarını ortaya koymak üzere yola çıkıyor. Murat Çetin, mimarlık alanının iç mimarlığı nasıl algılayageldiğini, bu çoğu kez küçümseyici algılayışın tarihte yavaşça nasıl ortaya çıktığını, esasen politik bir okuma üzerinden ve farklı disiplinlerle bağlantılar kurarak inceliyor. İnsanlığın yeryüzünde varoluşu, insanlığın biyo
40.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  19
Göç ve Entegrasyon
Bu kitap yoğun olarak göç ve onunla ilgili problemlerin çözümüne eğilen entelektüel çabaya katkı sunabilmek için entegrasyon konusunu farklı boyutlarda ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Göç süreci, göç yollarındaki zorluklar ve temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından başlayan süreç bütüncül bir entegrasyon perspektifini gerektirmektedir. Kalıcılaşan göçmen ve mülteci grupların bulundukları toplumsal yapı ile uyumu olarak ele alınan entegrasyon farklı boyutlara sahip, karmaşık bir sürece işaret etmekted
43.74 TL. 54 TL.
Tükendi
 %  19
Karizma ve Lider Kültü
Cem Kaptanoğlu, Serhat Celal Birdal, Yakup Atamer Aykaç, Sezgin Çiftçi, Hacı Çevik, Mete Sefa Uysal, Polat S. Alpman, Çağdaş Yalçın, Yeşim Akın Yalçın, Cemal Dindar, Aksu Bora Otoriterlik dozu her geçen gün artan karizmatik liderler ile kitleler arasında kurulan ilişki uzun yıllardır farklı disiplinlerin üzerine düşündüğü ve araştırdığı bir alandır. Hitler faşizminin karanlığından bu yana, kitlelerin otoriter rejim ve tek adamlara neden ve nasıl destek verdiği sorusu hala güncelliğini korumaktadır.
32.4 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  19
Sosyal Hizmet Etiği
Sosyal hizmet mesleğinin doğası gereği birçok insan doğrudan ya da dolaylı olarak sosyal hizmet uzmanlarının kararlarından etkilenmektedir. Sosyal hizmet uzmanları; huzurevleri, sevgi evleri, bakım merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, kreşler, aile danışma merkezleri vb. birçok kurumda doğrudan müracaatçılara hizmet sunmaktadır. Yine mahkemelerde, hastanelerde, kliniklerde, psiko-sosyal danışma merkezlerinde, göçle ilgili kurumlarda, belediyelerde, sosyal yardım birimlerinde kısacası birçok özel kurum ve k
43.74 TL. 54 TL.
 %  19
Otoriter Neoliberalizmin Gölgesinde; Kent, Mekan, İnsan
2008-2009 krizini izleyen dönemde küresel çapta yükselen isyanlar, hem dünyada hem Türkiye'de yaklaşık yarım yüzyıllık neoliberalleşme sürecinde devletin geçirmiş olduğu değişimi çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Artık karşımızda 'başka türlü bir devlet' vardı. Bu, yaşam alanlarının sistematik olarak sömürgeleştirilmesine ve toplumsal koordinasyon mekanizmalarının yerini finansal kaynak ve siyasi güç biriktirme mekanizmalarının almasına hizmet eden, gerektiğinde mevcut yasaları ihlal etmekten çekinmey
35.64 TL. 44 TL.
Tükendi
 %  19
Yeminin Arkeolojisi: Dilin Kutsal Ayini
Tıpkı Foucault'nun sözlerinde olduğu gibi insan, 'yaşayan varlık olarak, siyasetinde kendi varoluşunu, mesele eden hayvandır' ve bunun yanı sıra insan, dilinde kendi yaşamını mesele eden yaşayan varlıktır. Aslında bu iki tanım birbirinden ayrılamaz ve temel olarak birbirine dayalıdır. Kendisini konuşan olarak keşfeden yaşayan varlığın, onun aracılığıyla sözleri için sorumlu olmaya karar verdiği ve kendisini logos'a adayarak dile sahip yaşayan varlık olarak kurduğu, antropojenik operatör olarak anlaşılan yem
24.3 TL. 30 TL.
 %  19
Lamekan
Sonra durmaksızın bir başka yere kaçtım ben. Kaç başka yer dolaştım böyle, bilmiyorum. Artık 'bir başka yer' kalmamıştı. Ve ben artık hiç kimsenin hayatındaki en önemli insan değildim. Bunu anladığımda bir yaz sonu bir yerde durdum ve bütün güz göletin etrafını tavaf ettim. Ormana girdim, uzun uzun yürüdüm. ... Az kendim yaladım yaralarımı, az gölet yaladı, az orman. Çok sert ve zorlu bir kışa girdik sonra. Sesler geliyordu kulağıma. Sağdan soldan, yukarıdan ve aşağıdan, çok derinlerden. Hiçbir yaranın tam
19.44 TL. 24 TL.
Tükendi
 %  19
Savaştır Ruhumu Yaralayan
Savaştır ruhumuzu yaralayan. Ölüm, kayıp, ayrılık, yas, yara, yetimlik, yıkım, yılgınlık, öfke, korku, acı, şiddet, gözyaşı ve daha bir sürü şey olan. Yalnızca bugüne değil, yarına dokunan... Barıştır toplumun en güzel umudu, tarihin en gerçek ivmesi. Düşmanlığın olmaması. Kötülükten, kavgalardan, savaşlardan kurtuluş. Sömürüsüz bir dünyada yaşamak. Herkesin eşit, özgür ve kendi olduğu bir dünyada.
19.44 TL. 24 TL.
Tükendi
 %  19
Pedagojik Tahakküm: Sosyal Bilim Öğretiminde Pedagojik Sorunlar
İki üniversite vardır: Biri olması gereken üniversite, diğeri ise olan üniversite. Olması gereken üniversite genel toplumsal yararı gözeterek neden-sonuç ilişkisi içerisinde bilimsel bilgi üreten, bununla yetinmeyip ürettiği bu bilginin uygulamaya geçmesinin siyasetini de yapandır. Somut tarihsel gerçeklik üniversite kurumlarının bu çizgiden uzak olduğu yönündedir. Üniversiteler, tarihsel süreçte büyük ölçüde egemen sınıfların tahakkümü altında güç ve iktidar ilişkilerinin yeniden üretimine katkı sunan bir
22.68 TL. 28 TL.
 %  19
Alevi Olmak
Alevilerle Müslüman topluluklar arasında yaşanan çatışmada Alevilerin yeri nedir? Çatışma sürecinde İslam öncesi, İslami dönem gibi alanlara sıkıştırılarak ele alınan Alevilik, kendi dışına, ait olmadığı yere itildi. Cumhuriyet boyunca Aleviler zorla Müslüman ve Türk sayıldı. Aleviliğin ve Alevilerin bir yere yamanma ihtiyacı, Alevi gerçeğini gizlediği gibi, Alevilerin kafasını da karıştırdı. Bu nedenle Alevi teosofisi, teolojik inançlarla kuşatıldı. Çevre kültürlerin, inançların ve dinlerin biçimlendirdi
30.78 TL. 38 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 104 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1