Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Doğu Batı Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 356 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  15
Attika Geceleri
Attika Geceleri (Noctes Atticae), Aulus Gellius'un bilinen tek yapıtıdır. Aslen hukukçu ve felsefeye düşkün bir kültür adamı olan Gellius'un bu eseri, gençliğinde felsefe merakıyla gittiği Atina'da okumuş olduğu eserlerden yaptığı kısa ya da uzun alıntılardan, kendi yorum ve hatıralarından oluşur. Eserde yer verilen konular felsefe, mantık, gramer, etimoloji, hukuk, tarihi anı ve anekdotlar, biyografi, eski gelenekler, söylenceler, müzik, astronomi, spor ve oyunlar, festivaller, dinî bayramlar, mitoloji, de
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Zalimlerin Ölümleri Üzerine
Zalimlerin Ölümleri Üzerine'nin Tanrısal İntikam çevresinde dönen hikâyesi, imparatorluğun 303- 314 yıllarına dair önemli bilgiler sunar. Lactantius elli iki bölümden oluşan kitabının girişinde kendi döneminin zalimlerini anlatacağını yazmış olsa da anlatısına işkenceyle ilgili suçlamak için seçtiği Nero, Decius, Domitianus, Valerianus ve Aurelianus'a dair kısa bir özetle başlar. Eserin geri kalan kırk altı bölümü Diocletianus'un tetrarchia tasarısı, Büyük Zulüm süreci, imparatorun tahttan feragati, Maximia
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine
Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü, bir nevi temelsizliğin kitabıdır. Zira bu kitap, temellendirmelerin sadece ve sadece tasavvurlar arası mümkün olduğunu; tasavvur dünyasının oluş ve yok oluşların akıp giden rüyavarî sonsuz sahnesi olduğunu; bu varoluş içerisinde tek işlevi somut olanı soyut kavramlara dönüştürmek olan aklın ise, insanı bu gerçekliğin ötelerinde olduğu varsayılan bir yerlere asla ulaştıramayacağını iddia etmektedir. Tüm bu düşünceler ise kendi kendinin nedeni ya da bir ilk neden olarak g
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
İntihar
Durkheim, bir sosyal bilimler klasiği olan İntihar'da, bilinçli ölüm dediği kendini öldürme eyleminin nedenlerini, türlerini ve gerçekleşme biçimlerini tartışıyor. İntihar deyince ilk akla gelen kasıtlı kendini öldürme vakaları dışında, Durkheim, kendini öldürme maksadıyla yapılmasa dahi, açık bir ölüm ihtimali barındıran ve ölümle sonuçlanan her eylemi intihar olarak değerlendiriyor; bireysel, dinsel ya da siyasal hırslarla girişilen ölümcül eylemleri intiharın farklı türleri olarak yorumluyor. İntiharı bi
38.25 TL. 45 TL.
 %  15
Doğu Batı Düşünce Dergisi Yıl: 24 Sayı: 95; Kasım - Aralık 2020 Ocak 2021
EKOLOJİK KRİZ Sezgin Seymen Çebi Fatma Aykanat Ekoloji, İdeoloji, Özneleşme ve Hukuk Yeryüzü Kültürü ve Jeolojik İmleçler Sanem Özer Mehmet Ali Adıyaman İklim Değişikliği ve Çatışmalar Ekolojik Krize Yönelik Nesnel ve Bütüncül Bir Etik: Murray Bookchin'in Ekolojik Özgürlük Gülşah Tırış & Ceren Uysal Oğuz Etiği (Tamamlayıcılık Etiği) İklim Adaletine Demokrasi Perspektifi ile Bakmak: Ekolojik Demokrasi Azize Çay İklim Krizine Politik Bakış Açısı: Toplumsal Ömer Madra ile Söyleşi Ekoloji Açık Radyo ve Örne
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Yavaşlık Felsefesi; Khora, Tao ve Aralıklar
Yavaşlık felsefesi, hızlanmış varlıklar ve olaylar arasında yavaşlamanın olanakları üzerine düşünmenin bir yoludur. Bireyin ruhsal, bedensel dinginliğini sağlamanın yanında, daralan bir gezegende diğer canlılara yer açmak için durmayı bilmektir. Modern düşüncenin, sanatın önerdiği gibi trajik, romantik veya avangard öznenin dolaysız fiillerine ara verip, dolaylı eylemlerin imkânlarını araştırmaktır. Yavaşlığın öznesi, hızlanmasına sebep olan etkenlerle ilişkisini yeniden düzenlemeye çalışır. Yavaşlık, yenid
35.7 TL. 42 TL.
 %  15
Anarşizmin Felsefi Temelleri
Anarşinin bugünkü anladığımız şekli için milat 18. yüzyıl olarak alınabilir, işte Godwin'in önemi bu noktada ortaya çıkar, zira çağdaş dönemin bilinen ilk ismidir. Peter Marshall'a göre, Godwin anarşizmin en büyük düşünürüdür. Seksen yıllık ömründe onlarca kitap, binlerce sayfa kaleme alan Godwin, yaşadığı dönem göz önünde bulundurulduğunda radikal bulunabilecek bir felsefeye sahiptir. Godwin'e göre dünyadaki kötülüğün temel kaynağı yerleşik yönetimleri ve kurumları olan devlettir, olması gereken şey devle
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Dünyada Osmanlı Tarihyazımı - 1
Çok değil, yüz yıl kadar önce Türkiye'de tarihçiler Osmanlı tarihinin yazılmadığını iddia ediyorlardı. Daha doğrusu bu iddialar Osmanlı tarihinin çağdaş yöntemlerle yazılmadığı üzerineydi. Henüz modern tarih düşüncesi ve araştırmalarının başında olan tarihçiliğimiz için her iki iddianın da doğruluk payı vardı. Oysa bu durum kendilerinden öncekiler tarafından da fark edilmişti. Hanedan tarihi ve vakanüvislerin yazdıklarının dışında Osmanlı tarihi farklı cepheleriyle ele alınmamıştı. Osmanlı tarihini geniş ka
38.25 TL. 45 TL.
 %  15
Türkiye'de İlk Tarikat Zümreleşmeleri; Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma
Temel dinî tecrübenin ifadelerinden biri olan sosyolojik tezahür, sırf dinî zümreler olarak gözlemlenmektedir. Bu bakımdan, bilhassa kurucusu olan dinler sırf dinî zümreler olarak anlaşılabildiği gibi; bu inanç toplulukları içerisinde ortaya çıkan mezhep ve tarikatlar da, din sosyolojisi açısından, inceleme ve araştırma konusu olmaktadır. Türkiye'de çeşitli dinî zümreleşmelerle, varlığını sürdüren toplulukları da ele almak bakımından, onların kaynaklarına inmek ve Anadolu'da ilk ortaya çıkan dinî zümreleşm
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Tarih Felsefesi
Herder gelecekte yazmayı tasarladığı başyapıtı için günlüğüne şu notları kaydedecektir: İnsan türü üzerine nasıl bir yapıt! İnsan ruhu üzerine! Dünyanın kültürü! Bütün mekânların! Zamanların! Halkların! Güçlerin! Karışımların! Biçimlerin kültürü! Asya dini!... Yunan'a dair her şey! Roma'ya dair her şey! Kuzey dinleri, hukuku, töreleri, savaş, onur! Papalık dönemi, keşişler, bilgelik!.. Çin, Japon politikası! Yeni bir dünyanın doğa öğretisi! Amerikan töreleri vs. İnsanlığın eğitiminin evrensel tarihi! Bu ama
63.75 TL. 75 TL.
 %  15
Tarihsel Sosyoloji
Philip Abrams. Tarihsel Sosyoloji'y'ı şu şekilde tanımlar: Tarihsel sosyoloji, geçmiş ile bugün arasındaki ilişkiye evrimsel gelişim şemaları giydirmeye çalışma meselesi değildir. Yalnızca bugüne bir tarihsel arka plan tanıtma meselesi de değildir. Bir yandan kişisel faaliyetler, diğer yandansa toplumsal örgütlenme arasında, zaman içinde bilinçli bir biçimde inşa edilmiş olan ilişkiyi anlamaya dönük bir çabadır. Tarihsel sosyoloji, sürekliliğe sahip olan bu inşa sürecini toplumsal çözümlemenin odak noktası
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Arayış; Tarih ve Dinde Anlam
Gerçek ve anlamlı bir dünya, kutsalın izdüşümünde saklıdır. İnsan büyük bir kaosun ortasında anlama ancak kutsala ilişkin deneyim aracılığıyla ulaşır. Kutsalın anlamı zamanın akışında çağlar boyunca farklı kültürlerde farklı niteliklere bürünmüş olsa da, özünde insanın iki önemli özelliği yatar: yaratıcılık ve dinsellik. İkisi birlikte mitleri, âyinleri, imgeleri, simgeleri, kısaca dinsel yaratıları üreterek insanın deneyimlerine ifade kazandırır, anlam dünyalarını yaratır, evrendeki benzersiz varoluşunu ge
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Okuma Günleri
Proust'un bu kitabı John Ruskin'in Susam ve Zambaklar kitabına yazdığı önsözdür. Ama aynı zamanda Kayıp Zamanın İzinde'nin bir provası gibidir. Okuma, tıpkı romandaki gibi bu metinde de, bir günün zamanlarının paylaşımındaki örtük çatışmayı yaratan temel unsurdur. Proust'un okuyan çocuk'u küçük Marcel, birinci tekil şahısla, okuma deneyimini kesintiye uğratan anları aktarır. Kayıp Zamanın İzinde'deki biçimiyle düşüncenin rüşeym hali kitapta saklıdır: uyumak üzere olan anlatıcının elinden düşen kitabın son
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Platonculuk
Kendinden daha bilgin olmak aynı zamanda kendinden daha cahil olmaktır ve öğrenmek anımsamak demekse, aynı zamanda unutmadan nasıl öğrenilebilir? Platon Descombes'un sözleriyle, Platon'u okumak, her felsefeci için, bütün filozofların felsefesini, bizatihi felsefeyi okumaktır. Diyaloglar'da takipçisi olunacak bir doktrin değil, diyalektik sanatının alıştırmaları izlenmelidir. Zira Platon'un anladığı anlamda diyalektik, ayırımlar koyma sanatıdır, bu ayırımlar olmadı mı çelişkiye düşeriz. Bu anlayışla yola k
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya
Schopenhauer'ın Einstein'dan Schrödinger'e, Nietzsche'den Wittgenstein'a, Wagner'den Mahler'e, Tolstoy'dan Beckett'a günümüz kültür dünyasını şekillendiren pek çok kişiyi etkileyen ve felsefe tarihinin başyapıtlarından biri olan İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya'sı, birinci basımının ardından iki yüzyıl sonra nihayet ilk kez tam metin çevirisiyle Türkçede yeniden doğuyor. Görkemli bir manzaraya şahit olmak için insanın tırmanmayı göze aldığı yücelikler vardır. Bu yol- culukta yükseklere çıktıkça havanın gitgi
63.75 TL. 75 TL.
 %  15
94. Sayı Deizm; Düşünce Dergisi Yıl: 23 / Sayı: 94 Ağustos, Eylül, Ekim 2020
DEİZM Adnan Bülent Baloğlu Lord Herbert'ın İdeal Dini, Spinoza'nın Evrensel Emre Dorman Dini, Neoliberalizmin Küresel Dini Popüler Kültürün Popüler Deizmi: Riskler ve Öneriler Namık Kemal Okumuş Deizmin Ahlâk Konfigürasyonunun Rasyonel Ergin Ögcem Basamakları Hakkında Teolojik Bir Ateizm-Deizm Sarkacında Bir Filozof: Antony Değerlendirme Flew Abdüllatif Tüzer Meryem Kardaş Deizmi Anlamaya Çalışmak Lord Herbert Cherbury'nin Deist-Hümanist Din Eleştirisi Aliye Çınar Aşkın Teoloji ve Deizm Pamela Hernandez Cha
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Sosyoloji Tarihi 5; Nietzsche, Tönnies, Simmel ve Sommart'ın Sosyal Teorileri
Bu eserde, sosyolojik düşüncenin ustaları ve çağdaş sosyologların öncüleri olan Nietzsche, Tönnies, Simmel ve Sombart, sosyoloji tarihi çerçevesinde kapsamlı bir araştırma sonucunda dünyada ilk kez bir araya geliyor. Bu kitapta, büyük fikir insanları olan Nietzsche, Tönnies, Simmel ve Sombart'ın entelektüel portreleri, metodolojileri, sosyal teorileri ve sosyolojik düşünceye katkıları ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmiştir. Bu metinde, Nietzsche, Tönnies, Simmel ve Sombart'ın sosyoloji anlayışları ve çağı
34 TL. 40 TL.
 %  15
Ne geçmişe aitti tam, ne gelecekten vareste. Hem geleceğe heveskârdı hem geçmişe müptelâ. O'na göre 'geçmişi ve geleceği görmeye yarayan bir rasat kulesiydi hâl'. Ve hâlin içinden uzaklara bakışlar atan, huzursuzca sağına soluna dönen bir adamdı. 'Şiiri hayatına sindirmiş ince ve zarif ruhlu rüya adamlarının ön safında'ydı. O'nun edebiyatımızdaki büyüsü, eskiyle yeni arasında hem yaratıcı hem yok edici gerilimi, bir rüya diliyle anlatabilmiş olmasında yatar. Bu çalışma Tanpınar'ın, eski-yeni, gelenek, kim
28.9 TL. 34 TL.
 %  15
Ayıkulak - Anadolu Masalları 4
Vay başıma, hay başıma; bir Ayıkulak çıktı karşıma... Devlet kuşu konsa başına, âşık olsa toprağına taşına... Bindi Berkut kuşuna... Yol bitecek gibi değil, eğil dağlar eğil!.. Bu masal unutulacak gibi değil... ...Padişah kızı has bahçede gezinirken bir ayı alıp onu kaçırır. Arar, tarar kızı bulamazlar. Ayı, onu mağarasına götürür, kızın ayıdan bir oğlu dünyaya gelir. Çocuk insana, kulakları ise ayıya benzemektedir. Kız, çocuğun adını Ayıkulak koyar. 2011 ELGİNKAN VAKFI ve TÜRKSAV Ödülleri ile 2019 TÜRKSO
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Kant ve Scheler'de İnsan Problemi
Her çağ kendine özgü felsefi bir kaderi paylaşır. Mengüşoğlu?na göre zamanımızın problemleri artık yeniden tanımlanmalıdır. Bugünkü felsefe birbiriyle ilgisi olmayan kadim bir tin (geist) felsefesiyle yola çıkamaz. İlk bakışta, özneye hiçbir ?autonomie? (özerklik) tanımayan felsefeler sonunda insanı silikleştirmiştir. Akıl ve tabiat ikiliğinde hapsolmak yerine insan varoluşsal ve somut bir bütün olarak görülmelidir. O içinde bulunduğu ?varlık şartları? altında değerlendirilmeli ve bu sayede özgürlüğün imkân
27.2 TL. 32 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 356 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2