Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 252 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Devrimin Çoban Yıldızı Mustafa Necati
Mustafa Necati Bey (Öldükten sonra çıkan soyadı kanununda Uğural soyadı verilmiştir) İzmir’de 1894 yılında doğmuş, 1929 yılı başında henüz 35 yaşında hayata veda etmiştir. Öğretmen, okul yöneticisi, avukat, hukuk müşaviri, yazar, gazeteci ve gür sesli bir hatip, Müdafaayı Hukukçu, Kuzey Ege dağlarında Kuvvayi Milliye Müfreze Komutanı… Kurtuluş savaşının cephe gerisindeki İstiklal Mahkemeleri üyesi ve başkanı… Lozan antlaşmasının kabulünden hemen sonraki uygulamalarda mübadele (yer değiştirme) ve mübadillerl
144 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  10
Ümeyye B. Ebi Salt’ın Şiirlerinden Kur’an’a;(Kur’an’ın Kökeni-3)
Yazarın elinizdeki çalışması okuyucuya, İslam tarihinin kritik dönemlerini, Ümeyye’nin kişiliği ve eserleriyle birlikte, zengin kaynakçalar eşliğinde gerçekleri kavrama fırsatı verecektir. Kur’an’ın kaynakları hakkında daha önce yayımlanan kitaplarında Ümeyye ismi geçmişse de Ümeyye’nin şiirleriyle Kur’an ayetlerinin iç içe olmasından dolayı Arif Tekin bu özel kitabı yazmıştır. Hz. Muhammed döneminde Kur’an’da anlatılanların çoğu (özellikle İsrailoğulları rivayetleri) insanlar tarafından gerek nesir gerekse
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
İlkel Dinlerden Göksel Dinlere Ortak İnançlar
Geniş kapsamlı bu eser, eski çağlardan günümüze kadar insanlığın dinsel inançlarına temel olan kaynakları ve bunların biçimlendirdiği yaşam tarzını anlamamız için değerli bir kaynaktır. Kitap, çok tanrılı dinlerle tek tanrılı dinler arasındaki ilişkileri mercek altına almakta ve adeta dinler tarihinin özetini vermektedir. Yazar bu yolculukta ilkel dinlerden yola çıkarak tek tanrılı dinlerdeki kurban, sünnet, yaratılış, şeytan, Tufan ve Eyüp hikâyelerini ele almakta ve Marks’ın deyimiyle ‘radikal olmanın sor
135 TL. 150 TL.
 %  10
Çürük Lekesine Yas
Çürük Lekesine Yas Çürük ağrısı duymayan bedene yas tutun Belki ölümdür yasla anılan Belki yastır ölümü çağıran Ayrılıktır kesin, her yasta dile dolanan Çürük ağrısı sarmış kalbe çıkan kapıları Kalbin yasına karşı duvarda Kendi silik gölgesi seyirci
45 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  10
100. Yılında Cumhuriyeti Savunmak
Yüz dedi Cumhuriyet asık yüzüyle… Yüz dedi ve yüzü asık gerçekten; çünkü yıkılmak, sorgulanmak, numaralandırılıp özüne aykırı olarak saptırılmak isteniyor. Yüzüncü yıl işte bu “ahval ve şerait altında” üzüntü ve kaygılarla idrak edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyeti içselleştiren, yoluna ve geleceğine kendini adayan, “ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek” isteyenler, onu, önümüzdeki yüzyıllara ödünsüz ve çağdaş donanımlı olarak aktarma istenci içindeyken; karşı devrimciler, örtülü ya da açık olarak Cumhuriyete ve
157.5 TL. 175 TL.
Tükendi
 %  10
Henüz Güneşin Altındayken
Zamanı bir saniye Geriye almak yok Akıp geldiğimiz günleri Yeniden başlatmak imkansız Kırdığın gönülleri bitiştirmek Dağlayan acıları söndürmek yok Aklını ayakta tutacak olan Hayatı doğru yürümek *** Korkunun büyüttüğü güç
54 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  10
İslam'da Mezhepler Tarikatlar  / Kökenleri ve Bağlantıları
Bu kitap İslam’da Tanrının ve elçisinin sözlerinin bittiği anda insanların söylemeye başladıklarını harmanlayan bir eserdir. İnançlara ilişkin düzenlemelerden oluşan bir referans kitabı olarak hazırlanmıştır. Özdemir Başat İslamiyet’i yüzyıllık dönemler halinde, mezhep ve tarîkatlar bazında ayrıntılı tanımlarla ve kavramlarla inceliyor. Mezhep ve tarîkat coğrafyasını çıkış kaynakları ve bağlantıları bazında tarihsel süreçte şemalarla tarihsel ve sosyolojik açıdan, yalın bir şekilde sunuyor. Objektif d
117 TL. 130 TL.
Tükendi
 %  10
İslam’da iki ünlü isim Halife Ömer ve Ebu Hüreyre
Evrenin en büyük zararı, sorgulama yeteneğini yitiren beyindir. ( A. Einstein) Arif Tekin bu çalışmasında, Hz. Ömer’in ilk Müslüman olduğuna ilişkin çelişkili tüm rivayetleri, Ebu Hüreyre hakkında geniş bilgiler vererek okuyucuya sunmaktadır. Bu konuda hakim olan görüş, sadece iki rivayet üzerinde durmaktadır. Oysa yazar kitabında İbni Abbas, Enes B. Malik, EslemAdevi, Talha B. Ubeydullah, İbni Ömer olmak üzere, önemli gördüğü bilinmeyen tüm rivayetlerin orijinal Arapça metinlerini de yazmaktadır. Kit
90 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  10
Asya Çağında Kültür ve Sanat
Çağımızda sanat ve edebiyatta yaşanan sığlaşma, bayağılaşma ve çölleşmenin nedenleri, kaynakları nelerdir? Sanatta estetik nitelik, anlam, yücelik, gerçeklik duygusu değerini yitirdi mi? Estetikte her şey biçimden mi ibaret, içeriğin önemi kalmadı mı? Sıradan ve bayağı olanla nitelikli olan arasındaki ayrım oradan kalktı mı? Her şey sanat, herkes sanatçı olunca sanatın bir anlamı kalır mı? Bilgi ile cehaletin, bilgelik ile hödüklüğün farkı kalmadı mı? Etik, estetik ve bilim birbirinden tamamen bağımsız disi
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Dört Halife Dönemi
Tunay Bayrak, İslam’ın ideal çağının yani “Asr-ı Saadet”in birinci dönemini İslam Tarihi Sorgulamaları-1 / Hz. Muhammed Dönemi adlı kitabında sorgulamıştı. Bu kitapta ise “Asr-ı Saadet”in devamı sayılan Hulefayı Raşidin (Olgun, akıllı halifeler) dönemini ele aldı ve şu sorulara yanıt aradı: - Şeriatçı, İslamcı, İhvancı, Arapçı hatta Osmanlıcı siyasilerin iddia ettikleri gibi bu dönem bir mutluluk çağı mıydı? - Ebu Bekir gerçekten seçimle mi Halife oldu? - Halife Ömer gerçekten adil miydi? - Müslümanların 3
126 TL. 140 TL.
Tükendi
 %  10
Vladimir Mayakovski (Yaşamı-Sanatı-Şiirleri)
Gelecekçiliğin, XIX. Yüzyılın sonlarına doğru gelişimi rastlantı değil. Toplumun bunalımı da gerçekçilik akımını öngörür. Ozanlar, yaşadıkları toplumun aynası! Gerçekçi, sorumlu bir ozan; toplumun yaralarını duyumsayıp yansıtır şiirlerinde, yazılarında.. Tanıtım Metni
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
Çizdikçe Çözdüm Bir Kuvvacıyı
Cazim Gürbüz’ün beşinci şiir kitabı… Birden beşe varırken, şiiri hangi gelişmeleri, değişmeleri göstermiş, hangi iç kazanımlara ve sözsel derinliklere ulaşmış, bunu en güzel, Şair’in, şiirleri bağlamında yazılanlar anlatır. O yazılardan pasajlar sunalım en güzel arka kapak yazısı olarak: “Gürbüz’ün çok başarılı olan bir yönü de üslubu ve dilidir. Üslubu akıcıdır. Buna söz yok. Ancak bizim için önemli ve dikkate değer yönü dilidir. Gürbüz zengin bir Türkçeden yararlanıyor, yazı dilinden, tarihsel Türkçeden,
45 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  10
Rafine Sosyalizm
Sosyalizm, teorisi ve pratiği ile belirli ve tek midir, tartışılmaz mıdır? Ya da teorisi belirli ve tektir, tartışılmazdır da hatalar pratikte midir? Yoksa teorisi ve pratiği ile yeniden gözden geçirilmeli, tartışılmalı, yeni yorumlar mı getirilmelidir? Bu sorular 1991 yılında SSCB’nin çöküşü ve ABD’nin dünyayı tek kutuplu olarak ilan edip, “tarihin sonu” hükmünü vermesinden bu yana yeterince sorulmadı. Oysa artık 1990’larda değiliz ve ABD’nin 90’lı yıllar tezlerinin tamamı da iflas edip çöp sepetini boylam
144 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  10
Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri
“Avrupalılar diyorlar ki: Türkiye’de yaşayan ekalliyetlerin (azınlıkların) en büyüğü, en kesretlisi (kalabalığı) Kürtlerdir. Bendeniz Kürt oğlu Kürt’üm. Binaenaleyh bir Kürt mensubu olmak sıfatiyle sizi temin ederim ki Kürtler hiçbir şey istemiyorlar. (Alkışlar) Biz Kürtler vaktiyle Avrupa’nın Sevr paçavrası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımız altında çiğnedik ve bütün manasıyla bize hak vermek isteyenlere iade ettik. Nasıl ki El-Cezire Cephesi’nde çarpıştık. (Alkışlar) Nasıl ki Türklerle berab
126 TL. 140 TL.
Tükendi
 %  10
Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Ali ve Ailesi
Arif Tekin bu kitabında, Hz. Ali ve Ailesi hakkında bilinmeyen birçok konuyu, en güvenilir kabul edilen Sünni eserler ve gerektiği yerlerde Şia kaynakları eşliğinde mercek altına alıyor. Kitabın içinde az bilinen önemli bilgilere yer veriyor. İslam yolunda sayısız cinayetler işlendiği herkesin malumudur. Üstelik bu felaketler, Hz. Muhammed’in en yakın akrabası Hz. Ali’nin de başına gelmiş, Ebu Talip ailesi neredeyse yok olmuştur. Din savaşları boyunca sadece bu kişiler zarar görmemiş, en başta Hz. Muhammed
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset
Karl Marks, ciltler dolusu kitaplar yazmış, bu kitaplarda çok şey söylemiştir. Ama söylediklerinin hiçbiri din halkın afyonudur sözü kadar bilinmez. Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset kitabı, Marks'ın bu sözünden hareketle dinlerin ortaya çıkışını ve halkların afyonu durumuna getirilmesi sürecini ele alıyor.Devletin ortaya çıkmasıyla birlikte devlet gücünü ellerinde tutan sömürücü sınıflar, başta iktidarları olmak üzere her türlü çıkarlarını korumak amacıyla dinsel inançları kullanmışlardır.
126 TL. 140 TL.
Tükendi
 %  10
Yetimoğlu Hekim
Roman, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Gürcü göçmenlerin Karadeniz Bölgesine yerleştirilmesi sonrası, Gürcü Bey ve Ağalarının, yerli halkın topraklarına el koymasını; köylülere yapılan yasadışı baskı ve kıyımları; Osmanlı'nın adalet düzeninde var olan bozukluk, rüşvet ve kayırmacılık sonucu dağa çıkmaya mecbur kalan Yetimoğlu Hekim ile Narin'in aşkını anlatır. Yetimoğlu Hekim, yoksulun, haksızlığa uğrayanların yardımına koşan, ağalar ve beyler dışında kimsenin malına ve canına dokunmaya
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Afrik'dan Türkiye'ye Kadın Sünneti
Dünyada 30 ülkede Kadın Sünneti-KGM yapılmakta; bu vahşi cinayeti yok etmek, ortadan kaldırmak için her yıl Dünya Sağlık Örgütü 1,4 milyar dolar harcamaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, UNICEF gibi kuruluşlar KGM ile amansız bir mücadele içindedir. Tarihte bazı bölgelerdeki dini liderler tarafından kadınların sünnet işlemine mahkûm edildiği bilinmektedir. Günümüzde ise Afrika başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanmaktadır. Cahiliye dönemi Arap âdetleri İslami bir
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Mustafa Suphi Olayı ve Edebiyata Yansımaları
Mustafa Suphi ve Onbeşlerin vahşice katledilmelerinin üzerinden 100 yıl geçti. Bu yüz yılda Mustafa Suphi ve yoldaşlarının yaşam ve savaşım öyküleri bağlamında çok yazılar ve kitaplar yazıldı. Yazıldı, yazıldıkça kafalar karıştı. Aynı olay ya da ayrıntı, yedi sekiz türlü anlatılabiliyordu ve bu anlatımı yapanların çoğu da olayların içinde ve Suphi'nin yanında bir vesile ya da süre ile bulunmuş kimselerdi. Bu siyasal toplu öldürümün kim ya da kimler tarafından yapılıp/yaptırıldığı konusunda da kafalar kar
144 TL. 160 TL.
 %  10
Hz. Muhammed Döneminde Öldürülen Muhalif Kadınlar
Arif Tekin bu çalışmasında hem Hz. Muhammed'in talimatıyla, sahabiler tarafından katledilen muhalif kadınların yanı sıra birçok kişinin infazını belgelerle okuyucuya sunuyor. Bazı önemli başlıklar şöyle: * Ümmü Kirfen'in katledilmesi, * Mervan kızı Asma'nın infazı, * Ümmü Mervan'ın infazı, * Hz. Muhammed'e sövdü diye ağabeyinin öldürdüğü kadın, * Hz. Muhammed'e sövdü diye efendisi tarafından öldürülen kadın, * Mekke fethi ve ölüm listesine alınan şarkıcı cariyeler, * infaz edilen muhalif erkekler,
126 TL. 140 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 252 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1