Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Bağlam Yayıncılık
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 458 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
İçindekiler / Contents sunuş Talat Parman önsöz defne tamar gürol istilacı nesne, istilacı dürtüler: ergenliği sürdürmek sara flanders / çeviren / hande köprülüler, nergis güleç bağımlılıktan bağlanmaya: insan oluşun temeli olarak bağlanmak talat parman sadece çocuklar ne aradıklarını biliyor esra ilem imkânsızın peşinde yeni ihtiyaçlar filiz torun bitmeyen ergenlik özen alemdar indere camın ardında kim var? gizem erkay sala lise mezuniyetinin ergenlikteki önemi ebru baykoca trabzansız düşünmek: tutunmak/tu
26 TL.
Elinizdeki kitap, Edebiyatın İzinde üst başlığıyla ilki polisiye edebiyata, ikincisi fantastik ve bilimkurguya, üçüncüsü de deliliğe ayrılan serinin dördüncüsünü oluşturmaktadır. Kitapta, edebî coğrafya, edebiyat coğrafyası vb. kavramların izi sürülmekte, edebiyat ve coğrafya ilişkisi Gilles Deleuze'ün coğrafya düşüncesi, dünya edebiyat cumhuriyeti, Theophile Gautier'nin uygarlık anlaşıyı, Ahmet Mithat'ın Avrupa'sı, hayalî seyahatler, edebiyatta köy kavramı, Yahya Kemal şiirinin coğrafyası, Sabahattin Ali'n
28 TL.
Her kitapta, bölümlerin görünürdeki mantıksal diziliminin altında mutlaka zımnî bir rehber ilke yatar. Farklı yıllarda yazılmış makalelerden oluşan bu kitapta da eksikliği halinde her şeyin darmadağın olacağı o rehber ilke, bana göre, Goethe'nin Gönül Yakınlıkları'nda ele aldığı üzere, dürtünün benim soma olarak nitelendirdiğim biyolojik beden ile zihinsel temsillerden oluşan fiziksel aygıtımız arasında nasıl işlev gösterdiği meselesidir. Her psikanalistin kendi eğitimiyle, öyküsüyle, analistleriyle özdeşle
38 TL.
sunuş ADİLE UYAR simgeleştirme, dönüşümler ve psikoz şizofren bir hastanın psikanalitik psikodramasında şiddetin işlenmesi üzerine Alain Gibeault ÇEVİREN: NESLİHAN ZABCI, ÖZEN ALEMDAR, ZEHRA KARABURÇAK ÜNSAL ölü bedenden canlanan bedene: hayata uyanış ELDA ABREVAYA ergenlikte cinsel olan ne ölçüde değişime uğramalıdır? (çocuklukta ve ergenlikte cinsellik) Bernard Penot ÇEVİREN: ZEHRA KARABURÇAK ÜNSAL ergenlikte dürtülerin dönüşümü TALAT PARMAN ergenlik ve dönüşüm Nergis Güleç seansı 'düşlemenin
15 TL.
GERÇEK ÂŞIK VEYSEL CANER IŞIK Anadolu ocaklar yurdudur. İnsanlığa hakça bir düzen öneren erenler, sevgi ile birleştiren âşıklar, doğru istikameti öneren sadıklar ve irfana sahip bilgeler yetiştirmiştir. Âşık Veysel de bu kültür ortamında yoğrulmuş, binlerce yıllık geleneğin Cumhuriyet dönemindeki olgun meyvelerindendir. Gerçek Âşık Veysel kitabı; Âşık Veysel'i yaşadığı kültürel bağlamda değerlendirerek onun anlam dünyasını çalışanlar için bir kaynak kitap olma iddiasındadır. Kitapta Âşık Veysel'in hayatı ve
34 TL.
Toprak insanların altından kaymaktadır, standartlaşmış şehirlerin içinde kalan insanlar haline gelinmeye başlanır. Botanik terimi burada devreye girer. Ayrık otu veya çilek. Bunlar radikandır. Bu çevre, artık tarihten de kopmuştur; eski şehirden eser kalmamıştır. Unutulmaktadır eskiler. Giden gitmiştir. Portatif hayatlara geçilmektedir. Köksüzleşmiş kültürlerden başka bir şey geriye kalamaz bu durumda. Tıpkı vahşi otların orada burada ortaya çıkması gibi insanlar dağınık ve kırılgan bir şekilde bitmeye başl
25 TL.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni rejimin uygulamalarının ve topluma benimsetilmeye çalışılan yeni değerlerin nasıl karşılık bulduğu veya bulacağı anketler yolu ile ölçülerek toplumun nabzı tutulmaya çalışılmıştır. Kitapta 1925-1928 yılları arasında dönemin magazin dergileri tarafından yapılan anketler incelenmiştir. Evlilik, kadın, namus, âhiret inancı, dinî değerler ve Türklük gibi konuları ele alan anketler Cumhuriyet'in siyaset ve uygulamaları ile de örtüşür niteliktedir. Kitapta incelenen başka bir kon
32 TL.
Ergenlik büyümektir ve büyümek ayrılmak, bırakmak demektir. Dolayısıyla hayli saldırgan bir eylemdir büyümek. Ergen büyürken onu ve bazen de çevresindekileri kendi saldırganlığından koruyacak, onu durduracak, saldırganlığını kabul edilebilir kılacak olan, kudretine sığınacağı otorite nerededir? Ergen, bu sağlam otoritenin yokluğunu deneyimlediği pek çok anda umurumda değil derken, aslında suçluluk duygusu ile başetmeye çalışıyordur. İşte bu bağlamda ergen için otorite, tahakküm eden, düşlemi, eylemi kuru
22 TL.
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin toplumsal dokusunda gözardı edilemeyecek derinlikte bir tarihselliğe ve gündelik hayatın ekonomik, kültürel, dinsel ve politik yapısını belirleme potansiyel ve kabiliyetine sahip aşiret gerçekliği, genellikle ya ülkedeki güvenlik konusunun hararetle tartışıldığı ya da bölgedeki seçimleri kimin kazanacağı spekülasyonlarının yoğunlaştığı dönemlerde hem akademik camianın projektörlerinin altına hem de kamuoyunun gündemine girmektedir. Bu olgu, öne çıkarılan ha
50 TL.
Türkçesi: Defne Satgan Gouban Bu kitap, ünlü psikanalist, yazar Serge Tisseron'un psikanalizin önemli kuramcılarından Didier Anzieu ile gerçekleştirdiği analiz sürecinin çarpıcı yönlerini, sorgulamalarını, çekincelerini ve mutluluk anlarını dile getirmektedir. *** Psikanaliz her şeyden önce, kişinin kendisiyle buluşacağı bir yolculuk fırsatıdır. Bu yolda ilerledikçe, kişi kendi öyküsüne dair daha belirgin bir tasarıma ulaşırken, bir yandan da karşılaştığı yeni zorluklara daha kolay göğüs germeyi başarır.
20 TL.
İSLAM, ALEVİLİK ve MÜZİK AYHAN EROL Bu kitabın içinde yer alan bütün yazıların ya da tek bir makalenin hatta bir makale içindeki kimi argümanların okurların deneyimini farklı açılardan besleyeceğini söyleyebilirim. Kanımca bunun nedeni günümüzde kullandığımız her türlü mal ve hizmetin, aslında hem üretim hem de tüketim açısından bir hegemonya süreci çıktısı olması. Dolayısıyla, disipliner bir bilgi üretme etkinliği içinden hareketle ancak interdisipliner katkı arayışlarımın da semeresini yeterince gördüğüm
25 TL.
1970'li yılların başında Fransa'da gelişmeye başlayan Perinatalite Kliniği başlangıçta doğumda oluşan sorunlar ve özürlülük sorunsallarını azaltmayı hedeflemekteydi. Oysa günümüze kadar olan çalışmaların geldiği noktada büyük gelişmeler sağlanmış olup, bugünün bebekleri doğumdan önce anlaşılmaya çalışılan ve yatırım yapılan bireyler olarak değerlendirilmektedir. Pediyatri ve jinekolojinin gelişimi, ebeveynlerin, eğiticilerin ve diğer sağlık alanında çalışan profesyonellerin sorunları önleme ile ilgili yak
28 TL.
Ölümün yaşlanmanın sonucu değil, bu sürecin durması olduğunu kavramam, kliniğe bakışımı değiştirdi ve tedavide teknik olarak nasıl konumlandığımı belirledi. Biraz daha ileri giderek, ölümün, artık yaşamaya devam etmek için yaşlanamadığımızda meydana geldiğini öne süreceğiz. Yaşlanmak bu bakımdan, canlının, evrim sırasında, hemen ölmemek için edindiği bir beceridir, kişinin hayatta kalmak için yaptığı bir icattır. FRANÇOIS VILLA
29 TL.
Analiz uygulamamızla düzenli olarak doğruladığımız tam da şudur: Bir analizanın varlığının daha iyi bir öznelleşme yönündeki ilerlemesi esas olarak pasifleşme yönünde kapasitesinin daha artmış olmasına bağlı olacaktır. Analistin sağladığı bilgileri daha iyi alma anlamından çok, seansta çağrışımsal olarak gelenlere, ortaya çıkanlara kendini daha çok bırakabilmek anlamındadır. Analizan bu yolla gelişimi sırasında ona kaydolan anlamlı izlere gerçekten boyun eğmiş olduğunu tanıyabilecektir -Bilinçdışı öyleyse,
29 TL.
İçindekiler / Contents sunuş TALAT PARMAN önsöz VEHBİ KESER psikanalizde yorum kavramı üzerine VEHBİ KESER akla takılan melodileri yorumlamak: kuramsal ve klinik nirengi noktaları JEAN-MICHEL VIVES Çeviren: ÖZEN ALEMDAR yorum derken GÖKÇEN YILDIZ ogden'in yorumu: divan, analitik üçüncü, düşleme ve yorum NESRİN KOÇAL winnicott, kucaklama ve yorum Z. ÖZLEM TUNCAY toplamda ben olmak: matematiğin psikanalitik yorumu ALİ ALGIN KÖŞKDERE dövmeyi yorumlamak HATİ
24 TL.
Bir çoğalma, birlikte düşünme ve ortak bir heyecanı sahiplenmenin ürünü olan bu kitap, Ayşegül Devecioğlu, Bahri Vardarlılar, Banu Özyürek, Buket Uzuner, Bülent Çallı, Cem Kalender, Ercan y Yılmaz, Ersan Üldes, Ethem Baran, Fatma Barbarosoğlu, Ferat Emen, Ferhat Özkan, Gamze Arslan, Gönül Kıvılcım, İsmail Güzelsoy, Jaklin Çelik, Kerem Işık, Menekşe Toprak, Mevsim Yenice, Nihan Kaya, Nisan İğdem, Niyazi Zorlu, Sema Aslan, Selim İleri, Sezer Ateş Ayvaz, Sinem Sal, Suzan Samancı, Yavuz Ekinci, Zeynep Aliye, Ze
22 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 458 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1