Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 304 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
TİREBOLU EĞİTİM TARİHİ Sıbyan Mektebinden İletişim Fakültesine AYHAN YÜKSEL Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tirebolu özelinde eğitimde yaşanan gelişimleri ele almak üzere hazırlanan bu kitap, Sıbyan mektebinden modern eğitime başlangıç teşkil eden ibtidâî ve rüşdiye mekteplerini, buralardan gelinen ortaokul ve liseleri, Meslek Yüksek Okulu’ndan İletişim Fakültesine kadar okullaşma sürecini incelemektedir. Tirebolu gibi o dönem için küçük bir kasaba özelliği gösteren bir yerde, halkın okullaşmaya verdiği önem, Osma
100 TL.
Tükendi
Tarihin karanlık dönemlerinden itibaren yaşamlarını devam ettiren Türkler, dünyanın farklı coğrafyalarına yayılarak bugün dünya üzerinde Türk adıyla varlığını sürdüren iki yüz milyona yakın bir millettir. Kadim dönemlerde göçerevli hayat şartlarının gerektirdiği şekillerde yaşamlarını sürdüren Türkler, bu gereklilikte tabiat unsurlarıyla birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Bilhassa yüksek ova ve yaylaların oluşturduğu bozkır yaşantısında ekonomik hayatlarını çobanlık ve hayvancılık üzerine kuran Türkler, pe
90 TL.
Tükendi
Şeyh İdris, Osmanlı öncesi dönemde Karadeniz Bölgesi’nde yaşamış alp-eren karakterli dervişlerin önde gelenlerindendir. Hacıemiroğulları Beyliği’nin yönettiği fetih ve iskân sürecine bizzat iştirak etmiştir. Gösterdiği yararlılıklar karşılığında Ordu ve Giresun yöresinde çok sayıda köy ve mezra “kılıç hakkı” olarak, Emir Süleyman Bey tarafından kendisine temlik edilmiştir. O da bu yerlerin gelirlerinden kurduğu vakıfla, umumi yollar üzerine cami, tekke ve değirmen gibi ortak kullanım alanları inşa etmiştir.
100 TL.
Tükendi
Bir iş yapılacağı zaman mutlaka uyulması, dikkat edilmesi gereken bir takım usuller vardır. Bu usullere riayet etmek hem işi daha iyi yapmayı hem de o işe verilen kıymeti gösterir. Hele de yapılan iş dini ritüeller içeriyorsa, söz konusu Allahü tealanin ayetleri ise hassasiyet maksimum düzeyde, hata ise minimum olmalı, hassasiyete her zamankinden daha fazla dikkat edilmelidir. Kur'an Kursları, İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri gibi Kur'an eğitimi veren kurumlarda öğretmenlik yaparken tilavet hatal
30 TL.
Tükendi
Değerli dostlar, samimi olarak bir işe niyet edilirse Allah mutlaka hedefe ve istenilen sonuca ulaşmayı nasip eder. Farklı sonuca ulaşılırsa da bilinmelidir ki, kişi hakkında o sonuç daha hayırlıdır. İnsanlara faydalı olmak niyetiyle sosyal medyada program işine koyuldum. Samimiyet en önemli rehberim idi. Aksilikler, olumsuzluklar oldu bu süreçte her daim siz değerli okuyucularımın ve takipçilerimin desteğini hep hissettim. Ayrıca belirtmeliyim ki, aile kavramının sadece kan bağıyla sınırlı olmadığını, gönü
30 TL.
Tükendi
İsterdim cemi cümlemize yetsin kimsecikler koklamasın zulmet diyarını, sevenler sevdiklerini taşısın bisiklet arkasında ve yere düşseler dahi gülmeye devam etsin çocuklar
35 TL.
Tükendi
AH ALMANYA Bir Devrin Destanı (1962-1980) Ahmet Durdu Bu kitap, Almanya’ya ilk giden gurbetçilerimizin serüvenini ve oluşturdukları dinî, siyasî ve ticarî kuruluşların oluşum hikâyelerini içermektedir. Birçoğunuzun bıyıkları dahi henüz terlememişken, iki yıllığına geldiğiniz Almanya’dan hâlâ yurtlarına dönemeyen siz Anadolu çocukları; büyük işler başarmış ve ülkesine her yönden kat kat değer sağlayarak Avrupa Türklüğünün kalıcı temellerini atmış ey büyük nesil, sizin üstün azminiz önünde en kalbî duygularım
77 TL.
Tükendi
Kemençemiz, türkülerimiz işitsel sanatların içindedir. Horanımız ritmik sanatların bir koludur. Güzel sanatlar insanların doğa karşısındaki duygularını, düşüncelerini; renk, çizgi, biçim, ses, söz, ritim gibi öğelerle güzel, etkili biçimde anlatma çabasından doğan içsel bir çalışmadır. Kemençemin üstüne 1970’lerden günümüze yapılan halkbilim çalışmalarımın bir bölümüdür. Bu çalışmalar 1990’lardan başlayarak gazetelere, dergilere girdi. Bunların çoğu alanında ilk yazılardı. Özgündüler. Kaynak niteliğindeydil
90 TL.
Tükendi
Hiç avare geçen bir hayatımız ve malayani yazacak bir sözümüz olmadı. Hamdık piştik yandık hayat felsefemizdi. Bize altın tasta sunulan bir yaşantımız ve kolay bir başarımız olmadı. Hep mücadeleydi hayatımız, tırnaklarımızla kazımakla meşguldü ellerimiz. Kitaptaki şiirlerin çoğunluğu yaşadığımız hadiselerden dolayı oğluma duyduğum yoğun hislerin yansımasıdır. Ayrıca kahramanlık ve milli şiirlere, şehit şiirlerine ve çok değerli dostlarımın resminden esinlenerek hissettiğim duygularla yazdığım şiirlere de ye
35 TL.
Tükendi
Dünyayı ahiretin tarlası görmek, ahiret azığımızı, kefenimizin cebini yaşarken doldurmamız gerektiği, hâl dilinin kâl (söz) dilinden daha müessir, yanlış üslubun doğru sözün celladı olduğu enfes bir üslupla anlatılmaktadır. Günlük hayatta karşılaştığımız pek çok meseleye irfan penceresinden bakılarak “insana yatırım olmadıkça topluma ve bireye mutluluk ve huzur getirmeyeceği” anlatılıyor. Kendinizi bir sohbetin içinde bulacak, empati yapacak, bazen hüzünlenip bazen güleceksiniz.
30 TL.
Tükendi
Kur’an-ı kerim, emir ve yasaklara dair hükümleri çıkarmada ve anlamada müminleri iki sınıfa ayırır: Birinci kısım, âyet-i kerime ve hadîs-i şerifleri hakkıyla anlayan; onlardan hüküm çıkarmak salahiyetini kazanmış olan müctehid âlimlerdir. İkinci kısım ise, buna kâdir ve salahiyetli olmayan avamdır, mukallidlerdir. Müctehidlerin isminin bile hatırlanmadığı, mezhebe bağlılığın unutulduğu böyle bir zamanda bu kitabı okuyanlar, hem avamın, bir âlimi taklid etmesi lazım geldiğini öğrenir; hem de mezhep taklidin
48 TL.
Tükendi
Hepimizin hayatı bir romandır aslında. Kağıt üzerine yazılmamış olsa da, herkesin belleğinde kendi romanı yazılıdır kuşkusuz. Günümüzde “yaşanmışlık” diye tanımlanan adı konmamış romanlar… Aile efradımın ve özellikle sevgili torunlarımın teşviki ile kaleme aldığım otobiyografik roman ya da romanlaştırılmış otobiyografimde okuyucularımın kendisinden bir şeyler bulacağını umuyorum. Ve diyorum ki: “Feleğin çemberi döne döne gider, ölümün kıyısında durursa her defasında ve azmedersen, onun gibisi olman için h
60 TL.
Tükendi
Süreli yayınlar, tarihte yaşanmış olan siyasî, sosyal ve ekonomik olayların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayarak edebiyat tarihinin karanlık noktalarının aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır. Meşrutiyet döneminde yayınlanan çok sayıda süreli yayın arasında, bu çalışmanın konusu olan Resimli Kitap mecmuası, birçok bakımdan öne çıkmaktadır. Resimli Kitap mecmuası 1908-1914 yılları arasında ortalama beş yıl süreyle Türk basın hayatında varlığını sürdürmüştür. Toplamda dokuz cilt, elli bir sayıya ulaşan
76 TL.
Tükendi
Demokrasinin olmazsa olmaz (sine qua non) koşulu; anayasanın “sosyal sözleşme” şeklinde benimsenerek, bütün toplumsal-siyasal dinamiklerin katılımı ile oluşturulmasıdır. Bunun önündeki en büyük engel 1982 Anayasası ve onun üzerinden yapılan siyasal operasyonlardır. 1982 Anayasası iki büyük müdahalenin kodlarını taşımaktadır. İlki onu 12 Eylül anayasası olarak somutlaştıran askeri darbe, diğeri de yönetim biçimini “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne çevirmek üzere yapılan 2017 anayasa değişikliğidir. Ortaya
75 TL.
Tükendi
Ovalar inşa eden alüvyonlar misali birikiyordu içimizde veriler ve kendi ovamız karakterimiz olacaktı hiç şüphesiz. Karakterime giden yola tanıklık ettiğiniz için teşekkürler...
30 TL.
Tükendi
İçinde bulunduğumuz çağın en önemli terimlerinden birisi olan dijitalleşme, hayatın her alanında karşımıza çıkan ve ister istemez herkesin yaşamında kendisine yer bulan önemli bir kavramdır. Dijitalleşmenin getirileri ve yenilikleri ile birlikte ortaya çıkan hayat düzeni içerisinde insan, kendini yeniden yaratma ve konumlandırma arayışına girmektedir. Dijital araçların etkisi neticesinde birçok farklı alanda gerçekleşen dönüşümle de normallerin sınırları değişmeye başlamıştır. Dijital dünyada kendisine yer
50 TL.
Tükendi
Biraz Barbar / şiirler Muzaffer Ceylan Temmuz Üşümesi'den her şey gündelik akışındaydı sıradan bir temmuz akşamı milyonlarca insan asfalt yollara döküldü birdenbire eli ayağı kalbiyle siperli silahlı milyonlar etten ve kemikten duvar ördü kara takkeli çoğul bir ölüme geçiş yollarında durdu çeliğe karşı insanlar hazır kıta yüzükoyun candı - o gece şehirler boyu gelincik tarlaları gördüm sonra- yekindiler sıcak yuvalarından çocukları için büyük bir ağaca can vermeye yürüdüler cephelere ilerledile
30 TL.
Tükendi
Denizi Açan Kapı / şiirler Muzaffer Ceylan yüzünde çetrefil düşüncelerle uyuyamazsın üstelik orda tam üç parçaya bölerek kendini bir ölünün dünyadan iniltilerle çekilmiş domur bedeniyle uzanırsın kirli döşeklere bilek gücüyle kapanmaz hataların kepengi çünkü böğrüne bıçak vurulmuş hırıltılı günlerin tortuları vardır kanından paslı çivi söktüğün hınç artığı gecelerden ve geçmişten kalma tavan duvarları vardır sonra göğü örten metre kareye vurulmuştur üstelik hesabı orda yeryüzünün çarçabuktur ne
28 TL.
Tükendi
Kur'an'ın Ticaret Dili Cengiz Güneş Ticarî hayat insanların en başta gelen meşguliyet alanlarından biridir. Üretim, tüketim ve hizmet sektörü gibi ticaretin yan alanları da ilave edilirse, hayatın tamamen ekonomik faaliyetler etrafında şekillendiği söylenebilir. Bu bağlamda konu Kur'ân'da oldukça dikkat çeken yoğunlukta yer almıştır. Hal böyle olunca âyetlerde, ibâdetlerin ihmal edilmemesi şartıyla ticaret teşvik edilmiş, adâlet ilkelerine uygun yapılması istenmiş, ölçü ve tartının adil yapılmasına dikkat ç
77 TL.
Tükendi
Almanya Türkleri Mehmet Akif Öztürk Altmışlı yıllarda gurbete çıkan işçiler çalıştıkları ülkeyi yurt edinmiş ve bu kalıcı yerleşmeyle beraber Almanyalı Türklerin kimlik yapılanması başlamıştır. Araştırmada geçici işçilerin emekleri karşılığında kazandıkları ülkeyi yurt tutma sürecinde barınmaları, Almanca-Türkçe hibrit dilleri, çevreyle ilişkileri, okul ve meslek hayatları, emeklilik ve gündelik yaşamları, bireysel ve sosyal sermayeleri, hayat tecrübeleri problem alanı olarak ele alınmıştır. Kültürel yapı v
100 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 304 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1