Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Genel Konular
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 107 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Tarihöncesi Ege 1 Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler
Ünlü İngiliz bilim adamı George Thomson, yeryüzünün birçok uygarlığına kaynaklık eden tarihöncesi Ege'yi toplumsal, kültürel, sanatsal ve felsefi yönleriyle incelemek için yıllarını verdi. Bu çalışmalarını Tarihöncesi Ege ve İlk Filozoflar adlı iki ciltten oluşan Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler adlı yapıtında ve Aiskhylos ve Atina adlı kitabında topladı. İki cilt olarak yayımladığımız Tarihöncesi Ege, Tunç Çağı'ndan başlayarak İ.Ö. altıncı yüzyıla kadar anarekil toplum düzenini, toprağın kullanım biçi
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
İlk Filozoflar; Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler
1987 yılında ölen ünlü İngiliz bilimadamı George Thomson, yeryüzünün birçok uygarlığına kaynaklık eden Tarihöncesi Ege´yi toplumsal, kültürel, sanatsal ve felsefi yönleriyle incelemek için yıllarını verdi. Bu çalışmalarını Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler başlığı altında yayımladığı Tarihöncesi Ege ile İlk Filozoflar adlı yapıtlarında ve Aiskhylos ve Atina başlıklı kitabında topladı. Daha önce iki cilt olarak yayımladığımız Tarihöncesi Ege´de Thomson, Tunç Çağı´ndan başlayarak İ.Ö. altıncı yüzyıla kada
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Özgürlükten Kaçış
... Çağdaş toplumlarda birey, kendi yazgısıyla başbaşa bırakılmakta bu da kendisine korku ve güçsüzlükten başka bir şey getirmemektedir. Kendini içinde yaşadığı dünyadan ve toplumdan soyutlanmış duyan bireyler gittikçe çaresizleşerek yeni diktatörlüklere, totaliter yönetimlere verimli bir zemin oluşturmaktadır. İşte Dr. Fromm, bu çok önemli konuyu bilimsel yöntemlerle inceleyerek, herkesin anlayacağı bir dille gözler önüne sermektedir. (Arka Kapak)
21.25 TL. 25 TL.
 %  15
Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları
Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları Freud tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında Viyana Üniversitesi´nin değişik fakültelerinden seçilmiş dinleyicilere art arda iki kış yarıyılı süresince verilmiştir. Freud, Viyana Üniversitesi´ndeki otuz yıllık öğretim yaşantısı boyunca daha önce hiçbir şekilde kuramlarının ve gözlemlerinin tümünü, yayımlamak amacıyla konferanslarına dahil etmemiştir. Dolayısıyla, bu konferanslar, ruhçözümlemesinin, Adler ve Jung´un ayrılmasından sonraki durumunun bir bilançosunu oluş
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Sosyal İlgi; İnsanoğluna Bir Davet
Adler'e göre insan, bir toplumun içme doğar; aile onun ilk toplumudur. Bebekle annesi arasındaki alışveriş, gelecekteki toplumsal ilişkilerin öncüsüdür. İnsanın kurduğu ilişkiler yaratıcı benliğinin gelişip kişiliğini yapılandırmasına, yetersizliklerini giderme ve yükselme isteklerini yönlendirmesine, yaşamını biçimlendirmesine olanak sağlar. Böylece insan yükselme çabalarını kişisel ve bencil kazançlardan sıyırır ve toplumsal amaçlara yöneltir. Herkesin iyiliği için uğraşarak, kendi kişisel yetersizlikleri
18.7 TL. 22 TL.
 %  15
Edebiyat Yaşamım
Rusya'daki proleter devriminin tüm süreçlerini yaşayarak yetişmiş bir yazar olan Maksim Gorki'nin bu yapıtı, kendisini yazarlığa iten, etkileyen ya da oluşturan koşulları, insanları, yazarları ve düşünürleri anlatan önemli bir belgedir. Çok önemli bir tarihsel dönemde, yaşamın tüm acılı koşulları içinde yazarlığı öğrenmeye çalışan gerçek bir proleter yazar olarak naszıl çalıştığını, çevresini nasıl gözlemlediğini, kitapları nasıl bir açlıkla okuduğunu ve en önemlisi de kültüre verdiği yerin büyüklüğünü görü
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
1871 Paris Komünü
Lissagaray bu yapıtta Komün'ün toplumsal, proleter, ulusal ve uluslararası yönlerini açıkça dile getiriyor. Faklılıkların ve mücadelenin rüzgarında çok erken, belki vakitsiz ekilmiş ama son derece anlamlı girişim tohumlarını toplumsal bir düzlemde ele alıyor. Güçlü bir iradenin ürünü olarak yeni bir demokrasi biçiminin ortaya çıkışını proleter bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Bir dönemin sonu, yeni bir çağın başlangıcı denebilir mi Komün için? Komün elbette geçmişin izlerini taşımaktadır ancak kesinlik
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Espriler ve Bilinçdışı İle İlişkileri
...Kitap, patalojik psikolojiden çok, normal psikolojinin alanına giren bir inceleme olması bakımından Freud´un diğer yazılarından ayrılmaktadır, ve Freud´un aktardığı karışık ruhbilimsel süreçlerin en ince ayrıntılarla incelenmiş anlatılarını içermekle birlikte, okunması en kolay kitaplarından biri olma özelliğini korumaktadır. Kitap, özellikle, Freud´un pek hoşlandığı anlaşılan Yahudi halk geleneğinden alınanlar başta olmak üzere, zengin bir espiriler toplamı içermektedir... (Arka Kapak)
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Picasso Saint-John Perse Kafka
Bu kitapta, Picasso, Saint-John Perse ve Kafka gibi, üç ayrı alanda yirminci yüzyıl yaşamına damgalarını vuran üç büyük sanat adamı ele alınıyor. Şimdi aramızda yalnızca yapıtlarıyla yaşayan bu üç sanatçıyı kıyısı olmayan bir gerçekçilik açısından inceleyen yazar, onları daha derinden tanımamıza yardımcı oluyor. Garaudy, bu küçük ama çok yoğun incelemesinde, gerçekliği alışılmış güncel yargılardan söküp alarak onu kendi doğruları içinde, olduğu gibi göstermeye çalışıyor. Gerçekliğin zenginliğini ve gücünü ö
12.59 TL. 14.81 TL.
 %  15
Duygusal Zırhlanma
Duygusal ve zihinsel bozukluğa ilişkin mantıklı bir anlayış, insanlık tarihinde göreceli olarak yeni bir görüngüdür. Duygusal olarak acı çekenlerin cin çarpmış, lanete uğramış, geçmiş yaşamlarının günahını ödeyen, tanrının gazabına uğramış kişiler olarak kabul edildiği çağlardan geçtik. Sonunda, Yunanlıların uyguladığı hidroterapi ve müzikle sağaltım gibi birkaç istisna dışında, zihinsel hastalığı olanların tedavisi esas olarak insanlıkdışı yöntemlere ve yalnızlaştırmaya dayalıydı. Bilimsel düşüncenin yükse
18.7 TL. 22 TL.
 %  15
Edebiyat ve Sanat Üzerine
Marx ve Engels edebiyat ve sanat konularında ayrı birer kitap yazmadıkları gibi Lenin'in de bu konuda yazılmış bir kitabı yoktur. Ancak Marksizm tüm maddesel ve düşünsel konuları kapsayan bir dünya görüşüne dayandığı için, Lenin sanat ve edebiyatı yaptığı çözümlemelerinin ve mücadelelerinin içine katmıştır. Tolstoy, Çehov, Dürer, Beethoven, Goethe, Kant, Hegel, Gorki, Çernişevski, Zola vb. pek çok yazar, ressam, besteci ve filozof hakkında derinlemesine çözümlemeler yapmıştır. Üstelik yalnızca geçmişin büyü
22.1 TL. 26 TL.
 %  15
Edebiyatçılar Üzerine
Edebiyatçılar Üzerine adıyla yayımladığımız bu kitabında Canetti, Konfüçyüs´ten Cervantes´e, Kafka´dan Brecht´e uzanan geniş bir süreç içinde yer almış pek çok yazar, edebiyatçı ve düşünürü ele alarak insanların bugün içinde boğulduğu sıkıntılar üzerine yazarların temel görevinin ne olması gerektiği konusunda şöyle demektedir: Edime ve uzmanlaşmaya göre yönlendirilmiş bir dünyada, bir tür çizgisel sınırlandırılmışlıkla erişilmeye çalışılan doruklardan başka bir şey görmeyen, bütün gücünü dorukların buz gib
12.59 TL. 14.81 TL.
 %  15
Saatin Gizli Yüreği
Elias Canetti İnsanın Taşrası ve Saatin Gizli Yüreği adlarıyla 2 cilt olarak yayımladığımız notlar için şöyle diyor: 'Notlar, insanın içinden geldiği gibi kaleme alınan, birbiriyle çelişen yazılardır. Kimi zaman dayanılmaz bir gerilimden, ama çoğu kez de aşırı bir hafife almaktan kaynaklanan esintileri içerir... İnsan çok yönü, binlerce yönü bulunan bir varlıktır - en büyük şansı ve mutluluk kaynağı da budur. Kendini amacının kölesi gibi hissettiği anlarda, insana yardımcı olabilecek tek çare vardır: Eğilim
13.38 TL. 15.74 TL.
 %  15
Paris'in Karnı
Rougon-Macquart Dizisi´nin 3. Kitabı olan Paris´in Karnı, Zola´nın içine kendi fikirlerinden çok şey kattığı, bir gencin başkentin İhtişamına ve çağdaş yaşama olan aşkının romanı olduğu kadar, aynı zamanda politik bîr romandır. Zola, bu eserinde roman estetiğiyle politikayı kaynaştırarak aldatıcı dış görünüşlerin genelleyici ama sert bir hicvini yapar. Öte yandan diziyi tamamlamak için yazacağı 17 kitaba hâkim olacak kurgu tekniğini oluşturduğu ve ressam Claude Lantier´nin ağzından modern sanatı savunduğu i
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Uygarlık Toplum ve Din
Uygarlık, Toplum ve Din konusundaki denemeler, Freud´un toplumu ve kurumlarını ruhçözümsel bakışla yorumlama konusuna uzun süredir ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu kitapta bulunan Grup Ruhbilimi ve Ego Çözümlemesi adlı denemede Freud, bireyin zihinsel yaşamı üzerine daha önce yaptığı incelemelerin ötesine de geçmekte ve bireysel ruhbilimi grup ruhbiliminden ayıran özellikleri incelemektedir. Bir Yanılsamanın Geleceği adlı denemede, Freud Kiliseyi bir grup olarak ele almaktadır. Dinsel ve takıntılı nevr
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Kadın Saçı; Büyü ve
Yıldız Cıbıroğlu, üzerinde on yıl çalışarak yazdığı Kadının Yazısız Tarihi adlı ilk kitabında tanrı-analar çağında, kadınların, dünyayı kendi düşünceleri doğrultusunda yorumlayıp bir dünya görüşü oluşturduklarını, evrensel bir dil yarattıklarını, günümüzde sanat alanında kullanılan imgelerin, simgelerin de onların bu bilgeliğinden çıktığını sözcük bağıntılarından hareket ederek kanıtlamaya çalışmıştı. Bu çalışmasında da gene kadınların yaratcılığına eğilerek günümüzün önemli sorunlarından biri olan kadınlar
22.1 TL. 26 TL.
 %  15
Andre Gide
Roger Martin du Gard André Gide ile 1913´te tanıştı; fakat yakın arkadaş olmaları 19191´a rastlar. Gide´in ölümüne kadar gittikçe büyüyen bu arkadaşlık, 30 yıldan fazla sürdü. Anısına adı altında toplanan bu yazılar, notlar ve her yerden karşımıza çıkarak metni aydınlatan alıntılar, Roger Martin du Gard´ın yayımlatmaya yanaşmadığı özel güncesinden alınmıştır. Yazarın ünlü arkadaşına beslediği sıcak arkadaşlık ne geleceği görmekten, ne de ciddiyetten yoksun. Öyle bir ciddiyet ki Gide´in kendisi de hi
12.75 TL. 15 TL.
 %  15
Yaşamın Anlamı
1895`te Viyana`da Tıp Fakültesi`ni bitiren Adler 1902`de Freud`un çevresine katıldı. Daha sonra Viyana Ruhçözümlemesi Kurumu`nun başkanlığına getirildi. Ancak 1908`de Freud`la aralarında, özellikle bilinçdışı çatışmaların açıklanması konusunda görüş ayrılıkları belirmeye başladı. Kişiliğin gelişmesinde cinsel içgüdüler kadar, saldırganlığın da önemli olduğunu savunan Adler, Freud`un Oidipus Karmaşası kavramına vermiş olduğu önemi küçümseyerek, insanın temelde toplumsal bir varlık olduğunu savunmaya başladı.
15.74 TL. 18.52 TL.
 %  15
Sorunlu Aile
Aile büyük insanlık ailesinin küçük bir birimidir, küçük ama önemli, güçlü bir birimi, çünkü aile nasılsa ulus da öyle olacaktır. Eğer ailede nefret varsa, çarşıda pazarda, kilisede, okulda da olacaktır diyen Neill'e göre sorunlu çocuk yok sorunlu aile vardır. Karşımızda, çocuklardan yana olduğu kuşku götürmez bir eğitimci bulunuyor. Yaşamdan yana olan güçleri bütün kalbiyle destekleyen ve yaşama karşı güçlere tüm varlığıyla karşı duran bir eğitmen Neill. Kendini adamışçasına sevgiden yana, nefrete karşı; ö
18.7 TL. 22 TL.
 %  15
Kadın III; Bağımsızlığa Doğru
Simone de Beauvoir´ın Kadın (Le Deuxieme Sexe - İkinci Cins) adlı bu dev eseri Fransa´da ilk yayımlandığı zaman öylesine büyük bir ilgi gördü ki, iki yıl içinde 97 kez basılarak bir rekor kırdı. Kitap büyük yankılar yaptı. Bugüne kadar sürüp gelen kadın anlayışı bu eserle birlikte birden altüst oldu. Yazarlar, aydınlar, okurlar birbirlerine girdiler. Tartışmalar uzayıp gitti. Böylece yazarın ve kitabın ünü de dünyanın her tarafına yayıldı. Amerika´da aynı yıl içinde dört baskı birden yaparken, hızla çevrild
14.17 TL. 16.67 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 107 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1